Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Do kina v Příbrami v lednu 2017

14.9.2016 | 16:05 | Regionalní

Do kina v Příbrami v lednu 2017

Rozsáhlou stavební činností byla dnes zahájena rekonstrukce příbramského kina. Dle schválených projektů budou vyměněna sedadla a rovněž proběhne modernizace technologické části tak, aby bylo možné promítat filmy ve 3D.

Před zahájením rekonstrukce bylo nezbytné v hledišti kina provést geofyzikální a geologický průzkum. Na základě těchto průzkumů bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží pod podlahou hlediště. S ohledem na zjištění dutin pod podlahou tak bude zároveň provedena injektáž podkladu s výplní dutiny popílkocementovou směsí.

Přípravu projektu provázela celá řada komplikací, přesto jsme přesvědčeni, že oproti původnímu stavu bude ve výsledku divácký komfort mnohem vyšší,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Stavebními úpravami hlediště a jeviště kina dojde ke změně počtu sedaček ze stávajícího počtu 401 na 259. Sedadla budou nová, z toho bude 10 míst dodáno v podobě dvousedadel. Bude také vytvořen prostor pro vozíčkáře v počtu 6 míst. S těmito úpravami souvisí i stavební úpravy soklu, výměna povrchu podlah a nouzového osvětlení stupňů v podlaze.

Bude také zavedena technologie promítání na 3D režim, která však umožní promítat i ve 2D. S tím souvisí i nutná výměna plátna a promítačky. Dispozice a provoz sálu kina a navazujících prostor zůstane beze změn využití, beze změny návazností na chodby a další prostory jako jsou hygienická zázemí, vstupy a šatny. „Pokud vše dobře půjde, budeme moci diváky v novém prostředí kina přivítat již v průběhu vánočních svátků,“ doufá místostarosta.

Úprava hlediště kina vyjde na 2.886.743,05 Kč bez DPH a dodávka a montáž sedadel v počtu 259 míst na 1.191.400,- Kč bez DPH (město získalo na sedadla dotaci ze Státního fondu kinematografie 350.000 Kč). Dále bude pořízeno nové promítací zařízení pro 3D režim plus další příslušenství (cca 300.000 Kč bez DPH) a nové plátno pro 2D a 3D promítání (cca 200.000,- Kč bez DPH).

Celá rekonstrukce kina, které patří pod příspěvkovou organizaci města Příbrami Divadlo Antonína Dvořáka, by měla být ukončena v lednu 2017.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Vložil: rs

Reklama

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz