Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Proměna v hasiče

13.5.2016 | 11:14 | Od Vás

Proměna v hasiče

V rámci výuky maturitního oboru Požární ochrana v SOŠ a SOU Dubno se vybraní žáci třídy 4.PT zúčastnili ve dnech 11. – 22. 4. 2016 druhé části kurzu - Nástupního odborného výcviku hasičů. Kurz byl zaměřen na praktický výcvik činností a navazoval na první část, kterou jsme absolvovali ve 2. ročníku studia.

Kurz probíhal převážně v areálu školy, ovšem některé činnosti byly prováděny na stanici HZS Příbram nebo ve spolupráci s třetími osobami (výcvik pro práci na vodě). Lektory kurzu byli příslušníci HZS Příbram, zkušení hasiči.

Na kurz jsme se těšili, i když se i trochu obávali, jak vše zvládneme. Obsah kurzu byl velmi zajímavý a přínosný. Vyzkoušeli jsme si mnohé z různých praktických hasičských dovedností a opravdu nám to připadalo, že se pomalu, ale jistě proměňujeme ve skutečné hasiče. Ale dobře víme, že k nim máme ještě hodně daleko… Některé z činností jsme v teoretické podobě znali ze školy, ale teprve nyní jsme měli možnost si je vyzkoušet i prakticky.

A co vše bylo náplní zmíněného kurzu? Učili jsme se o zásadách lezení, využití lezecké techniky, potřebných uzlech, o využití vyprošťovacích zařízení, dýchacích přístrojích, protichemických oblecích, o pracích na vodě.  Absolvovali jsme výcvik slaňování na vyšší školní lezecké stěně, výcvik v polygonu stanice HZS Příbram, také výcvik obsluhy požární plošiny a výškové techniky, nakonec i s prostředky strojní služby. Bavilo nás v rámci vyprošťovacích prací rozstříhat celý vrak auta. Důsledně jsme se připravovali na závěrečnou zkoušku a tu také úspěšně složili.

I když se dá říct, že jsme se téměř ani na chvilku po celou dobu kurzu nezastavili, byl i čas na nějakou tu legrácku, popichování se a zase jsme se poznali trochu jinak. Důležité bylo spolehnutí se jeden na druhého i umění a snaha vzájemně si pomoci. Poznali jsme zkrátka, jak to u hasičů chodí, jak moc je to namáhavé a co nás možná také v budoucí profesi čeká. Někteří jsme sice u dobrovolných hasičů, ale stejně.

Vlastní závěrečná zkouška probíhala na různých stanovištích v areálu školy. Každý z nás absolvoval jednu individuální a dvě skupinové zkoušky před komisí, která byla složená především z profesionálních hasičů HZS Příbram a předsedou komise byl zástupce Školícího a vzdělávacího zařízení HZS v Brně.

Vše jsme zvládli, zkoušky udělali a kurz úspěšně absolvovali. Měli jsme obrovskou radost. Na závěr jsme byli komisí pochváleni a bylo nám popřáno hodně úspěchů do hasičského života.

Celý kurz se vydařil a i počasí nám přálo. Díky všem, kdo kurz v rámci spolupráce naší školy s ÚO HZS Příbram připravovali a organizovali, protože nás uvedené dva týdny hodně obohatily a mohli jsme si udělat velice názornou představu o náročnosti hasičské práce. Máme na co vzpomínat.

Žáci třídy 4.PT, SOŠ a SOU Dubno

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Online kamera - Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz