Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Divadlo gymnazistů: Jak to doopravdy bylo s obléháním Brna Švédy

21.6.2015 | 11:59 | Kultura - V úterý 16. června vystoupili kvartáni Gymnázia Příbram, Legionářů s tradičním absolventským představením – neboli zakončením předmětu dramatická výchova. To letos proběhlo na Waldorfské škole; dopoledních představení se zúčastnili studenti školy a to večerní bylo hojně navštíveno rodiči a přáteli účinkujících a veřejností. Dějem studenti vtáhli diváky do 17. století (konkrétně rok 1645, který ostatně dominoval i v názvu představení), kdy bylo Brno v poslední fázi třicetileté války obléháno Švédy. Podtitul představení, O tom, jak generál Torstenson ostrouhal kolečka, dával tušit, že půjde o vtipně pojaté momentky z třicetileté války. A také o ten „správný“ výklad historie, neboť kdo ví, jak to doopravdy bylo a co je pravda na tom, co se dnes říká. Ve hře se mluvilo švédsky, francouzsky, anglicky (přesněji: skotskou angličtinou), polsky, a protože šlo o Brno, na řadu přišel i místní přízvuk. Všechny tyto řeči měly v příběhu zásadní roli a nešlo jen o stručné repliky. Už za nastudování cizojazyčných dialogů si aktéři zaslouží obrovské uznání. Neméně pak za předvedení celé hry – zábavné, vtipné a svižné sondy do historie. Velké uznání zaslouží také jevištní a kostýmní provedení, svým tématem velmi náročné, ve výsledku pak velmi zdařilé. Pod vedením Mgr. Marcely Haškové, která hru se studenty připravila, a to včetně kostýmních prací, se kvarta rozhodně předvedla v tom nejlepším světle. Sára Sovičková, Gymnázium Příbram, Legionářů

135.let SDH Rožmitál pod Třemšínem a noční soutěž

5.6.2015 | 08:47 | Kultura - V sobotu 6.6.2015 pořádá SDH Rožmitál pod Třemšínem NOČNÍ SOUTĚŽ v rámci oslav 135.výročí založení SDH. Soutěž se koná v Rožmitále pod Třemšínem a okolí a je současně uctěním památky naší dlouholeté členky Růženy Ptáčkové. Pro zájemce z řad SDH a diváků ještě upřesnění KDY a KDE: Registrace: nejpozději 30 minut před startem noční soutěže START: 23:00 hodin 6.6.2015 KDE: prostory koupaliště Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram   Před soutěží v rámci oslav bude ve 22:00 hodin uskutečněna hasičská FONTÁNA za hudebního doprovodu a se světelnými efekty..... Celému nočnímu dění bude předcházet již od dopoledních hodin bohatý kulturní program, ukázky hasičské techniky a řada dalšího. Všechny vás srdečně zve SDH Rožmitál pod Třemšínem, přijďte se podívat i podpořit hasiče za jejich 135 let trvající činnost. SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM si vás dovolují pozvat na135.výročí založení SDH dne 6.6.2015 program oslav: 10:00    slavnostní schůze sboru v SC Rožmitál p.Tř. 12:00 – 14:00 vystoupení mladých hasičů ( Centrum Rožmitál pod Tř. poskytovatel soc.služeb) 14:00 ukázky techniky a hry pro děti u koupaliště 22:00 hasičská fontána na koupališti 23:00 noční hasičská soutěž pro muže i ženy 11:00 – 20:00 bude otevřeno hasičské muzeum  

Elektronické knihy mají pro Vás v Knihovně Jana Drdy v Příbrami.

4.6.2015 | 13:16 | Kultura - Víte, že si v Knihovně Jana Drdy již více než půl roku můžete zapůjčit elektronickou knihu? Díky spolupráci s portálem eReading.cz si můžete zapůjčit stovky knih z produkce českých nakladatelů. Ke stažení jsou například knihy od O. Neffa: Celebrity, J. Hájíčka: Dobrodruzi hlavního proudu či Selský baroko, J. Vlčkové: Encyklopedie keltské mytologie, I. Březinové: Kluk a pes, I. Obermannové: Sex po telefonu, aneb, Nezavěšujte! A mnoho dalších zajímavých knih včetně děl K. tučkové. Tato služba je dostupná zdarma pro všechny čtenáře knihovny, kteří mají ve svém čtenářském kontě uvedený platný e-mail a jsou zaregistrováni na portálu eReading.cz. Upozorňujeme, že e-mail uvedený pro portál musí být shodný s e-mailem ve Vašem čtenářském kontě. Pak již stačí jen nainstalovat na tablet nebo chytrý telefon vybavený operačním systémem Android či iOs aplikaci eReading.cz, která je ke stažení na Google Play nebo Apple Store a můžete se pustit do čtení e-knih. Najednou si můžete půjčit maximálně tři knihy, které se Vám zpřístupní právě na 21 dní. Poté dojde k znepřístupnění souboru. Seznam e-knih, které si můžete zapůjčit, naleznete na stránkách knihovny v katalogu Carmen zvolením záložky E-knihy. Text: KJD Příbram

Velká letní videosoutěž na podporu čtenářství

2.6.2015 | 14:16 | Kultura - Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 1. června 2015 VELKOU LETNÍ VIDEOSOUTĚŽ na podporu čtenářství! Cílem soutěžních videí má být pozitivní propagace četby, knih i časopisů a činností s tímto spojených. Předpokládáme u tvůrců originalitu, kreativitu, vtip a přiměřenou kvalitu zpracování. Hraje se o tablet! Je nutné se seznámit s PODMÍNKAMI videosoutěže.       PODMÍNKY velké letní videosoutěže" OKOLO KNIHY SVĚT"   1. Cílem soutěžních videí má být pozitivní propagace četby, knih i časopisů a činností s tímto spojených. Předpokládáme u tvůrců originalitu, kreativitu, vtip a přiměřenou kvalitu zpracování. 2. Video by mělo mít stopáž od 80 do 120 vteřin (sekund). V případě mluveného slova je třeba použít český jazyk. 3. Do soutěže budou přijata pouze amatérská videa. 4. KJD si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže videa, která budou proti dobrým mravům a budou-li  propagovat či obsahovat násilí, nesnášenlivost, vulgaritu apod. 5. Autorem zaslaného videa musí být jednotlivec starší 15 let (porota a zaměstnanci KJD Příbram, a jejich rodinní příslušníci, jsou ze soutěže předem vyloučeni).   6. Videoklip zašlete prostřednictvím  webového rozhraní  www.uschovna.cz 7. E-mail příjemce: webmaster@kjd.pb.cz 8. V textu zprávy pro příjemce musí být uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a překopírováno toto prohlášení: Prohlašuji, že jsem autorem videa a souhlasím se zveřejněním videoklipu pro potřeby Knihovny Jana Drdy v Příbrami do termínu 31. března 2016. Video neobsahuje obrazovou ani zvukovou složku, jejímž užitím by došlo k porušení autorských práv. Video nebudu do tohoto termínu poskytovat třetí straně. Tímto poskytnutím osobních údajů dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. 9. Oceněna budou 3 videa vybraná porotou. Porota může udělit další čestná uznání.   Ceny: 1. místo - tablet   2. místo - power banka 3. místo - flash disk   10. Soutěž začíná 1. června 2015 a končí 16. září 2015 ve 22:00 SELČ. 11. O reklamacích, námitkách a nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel a současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu. 12. Knihovna Jana Drdy se zavazuje nakládat s osobními údaji podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a u videa vždy uvádět jméno autora. 13. Vyhlášení vítězů se uskuteční na slavnosti ke  115. výročí založení příbramské knihovny. Akce se bude konat ve čtvrtek 1. října 2015 od 15 hod. v Knihovně Jana Drdy na nám. T. G. Masaryka 156.      

Finále Hudebního festivalu Antonína Dvořáka přinese světovou premiéru skladby na motivy „Novosvětské“

2.6.2015 | 10:24 | Kultura - Hudební festival Antonína Dvořáka vrcholí. Na závěrečném koncertu s názvem „Antonín Dvořák očima Východu“ zazní ve světové premiéře skladba Hiawatha´s song, která je inspirována Novosvětskou symfonií. Na koncertě ve čtvrtek 4. června od 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami zazní společně se slavnou „Novosvětskou“ v interpretaci charizmatického indického dirigenta Dabashishe Chaudhuriho. Lístky jsou k dostání v ceně 200 Kč. „V letošním roce nás provází téma „Antonín Dvořák očima Východu“. Závěrečný koncert nebude výjimkou a nabídne unikátní propojení dvou světů – východního a západního. Se 47. ročníkem se rozloučíme opravdu velkolepě. Diváci se mohou těšit na Dvořákovu tvorbu a speciálně pro náš festival vytvořený program. Účinkovat bude Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho,“ nastiňuje programová ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Mgr. Albína Houšková. Program zahájí Dvořákova koncertní předehra V přírodě, kterou ovládá radostná atmosféra a melodická svěžest. Následovat bude světová premiéra Hiawatha´s song, na kterou naváže hra na tradiční indické nástroje sitar a tabla v podání Jonathana Mayera a Tomáše Reindla. Čtvrteční večer a celý festival slavnostně zakončí Novosvětská symfonie. „Skladba Hiawatha´s song je ukázkou toho, jak se snažíme v díle Antonína Dvořáka hledat nové souvislosti a možnosti interpretace. Některé tematické motivy z 9. symfonie mají totiž modální charakter podobný indickým prvkům zvaných rágy. Při přípravě dramaturgie koncertu se díky panu Chaudhurimu zrodil nápad udělat parafrázi na některá tato témata pomocí indických skladebných technik, využít tradičního nástroje sitar a doprovodit ho evropským klasickým orchestrem,“ doplňuje Albína Houšková. „Autor skladby, indický skladatel žijící v Anglii, Jonathan Mayer, spolu s Debashishem Chaudhurim, vycházeli z Dvořákova zájmu napsat operu na téma legendárního indiánského náčelníka Hiawathy. Výsledkem je unikátní dílo, které bude jedním z vrcholů večera. Kdo by chtěl být jeho součástí, ať neváhá s koupí lístků a dorazí 4. června do Příbrami,“ uzavírá programová ředitelka festivalu Albína Houšková. Bližší informace naleznete na stránkách www.hfad.cz.

Co nás čeká v červnu na Rožmitálsku

1.6.2015 | 11:52 | Kultura - Městské úřady a obce nás často informují o akcích a událostech, které se konají v regionu. Bohaté události čekají nyní obyvatele Rožmitálu pod Třemšínem a přilehlých obcí. Podívejme se tedy, co nás v nadcházejícím měsíci čeká a přijměte pozvání. Veškeré akce pochopitelně i naleznete následně v našem kalendáři. Rožmitál pod Třemšínem 2. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem uvede v 17 hodin britskou rodinnou komedii Paddington. 6. 6. Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, zve na Zahradní slavnost spojenou s oslavami 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále pod Třemšínem. Bude se konat 6. června od 10 hodin v prostorách Centra Rožmitál pod Třemšínem. Od 10 do 11.30 hodin bude hrát Piňakoláda, na 12. hodinu je připraveno vystoupení Třemšínských kvítek a Country kroužku a od 13 do 15 hodin budou zpívat populární zpěváci Linda Finková, Šárka Rezková a Pepa Vágner. Po nich vystoupí Bělčické mažoretky a Přeštický hlásek. Příbramská skupina Ginevra bude koncertovat od 16 do 17 hodin. Dále je od 12 do 14 hodin připraveno vystoupení mladých hasičů a žen v požárním útoku za účasti hasičů z Chorvatska a během celého dne si mohou děti užít doprovodný program, který bude zahrnovat malování na obličej, výcvik služebních psů nebo skákací hrad. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Rožmitál p. Tř. zvou na oslavy 135. výročí založení SDH. V rámci oslav proběhne v 10 hodin ve společenském centru slavností schůze, od 12 do 14 hodin bude připraveno v rožmitálském domově důchodců vystoupení mladých hasičů, ve 14 hodin začnou u rožmitálského koupaliště ukázky techniky a hry pro děti a ve 22 hodin se mohou Rožmitálští těšit na koupališti na hasičskou fontánu. Ve 23 hodin zakončí program noční hasičská soutěž pro muže i ženy. V den oslav bude od 11 do 20 hodin otevřeno hasičské muzeum. 6. 6. – 30. 6. Galerie Podbrdského muzea zve na výstavu Vzpomínka na Jiřího Kotrbatého. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. června ve 14 hodin. 9. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem uvede ve 20 hodin českou komedii Zdeňka Trošky Babovřesky 3. 13. 6. TJ Spartak Rožmitál - oddíl turistiky zve milovníky přírody na 41. ročník pochodu Třemšínskými hvozdy. Pochod má start jako vždy na stadionu v Rožmitále, a to od 7 do 10 hodin, cíl je tamtéž. Organizátoři připravili různé trasy v délce od 9 do 35 km a v Třemšínské boudě bude opět zajištěno občerstvení. Na vaši účast se těší pořadatelé. Bližší informace podá Miloslav Maroušek na telefonním čísle 607 781 791. 20. 6. Historická slavnost Den s českou královnou Johankou. 25. 6. Mateřské centrum Rozmarýnek zve na Jahůdkovou slavnost, která se bude konat od 9 hodin na hřišti před MC. Při tradičním uvítání léta bude připraveno občerstvení v podobě jahod, jahodového dortu a dětského jahodového sektu. 25. 6. Klub rodičů a přátel ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pořádá Zahradní slavnost – odpoledne plné zábavy, sportu, hudby, jídla a pití pro děti i dospělé. Akce se koná od 16 hodin v areálu školní zahrady. Připraveno je zdolávání lanových překážek, jízda na koni, sportovní stezka se sladkou odměnou, výroba mečů, štítů a keramických ozdob, střelba na terč, fotbalová utkání dětí a rodičů, kulturní i sportovní vystoupení dětí, vystoupení Třemšínských kvítek i klidné večerní posezení s kytarami nebo večer ve víru tance. Část výtěžku z akce půjde na podporu Nadačního fondu Dobrý anděl. 26. 6. Kino Rožmitál po Třemšínem uvede ve 20 hodin francouzskou komedii Co jsme komu udělali? Vranovice 6. 6. Na zahradě mateřské školy ve Vranovicích se koná od 14 hodin Dětský den. 26. 6. Veřejné promítání lidskoprávního dokumentárního filmu pod projektem „Promítej i ty“ ve Vranovicích. Dokument nazvaný Z popelnice do lednice se bude promítat v hostinci u Mazanců od 19 hodin. Vstup je zdarma. Hvožďany 17. 6. Spolek Beneše z Blíživy pořádá zájezd do Muzea Železné opony v Rozvadově, spojený s návštěvou německého města Waidhaus. Objednávky jsou přijímány na čísle 603 175 603. 26. 6. Pohostinství Vagón pořádá taneční zábavu. Hrát bude Odyssea. Zábava začne ve 20 hodin. Buková 20. 6. V Bukové u Rožmitálu začne v 9 hodin 5. ročník Memoriálu Josefa Šourka. Soutěž v požárním útoku proběhne „na drahách“. Vševily 6. 6. Od 13 hodin se u Pupu bude konat XVI. ročník vševilské soutěže v požárním útoku Florián. Volenice 27. 6. SDH Volenice zve na Heligónky ve Volenicích. Akce se bude konat od 14 hodin na venkovním parketu u hasičárny ve Volenicích. Hlubyně 20. 6. Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni srdečně zve na 6. ročník netradiční požární soutěže "O pohár starosty obce Hlubyně", která se koná od 13 hodin v Hlubyni na louce pod bývalým obchodem. Něco k pití a bohaté občerstvení zajištěno. Večer od 20 hodin se bude konat oldies párty v KD Hlubyně, kde bude hrát DJ DAVE.

Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami myslí také na malého diváka

26.5.2015 | 14:39 | Kultura - Hudební festival Antonína Dvořáka myslí i na dětského diváka. V rámci speciálního dětského dne se na nábřeží Hořejší Obory odehraje 2. června premiéra pohádky Čert a Káča aneb Jak šly noty do pekla, která vznikla na motivy Dvořákovy opery. „Pečovat o nejmenší diváky by mělo být samozřejmostí, protože právě v nich je potenciál budoucího publika. Uvědomuje si to nejen většina divadel, které do svého repertoáru zařazují dětská představení, ale i náš hudební festival v Příbrami. Proto každý rok připravujeme doprovodné akce určené speciálně pro ty nejmenší z nás,“ uvádí programová ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Mgr. Albína Houšková. „Na Hořejší Oboře se odehraje odpoledne pro děti i dospělé s akcemi pod širým nebem. Nejprve se od 15 hodin mohou návštěvníci těšit na dětskou pohádku na téma opery Antonína Dvořáka Čert a Káča, kterou speciálně pro náš festival napsala a se souborem Liduščina divadla nastudovala Ludmila Razimová. Pohádka je určena dětem od tří let. Od 17 hodin pak pódium ovládne orchestr příbramského gymnázia GymBand, který si pro nás připravil směs melodií od Glenna Millera, Michaela Jacksona, Turtles, Beatles, Herbieho Hancocka, Louise Armstronga, Vangelise a dalších,“ přibližuje Albína Houšková. Ještě před speciálním dnem pro nejmenší diváky Hudební festival Antonína Dvořáka přichystal pro žáky základních škol inscenaci opery Žvanivý Slimejš autora Jiřího Pauera, který patří k průkopníkům dětských oper u nás. V pátek 22. května ji v Příbrami uvedl s velkým úspěchem soubor Divadla J. K. Tyla. „Představení je zábavného a zároveň výchovného charakteru. Na příběhu Žvanivého Slimejše se děti mají seznámit s operou jako specifickým divadelním tvarem, pobavit se při řadě vtipných scén, ale rovněž si uvědomit některé ošklivé lidské vlastnosti, kterých by se měly v životě vyvarovat,“ dodává programová ředitelka festivalu Albína Houšková. Vtipná hříčka v podání mladých umělců děti rychle vtáhla do děje, nádherně reagovali a na závěr odměnili umělce velkým potleskem. Bližší informace naleznete na stránkách www.hfad.cz.  

V pátek odpoledne to vypukne...

21.5.2015 | 21:51 | Kultura - Ve čtvrtek se rozběhlo v okolí letního kina Aréna v Příbrami velké hemžení. Od ranních hodin sem najížděly kamiony, dodávky i auta plná lidí v pracovním. Jak by také ne, když v pátek se koná velký večer, pořádaný jako třetí velká akce Občanského sdružení "Chci pomoci" a bude jím koncert známé české kapely Divokej Bill. Spolu s Divokým Billem zahrajou také Origami. Kdy: pátek 22.5.2015 Kde: Letní kino Příbram V kolik: 18:00 (open), 20:00 (start) Zisk z prodeje lístků půjde na léčbu nemocné Zlatky Praisové. Pomoc to bude opravdu velká, protože se kapela Divokej Bill rozhodla vystoupit bez nároku na honorář. Za takové gesto si zaslouží nejen uznání, ale i velký počet diváků a neutuchající potlesk pro ten večer. Poděkování patří i velké řadě partnerů a firem, které přispěly finančně nebo jinou pomocí. Podívejte se s námi okem objektivu, jak takové přípravy vypadají a kdo pro vás všechny ten koncert vlastně připravuje. Nutno podotknout, že se nejedná o nějaké sezení u počítače a kancelářskou práci, přestože pracovníci často odkládali rukavice nebo nářadí a ještě telefonicky koordinovali řadu dodavatelů a ladili podrobnosti zítřejšího velkého dne. A čeká se opravdu velká návštěva, o čemž svědčí více jak 2000 kusů prodaných vstupenek.... Poslední zpráva od pořadatelů:  Předprodej zbytku vstupenek bude dnes od 18 hod. na kase letního kina!!! Prodáno i s volnými vstupy pro partnery a firmy, které pracovali na přípravách koncertu je 3032 vstupenek:))) Bude tedy překonán rekord letního kina, který drží Michal David 2228 lístků!!! DÍKY MOC VŠEM, JSME ŠŤASTNI!!

Podoby města - výstava fotografií

19.5.2015 | 16:34 | Kultura - V loňském roce vyhlásila Galerie Františka Drtikola Příbram 2. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma „Podoby města“. Ze 122 přihlášených snímků vybrala odborná porota k vystavení 40 fotografií od 19 autorů. Srdečně Vás zvu na zahájení výstavy v úterý 26. května 2015 v 17 hodin do 1. patra GFD. Návštěvníci mohou v anketě hlasovat o udělení Ceny diváka.   Hana Ročňáková ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram Zámeček – Ernestinum

Dvořákova smyčcová kvarteta v podání Mucha Quartet rozezní Galerii Františka Drtikola

19.5.2015 | 14:06 | Kultura - Mucha Quartet míří do Příbrami. Úspěšné slovenské kvarteto vystoupí na Hudebním festivale Antonína Dvořáka a přednese ve čtvrtek 21. května od 19 hodin v Galerii Františka Drtikola divákům známé kompozice Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena. Vstupenky jsou k dostání v ceně 150 Kč. „Koncert Mucha Quarteta nabídne jeden z vrcholů letošního ročníku našeho festivalu. Slovenští hudebníci si svou kvalitní hrou a projevem umí získat publikum, své mimořádné schopnosti prokázali již na mnoha zahraničních scénách a nyní se na ně mohou těšit i naši diváci v Příbrami,“ uvádí programová ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Mgr. Albína Houšková. „K jedinečné atmosféře pomohou i prostory Galerie Františka Drtikola umístěné v zámečku Ernestinum, který v sobě skrývá bohatou historii. Těšíme se na diváky, kteří se rozhodnou ve čtvrtek přijít užít si s námi krásné hudební okamžiky. Pár míst je stále volných, tak je nepropásněte,“ dodává Albína Houšková. Mucha Quartet vznikl v roce 2003 na půdě bratislavské Konzervatoře. Pravidelně koncertuje na mnoha hudebních festivalech a kulturních akcích doma i v zahraničí. Během svého působení získali řadu mezinárodních ocenění, např. na Gianni Bergamo Classic Music Award, Premio Paolo Borciani, Josef Windisch Preis či na prvním ročníku Mezinárodní soutěže komorní hudby Antonína Dvořáka v Praze (2014). V roce 2008 participovali na oficiální návštěvě anglické královny Alžběty II. na Slovensku. V srpnu 2013 získali cenu primátora města Piešťany za propagaci slovenské hudby. Mucha Quartet hraje ve složení Juraj Tomka (1. housle), Andrej Baran (2. housle), Veronika Prokešová (viola) a Pavol Mucha (violoncello). Bližší informace naleznete na stránkách www.hfad.cz.  

Písničkáři sobě 28. 5. 2015

15.5.2015 | 11:36 | Kultura - Petr Rímský a Petr Vašina opět testují improvizační schopnosti svých hostů v pravidelném pořadu. Tentokrát to bude setkání lidí, kteří se osobně možná ani pořádně neznají. Jirka Holoubek Jirka je člověk pestrý v žánrech, nástrojích i činnostech. Od r. 2004 je členem skupiny Spirituál kvintet, má vlastní Jiří Holoubek trio, ve kterém se hrají převážně Jirkovy autorské věci. Druhdy hrál s bluegrassovým Reliéfem, střihne si i jazz, hraje na flétnu, kytary a kdoví na co ještě. A přes všechno koncertování ještě moderuje ranní vysílání ČRo Dvojka. Komedianti by řekli noční vysílání. Někdy uvádí různé festivaly a jiné akce. Petr Bendl To je taky chlap, co toho stíhá moc. Písničkář s chytlavými melodiemi, vodák od Berounky, kterou pomáhá každoročně vlastnoručně čistit, politik (dvě období středočeským hejtmanem, dvakrát ministrem), amatérský herec, vášnivý koňák, ale také farmář. Petr Rímský s ním v roce 2008 nejen jako kytarista a zpěvák, ale hlavně jako aranžér a hudební režisér natočil desku Hodiny. Pozor, změna času a místa! Není to v pátek, ale už ve čtvrtek v kulturním sále restaurace U Pletánků. Podrobnosti a aktuální informace najdete na www.pisnickarisobe.cz, kde se lze zaregistrovat a odkud lze dostávat informace na svůj e-mail.

V archivu byla slavnostně představena publikace příbramské synagoze

13.5.2015 | 09:00 | Kultura - Ve čtvrtek 7. května byla v příbramském Státním okresním archivu slavnostně představena vzpomínková publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo. Publikaci vydalo Město Příbram ve spolupráci se Státním okresním archivem v Příbrami, Hornickým muzeem Příbram, Institutem Terezínské iniciativy a několika zainteresovanými osobami. Vydání publikace bylo uskutečněno za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze. „V těchto týdnech svět oslavuje 70. výročí ukončení druhé světové války. Příbram si letos v dubnu připomněla také 140. výročí posvěcení příbramské synagogy a zároveň 46 let od jejího odstřelení,“ uvedla k příležitosti vydání publikace PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram. „Příbramská synagoga byla vyjádřením svébytnosti a emancipace židovského obyvatelstva z Příbrami, Březových Hor a okolních obcí a obohacovala tvář historického jádra města o výrazný architektonický a kulturní prvek. Neuváženě byla odstřelena 10. dubna 1969,“ komentoval historické skutečnosti starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka a v úvodním slovu publikace připomíná, že v rámci holocaustu přišla Příbram o část svých lékařů, právníků, učitelů, obchodníků, drobných řemeslníků, továrníků zaměstnávajících desítky živitelů rodin, a také dělníků a hospodářů obdělávajících půdu. „Nechť je tedy tato publikace, kterou jsme společnými silami vydali, nejen vzpomínkou na naše umučené spoluobčany, ale i výstrahou před lhostejností a nespravedlností,“ dodává starosta města Jindřich Vařeka. „Nemělo by se již nikdy stát, aby určitá sociální skupina, etnikum či vrstva lidí byla zbavena svých práv a majetku, veřejně ponížena, potupně označena a dokonce likvidována,“ uvedla dále PhDr. Věra Smolová a vyslovila přání, aby text v publikaci alespoň trochu napomohl splatit dosud nevyrovnaný dluh ohledně připomenutí jinakosti osudů židovského etnika vůči zdejším umučeným Židům a jejich náboženské obci. „Budiž i mementem před zlem pro budoucí generaci, aby období této hrůzy měla v paměti a udělala všechno proto, aby bylo na světě méně nenávisti, utrpení a pronásledování, ať už jsme jakéhokoliv náboženství či rasy. Neboť „co není v knihách, není na světě“,“ zakončila Věra Smolová. V první kapitole publikace dr. Věra Smolová seznamuje čtenáře s dějinami židovské komunity v Příbrami a na Březových Horách od roku 1534. Druhá kapitola Bc. Michala Profanta se věnuje stavebně historickému popisu příbramské synagogy, ale i obecnému vývoji židovských chrámů. Třetí kapitola dr. Josefa Velfla obohacuje publikaci o dění během druhé světové války a především o konkrétní příběhy židovských rodin. Dvě vzpomínky obyvatel Příbrami na deportované rodiny, které se již nevrátily, uvozují Seznam židovských obětí holocaustu z Příbrami a Březových Hor. Sestavili ho Ivana Černá, Aneta Plzáková, dr. Věra Smolová a dr. Josef Velfl a je v něm uvedeno 288 dosud dohledaných osob. Pro většinu z nich byl “plán konečného řešení” neboli likvidace evropského židovstva závěrem jejich životní cesty. Zásluhou technické redaktorky Mgr. Kateřiny Jobekové Habrové a Tiskárny Prima, spol. s r. o., která publikaci ve vynikající kvalitě vytiskla, spatřila světlo světa knížka, která je nejen důstojnou připomínkou příbramské židovské komunity. Je i vzpomínkou na jednu z nejosobitějších staveb Příbrami, která o většinu svých cenných budov zcela zbytečně přišla ve druhé polovině 20. století. Vzpomínková publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo je v prodeji v příbramském Informačním centru na Zámečku a ve Státním okresním archivu v Příbrami. Stojí 75 Kč. * Autoři textů: Ivana Černá, Aneta Plzáková, Bc. Michal Profant, PhDr. Věra Smolová, PaedDr. Josef Velfl. * Autoři fotografií: PhDr. Jiří Gutwirth, Miroslav Kurfirst, Bohumil Unger, Hornické muzeum Příbram, Sbírka fotografií Státního okresního archivu Příbram. * Medaili zapůjčil: Ján Chvalník. * Technická redaktorka: Mgr. Kateřina Jobeková Habrová. * Sazba a tisk: Tiskárna Prima, spol. s r. o. Vydání publikace bylo uskutečněno za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze.   Foto 01.jpg: Výstavka v rámci křtu publikace. Foto 02.jpg: Slavnostní křest publikace, zprava: PaedDr. Josef Velfl, Ing. Jindřich Vařeka, PhDr. Věra Smolová, Bc. Michal Profant, Ivana Černá, Aneta Plzáková. Foto 03.jpg: Zaplněný přednáškový sál v příbramském archivu. Foto 04.jpg: Slavnostní přípitek. Foto 05.jpg: Ilustrační foto a autogramem dr. Věry Smolové. Foto 06.jpg: Publikaci si zájemci nechali podepsat i od Bc. Michala Profanta.   Více fotografií naleznete na FB profilu města Příbrami. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Antonín Dvořák v duchovním souznění východu a západu spojuje několik druhů umění

12.5.2015 | 21:36 | Kultura - PRAHA, 11. květen 2015 – Hudební festival Antonína Dvořáka je v plném proudu. Ve čtvrtek 14. května od 19 hodin proběhne v Galerii Františka Drtikola Příbram speciální program s názvem „Antonín Dvořák v duchovním souznění východu a západu“. Diváci se mohou těšit na interpretaci mistrových skladeb v netradičním propojení zpěvu, piana, mluveného slova a indického tance. Vstupenky jsou k dostání v ceně 150 Kč. „Každý ročník přinese unikátní projekt, který vznikne speciálně pro náš festival. Ten letošní nese název Antonín Dvořák v duchovním souznění východu a západu a spojí hned několik druhů umění. Hluboké myšlenky budou vyjádřeny pomocí mluveného slova, zpívaného slova, indickým klasickým tancem kathak a mluvou beze slov – tóny klavíru. Zveme všechny diváky a věříme, že pro ně bude tento večer nezapomenutelným zážitkem,“ uvádí programová ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Mgr. Albína Houšková. Program prolíná dva významné a vrcholné Dvořákovy cykly – vokální cyklus Biblické písně a klavírní cyklus Poetické nálady, které zazní v podání klavíristky Jany Chaudhuri a pěvkyně Pavly Vejmelkové. Duchovní aspekty obsažené v díle Antonína Dvořáka vyjádří choreografky a tanečnice Ivana a Anežka Hessovy prostřednictvím indického tance kathak. Nedílnou součástí koncertu je mluvené slovo - v podání Vladimíra Mrvy posluchači uslyší texty žalmů Bible kralické i myšlenky východní filozofie a hinduismu. „Cílem je propojení dvou odlišných světů, které přes veškerou rozdílnost spojuje touha po duchovním naplnění. Vypravěč provází posluchače a diváky večerem plným hlubokých krásných slov a myšlenek. V písních jsou zastoupeny texty žalmů Bible kralické, v tanci pak myšlenky vycházející z východních moudrostí. Dva odlišné světy, které spojuje jedna pravda,“ doplňuje Albína Houšková. Bližší informace naleznete na stránkách www.hfad.cz Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram www.hfad.cz; hfad@mesto-pribram.cz.  

<<<.567891011.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Online kamera - Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz