Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Dobříš dostala dotaci na bezbariérové úpravy chodníků

13.6.2014 | 11:39 | Regionalní

Dobříš dostala dotaci na bezbariérové úpravy chodníků

Město uspělo se žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na I. etapu bezbariérové úpravy chodníků. Cílem projektu je postupné odstraňování překážek na území Dobříše.

Trasa projektu vede od Městské knihovny Dobříš a sportovní haly, dále podél ulice Školní k Základní škole Komenského. „V lokalitě před městskou knihovnou dojde k vybudování nového chodníku, dále dojde k rekonstrukci toho současného tak, aby byly splněny všechny požadavky bezbariérovosti. Trasa končí u Komenského náměstí, kde dojde k rekonstrukci současných přechodů pro chodce před budovou Základní školy Komenského,“ říká projektová manažerka Markéta Samcová.

Celkové náklady se vyšplhají na 865 000 Kč. Výše dotace je 604 000 korun a město se bude podílet na spolufinancování projektu částkou 261 tisíc korun. Samotné stavební práce se mají uskutečnit v rozmezí letošního července a listopadu.

Vložil: tv

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz