Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Město Příbram podporuje středočeskou Akademii 3. věku VISK

07.4.2016 | 21:14 | Z radnic

Město Příbram podporuje středočeskou Akademii 3. věku VISK

Rada města Příbrami na svém posledním jednání schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000 Kč na Akademii 3. věku. Tento projekt realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) v Příbrami již pátým rokem. Aktuálně je do kurzů zařazeno 119 studentů. Finanční podpora bude využita na snížení spoluúčasti seniorů na studijních nákladech a dále na zajištění co nejlepších materiálních a technických podmínek všem účastníkům studia.

Vnímání tzv. seniorského věku ve společnosti se za poslední desetiletí nesmírně změnilo. Tak, jak se prodlužuje průměrná délka lidského života, stejně se prodlužuje aktivní zapojení seniorů do pracovního procesu a stejně tak i jejich zapojení do aktivního společenského života po odchodu do důchodu

„Trend sílící motivace a chuti seniorů dále se vzdělávat, být stále aktivní a platnou součástí společenského života je stále zřejmější,“ hodnotí místostarosta města Příbrami Václav Švenda a konstatuje, že je skvělé, že spousta nejrůznějších vzdělávacích a kulturních institucí jde tomuto trendu vstříc a podává seniorům pomocnou ruku a nabízí jim řadu vzdělávacích, kulturních, ale třeba i sportovních a společenských aktivit, které jim přinášejí radost, nová poznání, psychické a zdravotní posílení.

„Nezáleží na tom, jak jsou tyto instituce nazývány. Zda jsou akademiemi či univerzitami, kluby, spolky či čímkoliv jiným. Všechny spojuje chuť pracovat se seniory a pro seniory,“ dodává Švenda a zdůrazňuje, že u aktivních seniorů se výrazně méně objevují zdravotní a psychické potíže a zlepšuje se kvalita jejich života.

„Příbram byla v roce 2012 prvním městem kraje, společně s Rakovníkem a Kutnou Horou, kde jsme zahájili činnost dvousemestrálním programem s názvem Historie a kultura. Na něj navázaly v dalších letech dva další studijní programy, opět dvousemestrální, s názvy Svět literatury a Dějiny umění. Program Dějiny umění probíhá právě v letošním roce,“ informuje ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiří Holý s doplněním, že studium má charakter vysokoškolského studia. „Studenti - senioři - musí skládat zápočty a zkoušky, musí zpracovávat závěrečné práce. Mají své studijní průkazy a na závěr dostávají na slavnostním setkání osvědčení o absolvování studia,“ doplňuje Holý.

„Město Příbram, tradiční podporovatel vzdělávacích aktivit pro seniory, je jednou z nejaktivnějších samospráv, které se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje spolupracují,“ konstatuje na závěr ředitel Holý.

 

O Akademii 3. věku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK)

Myšlenka vzniku Akademie 3. věku (A3V) Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK), se objevila krátce po ustavení institutu v roce 2010. Po schválení hlavních činností organizace zřizovatelem institutu, Středočeským krajem, byla vypracována analýza potřeb seniorů, z níž vyplynula, kromě jiného, zvyšující se poptávka po vzdělávacích aktivitách. Analýza však rovněž ukázala, že existují desítky institucí, většinou na lokální úrovni, které tuto nabídku seniorům zajišťují. Na opačném pólu lokální nabídky pak stojí vysoké školy, které seniorů vzdělávací programy také nabízejí. 

Z hodnocení analýzy jednoznačně vyplynulo, že v regionu chyběla instituce, která by byla schopna své služby seniorům nabídnout přesně mezi těmito dvěma póly – lokálním a nadregionálním – a to tak, že by dokázala připravit nejen nová témata, ale zejména novou strukturu vzdělávání, v níž, ruku v ruce s edukační rolí by byla akcentována role sociální. Nová struktura, která by umožnila větší propojení jednotlivých míst v regionu, našla přirozené vazby mezi městy a obcemi a získala určitý nadhled, aniž by rezignovala na místní podmínky. Proto byly ke spolupráci v jednotlivých místech realizace osloveny i radnice, jejichž odezva byla a je velmi dobrá, a v některých místech již skutečně dlouhodobá a systémová. 

Po roce diskusí, příprav a hledání partnerů bylo rozhodnuto zahájit v roce 2012, za podpory Středočeského kraje a pod jeho záštitou, Akademii 3. věku VISK. Pilotně byl ověřen první dvousemestrální vzdělávací program Historie a kultura ve třech městech kraje – v Příbrami, Rakovníku a Kutné Hoře. Úspěch tohoto programu byl až nečekaný a byl impulsem pro přípravu dalších dvou vzdělávacích programů, taktéž dvousemestrálních – Svět literatury a Dějiny umění.

Lektorské obsazení všech programů se podařilo nastavit nejen na vysokou odbornou úroveň úzkou spoluprací s vysokoškolskými pedagogy, pracovníky regionálních muzeí, středoškolskými pedagogy a odborníky z dalších institucí. Programy jsou strukturovány jako série na sebe navazujících modulů, studenti musejí skládat zápočty a závěrečné zkoušky, které dostávají zaznamenány do studijních průkazů, musí obhajovat své závěrečné práce. A každý z modulů je koncipován jako celodenní seminář, který je interaktivní, a v jehož rámci je prostor na diskuse, na neformální povídání, ale i čas na občerstvení a odpočinek.  Již po absolvování prvních programů se začaly spontánně vytvářen skupiny seniorů, které se mnohde scházejí i mimo program A3V VISK a připravují si další vlastní aktivity.

V současné době, v pátém roce trvání A3V VISK, realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje vzdělávací programy pro seniory již v deseti městech kraje: v Příbrami, Dobříši, Březnici, Rakovníku, Mělníku, Nymburce, Zruči nad Sázavou, Neratovicích, Mnichově Hradišti a Kutné Hoře.

Kromě výše uvedených dvousemestrálních programů institut připravil a realizuje celoroční jazykové kurzy angličtiny a němčiny, jednosemestrální studia s názvy Historie a vývoj zahradního umění, Dějiny vědy a techniky, Mytologie, Světová náboženství, kurzy Digitální fotografie, kurzy pohybových aktivit a zdravotní tělesné výchovy a řadu jiných.

V prvním roce se programů zúčastnilo 81 seniorů, ve druhém roce se počet zdvojnásobil na 157 osob a postupně počet narůstal tak, že v letošním roce se do A3V VISK zapojilo již na 400 osob.  Spektrum studijní nabídky se stále rozšiřuje a nabízí se programy, přednášky a kurzy podle potřeb cílové skupiny.  Velmi dobře probíhá i spolupráce s představiteli měst, v nichž se A3V VISK realizuje a je třeba ji vysoce ocenit. Je důkazem toho, že si města váží svých občanů a snaží se i touto formou naplňovat jejich vzdělávací a sociální potřeby.

 

Více informací o VISK získáte u jejího ředitele Mgr. Jiřího Holého: holy@visk.cz mobil: +420 606 656 724

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

 

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Online kamera - Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz