Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Společný charitativní projekt Života dětem a České pošty

13.4.2016 | 23:47 | Ze společnosti

Společný charitativní projekt Života dětem a České pošty

„Dávám srdce dětem“ vloni vynesl přes 2,5 milionu korun

Praha, 12. duben 2016 – V týdnech od 11. do 30. dubna se koná nový ročník charitativního projektu „Dávám srdce dětem“, za nímž již od roku 2012 stojí obecně prospěšná společnost Život dětem. Ve spolupráci s Českou poštou se snaží získat finanční prostředky na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou trvale odkázány na domácí péči svých rodičů. V loňském roce se podařilo v rámci projektu vybrat 2 550 000 korun.

Tváří letošní sbírky se stal osmiletý Davídek, který si následkem zhoubného nádoru obou očí rok po svém narození musel projít náročnou a dlouhou chemoterapií. Ačkoliv nezbytné zákroky zvládl, po dvou letech přišel o levé oko. Nezlomilo ho to a statečně s nemocí bojoval. Nastoupil do jeslí, začlenil se mezi ostatní děti, začal hrát hokej, lyžovat, učil se hrát na kytaru i na klavír. V březnu 2013 však přišla další těžká rána. Nádor postoupil i do pravého oka, nastala opět doba chemoterapií, ale bohužel nakonec přišel i o něj. Nyní musí místo očí používat oční protézy.

Davídek je velice učenlivý a vnímavý chlapec. I přes závažnou nemoc se snaží žít šťastný život, učit se a pracovat na sobě. Před šesti měsíci prošel protonovou léčbou, která je spojena s menšími nežádoucími účinky než ozařování. Chodí na pravidelná vyšetření a rodiče doufají, že se už nemoc nevrátí. Pro svou léčbu a správný vývoj by však nyní potřeboval speciální pomůcky, které jsou pro rodinu finančně nákladné. I z toho důvodu existuje náš projekt Dávám srdce dětem, prostřednictvím něhož se Davídkovi a dalším nemocným dětem snažíme co nejvíce pomoci a potřebné pomůcky jim zakoupit,“ uvádí ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.

Projekt „Dávám srdce dětem“ probíhá na 3 000 pobočkách České pošty formou prodeje charitativních samolepek. Výtěžek poputuje na nákup pomůcek jako speciální termotiskárna, Pichtův stroj, ozvučený míč na volnou zábavu a mnoho jiných pomůcek pro integraci a začlenění do dětského kolektivu, které jsou nejen pro Davídka žádoucí.

Každý náš charitativní projekt nám vždycky potvrdí, že každá sebemenší pomoc je důležitá. Velice si vážíme všech, kterým není osud dětí lhostejný a do sbírky Dávám srdce dětem se zapojí. U nás si můžete být jistí, že vaše peníze opravdu skončí tam, kde mají, a že se z nich bude radovat právě Davídek a další vážně nemocné děti v domácí péči svých rodičů,“ dodává Maria Křepelková.

Život dětem je obecně prospěšná společnost, která existuje od roku 2000. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Mezi nejznámější projekty patří sbírky Srdíčkové dny a benefice Srdce pro děti. Více informací naleznete na http://www.zivotdetem.cz/ceskaposta/.

 

Tomáš Kopečný - TOPART MEDIA

PR & tiskový servis Život dětem, o. p. s.

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz