Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Poradna města v novém

06.5.2014 | 10:59 | Z radnic

Poradna města v novém

Od pondělí 12. května budou mít klienti Poradny města Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu do nových prostor. Ty zcela změní současné podmínky poskytování služeb, samozřejmě k lepšímu. Od tohoto termínu, pokud se podaří dořešit ještě poslední technické detaily plného provozu služby, bude poradna fungovat v budově bývalých kasáren v ulici Československé armády – u Dolejší Obory. V souvislosti s přesunem poradny ze stávajících prostor dojde také ke změně telefonických kontaktů.

 

 

Kdo nebo co všechno bude v nových prostorách fungovat?

„Poradna bude poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, nízkopříjmové rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, občany s dluhy. V nových prostorách bude působit nejen sociální pracovník, jako působil dosud, ale nově také psycholog a právník,“ uvedl vedoucí OSVaZ Mgr. Robert Dikan.

Poradna chce fungovat hlavně preventivně. V rámci dluhového poradenství např. spočítá skutečnou cenu (výhodnost) produktu nebo služby z oblasti finančního trhu, vysvětlí právní pojmy. Pokud již problém nastal, pojmenuje kompetence např. exekutora nebo vyhodnotí možnosti obrany proti nesprávným postupům, které na občana zkouší různé nefér společnosti nebo i jedinci.

Pracovník poradny zdarma zpracuje případná podání nebo bude s klientem hledat nástroje pro řešení jeho problémové situace (např. zpracuje oblast výdajů a příjmů klienta, navrhne úpravu rodinného rozpočtu). Obětem napomůže zpracovat trestní oznámení nebo oznámení přestupku, předluženým dlužníkům vyhotoví návrh na povolení oddlužení soudem, bude umět vyhotovit opravný prostředek a mnoho dalšího. Poradna také v případě zájmu klienta poskytne nebo zprostředkuje další kontakt a případně motivuje klienta ke komunikaci s navazujícím subjektem (věřitel, exekutor, intervenční centrum, advokátní kancelář, příslušný odbor úřadu, sociální služba kompetentní řešit jiný problém klienta apod.).

Hlavní význam poskytování poradenství spatřuje Dikan v ekonomické nezávislosti na jakýkoli subjekt, čímž bude garantována nestrannost v prevenci řešení zadluženosti a akutní krize. „Tím chceme bránit naše občany před hrozbami všeho druhu, včetně úplného sociálního propadu. Chceme pomáhat ve složitých a krizových situacích, pomáhat účinně se bránit proti společenské, ekonomické nebo jiné agresivitě, neférovému jednání a tím přispívat ke zvyšování kompetencí občanů právě při řešení složitých nebo náročných situací, které přináší současná společenská situace a doba,“ dodal Robert Dikan.

„Poradna je financována prostředky města Příbram a státu (MPSV), proto budou služby poskytovány občanům vždy bezplatně. Na poradnu se mohou obracet její klienti anonymně, s osobními údaji klienta lze pracovat pouze až s  jeho souhlasem,“ vysvětlil starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.

 

V nových prostorách bude také výrazně rozšířen dosavadní provoz poradny:

Pondělí

12:00–17:00

13:00-16:00

Odborné sociální poradenství

Psychologické služby

Úterý

07:30–12:30

09:00-15:00

Odborné sociální poradenství

Právní poradenství

Středa

 

 

Čtvrtek

12:00–17:00

 

 

12:00–17:00

Odborné sociální poradenství

 

 

Odborné sociální poradenství

   

 

Nové telefonní kontakty: 318 498 281, 318 498 282

E-mail zůstává stejný:  poradna@mesto-pribram.cz

 

Je třeba se nějakým způsobem objednávat?

„Objednat se do poradny předem určitě doporučujeme. Sice v nových prostorách bude prostorná čekárna, ale objednaní klienti budou přijímáni stejně jako dosud – přednostně. Objednat se lze jak telefonicky v době provozu poradny, tak i elektronickou poštou,“ uzavřel vedoucí OSVaZ Mgr. Dikan.

Vložil: tv

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Online kamera - Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz