Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Proč zatím není nový BABYBOX v Příbrami...

01.2.2016 | 12:00 | Od Vás

Proč zatím není nový BABYBOX v Příbrami...

Moji milí,

v úterý 2. února ve 12 hodin mě a výrobce babyboxů Zdeňka Juřicu potkáte na chodníku před Oblastní nemocnicí Příbram. Hlavnímu mecenáši příbramského babyboxu Pavlu Hlaváčkovi, majiteli bezpečnostní a úklidové agentury D.I.SEVEN, a. s. , regionálním dárcům a novinářům budeme exkluzivně předvádět, jak vypadá babybox nové generace ze všech šesti stran, tedy nenamontovaný do zdi.

Taškařice vznikla, protože se nám nepodařilo domluvit se s ředitelem nemocnice Stanislavem Holobradou o instalaci babyboxu. Nepodařilo se nám po šestiměsíčním jednání ani podepsat smlouvu mezi nemocnicí a z. s. Babybox. V tuto chvíli – 24 hodin před plánovaným otevřením - je pro Holobradu problém smluvně se zavázat, že nemocnice bude babybox nové generace provozovat po dobu minimálně deseti let, což je naše přání. Ti z vás, kteří znají můj pokročilý věk a celkovou stařeckou zchátralost, jistě chápete, že chci babyboxům zajistit, aby mě přežily.

Původní příbramskou bedýnkou zřízenou v roce 2008 vstoupila do nového života tři nechtěná lidská mláďata, všemi 68 českými babyboxy pak 132 děťátek, poslední z nich včera v Liberci. Klučíka jsem pojmenoval Pavel na počest příbramského hlavního dárce Pavla Hlaváčka, když už babybox pořízený za korunky od něj nebude uveden do provozu…

Babydědek Lu, 602 305 139

 

Ludvík Hess


Babybox pro odložené děti - Statim, předseda

Nadační fond pro odložené děti Statim, předseda správní rady

Vložil: mp

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz