Další požár v Brdech v jediném dnu

27.7.2015 | 00:33 | Krimi

Další požár v Brdech v jediném dnu

Další požár a další ukázka nekázně, nezodpovědnosti a bezohledného porušování zákazu rozdělávání otevřeného ohně. S největší pravděpodobností bylo další příčinou odpoledního nedělního výjezdu 26.7.2015, několika hasičských jednotek, opět zapříčiněno bezohlednými návštěvníky současného Vojenského prostoru Brdy a budoucí CHKO.

V prostoru požáru Korunská cesta, bylo nalezeno místo po táboření a rozdělaném ohni přímo na okraji požářiště, kde se nejspíše po odchodu tábořících, vlivem suchého lesního podloží - hrabanky, která je tvořena zejména suchým spadaným jehličím, opětovně jejich ohniště rozdoutnalo a pak už vyskočily plameny, které začaly pomalu polykat vlivem sucha, vyprahlé okolí.

Naštěstí si počínajícího ohně povšimli projíždějící cykloturisté a posléze když zjistili, že na oheň rozhodně svými silami nestačí, požár řádně telefonicky oznámili. Jeden z nich potom dojel k významějšímu orientačnímu bodu a zde vyčkával příjezdu hasičů, kteří vyjeli k místu události v počtu několika jednotek. Vzhledem k tomu, že jsem doprovázel hasiče z JPOII. Rožmitál pod Třemšínem, byl jsem svědkem setkání čekajícího cyklisty s přijíždějícím Jeepem RZ a Tatry, který po krátkém popisu toho, co viděl, sedl zpět na kolo a před oběma vozidly rychle jel až na místo. Už z dálky bylo vidět mezi korunami striomů stoupající dým a zakrátko byl cítit i charakteristický pach pálícího se dřeva a jehličí.

Požár vznikl na mírně svažité plošině okraje lesa, pod prudkým kamenitým srázem a asi 200 metrů od křižovatky, kde hasiči odstavili vozidla, aby nataženými hadicemi přivedli vodu až do prostoru, kde na několika místech byly vidět plameny. Ty byly zakrátko uhašeny dvěma přivedenými útočnými proudy a to dorazily už i jednotky HZS Příbram a hasiči Armády ČR z Jinců, pod které tyto prostory územně spadají.

 

Hlavním úkolem bylo po zadušení plamenů, důkladné prolévání míst, kde spadané jehličí doutnalo a mělo snahu se opakovaně rozhořet. Hlavní nebezpečí je v tom, že tato skladba tzv."hrabanky" je zrádná a oheň mnohdy nepozorovaně postupuje, aby vyskočil o pár metru dál a objeví se zpočátku jen lehký dým, který se může následně změnit i v drobné plaménky. Jedině důkladným prolitím vodou se podaří dalšímu postupu ohně zabránit.

V místě požáru byli hasiči donuceni okolnostmi i k pokácení jednoho z vysokých smrků, vzhledem k tomu, že byl příliš zachvácen plameny zevnitř, na základě skutečnosti, že byl z větší části uvnitř zcela ztrouchnivělý a poskytoval tak živnou půdu plamenům.

Po skácení mohutného kmene v síle několika desítek centimetrů, musel být na několika místech, podobně jako pařez, rozdělen i kmen motorovou pilou na několik částí, aby mohla být každá doutnající částečka prolita důkladně vodou a definitivně tak uhašena.

Hasiči několik hodin pracovali v nedělním odpoledním horku a to jen díky cizí nezodpovědnosti, proto znovu připomínáme již několikrát zmíněný článek s podrobným zněním nařízení hejtmana Středočeského Kraje Miloše Patery: Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

Pokud by tímto způsobem postupovali všichni návštěvníci Vojenského újezdu Brdy, je otázkou, co s vyhlášením CHKO Brdy, když jen černé vypálené plochy by smutně připomínaly lidskou hloupost....

V době, kdy jsem tento článek dopisoval, vyjížděli na nedělní výjezd rožmitálští hasiči již potřetí. Tentokrát jeli odstranit nebezpečné vosí hnízdo v dětském táboře Na Dědku...

Kompletní fotoreportáž z místa požáru "Korunská cesta" naleznete zde: Požár VP Brdy 25.7.2015 Korunská

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2018 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz