Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Ve vojenském újezdu Brdy bude cvičení střelby, platí přísný zákaz vstupu

15.5.2014 | 11:36 | Regionalní - Od pondělí 19. května do čtvrtka 22. května bude celý Vojenský újezd Brdy uzavřen. Bude zde totiž probíhat cvičení střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou 13. dělostřeleckého pluku z Jinec s názvem "GRASS FIRE 2014." Vzhledem k použití zdraví a životu nebezpečné vojenské munice by neměli občané brát varování a výzvu k zákazu vstupu i vjezdu na lehkou váhu. Tato výstraha je především aktuální pro cílové plochy a palebná postavení děl, kde hrozí přímé ohrožení života a zdraví občanů. Uvedené upozornění je na místě zvláště po incidentu při střelbách v měsíci dubnu, kdy na dopadovou plochu Brda při ostrých střelbách ze samohybných kanónových houfnic vstoupil člověk, který tímto nezodpovědným činem narušil průběh cvičení, ale hlavně vážně riskoval svůj vlastní život. Každý by tak od 19. do 22. května měl naprosto respektovat veškeré zákazové cedule a závory a v žádném případě na území prostoru nevstupovat.    Zdroj použité fotografie: http://www.brding.cz/

Na prostranství u Flusárny v Příbrami bude možné parkovat

14.5.2014 | 14:56 | Regionalní - Radní města Příbrami odsouhlasili návrh odboru silničního hospodářství a investic, který navrhoval využít prostranství u Flusárny v Příbrami III k parkování osobních vozidel. „V době, kdy na této ploše nebude umístěn cirkus, pouť nebo zde nebude pořádána jiná kulturní akce, bude tato plocha sloužit k parkování osobních vozidel,“ potvrdil informaci starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt. Plocha bude u vjezdu označena dopravní značkou B 13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (3,5 tuny). Vzhledem k parametrům plochy nebude způsob parkování vozidel vyznačen vodorovnou značkou. Z hlediska dopravy byl tento návrh zároveň konzultován a schválen dopravní inženýrkou Policie ČR KŘ DI Příbram. „Parkoviště by v budoucnu mohli využívat také například uživatelé cyklostezky, která je již nyní v této části města budována,“ doplnil starosta. Otevření parkoviště je podle informací odboru silničního hospodářství plánováno do konce měsíce května tohoto roku.

Strážníci v Příbrami kontrolovali pejskaře

13.5.2014 | 14:46 | Regionalní - Od pondělí 7. dubna 2014 až do konce měsíce dubna, v ranních i odpoledních hodinách, prováděla Městská policie Příbram preventivní kontroly nad dodržováním Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 5/2005, o čistotě ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném prostranství, se zaměřením na dodržování pravidel pro pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství. "Strážníci se při své preventivní pochůzkové činnosti na území města Příbram zaměřili na lokality Příbram I. až IX. Celkem bylo zkontrolováno přes 230 občanů venčící své čtyřnohé miláčky. Porušení uvedené vyhlášky bylo na místě řešeno v několika případech uložením blokové pokuty, převážně však měli majitelé vše v naprostém pořádku," popsal výsledek kontrol zástupce velitelky městské policie Luboš Řezáč.   Strážníci také kontrolovali, zda mají občané řádně své pejsky přihlášeny a zda mají pro rok 2014 dle vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, zaplacený poplatek.  Poplatek se platí ze psa staršího třech měsíců a rovněž je poplatník povinen nejpozději pejska přihlásit do 15 dnů od jeho nabytí.  Poplatek je nutné uhradit vždy do 31. března kalendářního roku a to přímo na pokladnách MěÚ Příbram či bezhotovostním převodem. Majitel pejska obdrží po provedené platbě barevnou nálepku pro konkrétní kalendářní rok. "Povinností majitele psa je podle uvedených vyhlášek zajistit, aby pes známku nosil, případně byl označen čipem, dále vodit psy pouze na vodítku a vyjma malých plemen opatřit psa náhubkem. Zároveň je majitel povinen uklízet zmíněné exkrementy," doplnil Řezáč.

Slivice opět zlomila rekord v návštěvnosti

12.5.2014 | 17:56 | Regionalní - U Milína si milovníci vojenské historie připomněli poslední větší bitvu II. světové války v Evropě. K té došlo z 11. na 12. května poblíž osady Slivice. Letošní program stejně jako loni byl poněkud chudší o střelbu z ručních palných zbraní, ale místo toho nabídli nové ukázky historických událostí, konkrétně z Březnice.  I přesto měl letošní ročník rekordní návštěvnost, akce totiž přilákala až osm tisíc diváků. Už potřetí se akce konala na louce pod slivickým památníkem.  „Autentičnost je zachována, protože i zde došlo na konci války v květnu k ozbrojenému střetu, při kterém zahynuli Richard Štěpán a jeho dva synové Jiří a Vladimír a jejich sestra a dcera Richarda Štěpána paní Bolejnová je jedním z majitelů pozemků, na kterých se dnes rekonstrukce bitvy odehraje. Tímto bychom jí chtěli za její vstřícnost poděkovat,“ říká ředitel Hornického muzea Josef Velfl. I letos byl kladen důraz na vojenskou techniku jednotlivých klubů vojenské historie. Vedle vojenských motocyklů, aut, legendárních amerických jeepů Willys, obrněných transportérů a další techniky se představil také známý sovětský tank T-34, který přivezli bratři Míkové z Březových Hor v Příbrami. Letošnímu patnáctému ročníku této akce přálo počasí, a tak si cestu do Milína našlo kolem osmi tisíc diváků, kteří téměř dvě hodiny sledovali dějové ukázky v podání členů klubů vojenské historie z Příbrami, Březnice nebo Mirovic, které znázorňovaly události, které se koncem války na Příbramsku odehrály. „Já už sem jezdím od druhého ročníku, takže jsme se účastnili těch začátků, ale takové to opravdové hraní na louce jako dnes, jsme tenkrát neměli, ale dneska není problém sehnat repliky, dnes se to všechno pošouplo trochu dál,“ říká Pavel Kadlec, který je člen tábora znázorňující americkou armádu, která také do bojů u Milína v květnu 1945 zasáhla. Návštěvníci si také mohli prohlédnout výstroj výzbroj německé a americké armády ve dvou táborech nedaleko milínského hřbitova nebo ukázku techniky dělostřelecké posádky z Jinců nebo navštívit bazar vojenských doplňků a militarií.

Středočeský kraj chystá další program výměny starých kotlů za nové

12.5.2014 | 17:53 | Regionalní - Krajští radní se na svém zasedání v pondělí 12. května 2014 dohodli na pokračování v programu finanční podpory výměny starých kotlů za nové ekologické. Odsouhlasili uzavření dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) ve výši 80 miliónů korun na poskytnutí dotace v rámci Společného programu na výměnu starých kotlů za nové pro občany Středočeského kraje.   „Vzhledem k tomu, že se náš kraj bude podílet na této celkové částce rovnou polovinou, tedy 40 milióny, radní odsouhlasili, že tato částka bude zapracována do krajského rozpočtu pro rok 2015,“ informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.   Podle náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství Marka Semeráda je zájem lidí o výměnu kotlů stále obrovský. „V rámci první výzvy na výměnu starého kotle na nový ekologický, která proběhla v roce 2013, zájemci vyčerpali během tří dnů celou finanční částku 40 670 000 Kč, která byla na tento program vyčleněna. Uspokojeno bylo 912 podaných žádostí o dotaci,“ připomněl náměstek Semerád.   „Předpokládáme, že nová výzva pro čerpání finančních příspěvků na výměnu kotlů bude vyhlášena v září letošního roku. A protože kontrola podaných žádostí trvá zhruba čtyři měsíce, budou moci občané dosáhnout na čerpání těchto peněz až v roce příštím, tedy v roce 2015,“ vysvětlil hejtman Josef Řihák.

U Komerční banky na náměstí TGM v Příbrami proběhlo prověřovací cvičení hasičů

12.5.2014 | 08:18 | Regionalní - Dnes ráno, kolem osmé hodiny ranní mohli kolejdoucí do práce či do školy spatřit tři vozidla HZS a asi desítku hasičů, a to před pobočkou Komerční banky na náměstí TGM v Příbrami. Jak nám sdělila tisková mluvčí HZS Středočeského kraje Lenka Kostková jednalo se pouze o prověřovací cvičení. "Hasiči vyjížděli na základě hlášení problému ze signalizace EPS a během chvíle se vraceli zpět." Chvilkové znemožnění průjezdu jednosměrnou ulicí kolem náměstí však někteří řidiči nevydrželi a rozhodli se z jednosměrky vycouvat na hlavní silnici. Někteří se přes obrubník dostali na náměstí, kde se otočili a vjížděli na hlavní silnici popředu. Obě varianty nebyly bez rizika a řidiči jedoucí po hlavní silnici často reagovali pomocí klaksonu.   

V Petrovicích letos opraví barokní varhany

9.5.2014 | 10:48 | Regionalní - Ještě v letošním roce by se po čtrnácti letech měly v Petrovicích opět rozeznít barokní varhany v místním kostele. Obec na jejich opravu vyhlásila veřejnou sbírku, která měla pomoc financovat opravu nástroje. Původně se počítalo s rozdělením prací do tří etap. Petrovicím se ale letos podařilo získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie z Programu rozvoje venkova. Díky ní se varhany nakonec opravují bez rozdělení na etapy a rozeznít by se měly už letos v srpnu. Varhany, které byly vyrobeny v dílně Friedricha Bedřich Semeráda ze Sedlce v roce 1760, mají mramorovanou skříň, množství zlacených rokokových ozdob a průčelní píšťaly s tepanými vzorci. Nástroj má 8 rejstříků a celkem 417 znějících píšťal – 102 dřevěných a 315 kovových – ze směsi cínu a olova. Prostředky na jejich stavbu získal tehdejší farář sbírkou po jednotlivých domech v petrovické farnosti a prodejem darovaného obilí. Před čtrnácti lety byly ale varhany kvůli opravě kostela sv. Petra a Pavla demontovány a pro jejich značné poškození je už nebylo možné je po dokončení opravy kostela složit zpět. Pomocí veřejné sbírky se zatím podařilo vybrat 91 786 Kč, v kostele se vybralo 163 000 korun, ale na to, aby varhany mohly po dlouhých letech opět zaznít v plné kráse, chybí ještě 240 tisíc. Přesto se varhany už opravují. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest zájemců a vítězem se stal Rudolf Valenta ze Zbraslavi, který už má celý nástroj ve svojí dílně,“ říká Marie Křížová, která má celý projekt opravy varhan v Petrovicích na starosti. Celkové náklady prací se vyšplhají až na 1 686 000 korun, z toho spoluúčast obce je 493 tisíc. Obec se také zavázala doplatit případné dílčí částky, které se odhadují asi na sumu sto tisíc, ale definitivně o tom rozhodne až zastupitelstvo. „Ty varhany sice nejsou majetkem obce, ale vlastně téměř každého občana Petrovic vyprovázejí ať už při svatbě nebo na jeho poslední cestě na sklonku života, proto obec přislíbila, že se na jejich opravě bude finančně podílet,“ vysvětluje Marie Křížová. Dokončení opravy je naplánované na letošní srpen, kdyby se měl také uskutečnit v petrovickém kostele varhanní koncert, a zároveň se také připravuje slavnostním požehnání varhan na podzim tohoto roku, za přítomnosti kardinála Dominika Duky. Při této události bude do nitra varhan uložena listina se jmény jednotlivých dárců, kteří na jejich opravu finančně přispěli pro paměť budoucím generacím. Navíc o využití varhan nemusí mít v Petrovicích obavy, protože součástí podmínek získané dotace je pravidelné pořádání alespoň dvou koncertů ročně a samozřejmě se počítá s jejich využitím i v rámci tradiční Mezinárodní pěvecké dílny, která se každoročně koná v Petrovicích během letních prázdnin. Foto: archiv obce Petrovice

Slivická bitva nabídne nové ukázky historických událostí

8.5.2014 | 23:29 | Regionalní - Historická připomínka událostí konce II. světové války v Evropě se tuto sobotu u Milína uskuteční už po patnácté a podvanácté to bude formou ukázky bojů, které se v květnových dnech roku 1945 odehrály na území příbramského okresu. Pořadateli této akce jsou jako tradičně Hornické muzeum Příbram, Klub vojenské historie Příbram a další kluby vojenské historie, obec Milín, město Příbram, Armáda ČR – konkrétně 13. dělostřelecký pluk z Jinců, hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Český svaz bojovníků za svobodu. Organizátoři se letos rozhodli, že ten program pojmou stejně jako v loňském roce. Historické události z května 1945 si proto připomenou s akcentem na kluby vojenské historie, které se akce účastní a k vidění bude především jejich historická technika. Samotné bojové ukázky budou založené na pyrotechnických efektech a návštěvníci se už podruhé budou muset obejít bez střelby z pušek a samopalů. „Ten důvod proč se i letos nebude střílet je jednoduchý, pro takovou ukázku bychom museli zažádat u policie o zřízení tzv. provizorní střelnice a to je papírově poměrně náročné, takže jsme od ukázky spojené se střelbou z ručních palných zbraní i letos upustili,“ popisuje důvody tohoto rozhodnutí Pavel Kadlec z příbramského klubu vojenské historie. Přesto toho bude letos na Slivici opět hodně k vidění, vedle vojenských motocyklů, aut, legendárních amerických jeepů Willys, obrněných transportérů a další techniky se představil také známý sovětský tank T-34, který přivezli bratři Míkové z Březových Hor v Příbrami. „Ten tank jsme koupili od Ministerstva obrany. Pochází z kasáren z Mostu, kde stál na podstavci a aby ho znehybnili, tak v motoru bylo nalito asi pět koleček betonu, takže jsme tři měsíce z něj ten beton vysekávali,“ říká řidič tanku a jeden z jeho majitelů Pavel Míka. Pro letošní ročník, který se uskuteční už zítra, připravili organizátoři také hned několik novinek, které mají scénář dynamické ukázky bojů oproti minulým letům zpestřit. Proto do scénáře bitvy zařadil jeho autor ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl několik událostí, které se na Příbramsku na konci války odehrály, ale v podání klubů vojenské historie nebyly na Slivici ještě nikdy k vidění. „Letos poprvé si připomeneme v ukázce také boje v Březnici, ke kterým došlo 10. května 1945, kdy ve městě došlo ke středům mezi jednotkami SS a místními obyvateli, kteří se jim snažili zabránit v průjezdu městem. Třináct z nich tehdy tuto snahu zaplatilo svými životy. Mezi nimi byla i Marie Švankmajerová, která byla v osmém měsíci těhotenství a která přijela na konci války do Březnice z Prahy, odkud prchla před boji pražského povstání a chtěla porodit u svých rodičů v klidu na venkově a vlastně si tam přijela pro smrt, když bránila esesákům, kteří chtěli zastřelit jejího otce. Takže tyto události si letos mimo jiné na Slivici také připomeneme,“ popisuje jednu z novinek Josef Velfl. Další novinkou letošního ročníku bude i změna útoku zmiňovaného sovětského tanku T-34, který tentokrát nebude útočit ve směru od staré strakonické silnice, ale od obce Buk a bude ostřelovat opěrný bod prchajících německých jednotek. Mimo jiné tak bude přijíždět z místa odkud i historicky postupoval a útočil jeden z frontů sovětské armády ve dnech slivické bitvy – tedy 11. a 12. května 1945. Podle zástupců Policie ČR si tato změna zřejmě vyžádá i krátkodobé uzavření provozu na strakonické silnici. Třetí novinkou je pak znovuzrození hudebního vystoupení – Rockové dunění, které bývalo součástí slivických oslav vždy v páteční podvečer, ale v posledních třech letech se z několika důvodů nekonalo. Letos v předvečer rekonstrukce bitvy v pátek 9. května u památníku na Slivici zahrají od 17 hodin tři příbramské hudební legendy – Gentiana, Výčep a Tlakové galoše. 

Potyčky a rvačky v Sedlčanech poslední dobou přibývají

7.5.2014 | 11:02 | Regionalní - Ve městě v posledních měsících došlo k nárůstu především slovních střetů mezi obyvateli české a romské národnosti. Problém podobně jako před časem v Příbrami vyvolává především emoce na obou stranách a stejně jako tady i v Sedlčanech koluje řada „zaručených“ informací. Městská policie eviduje od února několik slovních i fyzických útoků například na Severním sídlišti, v okolí základní umělecké školy nebo u tenisových kurtů. Asi největší vlnu emocí vyvolalo napadení dvou chlapců ve věku čtrnáct a šestnáct let skupinkou útočníků právě v blízkosti budovy městských strážníků. Pomocí ran pěstí se tam měl řešit spor ohledně poškozeného kola. Jeden z napadených chlapců měl přijít o řezák, špičák a stoličku a druhý ze šarvátky vyšel dokonce se zlomenou rukou. Bitku ukončil až příchod několika mužů z nedaleké posilovny. V důsledku těchto událostí se strážníci městské policie podle slov sedlčanského místostarosty Miroslava Hölzela na problémové lokality víc zaměřili. Došlo ke změně složení služeb, strážníci častěji kontrolují lokality u základní umělecké školy, u tenisových kurtů, na autobusovém nádraží a také chatové osady v okolí Sedlčan. Policie zároveň všem, kteří jsou napadáni někým byť jen slovně radí – ihned volat policii, to buď městskou nebo státní. Když totiž není takový případ nahlášený, nemůže s tím policie více méně nic dělat.  

V Jincích dokončují opravu silnic

7.5.2014 | 10:55 | Regionalní - Městys Jince získal dotaci z Regionálního operačního programu regionu Střední Čechy na projekt s názvem „Rekonstrukce důležitých místních komunikací“. Opravy se týkaly důležitých komunikací, které napojují lokality hospodářského rozvoje na regionální silniční síť a to především na hlavní silniční tah v Jincích na komunikaci II/118. Cílem projektu bylo zlepšení dopravní obslužnosti důležitých lokalit, kde se nacházejí podnikatelské objekty i objekty zabezpečující veřejné služby pro místní obyvatele i podnikatelé. Ze silnic zmizely především výtluky, došlo ke snížení prašnosti i hladiny hluku. Rekonstrukce by podle radnice měla také přispět ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v obci. Vedení obce si od oprav slibuje především vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, ale i celkově lepší stav životního prostředí v Jincích. Celkové náklady na opravu místních komunikací se vyšplhaly na 5 743 926 Kč, z toho částka 1 248 828 korun jsou plánované nezpůsobilé výdaje projektu a 4 495 097 Kč jsou  celkové plánované způsobilé výdaje projektu.

Lesní zvěř zaviní velké množství nehod

5.5.2014 | 12:25 | Regionalní - O víkendu došlo ke čtyřem nehodám se zvěří, ve všech případech vběhla bezprostředně do jízdní dráhy vozidlům srnčí zvěř. Ta byla ve většině případů usmrcena a předána mysliveckému sdružení. V sobotu byl dvakrát střet se zvěří v katastru obce Drásov, jednou v katastru obce Bohostice a v neděli u obce Čím. Nehody se staly převážně v nočních hodinách. Vzniklá škoda dosáhla 80 tisíc korun. V loňském roce se stalo celkem 163 nehod se zvířaty a za první čtyři měsíce letošního roku 20 střetů, bylo jich o pět víc než za stejné období roku 2013. Nejčastěji končí pod koly aut srny a následně divoká prasata. Občas se stane havárie s daňkem, jelenem, ale např. i s liškou či jezevcem.

Středočeští zastupitelé schválili přidělení dotací z fondů kraje

4.5.2014 | 12:16 | Regionalní - Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 28. dubna 2014 schválilo přidělení dotací z rozpočtu kraje pro rok 2014.„Pro dotace z fondů bylo vyčleněno celkem 267 milionů korun. Jsem rád, že se letos fondy otevřely a můžeme tak pomoci tam, kde je opravdu potřeba,“ sdělil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Peníze půjdou na jednotlivé projekty žadatelů v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence, Fondu kultury a obnovy památek, Humanitárního fondu, Fondu cestovního ruchu, Fondu podpory malého a středního podnikání, Fondu rozvoje obcí a měst a Fondu životního prostředí a zemědělství. „V rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, kde je rozpočet na 50 milionů korun, bylo podáno celkem 443 žádostí, z toho 275 žadatelům bylo vyhověno,“ uvedl hejtman. Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence vyčlenil necelých 10 milionů korun a z 814 žádostí vyhoví 120. Z Fondu kultury a obnovy památek půjde na dotace necelých 10 milionů, o dotace mělo zájem 603 žadatelů, vyhověno bude 113. Humanitární fond má rozpočet na dotační tituly na 40 milionů korun, z 202 tak vyhoví 136 žádostem. Z Fondu cestovního ruchu půjde 3,3 milionů korun, které se rozdělí mezi 39 žádostí. Podaných žádostí bylo 62. V rámci Fondu podpory malého a středního podnikání bude vyplaceno 1,5 milionů korun na 18 žádostí z původních 64. Z Fondu rozvoje obcí a měst půjde 99,8 milionů. Uspokojí se 97 žádostí z původních 653. Fond životního prostředí a zemědělství rozdělí 43, 4 milionů mezi 110 žádostí, 343 nebylo vyhověno. Dotace získají například hasiči z Dolních Břežan, kteří dostanou jeden milion korun na dovybavení jednotky. Částka 350 000 korun bude přidělena z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na opravy sportovního vybavení v klubu AFK KÁCOV v Kutné Hoře. Z Fondu kultury a památkové péče stojí za zmínku dotace ve výši 141 155 korun na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem na Kolínsku či dotace ve výši 415 824 korun na opravu střechy sv. Isidora v obci Zákolany na Kladensku. Přes 1,1 milion korun půjde z Humanitárního fondu na služby pro rodiny s dětmi, pečovatelskou službu a denní stacionář pro seniory ve Farní charitě Příbram. Z Fondu rozvoje obcí a měst se přidělí dotace ve výši 3,7 milionů korun na opravu silnice v obci Smilkov na Benešovsku.

<<<.27282930>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz