Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Poradna města v novém

06.5.2014 | 10:59 | Z radnic

Poradna města v novém

Od pondělí 12. května budou mít klienti Poradny města Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu do nových prostor. Ty zcela změní současné podmínky poskytování služeb, samozřejmě k lepšímu. Od tohoto termínu, pokud se podaří dořešit ještě poslední technické detaily plného provozu služby, bude poradna fungovat v budově bývalých kasáren v ulici Československé armády – u Dolejší Obory. V souvislosti s přesunem poradny ze stávajících prostor dojde také ke změně telefonických kontaktů.

 

 

Kdo nebo co všechno bude v nových prostorách fungovat?

„Poradna bude poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, nízkopříjmové rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, občany s dluhy. V nových prostorách bude působit nejen sociální pracovník, jako působil dosud, ale nově také psycholog a právník,“ uvedl vedoucí OSVaZ Mgr. Robert Dikan.

Poradna chce fungovat hlavně preventivně. V rámci dluhového poradenství např. spočítá skutečnou cenu (výhodnost) produktu nebo služby z oblasti finančního trhu, vysvětlí právní pojmy. Pokud již problém nastal, pojmenuje kompetence např. exekutora nebo vyhodnotí možnosti obrany proti nesprávným postupům, které na občana zkouší různé nefér společnosti nebo i jedinci.

Pracovník poradny zdarma zpracuje případná podání nebo bude s klientem hledat nástroje pro řešení jeho problémové situace (např. zpracuje oblast výdajů a příjmů klienta, navrhne úpravu rodinného rozpočtu). Obětem napomůže zpracovat trestní oznámení nebo oznámení přestupku, předluženým dlužníkům vyhotoví návrh na povolení oddlužení soudem, bude umět vyhotovit opravný prostředek a mnoho dalšího. Poradna také v případě zájmu klienta poskytne nebo zprostředkuje další kontakt a případně motivuje klienta ke komunikaci s navazujícím subjektem (věřitel, exekutor, intervenční centrum, advokátní kancelář, příslušný odbor úřadu, sociální služba kompetentní řešit jiný problém klienta apod.).

Hlavní význam poskytování poradenství spatřuje Dikan v ekonomické nezávislosti na jakýkoli subjekt, čímž bude garantována nestrannost v prevenci řešení zadluženosti a akutní krize. „Tím chceme bránit naše občany před hrozbami všeho druhu, včetně úplného sociálního propadu. Chceme pomáhat ve složitých a krizových situacích, pomáhat účinně se bránit proti společenské, ekonomické nebo jiné agresivitě, neférovému jednání a tím přispívat ke zvyšování kompetencí občanů právě při řešení složitých nebo náročných situací, které přináší současná společenská situace a doba,“ dodal Robert Dikan.

„Poradna je financována prostředky města Příbram a státu (MPSV), proto budou služby poskytovány občanům vždy bezplatně. Na poradnu se mohou obracet její klienti anonymně, s osobními údaji klienta lze pracovat pouze až s  jeho souhlasem,“ vysvětlil starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.

 

V nových prostorách bude také výrazně rozšířen dosavadní provoz poradny:

Pondělí

12:00–17:00

13:00-16:00

Odborné sociální poradenství

Psychologické služby

Úterý

07:30–12:30

09:00-15:00

Odborné sociální poradenství

Právní poradenství

Středa

 

 

Čtvrtek

12:00–17:00

 

 

12:00–17:00

Odborné sociální poradenství

 

 

Odborné sociální poradenství

   

 

Nové telefonní kontakty: 318 498 281, 318 498 282

E-mail zůstává stejný:  poradna@mesto-pribram.cz

 

Je třeba se nějakým způsobem objednávat?

„Objednat se do poradny předem určitě doporučujeme. Sice v nových prostorách bude prostorná čekárna, ale objednaní klienti budou přijímáni stejně jako dosud – přednostně. Objednat se lze jak telefonicky v době provozu poradny, tak i elektronickou poštou,“ uzavřel vedoucí OSVaZ Mgr. Dikan.

Vložil: tv

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Online kamera - Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz