Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou oslavil letos desáté výročí

14.8.2017 | 15:51 | Od Vás

Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou oslavil letos desáté výročí

Nadechnout se a vyjít na Velkou scénu Divadla A. Dvořáka před skoro 500 diváků chce odvahu. Světla reflektorů a stovky očí upřených jen na vás. To je zkušenost, na kterou se nezapomíná. Zkušenost, která opakováním obrušuje strach z veřejného vystupování a sebeprezentace. Studenti Gymnázia pod Svatou Horou se, díky Dni divadla, nejen v těchto disciplínách zlepšují každým rokem.

Na počátku, to bylo v roce 2008, byla snaha vytvořit projekt, který zapojí všechny svatohorské gymnazisty do tvořivé práce na divadelních představeních a pomůže rozvíjet jejich osobnost pomocí metod dramatické výchovy. Navíc umožní i žákům, kteří třeba nejsou ve třídě studijně nejlepší, zažít úspěch a ukázat se spolužákům a kantorům z jiné stránky, jako skvělí herci, tanečníci, muzikanti či zpěváci. Zároveň jsme se chtěli vyhnout besídkovosti školních akademií v tom nejhorším smyslu slova, tedy pelmelu všeho možného, co zrovna někoho napadne, bez jakékoli dramaturgické struktury. Nutno říci, že v prvním ročníku věnovanému kramářským písním se nám to úplně nepovedlo.

V letech následujících jsme vytvořili funkční dramaturgický plán. Každá třída si vylosuje z jednotného tématu materiál, z kterého vytvoří představení, a dále si vylosuje, jakou formou jej ztvární, na výběr je z činohry, pantomimy, muzikálu, opery, baletu, pohybového divadla nebo loutek. Po představeních tříd zahraje dramatický soubor Gymnázia pod Svatou Horou.

Takový byl let let a témat:

2008 Kramářské písně

2009 Ohlas písní ruských

2010 Z pověstí českých

2011 Pocta Williamu Shakespearovi

2012 Antická inspirace

2013 Karel Čapek

2014 Česká divadelní klasika

2015 Kytice

2016 800 let města Příbrami

2017 Světové drama

Neméně zajímavý je i přehled velkých představení, která odehrál dramatický soubor Gymnázia pod Svatou Horou. Dešperanda strašná dcera, aneb spravedlivá odplata pejše a marné nádhernosti - moralitka současného brněnského autora Huberta Krejčího. Mrazík - na motivy známé ruské pohádky. Vrchlického Noc na Karlštejně. Zkrocení zlé ženy v překladu Martina Hilského. Lišák Pseudolus - Plautův předobraz Moliérova Lakomce. V režii Roberta Tylečka, herce Divadla A. Dvořáka, jsme odehráli Ze života hmyzu, bratří Čapků a Strakonického dudáka, či Krásné oči, ohyzdné obrazy. Z příbramských autorů nemohl chybět Jan Drda a jeho Hrátky s čertem. V letošním roce jsme se mohli podívat na projekt amerického herce a lektora Edmunda Di Giovanniho Best of Shakespeare v původním znění.

Většinu výše uvedených her a záznamů z třídních představení je možné najít na youtube kanálu Gymnázia pod Svatou Horou. Nakonec zbývá jen popřát si „Zlomme vaz!“ i v letech následujících a poděkovat za finanční podporu městu Příbram.

Mgr. Tomáš Bílek

Gymnázium pod Svatou Horou

Vložil: rs

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz