Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

O dalším osudu domů v Březnické ulici rozhodnou zastupitelé na konci dubna

05.4.2016 | 08:49 | Z radnic

O dalším osudu domů v Březnické ulici rozhodnou zastupitelé na konci dubna

Katastrofální stavebně technický stav nemovitostí v ulici Březnická byl projednáván na dvou posledních jednáních zastupitelstva města Příbrami. Hlasování však zastupitelé i napodruhé odložili. Do příštího zasedání bude materiál doplněn o stanoviska nájemníků. Dodány budou také informace o nákladech na případnou demolici budov.

Na základě analýzy potřebných investic a budoucí ekonomiky provozu těchto budov rada města doporučila zastupitelům schválit záměr jejich prodeje. Aktuální znalecký posudek odhaduje cenu nemovitostí na 4.803.431,00 Kč.

Ty domy jsou v tak špatném stavu, že oprava postrádá smysl. Jako nejrozumnější se nám v tomto případě jeví prodej. A z utržených peněz začít s opravami majetku, který nám zbývá, a kde to má smysl,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Z hlediska získání co nejvýhodnější ceny se radě města jeví jako nejefektivnější forma prodeje dražba. „V minulosti se stavem objektů v Březnické ulici nebylo prováděno de facto nic. Navíc byly zcela nekoncepčně tři byty odprodány soukromým vlastníkům,“ upozorňuje dále starosta s konstatováním, že situace a nutnost jejího řešení je akutní zejména z toho důvodu, že v těchto nevyhovujících podmínkách žijí lidé.

K tomu, aby měli zastupitelé ke svému rozhodování veškeré podklady, dostanou k dalšímu projednávání mimo jiné také vyjádření stávajících nájemníků a vlastníků jednotlivých bytových jednotek a také přesnější vyčíslení nákladů na případnou demolici budov.

V domech v Březnické ulici je celkem 18 bytů, z nichž tři jsou v soukromém vlastnictví, 15 je ve vlastnictví města: devět bytů je obsazeno nájemníky a 6 je prázdných.

 

Další postup v této věci se bude znovu řešit na jednání zastupitelstva 25. dubna.

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz