Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Hasiči v Kojetíně vysvětili nový vůz a převzali ocenění od hejtmana

9.6.2014 | 10:21 | Regionalní - Hasiči z Kojetína u Petrovic pozvali o víkendu občany z Kojetína, Mašova a Porešína na velkolepé setkání rodáků. Sbor dobrovolných hasičů Kojetín patří mezi nejaktivnější sbory na Petrovicku. Celoročně se zabývají prací s dětmi, dělají různé kulturně společenské a sportovní akce. První červnovou sobotu se na návsi v Kojetíně sešlo okolo tři sta účastníků. Rodáky, kteří se mnohdy do Kojetína přijeli podívat po mnoha letech, asi nejvíce zaujal sestřih dobových a současných fotografií jednotlivých domů a rodin. Součástí oslavy bylo mimo jiné i vysvěcení požárního automobilu Mercedes-Benz Sprinter, který je již zařazen do výjezdu a byl použit v zásahu při květnové povodni v Kamýku nad Vltavou. Vůz slavnostně vysvětil pan farář Jacek Strachowski. Jedním z hostů setkání byl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák, který předal sboru čestné uznání a stuhu na prapor. Dále ocenil významné hasičské činovníky pamětní medailí Středočeského kraje za zásluhy o rozvoj hasičstva a jako překvapení předal ocenění petrovskému starostovi Petru Štěpánkovi. „Ocenění z rukou hejtmana jsem opravdu nečekal. Musím se ale upřímně přiznat, že mne potěšilo,“ říká Petr Štěpánek. Středočeský hejtman si také prohlédl opravenou hasičskou zbrojnici, na jejíž opravu poskytl peníze právě Středočeský kraj. „Opravená hasičská zbrojnice se mi opravdu líbí, hasiči na její opravu získali finanční prostředky ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, konkrétně částku 232.000 Kč. Peníze hasiči použili na nákup potřebného materiálu a práci dodali bezplatně dobrovolní hasiči ve svém volném čase,“ vysvětluje středočeský hejtman Josef Řihák. Řihák se v Kojetíně zdržel tři hodiny v bezprostředním hovoru s obyvateli Petrovicka, a toto setkání okomentoval: „Bylo mi tu hrozně fajn. Byl to balzám na mé nervy.“ Hasiči z Kojetína obdarovali pana hejtmana pamětním listem a dárkovým balíčkem.  

Ve Skorotíně byla otevřena obora Farmářský chov

3.6.2014 | 14:03 | Regionalní - V pátek 30. května byla ve Skorotíně nedaleko Příbrami otevřena nová obora Farmářský chov, kam se od této chvíle mohou přijít podívat nejen školy, ale také široká veřejnost. Oboru spravují Městské lesy Příbram a k vidění jsou zde například divoká prasata, která již tu byla chována dříve, ale také mufloni, daňci či divocí krocani. Pozvání na páteční slavnostní otevření přijaly děti ze základní školy na Březových Horách, podívat se přijeli také místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý. „Na zcela novou akvizici některých zvířat se od dnešního dne mohou přijít podívat nejen děti z mateřských či základních škol, ale také rodiny s dětmi a vlastně všichni, kteří si chtějí jen tak odpočinout v přírodě, zahrát si nějaké hry, podívat se na zvířata, nebo si opéct buřta,“ vysvětlil místostarosta Ivan Šedivý. Místní oboru lze navštívit po domluvě s polesným Václavem Švarcem, kterého lze kontaktovat na telefonním čísle 604 210 065. Návštěvníci a především děti se zde mohou seznámit nejenom s prací městských lesů, ale také s tím, jak se tato zvířata chovají apod. Také místostarosta Václav Černý otevření obory vítá. „Spolupráci s Městskými lesy Příbram hodnotím velice kladně, rok od roku dosahují lepších a lepších hospodářských výsledků. I tato obora byla vybudována z jejich vlastních prostředků a město se na spolufinancování nijak nepodílelo,“ řekl Václav Černý. Obora Farmářský chov ve Skorotíně leží zhruba 3 kilometry severně od Příbrami a 1,5 kilometru severovýchodně od Trhových Dušník.

MŠ Školní zakoupila Magic box - kouzelnou skříňku

2.6.2014 | 14:27 | Regionalní - Příbramská mateřská školka ve Školní ulici má pro své žáčky novou interaktivní pomůcku, Magic box, tedy kouzelnou skříňku. Jedná se o novou, moderní technologii, které je kombinací interaktivního plátna o velikosti 1,2 x 2 metry a dataprojektoru. Plátno je umístěno přímo na podlaze a děti s ním pracují pomocí elektronických per. V přirozené poloze mohou děti pracovat jak ve skupinkách, tak samostatně. S kouzelnou skříňkou lze provádět širokou paletu aktivit - je možné použít plátno na kreslení, ve výbavě nechybí výukové programy či grafomotorická cvičení pro uvolňování ruky, což je velmi vhodné pro předškolní děti. Zároveň lze novou pomůcku připojit na internet, díky čemuž mohou paní učitelky například vyhledat obrázek zvířete, které děti neznají či najít odpověď na některou ze záludných otázek dětí. Mateřská školka zaplatila pomůcku ze svého rozpočtu, celkové náklady činily 79 000 Kč včetně DPH. V ceně je projektor, počítač s bezdrátovou myší a klávesnicí, dvě interaktivní pera, promítací plátno, kreslící program a matematický výukový program pro předškoláky. Všichni pedagogové byli pečlivě proškoleni a školka s osmi třídami používá novou pomůcku od března. Zeptali jsme se ředitelky mateřské školky, Romany Plecité, jak děti na novou pomůcku reagují? "Děti se vesměs na práci s MAGIC BOXEM těší, rády plní jednotlivá zadání, nebojí se nových úkolů, protože ví, že se mohou společně domlouvat, radit se. I když se chybička někdy vloudí, mohou se vrátit a úkol zopakovat. Je to skvělý doplněk výuky." Jelikož MŠ Školní patří k největším školkám ve městě, je přáním ředitelky zakoupit ještě jednu kouzelnou skříňku: "Přestože je „Kouzelná skříňka“ pojízdná, rádi bychom zakoupili ještě jednu. Přece jen časté převážení z budovy do budovy není pro nás ideální. A tak pokud se objeví v rozpočtu na letošní rok nějaká rezerva, určitě budeme vědět, jak s ní naložíme." Podle slov ředitelky Plecité je magic box vynikající pomůckou, kterou by jistě uvítali i v ostatních školkách. Dodavatelská firma navíc všechny ředitelky a pedagogy, kteří měli zájem, s magic boxem seznámila a ohlasy byly jenom pozitivní. Na novou pomůcku se byl podívat také radní města Příbrami pro školství, Juraj Molnár: "Magic box je úžasné spojení moderní techniky a vzdělávání hrou. Je vidět, že děti tato forma výuky velmi baví a pokud to finanční možnosti školek či města dovolí, určitě doporučuji pořízení této pomůcky," ohodnotil magic box Juraj Molnár.  

O titul Vesnice roku se uchází i tři obce na Příbramsku

2.6.2014 | 13:55 | Regionalní - Do letošního jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 37 obcí Středočeského kraje. Tři z nich se nacházejí na Příbramsku. Obec, která získá titul Vesnice Středočeského kraje roku 2014, postoupí do celostátního kola. Hodnocení tohoto kola proběhne od 31. srpna do 6. září. Vítěze pak oznámí ministryně pro místní rozvoj 20. září v Luhačovicích v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“. Na Příbramsku se této soutěže účastní tři obce. Dolní Hbity, Vysoký Chlumec a Petrovice u Sedlčan. Ty patří v tomto klání mezi ostřílené matadory. Na svém kontě mají totiž už několik ocenění právě ze soutěže Vesnice roku. Před dvěma lety získaly oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty, kdy byli první v krajském a druzí v celostátním kole, dále pak jsou držiteli bílé stuhy z roku 2007 za práci s mládeží a už dvakrát Petrovice získaly nejvyšší ocenění – zlatou stuhu jako nejlepší obec v kraji a to v letech 2002 a 2008. „Tuto soutěž chápe jako nejprestižnější klání vesnic v republice. Jsem přesvědčen, že máme hodnotitelské komisi co ukázat. Krom bohatého společenského života obce chceme představit úspěšně realizované projekty, mateřskou a základní školu a jejich činnost, knihovnu, jednotlivé osady, spolupráci s různými podnikatelskými subjekty, péči o životní prostředí a naše řešení odpadového hospodářství. Co se týká šancí, tak to si vůbec netroufám odhadovat. Středočeský kraj má mnoho obcí, které jsou na špičkové úrovni, takže konkurence je obrovská,“ říká starosta Petrovic Petr Štěpánek. V Dolních Hbitech zapojili do příprav své občany. V současné době připravují prezentaci obce do soutěže Vesnice roku a vybírají nejpovedenější záběry, které dokumentují pestrý život tady ve Hbitech. Obecní úřad proto žádá od obyvatel fotografie a videa z různých akcí, které se tu uskutečnily, nebo zajímavé záběry všech částí obce. Kromě zařazení do prezentace v soutěži budou sebrané materiály uložené i do obecního fotoarchivu. V soutěži jsou obce hodnocené v následujících kategoriích: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.  

Vodohospodáři pomáhali v Domově pod hrází

2.6.2014 | 09:13 | Regionalní - Středočeští vodohospodáři se připojili k mezinárodnímu dni dobrovolnictví. Zaměstnanci 1. SčV, a.s. vyrazili na pomoc do zařízení pro seniory v Domově pod hrází, o.p.s. v Pečicích- Pečičkách. Jde o poměrně nové zařízení vybudované v areálu bývalé úpravny vody. Možností pro dobrovolnickou činnost se nabízí hned několik. Na pomoc domovu vyrazilo dvacet zaměstnanců společnosti 1. SčV, a.s. Někteří pomáhali s rekonstrukcí požární nádrže, která se pod jejich rukama pomalu začala měnit v přírodní jezírko a přirozeně tak zapadne do parkového areálu domova. Ostatní se vrhli na úklid celého areálu. „V domově jsme strávili příjemný celý den a povedlo se nám spojit příjemné s užitečným,“ řekla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s. Vedení domova totiž připravilo na odpoledne pro své uživatele sportovní hry, a jelikož někteří vyžadují asistenci, využilo tak služeb dobrovolníků. „Pro mnohé byla tato práce se seniory novou zkušeností a jsme rádi, že jsme jim touto pomocí mohli přispět ke zpestření času tráveného v domově,“ doplnila Blaszczyková. S pomocí příbramských vodohospodářů jsou v domově spokojeni. „Setkání s dobrovolníky bylo obohacením i pro obyvatele domova a myslím, že přispělo k nadšení, s nímž se do sportovních her pustili,“ řekla Petra Zemanová, sociální pracovnice Domova pod hrází, o.p.s.

Policisté v Brdech trénovali na případné demonstrace

30.5.2014 | 11:50 | Regionalní - Policisté z pořádkové jednotky Středočeského kraje měli ve čtvrtek velké cvičení v Brdech. Připravovali se na případné zklidnění davu demonstrantů na velkém prostranství. Podstatou cvičení bylo dostat dav demonstrantů z plochy pryč a jeho vytlačení do menších uliček bez pomoci vozidel a tam pak následně problémové občany zpacifikovat. Během cvičení si vyzkoušeli také nové donucovací prostředky, ruční vrhače dýmovnic.   Policisté z pořádkové jednotky zasahují u konfliktů s větší účastí osob a kde je předpoklad případných nepokojů. „Stojí mnohdy proti přesile rozvášněných fanoušků nebo davu extrémistů, kteří neváhají vzít do rukou dlažební kostky či zápalné lahve. Jsou v prvních řadách a chrání bezpečnost bezúhonných občanů, zajišťují veřejný pořádek a chrání majetek. Musí zvládnout několikahodinové akce i v extrémních teplotních podmínkách, kdy jejich výstroj a oblečení váží mezi 10 - 15 kilogramy,“ vysvětluje tisková mluvčí příbramské policie por. Monika Schindlová. Ve většině případů se spolu s pořádkovou jednotkou se na místech střetů objevují také členové antikonfliktního týmu, kteří se snaží předejít konfliktům, a to určitou formou komunikace a vysvětlováním problému. „Pohybují se v reflexní vestě, beze zbraně, blízko davu nebo přímo mezi lidmi. Mnohdy na hraně vyostřené jednání nakonec díky nim skončilo poklidným průběhem akce,“ dodává Schindlová. Pořádková jednotka Středočeského kraje vznikla již v roce 1999. Má 270 členů a je rozdělena do šesti skupin - Kladno, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav, Příbram a Kolín. Policisté z této jednotky zejména posilují výkon služby v rámci bezpečnostních opatření, např. riziková fotbalová utkání, srazy a pochody extrémistických skupin, koncerty, hudební festivaly, návštěvy státníků. Ročně zajišťují přes třicítku různých akcí.    

Déšť sesunul svahy na Příbramsku, provoz na silnicích je omezený

28.5.2014 | 10:36 | Regionalní - Aktuální vydatné deště způsobily na Příbramsku sesunutí svahu na vozovku a tím její neprůjezdnost. Uzavřená je silnice II/102 v úseku Kamýk nad Vltavou – Velká nad Vltavou. Na zprůjezdnění se pracuje. Ze stejného důvodu je částečně průjezdná silnice Velká nad Vltavou ke křižovatce se silnicí I/18. Částečně průjezdné jsou také komunikace II/118 v úseku Kamýk nad Vltavou – Zduchovice a silnice III/11816 v obci Třtí. „Přestože byla letos suchá zima a půda není vodou přesycená, vydatný déšť způsobil v noci na dnešek sesuvy půdy na Příbramsku. Rád bych tímto řidiče požádal o co největší opatrnost při jízdě i o trpělivost. Silničáři se maximálně snaží zprovoznit všechny poškozené vozovky,“ uvedl středočeský hejtman Josef Řihák. Vzpomínky na události před rokem se s každým dnešním varováním meteorologů před silným deštěm vracejí a členové povodňových štábů je stále pečlivě vyhodnocují. Středočeský kraj musí přípravu na případnou povodňovou situaci zabezpečit. Proto stále bedlivě sleduje informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ať už jsou to očekávané srážky či stavy vodních toků. Z iniciativy hejtmana kraj po červnových povodních zřídil „Pracovní skupinu pro prevenci a zmírňování následků povodní,“ která je přímým poradním orgánem hejtmana kraje. „Troufnu si říci, že z hlediska organizace povodňové služby je náš kraj na případnou novou povodeň připraven a že z hlediska prevence pro to děláme vše, co je v našich silách,“ konstatoval hejtman Josef Řihák.

Hasiči v Kojetíně na Sedlčansku vysvětí nové auto

28.5.2014 | 10:21 | Regionalní - Začátkem června se v Kojetíně na Sedlčansku uskuteční sraz rodáků. Součástí slavnostního programu bude i vysvěcení nového hasičského vozu Mercedes Benz Sprinter, který kojetínští dobrovolní koupili od hasičů z Německa. Svěcení provede místní pan farář P. Jacek Strachowski. Kojetín je jednou z osad, která spadá pod Petrovice u Sedlčan a podle petrovického starosty Petra Štěpánka bude letošní setkání rodáků pro obyvatele mimořádné, protože ho osobně navštíví hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák. „Důvodů jeho návštěvy je víc. Hlavním důvodem je jeho náklonnost k užitečné práci a uznání obětavosti dobrovolných hasičů. Dalším důvodem je posouzení smysluplnosti vynaložených finančních prostředků Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, ze kterého je letos finančně podpořena oprava hasičárny a přístavba přístřešku pro Avii v Kojetíně částkou 232 000 korun,“ vysvětluje Petr Štěpánek. Finanční prostředky z tohoto fondu hasiči použili na nákup potřebného materiálu a práci vykonávají bezplatně ve svém volném čase.  Stavba by měla být hotová ještě před samotným srazem rodáků a přátel Kojetína, tedy 7. června. „Práce je ještě hodně, ale věříme, že se to dá stihnout,“ dodává petrovický starosta. Na nákup nového vozidla poskytla dobrovolným hasičům v Kojetíně finanční prostředky místní firma B.E.S. Petrovice, zabývající se výrobou ložního prádla. Ta také zajistila společně s hasiči polepy na vůz a jeho vybavení.

Nemocnice Příbram organizuje VIII. ročník Středočeských pediatrických dnů

26.5.2014 | 19:10 | Regionalní - Již po osmé pořádá dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram Středočeské podbrdské pediatrické dny. 5. a 6. června se tak znovu setkají dětští lékaři ze středočeských a fakultních nemocnic i z ambulantní sféry praktických lékařů pro děti a dorost. Přednášet svým kolegům a kolegyním budou pediatři z krajských nemocnic v Příbrami, Kolíně, Mladé Boleslavi a Benešova, pozvání přijali i lékaři z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN v Motole a další hosté. Letos si dětští lékaři vyslechnou zkušenosti kolegů například z  neonatologie, léčby onkologicky nemocných dětí nebo recidivujících uroinfenkcí. Zajímavé téma přednášky si zvolil  i MUDr. Martin Čihař, primář novorozeneckého oddělení FN Bulovka, který se bude věnovat velmi diskutovanému současnému pohledu na alternativní postupy v porodnictví a neonatologii. Kromě získání cenných informací z moderní pediatrické medicíny má toto každoroční dvoudenní setkání i další prioritu – možnost lékařů napříč nemocnicemi a ambulantním sektorem vyměnit si navzájem své zkušenosti či konzultovat některé případy ze své praxe.

V Mníšku pod Brdy zvyšují kapacitu školských zařízení

23.5.2014 | 23:48 | Regionalní - Počet obyvatel Mníšku pod Brdy a okolních obcí v posledních letech narůstá. Jde především o rodiny s malými dětmi. Podle radnice proto bude potřeba dostatečné kapacity školek a později i škol v této lokalitě ještě mnoho let. K zvyšování kapacity školských zařízení má město připravený dlouhodobější plán, který je i finančně realizovatelný.   Od roku 2009 do roku 2012 stoupal počet míst ve školkách ze 124 na 174 s rezervou pro budoucí potřebu ve výši 50 míst. Tuto připravovanou rezervu letos město využije, takže celkový počet míst ve školkách stoupne na 224. Jde o nárůst o 80 procent oproti stavu v roce 2009. „Osobně si myslím, že v případě základní školy bude počet dětí stoupat ještě osm až deset let. Podobnou zkušenost mají totiž i v jiných městech,“ říká starosta Mníšku Petr Digrin.   V letošním a příštím roce se připraví menší projekty na vytvoření jednoho oddělení u MŠ 9. května a je plánováno dokončení přesunu družiny do základní školy, tak, aby v družině mohla fungovat dvě menší oddělení. „To ovšem obnáší investice do základní školy, kde musí pro novou družinu vzniknout dostatek místa i zahrada. Plán je na dva roky. Poskytne dalších asi 40 míst, každý rok po jednom oddělení. Odhadované náklady jsou přijatelné a pohybují se kolem jednoho milionu korun ročně. Tyto kroky ale vyčerpají veškeré možnosti současných budov školek,“ vysvětluje Digrin.   V dlouhodobějším horizontu tedy Mníšek plánuje vznik nové budovy v Rymaních, kde už dnes bydlí mladé rodiny, které postupně školku naplní. Nová budova by byla multifunkční, podobně jako budova Mníšku, a mohla by postupně pojmout až tři oddělení. Náklady na vybudování se budou pohybovat mezi deseti až patnácti miliony korun a školka musí vzniknout do pěti let. „Předpokládáme, že v té době bude možno využít nové zdroje fondů EU. Finance, které do projektu musí vložit město přibližně polovinu částky, a můžeme čerpat z dlouhodobé odpadové smlouvy, která by se měla uzavřít v souvislosti s výstavbou třídírny odpadů,“ říká mníšecký starosta.   V letošním roce i v dalších dvou letech se bude opravovat také základní škola. V první fázi rekonstrukce, která bude ukončena letos, by reálná kapacita školy stoupla z přibližně 520 dětí na 670. V příštím roce vznikne nové zázemí pro družinu, zahrada a tělocvična. Celkové náklady, které město v letošním roce do školy vloží, se pohybují kolem 10 milionů korun, z nichž 2,5 milionu je dotace. Tato rozsáhlá investice do školy se investuje z úspor, které město ušetřilo v předchozích třech letech. Kolem roku 2017 se připravuje výstavbu zcela nové budovy základní školy, a to v bezprostřední blízkosti současné budovy.

Video: Dopravní soutěž regulovčíků

23.5.2014 | 09:37 | Regionalní - Ve středu 21. května se v Příbrami uskutečnila soutěž dopravních policistů Středočeského kraje. Z každého územního odboru i z dálničních oddělení byl vyslán vždy jeden policista, celkem se akce zúčastnilo 18 soutěžících. Dva nejlepší budou následně reprezentovat krajské ředitelství policie na VII. ročníku této soutěže v celorepublikovém kole. Jejím účelem je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti strážců zákona. V ranních hodinách byla soutěž slavnostně zahájena v areálu příbramské policie. Následovala praktická část na nedaleké křižovatce, kde během pěti minut museli soutěžící předvést svou zručnost a dovednost. Tříčlenná komise hodnotila jejich celkový vzhled, ústroj a pohyb v křižovatce. Důležitá byla přesnost a srozumitelnost prováděných pokynů a také vystupování při přebírání a předávání stanoviště. U fotbalového hřiště si policisté vyzkoušeli ještě jízdu zručnosti, která byla součástí praktické části.   V odpoledních hodinách následovala teorie, šlo o patnáctiminutový test z pravidel silničního provozu a dále o dvacítku otázek týkajících se odborných znalostí, na jejichž vyhotovení bylo rovněž čtvrt hodiny. Po vyhodnocení a sečtení bodů následovalo ukončení soutěže a slavností vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístil policista z dopravního inspektorátu Nymburk, druhou příčku zaujal policista z Mělníka. I pro příbramské občany, kteří ten den projížděli přes danou křižovatku, byla tato akce určitě zpestřením jízdy, což bylo znát na značně překvapených výrazech řidičů. Dokonce to velmi zaskočilo i chodce, někteří zmateně mačkali tlačítko u semaforu. Ne všichni účastníci silničního provozu si plně vybavují, co pokyny dávané policistou znamenají. Určitě za zmínku stojí alespoň dva základní – řidiči přijíždějící k čelu a k zádům policisty musí zůstat stát, ti kteří jedou směrem k boku policisty, mají umožněn průjezd. Pro chodce platí, že mohou přecházet tam, kde provoz stojí.

Oslavy 800. let města Příbrami se blíží

22.5.2014 | 20:29 | Regionalní - Osmisté výročí oslaví Příbram v roce 2016. Ačkoliv se to nemusí zdát čas běží rychle, a tak již nyní jsou přípravy na toto významné výročí v plném proudu. Naplno pracují specializované skupiny složené z odobrníků a členů vedení města, které se zaměřují na jednotlivé aspekty oslav. V rámci "městských narozenin" čeká občany i návštěvníky bohatý kulturní program a také akce s důrazem na připomenutí bohaté historie našeho města. Nicméně fyzicky ještě nejsou přípravy vidět. Dnes ale pracovníci technických služeb instalovali nově znak města s příslušnými letopočty na úpatí Březových Hor, tedy na křižovatce ulic Husova a Anenská.  S postupem času bude takových drobností jistě přibývat. 

Střední Čechy hostí 11. Evropské setkání mládeže

19.5.2014 | 12:06 | Regionalní - Od neděle 18. května do čtvrtka 22. května hostí Příbram již jedenácté Evropské setkání mládeže z regionů tzv. čtyřdohody. Spolupráce Opolského Vojvodství, Burgundska, Porýní-Falce a Středočeského kraje funguje již více než 10 let a pravidelná setkání mládeže jsou jednou z hlavních aktivit. Slavnostní zahájení akce proběhlo v neděli večer v penzionu Nový rybník v Obořišti. V průběhu úvodního večera se účastníci setkání pochlubili krajovými specialitami typickými pro jejich domovinu. Hosté z Francie v rámci gastronomického představení svého regionu nabídli k pohoštění sýry, chléb, víno, Němci, Češi i Poláci se pochlubili především masnými výrobky. Slavnostního zahájení se zúčastnil také hejtman Středočeského kraje Josef Řihák: „Naším cílem je vedle vzájemného poznání také to, aby se zahraniční hosté seznámili s krajinou středních Čech a významnými osobnostmi, které zde tvořili a které v jejich díle inspirovalo prostředí, v němž žili. Studenti se budou moci blíže seznámit nejen s hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem, spisovatelem Karlem Čapkem, fotografem Františkem Drtikolem, ale také s hornickou historií Příbramska či  monumentální krásou poutního místa Svaté Hory. V neposlední řadě budou mít možnost projet se pravým hornickým vláčkem." Hosty čeká v rámci setkání například prohlídka památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše, půldenní návštěva Prahy, kde se mimo jiné setkají se zástupci Středočeského kraje přímo na Krajském úřadě, v plánu je také prohlídka Příbrami, návštěva expozice A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, nebude chybět ani přednáška v Hornickém muzeu či večerní koncert v rámci Festivalu Antonína Dvořáka.  Program 11. evropského setkání mládeže vyvrcholí ve středu večer prezentací výtvorů inspirovaných navštívenými místy a prožitými událostmi. 

<<<.2627282930>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Online kamera - Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz