Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

O nás


Naše firma byla založena v březnu 1990. Po celou dobu je naším cílem a zájmem poskytovat široké veřejnosti přehledné informace o nabízeném a poptávaném zboží. Víme, že jen kvalitní reklama dává záruku Vašemu úspěchu.

Naše motto zní: Kdo si Brdský spoj koupí, ten si jej také přečte!

VYDAVATEL podle zákona není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátu, ani za způsobené škody. Stejně tak není možno přebrat garanci za termín a umístění podaných inzerátů. Jejich zveřejnění se řídí výhradně časem, ve kterém je redakce obdrží. Písemné podklady nejsou archivovány, ani zasílány zpět. Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit takové inzeráty, které nejsou myšleny vážně, jsou v rozporu se zákonem podle § 421 obč. zák., nebo by mohly poškodit jméno našich inzertních novin.

UPOZORNĚNÍ: osoba, která úmyslně uvedla nepravdivé údaje ve vztahu k jinému subjektu, se tímto jednáním může vystavit nebezpečí trestního stíhání v souladu s ust. § 209 tr. zákona pro trestný čin poškozování cizích práv s tím, že tímto není dotčen nárok na případnou náhradu škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz