Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Nový Tržní řád zakazuje podomní a pochůzkový prodej v Příbrami

03.8.2017 | 15:35 | Z radnic

Nový Tržní řád zakazuje podomní a pochůzkový prodej v Příbrami

V průběhu srpna začne v Příbrami platit nový Tržní řád. Nahrazuje ten původní, v několika částech již nefunkční a zpřehledňuje pravidla pro prodej a nabízení služeb mimo provozovny obchodů a restaurací. Zároveň zakazuje podomní a pochůzkový prodej a omezuje, až na jednu výjimku, dobu otevření restauračních předzahrádek do 22.00 hodin.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Velkou změnou je to, že novým Tržním řádem je na celém území města Příbrami zakázán podomní prodej (bez předchozí objednávky je nabízeno zboží nebo služby v domech, bytech apod.) a pochůzkový prodej (nabízení, prodej zboží či služeb na veřejně přístupných místech přímo z ruky).

Stížnosti občanů, především seniorů, které se týkají praktik a jednání některých podomních prodejců, přicházejí na radnici často. Novým Tržním řádem proto, stejně jako v mnohých jiných městech, tento prodej zakazujeme,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a upozornil, že pokud přesto u někoho podomní prodejci zazvoní, nechť se občané obrátí na městskou policii. „Prodejcům, kteří zákaz porušují, hrozí pokuta až 100 tisíc korun,“ doplnil starosta.

Na charitativní akce prováděné formou pochůzkového prodeje se nařízení Tržního řádu o zákazu pochůzkového prodeje nevztahuje.

Trhy se z náměstí TGM přesouvají na Dvořákovo nábřeží

Další změnou je přesun středečních trhů z náměstí T. G. Masaryka na Dvořákovo nábřeží u Hořejší Obory. Běžný trh se tam bude konat každou středu od 7 do 18 hodin, Farmářský trh první a třetí sobotu v měsíci od 8 do 13 hodin. Další tržiště povolená Tržním řádem jsou na náměstí 17. listopadu (pondělí až pátek od 7 do 18 hodin), dále na Václavském náměstí (středa a sobota od 7 do 18 hodin) a plato u restaurace Tržnice (pondělí až sobota od 7 do 18 hodin).

Na slavnosti a jiné příležitostné akce na náměstí TGM, jako jsou například adventní a jiné sportovní akce a kulturní slavnosti pořádané během roku, se nařízení Tržního řádu vztahovat nebude,“ vysvětlil místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Předzahrádky

Nový Tržní řád zároveň tvoří základ povolovacích řízení v souvislosti s restauračními předzahrádkami. „Předzahrádky patří k letnímu koloritu města, jsou součástí jeho nabídky služeb a na přechodnou dobu poskytují i nové pracovní příležitosti. Ale někdy se proti nim obyvatelé bouří, a to zejména kvůli hluku a rušení nočního klidu,“ uvedl starosta Vařeka s tím, že Tržní řád, stejně jako tomu bylo v minulosti, omezuje provozní dobu předzahrádek ve městě Příbrami na dobu od 8 do 22 hodin.

Jedinou výjimku nově dostala předzahrádka restaurace v Orlově, kde je maximální provozní doba v pátek a v sobotu prodloužena do 24 hodin. „Předzahrádka restaurace Na samotě u lesa je umístěna v osadě Orlov, mimo město a bytovou zástavbu, její provoz tak nenarušuje dobu nočního klidu,“ doplnil starosta Vařeka s tím, že se jedná o první pokus výjimky: „Uvidíme, jak to bude fungovat,“ uzavřel.

Tržní řád

Nový tržní řád nahrazuje původní, v několika částech již nefunkční, tržní řád. Zásadními změnami jsou aktualizace platné legislativy, zjednodušení, zpřesnění terminologie a jednoznačné dořešení podomního a pochůzkového prodeje v našem městě.

Tržní řád rovněž stanovuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo kolaudovanou budovu provozovny, tj. například na chodnících, parkovištích a jiných místech, bez ohledu na to, zda jsou pozemky ve vlastnictví města nebo jiné právnické či fyzické osoby.

Nový Tržní řád zároveň tvoří základ řešení povolovacích řízení v souvislosti s restauračními předzahrádkami popř. předsunutými prodeji.

Za porušení tržního řádu hrozí jak fyzické, tak podnikající fyzické nebo právnické osobě pokuta až 100.000 korun.

Pavlína Svobodová,

tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Vložil: rs

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz