Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Projekt Erasmus +

03.5.2014 | 19:10 | Z radnic

Projekt Erasmus +

Rada města Příbrami schválila podání žádosti města Příbram o projekt "Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept na mateřských a základních školách" v rámci programu Evropské unie Erasmus+ a působení města Příbram ve funkci hlavního koordinátora tohoto projektu.

"Projekt je postaven na dlouholeté spolupráci a partnerství mezi městy Příbram a Hoorn v Nizozemí s cílem podpořit předškolní vzdělávaní a základní vzdělávání v obou partnerských městech," konkretizoval radní Juraj Molnár.

Do projektu budou kromě obou měst zapojeny tři školy zřizované městem Hoorn, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Základní škola pod Sv. Horou Příbram, Waldorfská škola Příbram a mateřské školy Klubíčko, Perníková chaloupka, Jana Drdy, Školní a Bratří Čapků.

"Projekt je naplánován na tři roky a mezi jeho cíle patří podpora vzdělávací a kulturní různorodosti na národní i mezinárodní úrovni, inovace a doplnění školních vzdělávacích programů, navázání na dosavadní úspěšnou spolupráci obou měst a jejich škol a samozřejmě seznámení se žáků obou zemí s tradicemi v partnerském městě. Jsem si jist, že projekt bude pro všechny zúčastněné přínosný a pro děti velmi poučný," doplňuje Juraj Molnár.

Prakticky veškeré náklady spojené s projektem, ať již administrativní, tak na tzv. mobility (doprava, ubytování, stravování) jsou hrazeny z projektu, spoluúčast žadatele a příjemce podpory na financování projektu je minimální nebo zcela nulová. 

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz