Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Gymnazisté si vyzkouší jednání OSN

30.10.2014 | 12:48 | Regionalní - Studium je jen sezení ve škole - to je myšlenka, která sice stále ještě nebyla úplně překonána, ale aktivní student si dnes už může zvolit i jinak. V řadě projektů, které se soustředí na alternativní vzdělávání, patří Pražský studentský summit mezi nejznámější a nejlépe hodnocené. Právě na letošní ročník se přihlásily tři týmy z naší školy, konkrétně do modelu OSN. Jak název napovídá, jedná se o simulované zasedání orgánů Organizace spojených národů. Celý projekt probíhá tak, že se přijatý tým stane delegací státu, jehož zahraniční cíle se pak snaží hájit v jednotlivých orgánech OSN, například v Radě bezpečnosti nebo v Radě pro lidská práva. Kromě toho se na přípravných setkáních, kterých je pět a probíhají většinou v sobotu, studenti učí argumentovat a mluvit na veřejnosti, poznávají úskalí a taje diplomacie a diskutují s hosty, kteří se v oboru pohybují, například s členy vlády, diplomaty nebo novináři. Dobrovolně se mohou také účastnit exkurze do České televize nebo kurzu etikety a většině týmů je umožněno navštívit ambasádu země, kterou reprezentují a konzultovat tak své priority a zahraničně politické zájmy s diplomaty svého státu. Vrcholem projektu je pak čtyřdenní konference, kde už se natvrdo vyjednává a cílem je prosadit své požadavky, nebo alespoň dosáhnout přijatelných kompromisů. K tomu, aby se studenti mohli akce účastnit, musí sestavit tým v počtu členů, který odpovídá počtu postů, které daný stát na konferenci obsadí, a napsat esej na téma zahraničně politických priorit svého státu. Autoři nejlepších esejí tak získají možnost účastnit se zasedání a prověřit své znalosti a schopnosti zase trochu jinak. Studenti naší školy se již projektu v minulosti zúčastnili a velmi si ho chválí, není proto divu, že se letos o přijetí pokusily další týmy, které byly v přijímacím řízení úspěšné, a tak bude mít naše škola v letošním ročníku neobvykle silné zastoupení. Na první přípravné setkání vyráží představitelé Venezuely a Ghany už prvního listopadu. Anna Čámská, Lucie Albrechtová, Gymnázium Příbram, Legionářů

„Přáli bychom si na finále větší účast,“ říká ředitel příbramské knihovny

23.10.2014 | 09:30 | Regionalní - Příbramská Knihovna Jana Drdy letos uspořádal už 18. ročník literární soutěže mladých básníků a spisovatelů Příbram Hanuše Jelínka. Letošního ročníku se účastnilo celkem 37 mladých autorů v oblasti prózy a 46 v oblasti poezie. Příspěvky přišly z celé naší republiky, kromě Příbrami také například z Prahy, Příbrami, Rakovníka a dokonce i z moravského Vyškova. Soutěž je určená pro mladé autory ve věku od 12 do 23 let.  Jednotlivé práce byly rozdělené do šesti kategorií a hodnotila je porota pod vedením ředitele Knihovny Jana Drdy Pavla Kabíčka.  „Vítězné práce vyšly knižně, a to ve sborníku s názvem Tiché tóny, obsahující díla čtyřiadvaceti autorů,“ uvedl manažer příbramské knihovny Václav Chvál.  Slavnostního vyhlášení se už tradičně účastnila i spisovatelka Radka Denemarková, která jednotlivým autorů řekla své postřehy a připomínky k jejich dílům. Nezapomněla je také povzbudit v další tvůrčí činnosti. „Bohužel Radku Denemarkovou mrzelo, že se nemohla potkat se všemi autory, jejich příspěvky jsou uveřejněné ve vydaném sborníku. Mnoho oceněných se totiž omluvilo a nedorazilo z různých příčin jako například nemoc, nebo také velká vzdálenost. Přeci jen z Vyškova je to do Příbrami poměrně velká dálka. Nás jako organizátory to také trochu mrzí, přáli bychom si na finále větší účast, i když dané důvody samozřejmě chápeme,“ dodává ředitel příbramské knihovny Pavel Kabíček. Přestože po nedávných volbách není jisté, jestli současné vedení knihovny zůstane na svých místech, doufá ředitel knihovny, že i jejich nástupci budou v organizaci této celorepublikové literární soutěže pokračovat a snažit se jí neustále zlepšovat.

Opět po roce v Kovohutích Příbram

21.10.2014 | 12:07 | Regionalní - Ve čtvrtek 16. října 2014 přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce a další hosty na tradičním již 18. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce“. Setkání se koná každý říjen od roku 1997, kdy byla spuštěna ekologická šachtová pec na recyklaci olověných odpadů. Ve středu 15. 10. v 17:13 byla na této šachtové peci vyrobena výroční půlmiliontá tuna surového olova (1997-2014). Prezentace se již pošesté konala v prostorách informačního a školicího střediska a hutnického muzea. Firma představila současnou situaci, strategické záměry, priority, aktivity a novinky ze všech čtyř divizí – především výkup, sběr a recyklaci zájmových odpadů – olověných, drahých kovů, elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení (svítidla a světelné zdroje – zářivky, úsporky, výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení; RECYKLACE EKOVUK) a výrobky divize Produkty na bázi olova a cínu – měkké pájky, odlévané slitiny, ložiskové kovy, olověné výrobky a polotovary, olověné plechy a vzduchovkové střelivo. Seznámila hosty také s novinkami v externí a interní expozici hutnického muzea. Zpestřením prezentací byla ukázka zlaté olympijské medaile střelce Jana Kůrky, vítěze malorážky z Mexika 1968 (všechny fotografie z akce jsou uvedeny pod textem), který se tradičně účastní akcí příbramské hutě (vč. jednoho odstartování Běhu Kovohutěmi) na základě předchozího mediálního partnerství Kovohutěmi vydávaného časopisu Xantypa a Českého olympijského výboru (2006-2012). Následovalo předání knih „Manažeři se lvíčkem“ panem Janem Preclíkem, předsedou Hodnotitelské komise České manažerské asociace, vedení Kovohutí – předsedovi představenstva Milanu Sládkovi a generálnímu řediteli Jiřímu Dostálovi. Podruhé patřila mezi atrakce pro účastníky projížďka drezínou (tentokrát šlapací Gerstner typ r. 1825 místo loňské tahací inspekční) po kolejích vlečky Kovohutí. Drezínu zapůjčil pan Zahrádka ze svého Muzea železničních drezín v Čachrově u Klatov. S organizací této železniční atrakce opět stejně jako při Běhu Kovohutěmi pomohlo sdružení Rakovnicko-Protivínská dráha, které předvedlo historické uniformy a vydávalo pamětní jízdenky. Hosté si dále v rámci „volné zábavy“ tradičně zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic cechařského „Skoku přes kůži“, v rámci ekologické osvěty v oblasti elektroodpadu „házeli mobily na cíl“, vyrazili medaile, zjistili svůj další osud při lití olova a přímo se seznámili s novinkami a projekty při exkurzi po provozech firmy. Setkání se neslo v přátelském duchu, k němuž přispěl také zpěv členů Cechu příbramských horníků a hutníků a podnikového Cechu příbramských hutníků-olovářů. Protože hutnící myslí na životní prostředí, tak hostům nabídli výkup olověných baterií, odběr elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení (svítidla a světelné zdroje – zářivky, úsporky, výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení) a baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) v rámci svých nepřetržitých ekologických služeb pro občany širokého regionu. Kovohutě také připomněly permanentní soutěž ve sběru odpadů o ceny – aktuální 6. kolo soutěže končí 10. ledna 2015 – další kola budou následovat. Kompletní informace jsou na www.kovopb.cz. Akce se mj. zúčastnili výše zmínění pánové, stávající starosta města Příbram Pavel Pikrt, perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Miroslav Šťastný, představitelé významných firem, institucí, organizací z regionu, České republiky i Slovenska, další partneři a příznivci firmy.  

Další novinka v Příbrami: saunování s dětmi

21.10.2014 | 11:44 | Regionalní - SZM zareagovala na četné dotazy a zájem rodičů malých dětí a od neděle 2. listopadu vyčlenila pro "Dětské saunování" prostory sauny v plaveckém bazénu. Ve středu od 10,30 do 12 hodin, v neděli od 9 do 10,30 hodin bude sauna vytopena jen na 65 - 70 stupňů Celsia. Návštěva sauny jednou za týden se doporučuje dětem od tří let jako funkční součást zdravotní prevence. Dbejte na délku saunování. Děti se zahřívají rychleji vhledem k tomu, že mají větší tělesný povrch než dospělí (nejmenší děti až 6tinásobně, teprve v 10 letech se plocha přibližuje stavu u dospělých). Délka prohřívání, která je pro dospělé obvykle 8 - 15 minut se musí proto zkrátit. Liší se podle věku. Kojenci a mladší batolata se prohřívají zásadně jen krátce, maximálně do 3 minut, ale ani u větších dětí nemá prohřívání přesahovat 5 - 8 minut. Ochlazování je také krátké. Většinou postačí ochlazení dítěte v náručí matky pod sprchou. Ke sprchování postačí vlažná voda, ale účelné je ukončit krátkým postřikem trupu a končetin studenou vodou. Hlava a zátylí se vynecháváji. Starší děti je lépe ochlazovat na čerstvém vzduchu. POZOR - Změna provozní doby sauny pro muže od neděle 2.11.2014 - otevřeno až od 10,30 hod. Desatero zdravého saunování Aby mělo saunování smysl, choďte se potit minimálně jednou týdně. Nechoďte do sauny ani hladoví, ani přejedení nebo značně fyzicky unavení. 1. V saunovacích kabinách (prohřívárnách) používejte pouze prádlo do sauny. Celé tělo včetně nohou podkládejte prostěradlem či osuškou. Plavky v prostorách saun nepoužíváme. 2. Před prvním vstupem do prohřívárny se umyjte vodou a mýdlem a řádně se osprchujte. Vlasy si umyjte až před posledním vstupem. 3. Před každým vstupem do prohřívárny setřete vodu z povrchu těla. 4. S sebou vezměte jen prostěradlo či osušku, na kterou si sednete nebo lehnete. Nevhodné je sedět způsobem, jako sedíte na židli, může to vést k závratím nebo bolesti hlavy. Děti usaďte v klasických saunách na nižší patra, kde je teplota nižší. 5. V saunách můžete dýchat pouze nosem, ale také ústy. Při pocitu pálení vzduchu při dýchání můžete překrýt nos i ústa dlaní. Dýchejte normální frekvencí, jak jste zvyklí. Děti mohou dýchat do tzv. kapsičky, ruce spojí do mušličky a dýchají do ní. 6. Po uplynutí doporučené doby pobytu nebo při pocitu pálení ušních boltců, špičky nosu či bradavek vyjděte z prohřívárny. 7. Při pocení můžete velmi lehce hladit a otírat povrch těla, což pomáhá otevírat kožní póry a vyplavovat nečistoty z kůže. 8. Opláchněte se pod sprchou a ochlaďte se v bazénu – pozvolným ponořováním, nikoli skokem! Pokud možno i s hlavou, nebo alespoň po zátylek. Sledujte průběh 3 fází - Nejprve se dostaví pocit chladu, poté začnete cítit tepelnou pohodu, v poslední fázi, kdy opět nastoupí pocit chladu, se vraťte z ochlazovacího bazénu do prohřívárny – celkem cca po 2–5 minutách. 9. Proceduru teplo-chlad opakujte alespoň 3x. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, nepoužívejte již mýdlo a zabalte se do osušky / koupacího pláště / županu. Zabalení a osušení přejděte relaxovat na alespoň 20 minut do odpočívárny. V této fázi nezapomeňte řádně doplnit tekutiny. Vhodný je chlazený čaj, minerálka nebo vybrané isotonické sportovní nápoje. 10. Pokud jste saunování prováděli správně, budete se cítit příjemně uvolnění a unavení.

V sobotu proběhne výlov Nového Rybníka

14.10.2014 | 14:23 | Regionalní - Hojně navštěvovaný areál Nového Rybníka v Příbrami zažije v sobotu 18. října výlov. Na rybu odsud, k nedělnímu obědu, ale zapoměňte. Jedná se totiž o rybník rybochovný, nikoli o rybolovný. Místní organizace Českého rybářského svazu zde bude lovit chovné stádo candátů a candátí násadu, která je následně určena pro sportovní vody. Již se začalo s postupným upouštěním, aby v ranních sobotních hodinách vše úspěšně proběhlo. Rybník samotný se již letos nebude napouštět, nechá se přes zimu vymrznout. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory bude vyčistěn kalník od nánosu naplaveného bahna.  

Na Pleši proběhne konference nelékařských profesí

6.10.2014 | 11:52 | Regionalní - Ve čtvrtek 23. října pořádá Nemocnice Na Pleši 2. Multioborovou konferenci nelékařských profesí. Program konference je sestaven tak, aby zaujal širokou nelékařskou veřejnost. Hlavním hostem konference je obdobně jako v loňském roce Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Přednáška paní profesorky je zaměřena na přístup a chování zdravotnického personálu k pacientům, jak to popisuje i ve své knize „Mýty a realita v ambulantní praxi. Kniha je z prostředí ambulantní praxe, ve kterém se sama autorka ocitla v roli pacienta. Další významný host, který přijal pozvání na multioborovou konferenci je specialista na zdravotnické právo JUDr. Petr Šustek. Ve své prezentaci se bude věnovat dopadu nového občanského zákoníku na poskytování zdravotních služeb. Nový občanský zákoník přinesl nemalé změny, které mohou pocítit nejen zdravotnická zařízení, ale i jejich zaměstnanci. S tématem týkajícím se onkologické prevence žen vystoupí as. MUDr. Alexandra Aschermannová, kdy upozorní na důležitost prevence a nepodceňování některých příznaků onkologických onemocnění. Pozvání přijala také PhDr. Martina Šochmanová, MBA, hlavní sestra nemocnice IKEM, která vystoupí s přednáškou na téma image sestry. Na konferenci budou přednášet nejen pozvaní hosté, ale i samotní zaměstnanci Nemocnice Na Pleši z řad „nelékařů“ si připravili svoje přednášky. Z vybraných témat se účastníci mohou těšit na přednášku o zdravé výživě, o komunikaci s nemocnými, o duševní hygieně u pomáhajících profesí a další. "Tematický okruh přednášek multioborové  konference je opravdu široký, věříme, že si zde účastníci konference najdou nejedno téma, které je zaujme. Jako pořadatelé se budeme snažit vytvořit příjemné prostředí pro všechny zúčastněné, ze kterého budete odcházet s pocitem příjemně prožitého dne. Ještě máme pár volných míst do naplnění naší kapacity," sdělila ke konferenci hlavní sestra Monika Říhová.

Jiří Jiroušek bude vystavovat v Hoornu

2.10.2014 | 15:01 | Regionalní - V neděli 5. října 2014 bude v nizozemském Hoornu slavnostně zahájena výstava Jiřího Jirouška s názvem Nebeské. Část souboru fotografií, které měli návštěvníci možnost zhlédnout začátkem tohoto roku v Zámečku – Ernestinu, bude představena v Galerii Wim Zwijsen, další v Parkhuisgalerie Hoorn. Prezentace prací příbramského rodáka Jiřího Jirouška (narozen 1975) v partnerském městě je dalším dokladem úspěšné mnohaleté spolupráce města Příbram a Stichting Stedenband Hoorn – Příbram. Na přípravě výstavy s autorem spolupracovala Galerie Františka Drtikola.

Bazén a sauna budou zítra zavřené

26.9.2014 | 11:27 | Regionalní - Zítra, tedy 27. září, bude plavecký bazén uzavřen, stejně tak sauna. Jelikož stále probíhá rekonstrukce tepelného hospodářství, bude přepojován přívod vody a část starého rozvodu teplé vody se bude měnit. Rekonstrukce rozvodů vody či výměna kotlů je jednou z několika větších investic, které v poslední době v rámci Sportovního zařízení města Příbrami probíhají či probíhat budou. Jakkoliv by se tedy pohledem z venku či okem návštěvníka mohlo zdát, že se na bazénu neinvestuje, opak je pravdou, byť výsledky současné rekonstrukce zůstanou skryté pod zemí. Návštěvníci by však měli pocítit změnu, která bude mimo jiné spočívat v zamezení výkyvů teploty vody. I přes veškerou snahu se SZM nevyhlo kritice jednoho z příbramských zastupitelů. Ten kritizoval nejen hospodaření této městské příspěvkové organizace, ale také stav areálu Nový rybník. O vyjádření jsme požádali ředitele SZM Jiřího Holobradu: "Z hlediska hospodaření organizace je nutné konstatovat, že každý rok je průběžně vykazován kladný hospodářský výsledek. Pro udržení jisté úrovně všech námi poskytovaných služeb je nutné si uvědomit, že průběžně meziročně narůstají náklady i na opravy a údržbu, to zejména z důvodu, že veškeré námi spravované budovy jsou ve stáří cca 40 let. V poslední době se situace ale mění. Ke stavu Nového rybníka lze říci, že pravidelně provádíme kosení trávy a běžnou údržbu či drobné opravy v rámci areálu s ohledem na finanční a personální možnosti. Areál by si zajisté zasloužil celkovou rekonstrukci, na kterou zřizovatel, tedy město Příbram, intenzivně hledá finanční prostředky za přispění vhodného dotačního titulu."

Hořejší Oboru a Junior club spojuje cyklostezka

24.9.2014 | 20:43 | Regionalní - Po dvoukilometrové cyklostezce, která vede podél Příbramského potoka od Hořejší Obory až k Junior clubu se od včerejška mohou projet všichni milovníci cyklistiky. Podařilo se totiž končit její celkem 720 metrů dlouhý úsek, který vede od klidové zóny na Flusárnu. Jeho stavba vyšla na pět miliónů korun. Stavební práce skončily společně s prázdninami a Cyklostezka byla stavebně dokončena na konci prázdnin a část nákladů ve výši přibližně 1,7 milionu korun pokryla získaná dotace. Zbytek částky zaplatilo město ze svého rozpočtu. Slavnostního otevření se vedle představitelů města účastnili také středočeský hejtman Miloš Petera a jeho stranický kolega z ČSSD senátor Josef Řihák a ředitel Úřadu Regionální rady Václav Chytil. Hejtman pochválil především sportovní a turistický význam vzniklé cyklostezky s tím, že podobné projekty pomáhají k rozvoji cestovního ruchu. Senátor Řihák pak připomněl některé kroky, které jejímu vzniku předcházely. „Podstatným krokem ke vzniku této cyklostezky, bylo vykoupení pozemků mezi Q-klubem a Flusárnou, které jsme jako město koupili za 11 miliónů korun. Bez tohoto kroku by její realizace nebyla možná, stejně tak jako plánovaná stavba klidové zóny tady na Rynečku. Nebylo to ale snadné rozhodování, protože bylo nutné k souhlasu odkoupení těchto pozemků přesvědčit i další příbramské zastupitele, mezi kterými bylo poměrně dost odpůrců tohoto kroku,“ připomněl Josef Řihák. Otevření této spojnice kolem příbramského potoka vítají i sportovci. „Jsem rád, že ta cyklostezka je hotová, protože takhle budu moct dobře běhat svou trasu ze Svaté Hory, aniž bych musel běhat po chodníku mezi lidmi,“ pochvaloval si novou možnost pro běhání Martin Janota. Krom nového povrchu je kolem cyklostezky nové veřejné osvětlení, lavičky a odpadkové koše. Po stranách cyklostezky došlo na novou výsadbu, která se ale už stala terčem vandalů. I přes slavnostní otevření se v blízkosti cyklostezky dál pracuje. Za Q-klubem totiž vzniká zmiňována klidová zóna, kde najdou Příbramáci mimo jiné mnoho herních prvků pro děti i seniory nebo lanové centrum.

Petrovické varhany se opět rozezněly

23.9.2014 | 14:47 | Regionalní - Barokní varhany v petrovském kostele už opět hrají. Podařilo se to díky obrovskému úsilí a štědrým darům občanů Petrovic, ale svůj podíl na jejich opravě mají také pracovníci místní akční skupiny Sedlčansko a další organizace. Hudební nastroj je už plně funkční a budou návštěvníky kostela Sv. Petra a Pavla opět doprovázet při bohoslužbách. Do jejich tónů se ale budou moct zaposlouchat i návštěvníci při různých koncertech. Ten první se uskutečnil v sobotu 20. září v podvečer. Skladby z hudebních pokladů venkovských kantorů na varhany zahrál varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý. Celá oprava tohoto barokního skvostu včetně nákladů na festival Varhany znějící 2014 vyšla na částku přesahující dva milióny korun. Petrovice získaly dotaci ze Strukturálních fondů EU ve výši 1 686 000. Kč a ve veřejné sbírce od občanů se podařilo vybrat 146 tisíc korun. Samotná obec pak přispěla ze svého rozpočtu částkou 100 000 Kč. Dalšími dárci byli ZD Krásná Hora a.s. ve výši 25 tisíc korun, obec Hrazany peněžním darem deset tisíc a Římskokatolická farnost Petrovice přispěla ve výši 185 tisíc korun. A k tomu ještě navíc se podařil získat soukromý dar mimo sbírku rovných 30 000 Kč. Sobotní koncert, který se v Petrovicích uskutečnil, je součástí projektu Varhany znějící 2014 (z jehož webových stránek jsou použité i fotografie – pozn. red.), ze kterého bude pořízený přenos obrazu z kůru během koncertů, grafické listy pro organizované účastníky Putování za varhanami a také vyjde troj CD z tohoto festivalu. Další varhanní koncerty v rámci tohoto projektu se konají ve středu 24. 9. v Dolních Hbitech v kostele Sv. Jana Křtitele od 19:30, kde zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha a jeho následovníků z 19. a 20. Století v podání Petra Čecha a v sobotu 27. 9. v Krásné Hoře nad Vltavou, Svatém Janu, Kamýku nad Vltavou a na Makové Hoře, kde bude hrát opět Pavel Černý. Při bohoslužbě o petrovickém posvícení 9. listopadu tóny opravených petrovských varhan potěší i kardinála Dominika Duku. Opravu provedl Mgr. Rudolf Valenta ze Zbraslavi, píšťaly vyrobil Štěpán Kopeček z Českého Šternberka, který má ke Kraji kamenů, jak se Petrovicku přezdívá, osobní vztah, protože v mládí trávil prázdniny s rodiči v Žemličkově Lhotě nedaleko Petrovic.

V Příbrami se uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže

22.9.2014 | 11:56 | Regionalní - Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů z okresů Příbram, Benešov a Praha - západ se na příbramském dopravním hřišti uskutečnilo ve středu 17. září. Akce jejíž vyhlašovatelem je MŠMT, BESIP, Policejní prezidium a Český červený kříž a hlavním pořadatelem Autoklub Příbram se konala již po několikáté, a to za podpory Středočeského kraje a města Příbram. Žáci ze základních škol soutěžili ve dvou věkových kategoriích. V první kategorii soutěžila družstva s rokem narození 2002 až 2004, v druhé kategorii pak družstva s rokem narození 1998 až 2001. Soutěžilo se již ve známých disciplínách - provoz na pozemních komunikacích (teoretická i praktická část), jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. A jak soutěž dopadla? V kategorii 1. mladší žáci byli nejlepšími jednotlivci Tereza Dovková a Pavel Peterka ze ZŠ Sedlčany. Sedlčany v dané kategorii zvítězily i celkově, druhé místo obsadila ZŠ speciální z Rožmitálu a třetí místo obsadili příbramští z OU, PŠ, ZŠ a MŠ.  Ve druhé kategorii byli jako nejlepší vyhlášeni Veronika Hakyšová a Patrik Catargiu z Příbrami. V této kategorii si školy pořadí přeházely. První příbramskou skupinu, následoval Rožmitál a třetí místo si odvezli děti ze Sedlčan. Ceny krom pořadatelů předával také radní města Příbrami Juraj Molnár.

Boudou mít Petrovice nový kulturní dům?

18.9.2014 | 10:36 | Regionalní - Odpověď na danou otázku dá možná zítřejší zasedání obecního zastupitelstva. Obec koupila v loňském roce bývalou administrativní budovu JZD s přilehlou jídelnou, ve které by měl vzniknout nový kulturní dům. O přístavbě jeviště se šatnami zastupitelstvo rozhodlo minulý rok 22. května. V Petrovicích by tak vzniklo plnohodnotné kulturní zařízení pro kulturní dění v obci. Ochotnickému spolku totiž příští rok vyprší nájemní smlouva na divadelní sál, který vznikl v bývalém kině. Pokud by nový kulturní dům nevznikl, nemají ochotníci od příštího roku, kde zkoušet a hrát. „Majitelka současného sálu se vyslovila v tom směru, že pokračování nájmu pro ochotníky už nechce,“ vysvětluje petrovický starosta Petr Štěpánek. Předpokládané náklady na jeho stavbu se odhadují na 3,5 – 4 mil. korun. Je ale nutné ještě provést nezbytné úpravy současného sálu – oprava otopné soustavy, nové podlahy, stropy, elektroinstalace, akustická opatření. Tím se celková cena zvýšila na 6.319.648 Kč. „Jestliže bychom získali dotaci, došlo by navíc k opravě parkoviště, výměně oken, střešního pláště a vybavení scénickou technikou. Pak by se cena vyšplhala na 8.695.878 Kč,“ dodává starosta. Myšlenka přestavby části bývalého JZD na kulturní stánek nadchla i architekta a herce Davida Vávru, který Petrovice začátkem září navštívil. „Jestli chtějí tady v Petrovicích přestavět JZD na kulturní stánek, tak to je dobrý počin. Jak jsem se mohl přesvědčit, že jsou tady aktivní, tak doufám, že se jim pak podaří ten sál naplnit,“ uvedl pří své návštěvě obce David Vávra. Obec Petrovice je schopna ze svého rozpočtu bez nutnosti přijetí úvěru zaplatit přístavbu a opravu sálu ve výši 6.319.648 Kč s tím, že investice by byla rozložená do dvou let. Tuto variantu však zastupitelé letos v dubnu neschválili poměrem hlasů 6 pro, 5 proti a 2 se zdrželi (dva zastupitelé chyběli). Pro schválení je nutné minimálně 8 hlasů. V březnu obec podala žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Žádost byla schválena k financování za podmínky, že bude v oblasti podpory dostatek finančních prostředků. Pak by dotace mohla dosáhnout výšky až 85%. „K dnešnímu dni však dostatek finančních prostředků v této oblasti podpory není. Do této oblasti podpory se ale převádí prostředky z jiných projektů, kde není možné dotace z různých důvodů vyčerpat. Může se tedy stát, že náš projekt bude podpořen. Aby mohl být podpořen, musíme se jasně vyjádřit, zda na podmínky smlouvy, kde nebude garantována výše dotace, přistoupíme. V takovém případě se ale zavážeme, že projekt budeme realizovat podle pravidel poskytovatele dotace. Rozhodnout se musíme nejpozději do 26. Září. Jestliže se nerozhodneme, nebo jestliže bude naše rozhodnutí záporné, budeme ze seznamu projektů schválených k financování vyřazeni. Tím možnost získání dotace padá,“ říká Petr Štěpánek. O této zásadní investici budou rozhodovat současní zastupitelé na svém posledním zasedání v pátek 19. září od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Sjezdovka na Třemošné? Projekt rozděluje veřejnost i politiky

17.9.2014 | 12:54 | Regionalní - Lídr hnutí ANO 2011 do podzimních komunálních voleb Jindřich Vařeka mladší zveřejnil před několika dny studii, kterou nechalo hnutí ANO vypracovat a která představuje projekt s názvem "Multifunkční sportovně rekreační areál Třemošná". Ve svém článku, který byl zveřejněn i na sociálních sítích Jindřich Vařeka přímo píše: "Srdcem budoucího MSRA by mohl být Hlavní sjezdový areál, situovaný v severních svazích Třemošné a severozápadních svazích Malé Třemošné. Mohl by nabízet až 6 sjezdových tratí náročnosti modrá, červená a černá o celkové délce do 6.150 m. Pro srovnání, obě sjezdovky Monínce leží průměrně o 100 m níže a jejich celková délka dosahuje 1.800 m. Co se průměrných teplot i množství srážek týče, byla by na tom Třemošná také výrazně lépe. Jakkoli by MSRA sloužil k provozování zimních sportů, zejména lyžaření, jeho celoroční využití by bylo samozřejmostí. Kromě pohybu na zdravém vzduchu (turistika, cyklistika,) by měla sloužit lanová centra, opičí (Buď fit) dráhy, cesta v korunách stromů, rozhledna na Třemošné, naučná stezka, zoopark s dětským koutkem, upravená ohniště i pro grilování s posezením, altány, vyhlídková místa (např. Kazatelna, Malý kámen, Kozičínské skály, Dubová hora, Sedélko Pod Třemošnou), in-line dráhy, případně další „atrakce“ (koloběžky, tubing apod.)." A byla to právě sociální síť facebook, kde vznikla obsáhlá diskuze zastánců a odpůrců projektu. Jedna strana argumentuje posílením cestovního ruchu a zvýšením zaměstnanosti, druhá strana pak upozorňuje na ochranu přírody a zdrojů pitné vody či na finanční náročnost projektu. Pravdou nicméně zůstává, že pozemky, kde se má areál podle studie nacházet nejsou města Příbrami a zatím se nikde neobjevilo stanovicko občanů z Obecnice, což je obec, které by se projekt týkal nejvíce. Reakce přišla i z politické sféry. Dnes zveřejnil na facebooku svoje vyjádření i lídr ČSSD a kandidát na senátora Josef Řihák, který napsal: "Hnutí ANO v Příbrami zaplatilo studii developerského projektu v Brdech. Pan Vařeka junior plánuje multifunkční areál uprostřed lesů, aniž by se zeptal, co na to říkají obce a hlavně jejich občané, kterých se projekt týká. Před pár lety bylo vedení města kritizováno, že nechce podpořit výstavbu fotovoltaické elektrárny pana Vařeky. Ptám se, komu takové projekty prospěly? Spotřebitelé platí za elektřinu více a majitelé jsou o to více bohatí. Zřejmě to je důvod, proč někteří milionáři vstupují do politiky. Co přijde dál? Možná myšlenka, že nezaměstnanost se vyřeší tím, že hnutí ANO začne s těžbou zlata pomocí kyanidu." Spor o projekt vyřeší zřejmě až voliči svým hlasováním ve volbách. Je ale jasné, že volební kampaň má minimálně jedno velké téma. S postupem času zcela určitě přibudou další a i redakce Brdského spoje bude diskuzi sledovat.

<<<.22232425262728.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Online kamera - Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz