Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Otevřené výběrové řízení na pozici výkonného ředitele - ředitelky Nadačního fondu Pozitivní svět

2.12.2015 | 16:51 | Regionalní - Nadační fond Pozitivní svět byl založen na podporu společenského života, a to zejména v těchto oblastech: Cílem nadačního fondu je vyhledávání pozitivních osobností z širokého spektra lidské činnosti, které svými postoji a morálními vlastnostmi přináší společnosti pozitivní prospěch v oblastech práva, etiky, životního prostředí a lidských mravů. Podpora péče o seniory – regionální/komunitní rozvoj s cílem vybudovat multifunkční zařízení pro seniory a mladé rodiny. Pilotní projekt nadačního fondu Podpora místní samosprávy v oblasti dosažení potravinové a energetické nezávislosti formou decentralizace. Naplnění společenské poptávky po pozitivních a moudrých osobnostech s pevnými charakterovými vlastnostmi disponujícími pozitivním temperamentem a energií zaměřenou na znovuobnovení lidskosti, tedy vzájemného společenského pojiva přerušené ekonomické, kulturní a sociální mravní rovnováhy. Posílení úlohy lidských hodnot a mravních citů, majících klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti lidské morálky, které začlení jedince do pozitivní společnosti, a podpoří tím kvalitu etického prostředí, z něhož následně mohou vzniknout dlouhodobé strategické návrhy pro potřebné společenské ekonomické, kulturní a sociální principy. V rámci činnosti vyhledávání významných pozitivních osobností bude nadační fond pravidelně vyhodnocovat a oceňovat vybrané adepty certifikátem Pozitivní osobnost, který se stane významnou vizitkou i dokladem morálního kreditu a pevných charakterových vlastností a znalostí jeho držitele. Držitel certifikátu Pozitivní osobnost bude zařazen do veřejné databáze významných osobností (spravované nadačním fondem), společně s dosaženým výsledkem testu, což ho bude opravňovat k užívání uděleného certifikovaného titulu Pozitivní osobnost. Podpora přirozených principů mravních hodnot struktury rodiny, jako základního morálního článku státu. Podpora přirozené výchovy dětí k morálním a etickým rodinným a společenským hodnotám.  Požadavky:  ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání praxe v oboru výhodou práce ve vedoucí funkci vítána výborné řídící, komunikační a manažerské schopnosti znalost problematiky v oblasti příspěvkové organizace výhodou znalost základních principů, na nichž je založena činnost nadačního fondu základní znalost pracovně-právních předpisů znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, popřípadě photoshop) dobré řidičské schopnosti - řidičský průkaz skupiny B občanská a morální bezúhonnost znalost cizích jazyků vítána Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu telefonní a emailový kontakt datum a podpis vlastní rukou Dále k přihlášce doložte: originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění čestné prohlášení o bezdlužnosti v souvislosti s (exekucí, insolvencí, osobním bankrotem atd). Uchazeč předkládá tyto motivační cíle: směřování (vize) nadace v oblasti výstavby komunitního seniorského bydlení (hlavní cíl) návrh organizační struktury nadace působící celorepublikově s cílem postupného pokrytí všech krajů a okresů v ČR návrh procesů na oslovení potenciálních přispěvatelů, dárců, sponzorů, generálních partnerů návrh na uplatnění financování nadace Crowdfundingem (dobročinné financování neziskového sektoru). požadavek na výši a strukturu svého platu písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace na roky 2016 – 2020 (max. 8 stran formátu A4) opatřenou svým podpisem Uchazeči obdrží od vyhlašovatele: Statut nadačního fondu Program koncepce a cíle nadačního fondu 2016 – 2020 Možnost přidělení bytu 2+1 s podlahovou plochou 60 m2 s výši nájemného 3 330,-Kč, bez energií v lokalitě Vítějeves.   Uvedené podklady obdrží uchazeči na vyžádání v elektronické podobě.  Sídlo nadačního fondu, Vítějeves č.p. 214 Kontakt: předseda správní rady Petr Havlíček tel: 602 780 851 E-mail petr.havlicek@fa-havlicek.cz info@pozitivnisvet.cz   Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1.1. - 2.2016, případně dle dohody.   Výše platu ředitele-ředitelky bude motivační formou spjata s výkonností a splněním cílů fondu, dále dle zákoníku práce dle platného znění.   Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete na adresu:   Nadační fond Pozitivní svět, Vítějeves 214, 569 06 do termínu: 30. ledna 2016 do 15:00 Možnost přidělení bytu 2+1 s podlahovou plochou 60 m2 s výši nájemného 3 330,-Kč, bez energií v lokalitě Vítějeves.

Začal fungovat kulturní servis pro pořadatele i veřejnost

2.12.2015 | 16:45 | Regionalní - Několik významných kulturních, či jiných společenských událostí v Příbrami v jeden den, mnohdy i v jeden čas. Nikoliv neobvyklá situace v našem městě. Pořadatelé proto již dlouhé roky volají po zřízení pozice koordinátora, který by měl zabezpečit informovanost pořadatelů kulturních, sportovních a společenských akcí a poté veřejnosti o termínech konání akcí. A to tak, aby se programy pokud možno vzájemně nekryly. Nově bude tento servis v rámci své činnosti poskytovat příbramská Galerie Františka Drtikola. „Naše organizace je jedním z pořadatelů kulturních akcí v Příbrami. Spolu s dalšími organizátory se často setkáváme s problémem, že v den konání našeho programu probíhá kulturní pořad i jinde ve městě. Rádi bychom situaci napravili,“ informuje a žádá o spolupráci ředitelka galerie Hana Ročňáková s tím, že pracovník galerie, který bude u sebe soustřeďovat informace o termínech akcí, tyto zároveň následně poskytne ostatním pořadatelům. „Pokud bude termín obsazen pořadem určeným pro stejnou cílovou skupinu, budete jej moci změnit tak, abyste nepřicházeli o možné návštěvníky,“ dodává. Vznik pozice programového pracovníka, jehož činnost měla nahradit v Příbrami dosud chybějící kulturní středisko, iniciovala Kulturní komise. Tento zaměstnanec nově organizuje kulturní akce nejen v galerii, kde jsou vytvořeny podmínky pro komorní pořady hudební i jiné, ale také zajišťuje servis pro další pořadatele, tedy koordinaci termínů. „Vzhledem k nutným úsporám jsme tohoto zaměstnance hledali prostřednictvím Úřadu práce jako dotované místo. Ve spolupráci s úřadem práce proběhlo několik výběrových řízení, bohužel s negativním výsledkem. Ve spolupráci s galerií jsme tedy vyřešili alespoň aktuální problém servisu pro pořadatele, který by měl pomoci ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých pořadů a zajistit komfortnější situaci pro každého jednotlivého návštěvníka,“ doplňuje místostarosta města Václav Švenda. Spravování kalendáře nebude jediným úkolem kulturního servisu. Dalším výstupem jeho činnosti bude vytvoření Katalogu uměleckých uskupení. Ten bude zdrojem informací pro pořadatele i veřejnost. Pomůže zároveň s propagací hudebním skupinám či jiným zájmovým souborům působícím v oblasti kultury. „Věříme, že koordinaci ocení nejen pořadatelé, ale také návštěvníci, kteří se často musí rozhodovat mezi dvěma programy podobného zaměření pořádanými ve stejný den,“ dodává na závěr místostarosta Švenda. Jste pořadatel? Zkoordinujte, prosím, termín Vaší akce na e-mailu kalendarakcipb@seznam.cz nebo na telefonu 739 983 876. Kateřina Kratochvílová z Galerie Františka Drtikola zapíše akci do Kalendáře, ze kterého také vyčte, zda se ve Vámi navrženém termínu neobjevuje již akce jiná. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Monitor tiskovin, úterý, 1. prosince 2015

1.12.2015 | 16:02 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 a deník Právo se zabývají světovou konferencí v Paříži ohledně ochrany klimatu. Lidové noviny píší o plánu ministra zemědělství Mariana Jurečky zajistit, aby se dřevo vytěžené v Česku také v tuzemsku zpracovalo. Mladá fronta DNES informuje o tom, že si Češi narychlo pořizují zbraň, než se zpřísní zákon. Deník poukazuje na to, že léčba HIV stojí o 70 % více než před pěti lety. Zprávy E15: Státníci chtějí o klimatu závaznou dohodu. Šéfové států chtějí vytvořit systém měření emisí v jednotlivých zemích, který by byl ověřitelný a důvěryhodný. Zároveň by měl být vytvořen fond, který by rozvojovým zemím hradil investice do snižování emisí. Právo: Zamořený vzduch dusí čtvrtinu Čechů. Podle ministerstva životního prostředím více než čtvrtina obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou překračovány nejvyšší přístupné koncentrace karcinogenních látek. Zatímco emisí z průmyslu se postupně vypouští méně, u domácností a v dopravě je podle deníku Právo trend opačný. LN: Korejci v ČR: Obří náskok před Čínou. Zatímco Číňané v posledním období investovali v ČR miliardy, z Koreje do ČR přitekl kapitál okolo 100 mld. Kč, který podle odhadů vytvořil 12 tisíc pracovních míst. Největší korejskou investicí, která je zároveň dosud největší jednotlivou zahraniční investicí zprostředkovanou agenturou CzechInvest, se stal automobilový závod společnosti Hyundai v Nošovicích. Právo: Merkelová chce migrační koalici ochotných. Německá kancléřka chce vytvořit sdružení zemí, které se budou podílet na přerozdělení uprchlíků z tureckých utečeneckých táborů. Součástí skupiny má být Německo, Rakousko, Nizozemsko, Řecko, Belgie, Finsko, Švédsko a Lucembursko. Cílem je nahradit ilegální migraci tou legální a omezit tak činnost pašeráků, kteří na migraci vydělávají. E15: V Německu je rekordní poptávka po zaměstnancích. Podle indexu sledujícího počet nabízených pracovních míst v listopadu stoupl zájem o nové pracovníky o čtyři body na 206 bodů, což je nejvyšší úroveň od roku 2004, kdy jej úřad začal zveřejňovat. Příliv uprchlíků podle ekonomů trh práce zatím neovlivňuje, protože azylové řízení je v mnohých případech stále v běhu. Mf DNES: Firmy se mezi sebou přetahují o lidi. Jinou možnost nemají. Firmy stále více lákají na vyšší platy a benefity. Důvodem je nedostatek vhodných pracovníků, úřady evidují 430 tis. lidí bez práce, což je nejméně za posledních šest let. Komfortní období pro zaměstnance dokresluje i fakt, že řada z nich dokonce mění zaměstnavatele s tím, že jdou za lepšími podmínkami. E15: Nedostatek rizikového kapitálu brzdí start-upy. V Česku se málo investuje do tzv. start-upů, tedy začínajících firem. Objemy rizikových investic v podílu na HDP jsou v ČR v porovnání s EU až na 20. místě. Podle analytiků za tím stojí český konzervatismus a preference bankovních úvěrů. Výsledky zveřejnila Erste Corporation Banking. HN: Chystají se další změny v důchodech. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová by v příštích týdnech měla představit změny, které by se měly týkat důchodového systému. Zvažuje například větší volnost při navyšování penzí, zvýhodnění rodičů více dětí, pravidelné vyhodnocení hranice věku odchodu do penze či stanovení minimální mzdy důchodu. Nápad vytvoření institutu „minimálního důchodu“ však již nyní kritizují lidovci. HN: PKN Orlen tlačí na Rusy: Zlevněte. Polský petrochemický koncern PKN Orlen, pod který spadá v Česku působící skupina Unipetrol, by v budoucnu mohl stále více ropy odebírat z Blízkého východu. Polská skupina zvažuje, že by ropu odebírala i z Íránu, kde by do konce roku mělo dojít ke zrušení mezinárodních sankcí. V současnosti Orlen odebírá 90 % ropy od Rusů. HN: MMF zařadí čínský jüan mezi hlavní světové měny. Mezinárodní měnový fond od roku 2016 zařadí čínský jüan do svého koše hlavních světových měn. Koš nyní obsahuje dolar, euro, japonský jen a britskou libru. LN: České dřevo do každé stavby. Ministr zemědělství Marian Jurečka chce prostřednictvím veřejných zakázek využívat více dřeva vytěženého v Česku. Samotný resort chce jít příkladem. Nové sídlo státního podniku Lesy ČR v Hradci Králové má být dřevostavba.   HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Odbor vnější komunikace úterý, 1. prosince 2015

V Příbrami se otevřel prostor pro práci a nápady

30.11.2015 | 14:35 | Regionalní - Ve čtvrtek 26. listopadu se otevřelo coworkingové centrum Cowárna. Již dnes můžete tento prostor navštívit. Až do 4. prosince si můžete „osahat“ a zkusit provoz a pohodlí tohoto místa. Hlavní myšlenkou Cowárny je prostor pro práci, nápady a také doprovodné akce. „Naším cílem je přivést k nám lidi, kteří hledají klid a také inspiraci pro práci. Naši členi jsou lidé, kteří nechtějí pracovat v kavárně, mají home office nebo nemají dostatečné kancelářské kapacity. Druhou rovinou jsou dravci, kteří mají energii a nápady. My jim u nás můžeme pomoct s jejich realizací,“ řekl zakladatel projektu Aleš Barášek. Čtvrteční odpoledne patřilo oficiálnímu představení myšlenky a seznámení s chodem Cowárny. Na Komenského náměstí 389 se sešlo okolo 30 lidí, na kterém čekal raut a pohodová atmosféra. V Cowárně čeká na členy nejen příjemné a kreativní prostředí, ale také skvěle technicky vybavený prostor s projektorem, tiskárnou nebo chytrou zdí. Ruku v ruce s technikou jde kvalitní káva, denní tisk nebo pohodlná odpočívárna. Každý měsíc čekají návštěvníky také přednášky, diskuze, workshopy a promítání. Do Cowárny přijedou „profíci“ ze světa kultury, IT, marketingu, architektury nebo filmu. Členi Cowárny mají tu výhodu, že mají vstup na tyto akce zcela zdarma. Zajděte i vy do coworking centra Cowárna. Z tohoto prostoru je cítit potenciál, kreativita a nadšení pro práci. Více informací najdete na www.cowarna.cz. Foto Martin Zoubek.  

Monitor tiskovin, pondělí, 30. listopadu 2015

30.11.2015 | 12:59 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Hospodářské noviny píší o rozhodnutí soudu uznat daňové penále jako trest. Lidové noviny se věnují novému zákonu, podle kterého mají být centra pro závislé nejméně kilometr chůze od škol. Deník Právo informuje o změně ve vedení TOP 09. Mladá fronta Dnes píše o konci anonymity pro malé vrahy. Deník se zaměřuje na globální oteplení. Deník E15 se zabývá železniční zakázkou desetiletí. Zprávy Právo: Premiérova čínská cesta přinesla 37 dohod od turistiky po finance. Premiér Bohuslav Sobotka ukončil v pátek návštěvu Číny, kde ho doprovázela delegace podnikatelů vedená prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. Celkem bylo uzavřeno 37 dohod z oblasti zdravotnictví, sportu nebo filmu. Premiér Sobotka také se svým čínským protějškem diskutoval problematiku války v Sýrii. LN: E-government jako tunel na stamilionové dotace EU. Audit ministerstva financí vedený na žádost Evropské komise poukázal na pochybení ve 4 tendrech z dosud 14 prověřených. Hrozí tak vrácení dotací ve výši 208 mil. Kč. Audit prověřoval 16 starších IT projektů. Ze všech projektů skončil nejhůře centrální registr CRAB, na který podle mluvčí ministerstva Kateřiny Vaidišové nebylo vypsané standardní otevřené výběrové řízení. E15: Železničáři vypsali obří tendr. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala zakázku s předpokládanou hodnotou 3,6 mld. Kč bez DPH, za což chce přivést čtvrtý koridor z Hostivaře až k jižnímu portálu Vinohradských tunelů. Celá šestikilometrová oblast přitom projde zásadní proměnou. „Rádi bychom se stavbou začali příští rok na jaře se zahájením stavební sezony,“ řekl deníku E15 generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Stavět by se mělo necelé 4 roky. Mf DNES: V Dukovanech dělali kontroly ledabyle, bude to stát miliardy. Kvůli mimořádným odstávkám jaderných elektráren Temelín a Dukovany přišla společnost ČEZ letos o výrobu 4 TWh elektřiny. To podle ČEZ znamená ztrátu převyšující 3 mld. Kč. Zatímco u přerušení produkce v jihočeské elektrárně je těžké určit do jaké míry za ně někdo nese odpovědnost, u Dukovan si jsou experti jistí, že k fatálnímu selhání došlo uvnitř firmy. „Jde zcela jistě o pochybení ČEZ,“ říká šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Deník: Země v ohrožení? V Paříži jde o dva stupně. Dnešním dnem začíná klimatická konference v Paříži, na níž by se měla vytvořit celosvětová aliance, která by měla být schopna udržet růst teploty pod 2 ºC v porovnání s předindustriální érou. Na konferenci se sjede 147 šéfů vlád, včetně prezidentů USA, Ruska či Číny. Českou delegaci bude zastupovat premiér Bohuslav Sobotka. „Abychom nepřekročili oteplení o 2 ºC, museli bychom 90 % současných fosilních zásob nechat v zemi,“ uvedl světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber. HN: Soud způsobil zmatek v daních. Daňové penále je trestem, rozhodl nově nejvyšší správní soud. V praxi toto rozhodnutí může vyvolat komplikace, protože podle principů práva v západních zemích nemůže být fyzická osoba potrestána dvakrát za stejný čin. „Dopad lze očekávat obrovský, bude odsouzeno menší množství pachatelů,“ vysvětluje advokát Ondřej Lichnovský. Právo: Metropole se rozhodla pro zánik heren. V Praze by měly zaniknout všechny herny. Ve čtvrtek o tom rozhodli zastupitelé hlavního města. Zachovány budou provozovny označené jako kasina, které ale budou zredukované na 101 podniků. V Praze 4 byla odhlasovaná dokonce nulová tolerance hazardu. Právo: Schwarzenberg předal žezlo Kalouskovi. Novým předsedou TOP 09 byl zvolen Miroslav Kalousek. Pro Kalouska, jež neměl protikandidáta, zvedlo ruku 148 za 171 delegátů. Schwarzenberg byl jmenován čestným předsedou TOP 09. E15: Škoda chce vyrábět v Číně nové terénní modely. Automobilka Škoda Auto plánuje produkci dvou nových modelů na svém největším odbytišti – v Číně. V závodě v Šanghaji chce kromě avizovaného sedmimístného SUV začít vyrábět další 2 terénní automobily. HN: Maroko spustí největší solární elektrárnu na světě. Na ploše zhruba 35 fotbalových hřišť vyrostla největší solární elektrárna na světě, která bude zásobovat více než milion lidí. Solární elektrárna by měla fungovat i po setmění a celkem by měla být v provozu 20 hod. denně. Po úplném dokončení stavby by měla část energie putovat i do Evropy. LN: ČR se k žalobě proti kvótám nepřipojí. Na sobotním mimořádném jednání vláda rozhodla, že se nepřipojí k žalobě proti kvótám na uprchlíky, jak navrhoval v pátek ministr financí Babiš. E15: Černý pátek: podíl on-line prodejů opět vzrostl. Podle prvních údajů společnosti ShopperTrak kamenné obchody během Černého pátku utržily 10,4 mld. $, zatímco loni to bylo 11,6 mld. Den díkůvzdání, který Černému pátku předchází, obchodníkům letos přinesl 1,8 mld., o 200 mil. méně než loni. Čísla zahrnují údaje od 1 200 obchodníků v USA i ve světě mimo e-commerce. Důvodem poklesu je právě rostoucí obliba nákupů přes internet.   HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Odbor vnější komunikace pondělí, 30. listopadu 2015

K reorganizaci jednotek sboru dobrovolných hasičů v Příbrami

26.11.2015 | 09:01 | Regionalní - Schválením reorganizace se ke dni 31. 12. 2015 ruší Jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram I. Všem dosavadním jejím členům bude nabídnuto členství v jednotce Příbram – Březové Hory s tím, že k ní bude převedena i veškerá požární technika a věcné prostředky z jednotky zrušené. Tímto opatřením nezaniká žádný spolek Sboru dobrovolných hasičů. Důvody reorganizace jsou ekonomické a organizační. Město Příbram je zřizovatelem celkem čtyř jednotek Sborů dobrovolných hasičů obce: Příbram I, Příbram - Březové Hory, Lazec a Příbram Zdaboř s celkovým plánovaným základním počtem 54 členů a tomu odpovídající technikou, výzbrojí a výstrojí. Všechny jednotky, vyjma jednotky Příbrami I, sídlí v objektech vlastněných městem. To jako zřizovatel hradí veškeré náklady na činnost jednotek, tedy náklady na údržbu a provoz hasičských zbrojnic, na veškerou svěřenou techniku, na výstroj a výzbroj hasičů, náklady na jejich odměny za vykonanou práci, školení, pojistné apod. „Před samotným návrhem na reorganizaci bylo provedeno podrobné posouzení všech možností, jak dále v této záležitosti postupovat a to zejména ve vztahu k zajištění požární bezpečnosti ve městě Příbram, dodržení zákonných povinností města jako zřizovatele a jejich financování,“ vysvětluje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že proti reorganizaci nemá žádné výhrady ani Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Ten ve svém stanovisku uvedl, že město Příbram plánovanou změnou organizace Jednotek sborů dobrovolných hasičů obce bude i nadále a nad rámec splňovat ustanovení § 29 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů týkajícího se zřizování těchto jednotek a že změna nenaruší plošné pokrytí daného území. „V porovnání s ostatními městy je v Příbrami hasičských jednotek zbytečně hodně a reorganizací se ušetří,“ uvedl dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s doplněním, že tímto krokem nebude nutno financovat výstavbu a provoz nové hasičské zbrojnice pro zrušenou jednotku. Ta momentálně sídlí v pronajatých prostorách ve Školní ulici. Co se týče porovnání statistiky výjezdů jednotek za období od roku 2010 do 30. 6. 2015: Příbram I eviduje 104 výjezdů, jednotka Příbram - Březové Hory 415 výjezdů.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí   Foto: zdroj internet

V sobotu 28. listopadu bude v Rožmitále pod Třemšínem jarmark

24.11.2015 | 09:26 | Regionalní - Jarmark lidových řemesel, to je tradiční akce, kterou v Rožmitále pod Třemšínem každoročně zahajujeme advent. Desítky řemeslníků nabídnou své zboží ve stodole Podbrdského muzea a ve společenském centru.   Návštěvníci se mohou těšit na výrobky ze slámy, z keramické hlíny, proutí, drátu, kovu, vosku, korálků, textilu…Pekaři přivezou staročeské dobroty, řezníci připraví domácí zabijačku, včelaři perníky a medovinu.   Jarmark je tradičně spojen s doprovodnými akcemi. Ve stodole muzea se budou 10.00 - 12.00 a od 15.00  kovat cvočky. V 15.00 proběhne ve společenském centru křest nových knih. V 17.30 vystoupí se svým pásmem žáci ZŠ a žáci ZUŠ. Po vystoupení vyjde zvonkový průvod na náměstí, kde se v 18.00 rozsvítí vánoční strom. Mgr. Marie Kabátníková, Podbrdské muzeum, Rožmitál pod Třemšínem

Tiskový monitor pondělí, 23. listopadu 2015

24.11.2015 | 09:11 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 se věnuje posílení vnějších hranic schengenského prostoru, zpřísnění pravidel pro držení zbraní a usnadnění výměny informací mezi bezpečnostními složkami. Mladá fronta DNES se zabývá zdražováním poplatků za čištění odpadní vody. Hospodářské noviny píší o terorismu, který ochromuje Evropu. Deník Právo se zaměřil na porodnice, jež posílají mimina do ústavů místo pěstounů, ačkoli to odporuje zákonu. Lidové noviny píší o strachu Unie před terorismem. Deník informuje o zbytečných výjezdech záchranné služby, které stojí přes 0,25 mld. ročně. Zprávy Právo: Sobotka na návštěvu Číny bere velký tým podnikatelů. Na šestidenní pracovní návštěvu Číny odletěl v sobotu český premiér Bohuslav Sobotka, kterého doprovází také delegace 37 zástupců významných českých firem. K těm se na místě přidá 40 českých podnikatelů ze společností, které v zemi již působí. Podnikatelskou misi, kterou organizuje Hospodářská komora ČR do Číny, vede její prezident Vladimír Dlouhý. E15: Stát podpoří alternativní pohony. Vláda schválila tzv. národní plán čisté mobility, který výrazně podpoří alternativní pohony za pomoci evropských fondů. Peníze se budou investovat hlavně do rychledobíjecích míst pro elektromobily a plnících stanic pro vozidla poháněná plynem. Dle Hospodářské komory ČR materiál však postrádá konkrétní opatření. Problém je, že v představeném plánu zatím chybí jasné postupy, jak zlepšení v oblasti snižování energetické náročnosti dopravy docílit. Program by měl začít fungovat příští rok, nejprve ale musí být schválen Evropskou komisí. Více zde. E15: Kofola prodá až deset procent firmy. Počátkem letošního prosince má vstoupit na pražský a varšavský trh až 10procentní balík akcií firmy Kofola. Cenový strop stanovila firma na 650 Kč za kus. Polský fond soukromého kapitálu Enterprise Investors, druhý největší podílník Kofoly, prodává 9 z 10 nabízených akcií. Kromě toho Kofola vydá až 275 tis. nových akcií, které nabídne investorům. E15: Bohemia Energy si koupila 45 tisíc nových zákazníků. Společnost Europe Easy Energy prodala 100 % svých akcií firmě Bohemia Energy, která patří mezi největší dodavatele alternativní energie. Bohemia Energy si tak koupila více než 45 tis. zákazníků. Transakci ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Mf DNES: Nové platby zdraží vodu až o pětinu. Návrh nového zákona o vodách počítá se zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod i využívání podzemních zdrojů pitné vody. Nový zákon má vodárny přimět k lepšímu čištění vody. Vodárenské společnosti návrh kritizují a varují, že zvýšení poplatků se promítne do cen pro spotřebitele. Voda by tak celkově mohla podražit až o pětinu. Mf DNES: ČEZ prohrál spor o stamiliony. Česká těžební firma Sokolovská uhelná se dočkala vyplacení pokuty 150 mil. Kč od skupiny ČEZ. Podle specializovaného finančního úřadu ČEZ zneužíval svou sílu k cenovému diktátu a firmě Sokolovská uhelná platil za její služby příliš málo. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž potvrdil, že pokutu už firma zaplatila. 2 HN: Výroba aut za deset měsíců vzrostla o 5 procent. Výroba osobních aut v Česku vzrostla od ledna do konce října o 5 % na 1,1 milionu vozů. Největšímu výrobci Škoda Auto vzrostla produkce o 1 % na 629 tis. vyrobených aut. Nošovická továrna Hyundai zvýšila produkci o 8 % na 282 tis. aut. HN: Čína dá bilion korun na vznik obřího města. Čína podepsala dohody o investicích v objemu 290 mld. jüanů (více než 1 bil. Kč) do projektů výrobních a průmyslových parků, aby tak podpořila plán na spojení Pekingu, Tchien- ťinu a Che-peje v obří město. Vláda doufá, že tak uleví hlavnímu městu tím, že přesune průmysl do odlehlejších částí sloučené metropole, jejíž populace by se měla pohybovat kolem 110 mil. obyvatel. Mf DNES: S růstem ekonomiky porostou i prémie. Podle personálních agentur budou zaměstnavatelé letos svým zaměstnancům vyplácet vyšší vánoční odměny. Zvýšení se dotkne zejména velkých mezinárodních firem. HN: Zaměstnanci pošty dostanou přidáno 400 miliónů. Vedení České pošty se dohodlo s odbory na zvýšení mezd v příštím roce od dubna v průměru o 5,6 %. To představuje navýšení celkem o 400 mil. Kč. Uvedli to zástupci pošty i odborů. Loni byla průměrná mzda na poště 21 523 Kč měsíčně s tím, že osobní náklady společnosti se pohybovaly v minulém roce kolem 12 mld. Kč. Právo: Kubek dál vede lékařskou komoru. Cévní specialista doktor Milan Kubek byl na víkendovém sjezdu České lékařské komory (ČLK) v Brně opět zvolen do čela této organizace, která zastupuje 52 tis. lékařů v republice. Lidové noviny: Teroristé vraždili v hotelu v Mali. Páteční teroristický útok v Hotelu Radisson Blu si podle poslední bilance, při kterém bylo v zajetí 170 rukojmích, vyžádal 19 obětí a 7 zraněných. Na místě zahynuli také dva útočníci, po třech jejich komplicích se pátrá. K událostem se bezprostředně přihlásila organizace Al-Murabitun, která se hlásí k teroristické síti Al-Káida. Deník: Studenti se vrátili na ukradený Albertov. Studenti se včera sešli na Albertově, aby zavzpomínali na události 17. listopadu roku 1939 a 1989. Náhradní termín byl zvolen proto, že většině studentů nebyl na oslavy 17. listopadu povolen vstup. Studentů se v náhradním termínu sešlo na 3 tisíce spolu s 15 rektory vysokých škol.

Jak staří Příbramané slavili advent

23.11.2015 | 12:48 | Regionalní - Stejně jako pro nás měly i pro naše předky Vánoce zvláštní kouzlo. Těšili se na ně a období adventu si užívali jako čas příprav na příchod spasitele, který se narodí v jeslích. Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl za panování císaře Karla IV. majitelem Příbrami, zavedl v pražské katedrále jako výraz své úcty k Matce boží každodenní jitřní pobožnosti, které se během 15. století rozšířily po celé zemi. Příbramští se za husitských válek přidali na stranu podobojí, která ve svých kostelích zaváděla český sborový zpěv. Proto i v Příbrami vzniklo literátské bratrstvo, složené kromě žáků a učitelů zdejší městské latinské školy z předních měšťanů, pro něž byla účast na chrámové hudbě poctou. Tito literáti vyzpěvovali také každé adventní ráno při pobožnosti a třeba i v nepřítomnosti kněze v zešeřelém kostele sv. Jakuba roráty. Jejich krásné a radostné melodie chytily za srdce každého posluchače, který si přivstal do tichého jitra a s rozžatou lucernou přispěchal do studeného kostela. Časem se rozhodli příbramští řezníci, kteří byli nejbohatším cechem ve městě, že na svůj náklad pořídí pro literátský kůr v kostele sv. Jakuba kancionál, který bude začínat právě roráty pro sedm dní v týdnu. Byla to velmi nákladná záležitost v ceně několika menších příbramských domů. Čím víc bylo v takovém kancionálu iluminací (vyobrazení), tím dražší byl. A protože se nenašel kromě řezníků a pan Korky z Korkyně žádný další donátor, jsou v tomto kancionálu pouze dvě celostránkové zlacené iluminace. Kancionál vznikl asi v letech 1560–1585 a měří 38 x 52 cm. Jeho desky z bukového dřeva byly potaženy bílou tlačenou kůží a byly opatřeny mosaznými rohy a kováním, aby se kniha neničila. Zpívalo se z ní tak, že se na literátské tribuně položila na dřevěný stojan, kolem něhož se zpěváci shromáždili. Texty byly psány tak velkými písmeny, že na ně všichni dobře viděli. Zpěvník začínal roráty pro neděli, kdy se zpívalo čtyřhlasně. Diskant (vlastně soprán) vyzpěvovali žáčci ze školy vysokým hlasem, pak následoval alt, tenor a bas. Každý hlas měl svůj part vepsán na čtvrtině dvoustrany. Pro další dny byly roráty jednohlasé. Počáteční písmena – iniciály - pro jednotlivé dny v týdnu byla vyvedena zelenou, fialovou nebo růžovou barvou a byla doplněna krásnými malbami, takže se zpěváci nemohli zmýlit. Přesto pro ně byly leckteré iniciály v dalších generacích nerozluštitelné, a tak si pomohli - latinským tiskacím písmenem si do nich vepsali velké písmeno, které iniciála představovala. Nadpisy jsou červeno-žluté, ostatní texty i bledě modré či spíš už šedé. Kromě postav Boha Otce s mečem v ústech a v nebeské slávě tu byli andělé s pozouny, obrazy biskupa a papeže a církevních otců, proroka a modlícího se Samsona. Byla tu vyobrazení, související přímo s očekávaným příchodem spasitele - Zvěstování Panny Marie a Návštěva Panny Marie u Alžběty. I když bylo příbramské literátské bratrstvo spojeno s utrakvistickou církví, přežilo rekatolizaci po roce 1624. Až císař Josef II. rozhodl roku 1784 o zrušení těchto bratrstev, protože je mylně považoval za přežitek přepjaté barokní zbožnosti. Také Příbramským bylo nařízeno rozprodat veškerý movitý i nemovitý majetek literátů, jen jejich zpěvníky se podařilo v kostele uschovat. Zákaz literátských bratrstev byl po smrti Josefa II. odvolán (stejně jako bylo dřív nebo později upuštěno od mnoha dalších nařízení tohoto podivínského panovníka) a tradice adventních rorátů v Příbrami pokračovala. Opotřebovaný kancionál byl nově svázán v roce 1810, „když štědrost božská požehnati ráčila“. Stránky však byly oříznuty, a tak chybí kousky vyobrazení a dekorací na okrajích. Až dojemným dokladem úcty, jaké se tento kancionál s roráty těšil, je několik stran s textem novodobé hornické písně o deseti slokách. Byly do zpěvníku vevázány za nedělní roráty roku 1895, tři roky po strašném důlním neštěstí, které znamenalo kromě ztráty 319 životů také symbolický konec rozkvětu příbramského stříbrorudného dolování. Text písně od Augustina Koláře je modlitbou za ochranu havířů, objevení nových bohatých žil a požehnání zdejším lidem. Starý utrakvistický rorátník se v Příbrami očividně používal ještě na přelomu 19. a 20. století, protože jsou do něj zapsána jména tehdejších zpěváků, například: Josef Dvořáček 1896, Josef Macháček 1899, voskář Augustin Čížek 1901, Antonín Vlček, měšťan Prokop Herold. Už v roce 1870 ale příbramský regenschori Jiří Karel Skočdopole a pak znovu v roce 1904 jeho nástupce Bohumil Fidler vydali tiskem pro zdejší obyvatele „Roráte aneb radostné zpěvy adventní pro celý týden. Dle pořádku, jak se v příbramském chrámu Páně již od prastarých dob zpívávají.“, aby si během adventu mohli v kostele i doma zazpívat všichni. Tyto knížky jsou dosud k vidění ve Státním okresním archivu v Příbrami. Tento utrakvistický kancionál spolu se dvěma dalšími darovala v lednu 1907 příbramská městská rada zdejšímu městskému muzeu a nyní jsou uchovávány ve sbírkách Hornického muzea. Všechny příbramské literátské zpěvníky v něm uložené jsou nepředstavitelně cennými uměleckými předměty, vypovídajícími o vysoké kulturní úrovni příbramských měšťanů a zdejší městské školy ve druhé polovině 16. století, kdy se Příbram po letech čekání stala dokonce královským horním městem (1579). Stránku s roráty na sobotu uvozuje růžová iniciála R a následuje text „Rosu dejte nebesa a tou svlaž srdce lidská, ó věčná moudrosti božská, uslyš úpění zde na zemi, tebeť vzývá tvé stvoření, Pane Bože náš, učiň milost s námi, zprosť žalosti trápení pro Kristovo vtělení“. Dole na stránce je vyobrazen zřejmě sv. Jeroným v kardinálském obleku a se lvem a sv. Vojtěch s knihou a odznaky biskupa. Mezi nimi je vepsán letopočet 1585. Pokud vám je text písně povědomý, máte pravdu. Až dosud se totiž nejen v našich kostelích, ale už třeba i na koncertech v adventu ozývá velebný zpěv „Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním…Rosu dejte, nebesa, shůry, a oblakové dštěte spravedlivého…“ PhDr. Věra Smolová   Foto: Antonín Švec, Hornické muzeum Příbram.

Žena roku 2015 Krásné ocenění pro příbramskou neziskovku FIT SENIOR

20.11.2015 | 15:03 | Regionalní - Zakladatelka organizace Fit senior Příbram získala ocenění časopisu Žena a život – Žena roku 2015. Kristina Hovorková soutěžila v kategorii byznys s dalšími 40 ženami, jež reprezentovaly své zajímavé projekty nebo životní příběhy. Cílem soutěže je představit a ocenit neznámé ženy, které se věnují projektům, ať už komerčním, tak i charitativním. V první fázi mohli, po dobu téměř pěti měsíců, pro své favoritky hlasovat čtenáři. Ženy s nejvíce hlasy postoupily do užší desítky, ze které pak vybírala odborná porota. Naše Kristina se díky hlasům od čtenářů (a především díky pilně hlasujícím seniorům) umístila s počtem hlasů na pátém místě. Porota pak ocenila právě náš projekt a Kristinu, jako Ženu roku. Bylo velké překvapení, že porota vybrala ženu, která se věnuje (bohužel) ne příliš populárnímu tématu seniorů. Získávání finančních porostředků v této oblasti je nesmírně těžké a organizace Fit senior doufá, že tato medalizace přivede další partnery, kteří pomohou s rozšířením aktivit pro tuto, často opomíjenou skupinu Je skvělé, že si dámský, módní časopis všiml dobré práce naší organizace a hlavně seniorského tématu. Věříme, že tímto krokem se o seniorech začne mluvit zase o trochu více, že budou respektovanou, chráněnou a podporovanou skupinou. Součástí výhry bylo zveřejnění rozhovoru v časopisu Žena a život, ve kterém Kristina hovoří o poslání organizace Fit senior, své cestě k seniorům a hlavně reprezentuje naše město. Přibližně 65 tisíc čtenářů se tak dozví o aktivních seniorech z Příbrami. Aktuální vydání bude k dostání na stáncích do 24. 11. 2015. O organizaci Fit senior Sdružení funguje v Příbrami od roku 2012. Pořádáme zejména pohybové aktivity, které jsou přizpůsobené seniorskému věku. Hlavním programem je zdravotní cvičení, které v současné době navštěvuje již 120 seniorů. Dále pořádáme pravidelné výšlapy s hůlkami a od jara 2015 jsme spustili pěvecký sbor. V neposlední řadě se naši členové starají v rámci projektu Babiččina zahrádka o tři květinové truhlíky v městě Příbrami. Naše aktivity podporuje dotací Město Příbram, Středočeský kraj, společnosti Dirtecho, Tomis a AK Kokeš, Lékárna Pharmgest a CK A.Ša. Díky jejich pomoci můžeme nabízet seniorům program za velmi přijatelných podmínek (nyní 300.- Kč/ročně). Cílem Fit senior Příbram, o.s. je preventivní působení v cílové skupině mladších, soběstačných seniorů, kteří jsou již v důchodu, ale nevyužívají žádné zařízení typu domov důchodců nebo dům s pečovatelskou službou. Přesto se potýkají s nedostatkem pohybu, nedostatkem sociálních kontaktů a postupně se u nich z těchto příčin objevují psychické i fyzické problémy. Vracíme seniory zpátky do aktivního života, pomáháme jim objevovat nové zážitky a přátele. Dle jejich ohlasů se nám to daří a mládnou nám před očima :)   více informací www.fitseniorpribram.cz   Na fotografii Kristina Hovorková přebírá ocenění (uprostřed) Autor: Archiv Bauer Media

Rekonstrukce Svaté Hory ve skluzu

19.11.2015 | 15:06 | Regionalní - Rekonstrukce takového areálu, jakým je Svatá Hora, je nesmírně složitý proces. V rámci plánovaných oprav bylo nalezeno v jejích prostorách mnoho cenných historických exponátů, které jsou nad rámec původního plánu restaurovány. Celkově archeologové svými nálezy prodloužili dobu oprav o 2 měsíce oproti původnímu plánu, je tedy pochopitelné, že se musel o měsíc posunout termín ukončení celého projektu. Zpoždění oprav a jeho dopad na průběh letošního Adventu a vánočních svátků na Svaté Hoře Advent bude probíhat na Svaté hoře normálně, jen mše budou až do vánočních svátků nadále probíhat v kapli v exercičním domě, vedle baziliky. Půlnoční mše svatá však již bude v bazilice a od té doby bude většina areálu přístupná veřejnosti. Očekáváme zvýšení zájmu a těšíme se na návrat veřejnosti na Svatou Horu. Aktuální informace jsou pravidelně doplňovány na stránkách Svaté Hory: http://svata-hora.cz/ Na setkáních v průběhu projektu se zástupci dotčených orgánů i města Příbram, jsou předávány veškeré informace o změnách projektu. Kontaktní osobou za město Příbram je místostarosta Mgr. Václav Švenda. Archeologické nálezy Potenciál Svaté Hory má mnoho podob a jako památka přesahuje význam České republiky a to jak z hlediska duchovního, tak i kulturního. O nálezech se částečně vědělo, minimálně o freskách na fasádě Svaté Hory, které by znamenaly zápis na seznam UNESCO, což je samozřejmě velký přínos z hlediska kulturního i turistického jak pro Svatou Horu, tak i pro město Příbram. Jedním z nejcennějších objevů je na Pražském portálu, kde byly odhaleny původní fresky z 18. století a budou opraveny. Každý nález je vítaným přínosem. Svatá Hora v souvislosti s blížícími se oslavami 800. výročí založení Příbrami Možnosti ke spolupráci v tomto ohledu jsou jistě velké. Svatá Hora bude po ukončení projektu disponovat novými prostory vytvořenými právě pro veřejné využití. Konferenční sály, nebo divadelní sál, pro koncerty a kulturní akce budou k dispozici a Svatá Hora je připravena poskytnout maximální spolupráci v rámci programu oslav tohoto výročí. Zatím není žádný konkrétní plán, ale 22. 12. 2015 proběhne na Svaté Hoře mezinárodní konference, kde se o možnostech může jednat. Na jaře příštího roku je plánované slavnostní vysvěcení Svaté Hory za přítomnosti Kardinála a plánované městské oslavy tak rekonstrukce může jedině podpořit. Josef Slepička, OSH o.s., P. Jan Sokulski, CSsR – administrátor Svaté Hory   Pavlína Svobodová tisková mluvčí  

Tiskový monitor, středa, 18. listopadu 2015

18.11.2015 | 21:48 | Regionalní - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 a Deník shrnují včerejší oslavy výročí sametové revoluce. Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES, Lidové noviny a deník Právo se věnují následkům pátečních teroristických útoků v Paříži a dalšímu směřování evropských států i světových mocností v boji proti Islámskému státu.   Zprávy   E15: Bankám se daří navzdory sazbám. Velká pětka tuzemského bankovnictví, tedy ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit a Raiffeisenbank, letos do konce září vydělala o 5% více než loni. Banky si přišly na 38,56 mld. Kč, což je 72 % zisku celého bankovního sektoru. Více než 40 tuzemských bank celkem vydělalo 53,4 mld. Kč. Nikdy v historii neměly banky tak úspěšná 3 čtvrtletí.   HN: Chráněné budou vůně či chuť. Jako ochranné známky bude brzy možné použít nejen značky v logu, ale i videa, hologramy či charakteristické vůně a chutě. Nové směrnice a nařízení Evropské komise by měly do národních legislativ přecházet od příštího roku.   Mf DNES: České dráhy prohrály spor, Škodě zaplatí přes miliardu. České dráhy nezískají téměř 1 mld. Kč za pozdní dodání lokomotiv řady 380 od Škody Transportation. Naopak budou muset České dráhy přes 1,1 mld. Kč Škodě zaplatit. Rozhodl o tom Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který spor mezi dopravcem a výrobcem řešil několik let.   E15: Dráhy si pronajmou motoráky od Němců. České dráhy se dohodly s německou společností Vogtlandbahn na pronájmu 4 motorových jednotek RegioShuttle pro Královehradecký kraj. Smlouva je uzavřena do roku 2018 s možností prodloužení o 3 roky, její hodnota je 3,8 mil. eur. Podle Českých drah je ve hře i výpůjčka 5. motorové jednotky pro Liberecký kraj.   Mf DNES: „Vitásková se šprajcla“. Stále hrozí, že předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková pro příští rok nevypíše podporu pro většinu obnovitelných zdrojů. Takový krok by měl podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka fatální následky. Pokud by Vitásková podporu opravdu nevypsala, podle Mládka by ji podnikatelé vysoudili, protože na ni mají právo. Státu by tak hrozily různé penále či úroky za pozdně vyplacené peníze. Některé firmy by podle Mládka mohly po delší době nevyplácení skončit v bankrotu. V krajním případě by pak mohl být ohrožen i bankovní sektor, který řadu projektů s obnovitelnými zdroji financoval. Podle Mládka šéfka ERÚ v minulosti cenové rozhodnutí vždy i přes chybějící notifikaci vydala.   HN: Akcií Kofoly bude málo na aktivní obchodování. Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko připravuje tzv. primární úpis akcií (IPO), ve kterém nabídne investorům celkem 5 % firmy. Podle odborníků je ale upisovaných akcií málo. Obchodu by podle nich prospělo navýšení alespoň na dvojnásobek. Kofola má podle Erste Group, manažera transakce, hodnotu v rozpětí 12 až 16,6 mld. Kč. Velikost úpisu tak bude min. 600 mil. Kč.    2 LN: O byznys s benzinem je malý zájem. Po zavedení povinných kaucí pro podnikatele s pohonnými hmotami v říjnu 2013 klesl počet distributorů z 1960 na současných 160. Zavedení kauce vyhnalo z trhu zhruba 1 400 pochybných, mnohdy podvodných, firem, ale i 300 až 400 menších poctivých distributorů, kteří na úhradu kauce neměli peníze. Kauce pro firmy obchodující s pohonnými hmotami byla původně pouze ve výši 20 mil. Kč. Již skoro 5 měsíců je pro firmy s prodejem od 300 tis. litrů do 3 mil. litrů čtvrtletně povinná kauce snížena na 10 mil. Kč, zájem o ni však zůstává v řádu jednotek žádostí.   LN: NKÚ: Obrana vydala neoprávněně přes dvě miliardy korun. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil na ministerstvu obrany porušení rozpočtové kázně ve výši 2,2 mld. Kč. Nejvýznamnější pochybení zjistili kontroloři u výdajů na ostrahu muničních skladů. Ministerstvo je podle NKÚ zadávalo účelově a pouze jedinému dodavateli.   HN: Koruny v oběhu mají poprvé hodnotu přes půl bilionu. Celková hodnota korunových bankovek a mincí v oběhu překonala ke konci minulého týdne poprvé 500 mld. Kč. Informovala o tom Česká národní banka. Celkový počet bankovek a mincí v oběhu překonal 2 mld. kusů. Nejvíce je v oběhu tisícikorun a korunových mincí.   E15: Vzniká největší hotelový řetězec. Hotelový řetězec Marriott International koupí za 12,2 mld. dolarů konkurenční Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Spojením vznikne největší hotelový řetězec na světě s více než 5 500 hotely s 1,1 mil. pokojů ve více než 100 zemích světa včetně Česka.   HN: Řecko chce výrazně zvýšit daně pro hazardní byznys miliardářů Komárka se Šmejcem. Jako jedno z dalších opatření, jak do státní pokladny získat více peněz, bude v Řecku zřejmě zavedeno zvýšení zdanění hazardu. Dominantním hráčem se zhruba 80% podílen na tamním trhu je společnost OPAP. Jejím hlavním akcionářem je skupina Emma Delta, za níž stojí čeští miliardáři Karel Komárek a Jiří Šmejc. Ti se prostřednictvím společnosti OPAP mohou podle HN po případném schválení návrhu pustit s Řeckem do právní bitvy o náhradu investic.   E15: Svátek ve stínu. Češi si včera připomněli 26. výročí sametové revoluce a uctili památku studentů, kteří se v roce 1939 stali oběťmi nacistů. Lidé uctili i oběti teroristických útoků z Paříže. Letos se také demonstrovalo na podporu uprchlíků i proti nim. Podle prezidenta Miloše Zemana, který promluvil na pražském Albertově, by zastánci opačných názorů k migrační krizi neměli být nálepkováni jako islamofobové, rasisté či fašisté. Prezident Zeman to prohlásil na akci organizace Blok proti islámu. Premiér Bohuslav Sobotka včera vyzval občany, aby hněv vyvolaný teroristy neobraceli proti uprchlíkům.   HN: Hollande se postavil do čela boje proti terorismu. Válčit bude doma i v zahraničí. Francie se v příštích dnech hodlá postavit do čela velké mezinárodní koalice proti Islámskému státu. Poprvé v historii také Francie aktivovala článek 42.7 Smlouvy o Evropské unii. Ten ukládá ostatním členským státům „povinnost poskytnout podporu a pomoc všemi prostředky“. Prezident François Hollande také požádal parlament o prodloužení výjimečného stavu na 3 měsíce. Výjimečný stav posiluje pravomoci soudů, policie a úřadů, které mohou např. zakázat pohyb osob či aut v určité lokalitě nebo vyhlásit zákaz vycházení.   HN: Policie: V Hannoveru chtěli útočit teroristé. Německá policie získala informace, podle kterých měl být v úterý na stadionu v severoněmeckém Hannoveru spáchán teroristický útok. Police kvůli tomu ještě před začátkem zrušila fotbalový zápas Německa s Nizozemskem. Na zápas měla dorazit i německá kancléřka Angela Merkelová s několika ministry spolkové vlády.   E15: Rusové potvrdili nálož na palubě letounu. Ruská tajná služba FSB potvrdila, že příčinou říjnové katastrofy ruského letadla nad Sinajským poloostrovem byl teroristický útok. Ruští experti v troskách nalezli stopy výbušniny. Za informace vedoucí k dopadení teroristů zodpovědných za útok nabídli Rusové odměnu 50 mil. dolarů.   E15: Japonsko se vrátilo do recese. Japonská ekonomika zažila ve 3. čtvrtletí 2. kvartální pokles po sobě a propadla se tak zpět do recese. Japonský HDP klesl ve 3. čtvrtletí o 0,8 % meziročně, analytici odhadovali pokles o 0,2 %.   Právo: Cestovky omezují zájezdy do Paříže. Tuzemské cestovní kanceláře nabídku zájezdů do Paříže na nejbližší dobu samy omezují. Počty rušených zájezdů ze stran klientů jsou pouze v řádech jednotek.

Věnujte své „srdce“ nemocným a postiženým dětem

18.11.2015 | 11:57 | Regionalní - Organizace Život dětem zahajuje další ročník charitativní sbírky Srdce dětem. Kdokoliv, kdo si zakoupí do 29. listopadu za 30 korun na pokladně prodejen Lidl samolepky ve tvaru srdíčka, přispějete vážně nemocným a handicapovaným dětem z celé České republiky. vysvětluje ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.„ Jsme nesmírně vděčni společnosti Lidl, že ve svých prodejnách už tradičně pořádá naším jménem velmi úspěšnou sbírku Srdce dětem, určenou na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, které si samy pomoci nemohou. Nezbytné zdravotní pomůcky, nejrůznější přístroje i rehabilitační pobyty nemocným velmi pomáhají. Zdravotní pojišťovny však vše potřebné plně nehradí, dokonce často nepřispívají vůbec, a tak veškerá finanční tíha leží na rodičích, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných, protože sami nemohou tak vysoké částky zaplatit. Proto se již 15 let snažíme přispět ke zlepšení kvality života vážně nemocných dětí,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková. „Věříme, že navážeme na loňský, velmi úspěšný rok sbírky Srdce dětem, pořádané v prodejnách Lidl.. Díky ochotě lidí a výrazné podpoře společnosti Lidl se podařilo pro nemocné děti vybrat úžasných 14 milionů korun. Z výtěžku jsme zakoupili přístroje, pomůcky a léky pro více než 400 vážně nemocných dětí, které se potýkají například s dětskou mozkovou obrnou, autismem, nemocí motýlích křídel, cystickou fibrózou a dalšími nemocemi. Doufáme, že i letošní ročník sbírky Srdce dětem bude pro vážně nemocné děti obrovským přínosem, za což všem laskavým lidem děkujeme. Aby všichni viděli, komu pomáháme, co prožívají rodiny s nemocnými dětmi, které se často narodily jako úplně zdravé, připravili jsme na webových stránkách www.srdcedetem.cz osm reportáží z těchto rodin, jedno dítě reprezentuje vždy jedno onemocnění. Určitě stojí za to se na reportáže podívat a také je sdílet, abychom si uvědomili, že máme velké štěstí, pokud jsou naše děti zdravé. A také, abychom ocenili sílu a lásku, se kterou se rodiče o ty méně šťastné děti starají, “ doplňuje Maria Křepelková. Život dětem je obecně prospěšná společnost, která existuje od roku 2000. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Mezi nejznámější projekty patří sbírky Srdíčkové dny. Více informací naleznete na www.zivotdetem.cz. TOPART MEDIA Mgr. Tomáš Kopečný tiskový servis  

<<<.45678910.>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz