Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

26.11.2014 | 17:21 | Ze společnosti

Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

25. listopadu 2014 uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram na Zámečku slavnostní ocenění bezplatných dárců krve z příbramského okresu. Celkem bylo oceněno 113 dárců, 63 dárců stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského, 39 zlatou, 8 zlatým křížem III. stupně a 4 dárci zlatým křížem II. stupně.

Celkem se konaly čtyři slavnostní obřady. Nejprve byli oceněni stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského dárci za 20 bezplatných odběrů krve, poté další dárci zlatou plaketou za 40 odběrů a na závěr byli oceněni zlatým křížem III. a II. stupně dárci za 80 a 120 bezplatných odběrů krve.

Oceněni byli i strážníci Městské policie Příbram – stříbrnou plaketu obdržel Luboš Řezáč a zlatou plaketu Renata Hamplová a Miloš Tuháček. Pravidelnému dárcovství krve se podle velitelky Městské policie Příbram JUDr. Jaroslavy Vodičkové věnuje 17 strážníků.

Slavnostním aktem provázel příbramský zastupitel MUDr. Ivan Šedivý, přítomni byli zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram - paní ředitelka Simona Pospíšilová a místopředseda OVR Českého červeného kříže pan Miloslav Pštross. Dále se slavnostního aktu zúčastnily sestřičky z transfůzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram a také zástupci zdravotních pojišťoven.

Mimo samotné ocenění dárci obdrželi dar od oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram a sponzorů, Města Příbram a zdravotních pojišťoven.

Vložil: rs

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz