Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Chcete jít volit, ale nemáte platný občanský průkaz? Nevadí.

19.5.2014 | 15:27 | Z radnic

Chcete jít volit, ale nemáte platný občanský průkaz? Nevadí.

Občas se stane, že až u volební komise člověk zjistí, že jeho občanský průkaz již před časem pozbyl platnosti. Ačkoliv je to bezesporu komplikace, volební právo vám nezmaří. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu, tedy 23. – 24. května 2014 bude totiž na MěÚ Příbram zajištěna služba, a to za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram.

V budově MěÚ v ulici Gen. Tesaříka č. 19 (naproti Sokolovně) na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a oddělení evidence obyvatel v I. patře vám budou úředníci a úřednice k dispozici v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, tedy po celou dobu voleb. 

"K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz. Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 a v sobotu do 13.30," doplnil mluvčí města Příbrami Ondřej Šlechtický.

Pokud občan má neplatný občanský průkaz, nebo občanský průkaz nemá (v případě ztráty, odcizení) může volit na platný cestovní pas. Pokud máte nejasnosti ohledně dokladů, můžete využít telefonní čísla, jak na oddělení občanských průkazů a cestovních pasů (318 402 587), tak na oddělení evidence obyvatel - ohlašovnu (318 402 584).

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz