Na prostranství u Flusárny v Příbrami bude možné parkovat

14.5.2014 | 14:56 | Regionalní

Na prostranství u Flusárny v Příbrami bude možné parkovat

Radní města Příbrami odsouhlasili návrh odboru silničního hospodářství a investic, který navrhoval využít prostranství u Flusárny v Příbrami III k parkování osobních vozidel.

„V době, kdy na této ploše nebude umístěn cirkus, pouť nebo zde nebude pořádána jiná kulturní akce, bude tato plocha sloužit k parkování osobních vozidel,“ potvrdil informaci starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.

Plocha bude u vjezdu označena dopravní značkou B 13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (3,5 tuny). Vzhledem k parametrům plochy nebude způsob parkování vozidel vyznačen vodorovnou značkou.

Z hlediska dopravy byl tento návrh zároveň konzultován a schválen dopravní inženýrkou Policie ČR KŘ DI Příbram.

„Parkoviště by v budoucnu mohli využívat také například uživatelé cyklostezky, která je již nyní v této části města budována,“ doplnil starosta.

Otevření parkoviště je podle informací odboru silničního hospodářství plánováno do konce měsíce května tohoto roku.

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2020 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz