Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Příbrami dostali nový výtah

30.3.2016 | 21:44 | Z radnic

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Příbrami dostali nový výtah

Z nového výtahu se těší obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici. Do užívání jej dostali již před Velikonocemi. Přípravné práce započaly v prosinci minulého roku, vlastní stavba nového výtahu byla zahájena 24. února. Kolaudace nového výtahu proběhla 24. března.

Celkové náklady na nový výtah dosáhly částky 678 000,- bez DPH (z ceny budou odečteny méněpráce ve výši 11.000,- Kč za malování). V rekonstrukcích výtahů v domech s pečovatelkou službou město Příbram pokračuje. Další nový výtah se již buduje v DPS v ulici Jana Drdy.

 

Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz