Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Jak to bylo na počátku aneb Kdo byl Hroznata

4.1.2016 | 10:03 | Regionalní - Dámy a pánové, kteří akcím našeho archivu věnujete prostor ve Vašich sdělovacích prostředcích, děkuji Vám za celoroční spolupráci a posílám upoutávku na první z našich akcí k 800. výročí od první písemné zmínky o Příbrami v roce 2016: Ve středu 13. ledna 2016 od 17. 30 hodin se bude ve Státním okresním archivu v Příbrami konat první z cyklu přednášek Kapitoly z dějin Příbrami, a to na téma     Jak to bylo na počátku aneb Kdo byl Hroznata.   Budu vyprávět o tom, jak to chodilo v Čechách a ve vládnoucí přemyslovské rodině kolem roku 1216, proč si vlastně pražský biskup koupil Příbram, jak Příbram musela být po několika desetiletích znovu vyměřena a postavena, jak to v Příbrami vypadalo až do husitských válek… Na přiloženém obrázku je znak města Příbrami z roku 1580, jak byl poprvé barevně proveden v příbramském graduálu (zpěvníku), který si Příbramští nechali pořídit po svém povýšení na královské horní město (1579). Měli totiž ze svého vysvobození z poddanství obrovskou radost, o kterou se tímto způsobem chtěli podělit i s těmi, kteří v Příbrami budou žít v budoucnosti. Své těžce vydobyté a draze vykoupené svobody si vážili nade všechno, berme to tedy jako novoroční poselství našich dávných předků k příbramskému jubilejnímu roku! Se srdečným pozdravem  

Oficiální spuštění turistického webu POZNEJBRDY.cz

2.1.2016 | 20:57 | Regionalní - Na Nový rok dochází k oficiálnímu spuštění turistického informačního webu POZNEJBRDY.cz   K 1. 1. 2016 jsou oficiálně spuštěny turistické webové stránky POZNEJBRDY.cz. Web je ke spuštění připravován od října 2015. Internetové stránky POZNEJBRDY.cz nabízí tipy na výlety, jejich přehledné zobrazení v mapě i informace o aktuálních akcích v oblasti Brd. Aktuálně je zde nabízena více než dvacítka tipů na výlety. Web spolupracuje s řadou měst a obcí, muzeí a jiných organizací aktivních v cestovním ruchu v regionu. K prvnímu lednu dochází k oficiálnímu spuštění turistických internetových stránek zaměřených na region Brd - POZNEJBRDY.cz.  Jsou připravovány a testovány od října 2015. Nápad na jejich založení je však již několik let starý. Stránky POZNEJBRDY.cz mají sloužit jako studnice informací a tipů na výlety pro všechny, kteří se do Brd chystají. Své zde jistě naleznou turisté i místní, které zajímá, kde mohou aktivně trávit volný čas, nebo si chtějí jen rozšířit obzory, či se vydat na zajímavá místa, která mají za humny a třeba o nich ani nevědí. Cílem webu je nabídnout informace o turisticky zajímavých místech v Brdech. V budoucnu také informovat o infrastruktuře, která k turistice a cestovnímu ruchu patří, tedy například ubytování a stravování. Návštěvníci stránek si navíc mohou vhodný výlet vybrat na přehledné mapě výletů. V současné době je na webu prezentována více než dvacítka tipů na výlety. Tento počet se bude do budoucna samozřejmě ještě zvyšovat. Web zároveň poukazuje na zajímavé akce, které se v Brdech a okolí chystají. Za tímto účelem provozovatelé webu navázali informační spolupráci s řadou měst a obcí, muzeí a s jinými institucemi, které v regionu turisticky zajímavé akce pořádají, nebo jsou aktivní v oblasti cestovního ruchu. S dalšími chtějí spolupráci ještě navázat. Pro lepší kontakt s návštěvníky Brd má projekt POZNEJBRDY.cz založenu také stejnojmennou stránku na Facebooku. Jejím prostřednictvím lze sledovat hlavní novinky na webu. Internetové stránky POZNEJBRDY.cz by tak měly svou troškou přispět k rozvoji cestovního ruchu v oblasti nově zřízené CHKO Brdy a jejím okolí.   Fotogalerie pro doplnění článku: Miroslav PAVLÍK (Meteoradar Brdy, vyhlídka Tok, u hradu Dršťka, Padrťské rybníky, Bílá skála, zbytky radiolokátoru z II. světové války, dopadová plocha Tok a další)

Příbramské betlémy, andělé a andělská hudba

25.12.2015 | 11:28 | Regionalní - Tradiční vánoční výstava historických i současných betlémů z hornického Příbramska představuje tentokrát posly radostné zprávy o narození Ježíška – anděly. Výstavu prezentovanou v Galerii Františka Drtikola připravilo Hornické muzeum Příbram. V betlémech se andělé nejčastěji vznáší nad stájkou, držíce v rukou „mluvící pásku“ se zvoláním Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu, jindy klečí dvojice andělů přímo u jesliček s malým Jezulátkem. K spícím pastýřům obklopeným popásajícími se ovečkami přichází anděl, aby je probudil a vybídl k cestě za nově narozeným Spasitelem. Vystavené jsou starožitné jesličky, které ze dřeva zhotovovali místní havíři, i kostelní betlém profesionálního řezbáře Antonína Smetáka, a dále pro Příbramsko typické drobné figurky modelované z těsta – „chlebáčci“, zastoupené ve sbírce Hornického muzea Příbram. Městské muzeum v Březnici zapůjčilo dva páry vzácných deskových obrazů klečících andělů z počátku 19. století. Na výstavě nechybí ani současné betlémy ze dřeva, sádry i textilu inspirované historickými předlohami.  Na výstavě lze zakoupit vystřihovací betlémy a publikace s vánoční tématikou. Scénář výstavy: Mgr. Klára Posekaná K realizaci výstavy přispěli: Městské muzeum Březnice, spolek Příbramští betlémáři a soukromí sběratelé Otevřeno: 4. 12. 2015 až 10. 1. 2016 od 9 do 17 hodin 24. 12. 2015 od 9 do 12 hodin 31. 12. 2015 zavřeno 1. 1. 2016 od 13 do 17 hodin Vstupné: Dospělí 20 Kč Děti, studenti a senioři: 10 Kč Doprovodný program: 26. 12. 2015 od 14 hodin Vystoupení hudební skupiny Koledníci  

Vedení města jednalo s majiteli a provozovateli heren

21.12.2015 | 14:24 | Regionalní - Zastupitelé na svém jednání 23. listopadu 2015 neschválili návrh rady města týkající se vyhlášky, která měla zakázat výherní hrací automaty na celém území města. V této souvislosti se na příbramské radnici v pátek 18. prosince 2015 uskutečnilo jednání vedení města Příbrami s majiteli a provozovateli heren ve městě. Zúčastnili se jej také zástupci Úřadu práce Příbram, Policie ČR a Městské policie Příbram. Na začátku schůzky zástupce úřadu práce oznámil, že v součinnosti s policií od září 2015 byla ve městě provedena kontrola cca 70 provozoven s výherními hracími automaty, resp. se jednalo o kontrolu hráčů v souvislosti s pobíráním dávek ve hmotné nouzi. U automatů bylo přistiženo celkem 23 lidí pobírajících příspěvek na živobytí popřípadě doplatek na bydlení. Aby peníze z dávek nekončily v hracích automatech, byla jim následně pomoc, kterou doposud dostávali v peněžité formě, změněna na poukázky. Vedení města a provozovatelé heren si vyměnili názory na danou problematiku, témata diskuse se týkala důsledků vzniklých závislým gamblerstvím, hovořilo se však také o nastavení nediskriminačních pravidel do doby přijetí nového loterijního zákona. Na toto první setkání se dostavilo na dvacet majitelů či provozovatelů heren a herních zařízení a společně s vedením města se shodlo na oboustranné vůli v této věci jednat o možnostech eliminace negativních jevů doprovázejících gamblerství. Další schůzka by se měla uskutečnit v únoru 2016. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Včelaři darovali příbramským dětem 108 kg medu

18.12.2015 | 12:00 | Regionalní - Příbramské mateřské školy včera dostaly pro své děti od dvou místních organizací včelařů celkem 108 kg medu. Stejně jako vloni, stejně jako v minulých letech: tradice darování medu se datuje již od roku 2004. Za všechny ty roky včelaři darovali dětem celkem 1.088 kg medu! Letošního slavnostního předání medu v Mateřské škole pod Svatou Horou se zúčastnili i mladí Včelaříci Příbram ze Základní školy pod Svatou Horou. „Jsem velice rád, že spolupráce s našimi včelaři funguje již tolik let. Zároveň je skvělé, že své zkušenosti a znalosti předávají i mladé generaci,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda. Jiří Roub, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram a Václav Hoch, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram region poslali dětem med prostřednictvím ředitelek všech příbramských mateřských škol, jedné speciální mateřské školy a jesliček. Děkujeme, příbramští včelaři! Autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová

Březničtí KAČEŘI POMÁHAJÍ

17.12.2015 | 17:24 | Regionalní - Na sobotu 19. prosince připravují Kačeři poslední akci v roce 2015. Opět po roce chystají zábavu pro sportovce, děti i dospělé. Nedílnou součástí prosincové akce Kačeři – Vánoce se stal také charitativní bazar, který nebude chybět ani letos. Vše odstartuje fotbalový turnaj Vitality Cup, který má výkop v 8.00 v březnických halách na Vitality. Kapacita turnaje je již nyní naplněna, takže se můžete účastnit jen jako fanoušci svého oblíbeného týmu. Na turnaj souběžně naváže začátek programu v KD Březnice. Zde v 15.00 startuje dětské odpoledne plné her a také hudby pro nejmladší. V ten samý moment jako dětské odpoledne startuje charitativní bazar. „Věci do bazaru dávali hlavně kamarádi, kteří pomáhají připravovat Kačery celý rok, ale zapojila se i širší veřejnost. Sešlo se oblečení, knížky, kabelky, kopačky a různé další drobnosti i cennosti. Věříme, že lidé u nás třeba nakoupí dárky, které potěší nejen jejich blízké ale také Pavlíka, kterému poputuje výtěžek z bazaru,“ řekl za Kačery Vlasta Ševr. Jak bylo zmíněno, tak výtěžek z bazaru poputuje Pavlovi Štolbovi, který je nyní na vozíčku a miluje sport. Pavlovi bylo v patnácti letech diagnostikováno vzácné onemocnění: "Friedreichova ataxie". Nevzdal se však své velké lásky ke sportu a aktivně hraje florbal na elektrickém vozíčku. V létě na sobě chce makat a koupit si handbike. Výtěžek z bazaru bude částečným příspěvkem na tuto sportovní pomůcku. Celé odpoledne bude před KD Březnice připraven gril, kde můžete ochutnat grilované prase a nebo si dát šálek svařáku. Další částí prosincové akce bude večerní koncert George a Beatovec – Karel Kahovec. Tito hudebníci jsou pokračovatelé tvorby Petra Nováka a představí jeho nejznámější hity. Po této kapele vystoupí nadějná pražská kapela Doctor Victor, která vyznává úderný a originální rocknroll. I večer se můžete zapojit do charitativního bazaru, který bude uzavřen okolo 21.00. Děkujeme všem členům organizačního týmu, partnerům a návštěvníkům za podporu v roce 2015 a těšíme se na setkání v roce následujícím.   Že Kačeři jsou správní hoši, svědčí i následující dopis: Jmenuji se Pavel Štolba a je mi 24 let. V současné době žiji v Březnici v rodinném domě společně s rodiči. Narodil jsem se jako zcela zdravý, ovšem po nějakém čase rodiče začali pozorovat, že se nevyvíjím tak jako mé dvojče. Déle mi trvalo naučit se chodit, jezdit na kole a mnoho dalšího. Když mi bylo šest let, velice často se mi stávalo, že jsem zakopával, což byl první signál, že semnou není něco v pořádku. Později přišli i obtíže s jemnou motorikou, například přenést skleničku, hrneček či talíř byl pro mě velice obtížný úkol. Rodiče se mnou začali chodit po doktorech, ale vždy byli uklidněni, že je to pouze opožděným vývojem a vše rychle doženu. V dětství jsem hrál asi 4 roky závodně fotbal, který mě nesmírně bavil. I tam jsem brzy narazil na problémy, začaly mě z kopaček bolet paty a tak jsem chvilku hrál s rovnou podrážkou. Bohužel toto řešení bylo jen dočasné, se zhoršujícím se zdravotním stavem jsem byl nucen pověsit svůj dosud nejoblíbenější koníček na hřebík. Rodiče se nemohli smířit s názorem doktorů, že se jedná pouze o opožděný vývoj a tak jsem začal jezdit na různá vyšetření do Prahy. V Praze lékaři rodičům sdělili, že jsem měl se svým zdravotním stavem dělat už něco dříve a zhruba za dva roky skončím na invalidním vozíku. Jejich prognózy byly ovšem naplněny až za dlouhých sedm let. Když mi bylo asi patnáct a chodil jsem do deváté třídy, tak mi bylo diagnostikováno vzácné onemocnění: "Friedreichova ataxie". Po dokončení klasické základní školy jsem začal chodit na střední do Jedličkova ústavu, který mi nabízel pestrou paletu služeb, vzdělávání, rehabilitaci a především mnoho volnočasových aktivity. Velice brzy jsem se stal členem sportovního klubu JUŠ, se kterým jsem začal hrát curling. Nějaký čas mě bavil, ale cítil jsem, že to není ten pravý sport. Záhy se mi naskytla možnost vyzkoušet si florbal na elektrických vozících a hned mi bylo jasné, že je to přesně ten sport, ve kterém se mohu plně realizovat. V týmu jsem si našel své pevné místo a hned jsem se mohl účastnit mnoha cenných úspěchů v Česku (dvakrát titul mistrů české ligy) a máme i zlato z mezinárodního turnaje. Za svůj největší úspěch považuji, že jsem mohl reprezentovat svou zem. Přesto, že mne doktoři "odepsali", tak se snažím na sobě pracovat a neustále se zlepšovat. Pravidelně docházím na rehabilitace a také posiluji, především abych se cítil lépe, a měl lepší fyzickou zdatnost, která mi pomáhá při běžných činnostech. Díky mé z lepšené kondičce se začínám poohlížet i po jiných aktivitách krom florbalu. Velice mě zaujala jízda na handbiku a když jsem v červenci dělal patrona u jednoho Pražského týmu a posléze s nimi odjel na víkendovém pobyt. Zážitek to byl velký! Nadšení bylo oboustranné a bylo mi řečeno, že i v příštím roce s nimi mohu opět vyrazit. Řekl jsem, že bych do toho šel, ale musím více trénovat a získat fyzickou kondici. Nic jsem neponechal náhodě a začal si pomalu shánět peníze na šlapohybný adaptér, který se upevňuje k vozíku a mohu tak trénovat kdykoli a kdekoli. Před časem mě oslovil skvělý fotbalista a kamarád Vlasta Ševr, jenž patří do skupinu lidí, kteří si říkají KAČEŘI. Jedná se o partu lidí, co pořádají festivaly převážně na Příbramsku. Díky ziskům z charitativního bazaru a koncertu se mi dostane finanční pomoci. Této pomoci si nesmírně cením a vážím a jsem rád, že byla nabídnuta právě mě. Velké díky patří KAČERŮM!

100.000 Kč odměny za dopadení pachatele

17.12.2015 | 15:10 | Regionalní - Na základě anonymního dopisu s výhružkou odpálení nástražného výbušného systému bylo 26. listopadu 2015 na doporučení Policie České republiky zrušeno slavnostní zahájení adventu v Příbrami. Zastupitelé proto na návrh rady města schválili vypsání peněžité odměny komukoliv, kdo policii předá konkrétní informace, které povedou k usvědčení pachatele trestného činu šíření poplašné zprávy. Výše odměny je 100.000 Kč. „S ohledem na nemalé finanční škody, které pachatel svým jednáním způsobil a dále skutečnost, že je toto jednání vysoce společensky nebezpečné, je nutné v co největší míře podpořit snahu o jeho dopadení,“ uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že jenom rozpočet města na slavnostní zahájení adventu počítal se 358.400 Kč. „Nemluvě o škodách způsobených ostatním firmám a samotným prodejcům,“ dodal.   Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Blíží se vánoce, nedělejte je hezké kapsářům

16.12.2015 | 15:23 | Regionalní - Nezadržitelně se blíží vánoční svátky, tomu všemu však předchází shon a nakupování, ale ani v tomto svátečním období zloději „nespí“. Nastává jejich čas. V obchodech se vytváří fronty, nakupující u sebe mají větší množství peněz. Kapesní krádeže se v tomto období jen množí. Muži by měli vědět, že peníze a doklady nemají nosit v zadní kapse kalhot. Ženy by peněženky neměly nechávat na vrchu kabelek, ty by rozhodně neměly zanechávat volně položené na nákupních vozících. Kapsářům stačí pouze krátký okamžik k odcizení věcí. Využívají nepozornosti a nedbalého zacházení s majetkem. Okradený zjistí kolikrát až mnohem později, že se terčem zlodějů stal právě on. A co dělat bezprostředně po zjištění krádeže? Co nejdříve kontaktovat policii. Pokud byla odcizena platební karta, ihned ji zablokovat. Pokud byly odcizeny klíče od domu, co nejrychleji učinit opatření proti jeho vykradení. Při opouštění vozidla na parkovištích by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda na viditelném místě nejsou zanechané nějaké věci. Jakákoli taška či mobilní telefon přilákají pozornost zlodějů, působí to na ně jako magnet. Zvýšená obezřetnost je na místě. Nepříjemná zkušenost pak může pokazit klidné prožití vánočních svátků. Příbramští policisté zintenzivnili kvůli zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti i plynulosti provozu na komunikacích výkon služby. Policisté se zaměřují především na obchodní centra, parkoviště u nich a na místa, kde se soustřeďuje větší množství osob. Bezpečností akce „Bezpečný prosince v Příbrami! běží od 11. prosince do konce roku.   por. Bc. Monika Schindlová, DiS. tisková mluvčí P ČR Příbram

Základní informace o Brdech po zrušení vojenského újezdu

16.12.2015 | 09:42 | Regionalní - Dne 1. ledna 2016 bude zrušen vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany připravilo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Brdy a státním podnikem Vojenské lesy a statky souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu v této lokalitě. Území bude rozděleno na kraj Středočeský a kraj Plzeňský, konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun, Rokycany, Plzeň – jih. Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem. Bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Tato oblast, včetně dalších uzavřených vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu. Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena cedulí se zákazem vstupu. Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností - Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Brdy. Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský. Výjimku ze zákazu vjezdu do CHKO Brdy vydává VLS Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy. Současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude zakázán, přístupové komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu. Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích. Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů. Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017. Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury. Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR - Správa CHKO Brdy): a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment, b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty, c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění, d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží, e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích, f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů, g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky, h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů, i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).   Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy budou sídlit v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí. Všechny informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (http://www.vls.cz/).   Zdroj informační servis MOČR

Přijďte do Cowárny na dokument, lyže a svařák

14.12.2015 | 09:20 | Regionalní - Příbramské coworking centrum Cowárna má za sebou více jak 14 dní fungování a členi i akce úspěšně přibývají. V nejbližších dnech zde můžete vidět dokument, poznat příbramskou lyžařskou školu vyučující v Itálii a nebo zajít na svařák a punč. V úterý 15. prosince je připraven první díl dlouhodobější spolupráce mezi značkou Red Bull a Cowárnou. Red Bull není jen energetický drink, ale také hromada nápadů, kreativity a „šílených“ akcí. Jednou z nich je také projekt Red Bull Tour Bus, který v letošním roce objížděl akce a festivaly po celé ČR. Pojďte s námi zjistit, kde se vzal nápad vytvořit pojízdné pódium s vlastní backstage, na kterých hráli Mydy Rabycad, Wohnouti nebo PSH. Připravena bude také interaktivní soutěž spojená s jízdou „busem“. Začátek akce je v 19 hodin Ve středu nás čeká zajímavá přednáška a informace z ní vycházející se vám mohu opravdu hodit. Do Cowárny totiž dorazí Filip a Honza, kteří stojí za projektem 1. české lyžařské školy v Itálii. Více informací vám poví tito dva zkušení lyžaři a instruktoři. Druhou části středečního odpoledne bude pozvánka na 1. výjezdní zasedání Cowárny, které se uskuteční v nadmořské výšce, která je vyšší než 1602 m. Start akce je v plánu na 17 hodin a vstup je tak jako v úterý zdarma. Myslíme nejen na práci, ale také na Vánoce a ty oslavíme ve čtvrtek. Olovo u nás v Cowárně zatím lít nebudeme, ale slavit 1. Vánoce v Cowárně ano. A jaký na Vás čeká dárek? Bude to dobrý pocit z pomoci potřebným. V rámci tohoto odpoledne totiž proběhne sbírka dárků pro Domov Nalžovice, který je místem a domovem pro osoby se zdravotním postižením. Vezměte i Vy svůj dárek. Svařák a punč samozřejmě chybět nebudou. Více informací o akcích a projektu Cowárna.cz naleznete na našich webových a fb stránkách.

Tiskový monitor, pátek, 11. prosince 2015

12.12.2015 | 20:03 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 informuje o stavbě nové nejvyšší budovy v Evropské unii. Lidové noviny se věnují českým muslimům, které děsí veřejné projevy nesnášenlivosti. Hospodářské noviny uvádí, že České dráhy se podle soudu nechovaly nezákonně a nemusí tak platit soukromému dopravci Leo Express odškodné. Deník Právo píše, že na komunální úrovni hnutí ANO často spolupracuje s TOP 09. Mladá fronta DNES popisuje aktivity uhlobaronů, kteří se snaží udržet v chodu doly OKD. Deník přináší typy, jak ušetřit na spotřebě energií.  Právo: Dálnice budou stavět i soukromí investoři. Ministr dopravy Dan Ťok na konferenci, kterou ve středu pořádala Hospodářská komora ČR, naznačil, že na dobudování dálniční sítě by se mohli podílet i soukromí investoři. Ti by mohli dostavět např. rychlostní silnici R4 (Praha-Příbram-Písek), která od 1. ledna 2016 získá status dálnice D4. Záměr spolupracovat v této oblasti se soukromými firmami podpořil i prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Právo: Mládek: Návrh vlastníka OKD je nedůstojný. Stát se stále nedohodl na budoucnosti dolu Paskov a celé těžební společnosti OKD, přičemž řeší, jak pomoci horníkům, kterým hrozí hromadné propouštění. Návrh společnosti NWR, která je majitelem OKD, na uzavření dolu Paskov už na konci příštího roku nebo jeho převedení na stát, je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka nedůstojný. HN: Zvýšení mezd plánuje většina českých firem. Podle průzkumu KPMG se 72 % v Česku působících firem v příštím roce chystá zvýšit mzdy svým zaměstnancům. Reagují tak na tvrdou konkurenci na trhu práce a optimistické prognózy vývoje HDP. HN: Dráhy uhájily cenovou válku. Městský soud v Praze včera neuznal, že by soukromý dopravce Leo Express byl obětí nezákonného chování státní společnosti ČD. Leo Express si stěžoval, že ČD na trati mezi Prahou a Ostravou zavedly dumpingové ceny. E15: Němci sázejí na stejnosměrný proud, ochrání Polsko i Česko. Německo začne stavět první ze tří nových páteřních linek, které budou dopravovat elektřinu mezi severem a jihem země. První z linek bude stát 900 mil. eur. Vedení v délce 340 km by mělo ulevit přetěžovaným přenosovým sítím v Česku a v Polsku, přes které jsou v současnosti přetoky elektřiny ze severu na jih Německa vedeny. Právo: Babiš protlačil zákon o hazardu. Senátem včera prošel návrh zákona o hazardu, který zvyšuje sazby daně pro jednotlivé druhy loterie i hazardní hry a zároveň zvyšuje denní poplatek za hrací automat. Nový zákon by do státní kasy měl přinést 2 mld. Kč. Právo: Volkswagen zavede silniční testy emisí. Německý koncern Volkswagen, který byl zasažen aférou Dieselgate, zlepší dohled nad vývojem softwaru pro motory, aby zabránil další manipulaci s emisemi. Společnost chce také zavést měření emisí v silničním provozu, jehož výsledky se budou nezávisle ověřovat. 2 E15: Firmy dostanou na podnikání v rozvojových zemích 12 milionů. Česká rozvojová agentura podpoří firmy směřující do rozvojových zemí. Peníze jim mají pomoci ověřit obchodní možnosti na tamních trzích nebo tam posílit jejich stávající byznys. Nejpozději do 5. ledna se mohou firmy přihlásit do výběrového řízení o dotaci ve dvou programech. Dotace nejsou oborově omezeny. E15: Důchodové připojištění bude zřejmě výhodnější. Podle deníku E15 se zvýší daňové úlevy z důchodového připojištění pro klienty i zaměstnavatele a bude možné spořit už i dětem. Výhodnější by mělo být i postupné vyplácení naspořených peněz. Senát změny v 3. důchodovém pilíři schválil v rámci novel souvisejících se zákonem o zrušení 2. důchodového pilíře. LN: Německo, nový český spojenec v boji za DPH. Ministr financí Andrej Babiš získal spojence v boji za plošné zavedení přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Za Babišův návrh se včera přimluvil německý ministr financí Wolfgang Schäuble, na jehož názory v Bruselu slyší. O návrhu by měli ministři financí členských zemí jednat v lednu. Původní Babišův záměr na rozšíření reverse charge Evropská komise v říjnu smetla ze stolu. Mf DNES: Ransdorf pozastaví členství ve frakci europarlamentu. Miloslav Ransdorf pozastaví své členství v krajně levicové frakci Evropského parlamentu. Ransdorf byl spolu se třemi Slováky zadržen v curyšské bance a žalobci s nimi teď vedou trestní řízení kvůli majetkovým deliktům. Mf DNES: Ze škol zmizí bagety a coly. Nová vyhláška ministerstva školství počítá s odstraněním nezdravých potravin ze školních automatů. Nově by si tak děti nemohly koupit Coca-Colu, čokoládové tyčinky či nezdravé bagety. Výživoví poradci jásají, ale ředitelé škol už tak nadšení nejsou. Z prodeje současného sortimentu mají i desetitisíce ročně. HN: Irsko bude mít nejvyšší růst v Evropě. Irská ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí v meziročním srovnání o 7 % a stala se tak nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropě. Irsko patří mezi země, které byly v období krize zachraňovány MMF a EU. E15: Dluhy Čechů stouply. Obyvatelé Česka dlužili finančním institucím koncem 3. čtvrtletí tohoto roku 1,784 bil. Kč, meziročně o 76 mld. Kč více. Nějakou formu úvěru využívalo celkem 3,1 mil. občanů. E15: Benzin a nafta jsou nejlevnější za šest let. Pohonné hmoty se dostaly na nejnižší ceny za posledních téměř 6 let. Litr benzinu stojí v průměru 29,27 Kč a litr nafty 28,60 Kč. Ještě v červnu to bylo skoro o 4 Kč více. LN: T-Mobile umožnil firmám volat přes Wi-Fi. Tuzemský mobilní operátor T-Mobile spustil pro firmy po měsíci testování do komerčního provozu mobilní volání přes bezdrátové sítě Wi-Fi. Prostřednictvím technologie voice over Wi-Fi zákazník telefonuje a posílá zprávy se svým telefonem stejně jako v mobilní síti. Domácnostem začne firma službu nabízet v 1. pololetí příštího roku. E15: Nejvyšší mrakodrap v EU postaví Slováci. Slovenská developerská skupina HB Reavis, která patří magnátům Ivanu Chrenkovi a Viliamu Pančíkovi, postaví v Polsku nejvyšší budovu v Evropské unii. Na výšku bude mít 310 metrů. Stavět by se mohla začít již příští rok. Mrakodrap nabídne 115 tis. m2 převážně pro kancelářské využití.

Provoz Aquaparku a ledových ploch o vánočních svátcích a na Nový rok

12.12.2015 | 19:46 | Regionalní - Jako každým rokem je i letos několik změn v provozní době SZM. Aquapark bude otevřen každý den, pouze 24.12. bude zavřeno a ve čtvrtek 31.12. máme otevřeno do 16,00 hodin.  22.12. bude bazén od 15,00 do 18,00 hodin pro veřejnost uzavřen, z důvodu konání každoroční akce plaveckého klubu,Vánoční kapr. Sauna bude v provozu od 11,00 hodin. Ve svátky bude otevřeno 09,00 – 20,00 hodin. Dále od 23.12. až do 3.1.2016 nebude probíhat plavecká výuka, pro veřejnost budou k dispozici všechny plavecké dráhy. Podrobný rozpis provozní doby, najdete u vstupu do bazénu nebo na www.szm.pb.cz. Veřejné bruslení Od 23.12.2015 do 3.1.2016 bruslíme každý den. Mimořádné veřejné bruslení se bude konat: 23.12.2015: 12,00 – 14,00 h 24.12.2015: 12,00 – 14,00 h 25.12.2015: 12,00 – 14,00 h 26.12.2015: 14,00 – 16,00 h 27.12.2015: 14,00 – 16,00 h 28.12.2015: 12,00 – 14,00 h 29.12.2015: 12,00 – 14,00 h 30.12.2015: 12,00 – 14,00 h 31.12.2015: 12,00 – 14,00 h 1.1.2016: 12,00 – 14,00 h 2.1.2016: 14,00 – 16,00 h 3.1.2016: 14,00 – 16,00 h   Bruslení pro seniory 15.12, 24.12. a 31.12. se nebude konat bruslení pro seniory. 24.12. je velká hala jako každým rokem zavřená, 15.12. a 31.12. je plně obsazena. Omlouváme se za omezení a těšíme se na Vás na malé hale, kde můžete využít mimořádné bruslení v čase 12,00 – 14,00 hodin.

U TESCA jen doprava

10.12.2015 | 13:41 | Regionalní - Od tohoto týdne do konce roku bude z důvodu odlehčení dopravní situaci a uvolnění křižovatky u obchodního domu Tesco či OBI změněno dopravního značení. Světelné signalizační zařízení je vypnuto a při vyjíždění od obchodních center do Žežické ulice je přikázaný směr jízdy doprava, směrem ke kruhovému objezdu. Pokud někteří motoristé nebudou respektovat dopravní značku, hrozí jim pokuta do výše dvou tisíc korun.

<<<.3456789.>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz