Starosta Pikrt: Každý je nahraditelný. I já jsem nahraditelný.

09.10.2014 | 11:53 | Rozhovory

Starosta Pikrt: Každý je nahraditelný. I já jsem nahraditelný.

Zveřejňujeme rozhovor s příbramským starostou Pavlem Pikrtem /ČSSD/, který nám byl zaslán do redakce.

Pane starosto, jak byste zhodnotil své dvouleté působení v této funkci?

Domnívám se, že to zhodnotí především voliči v nadcházejících komunálních volbách. Abych se však jasně vyjádřil k Vaší otázce, pak musím říci, že jsem funkci starosty po panu dr. Řihákovi převzal v roce 2012 v situaci, která nebyla pro město příliš příznivá. Dál se prohlubovala ekonomická krize, která na město dolehla se vší vahou. Byl jsem nucen se za pochodu vyrovnat s řadou místních potíží a bohužel musím konstatovat, že jsem při tom necítil vždy podporu ze strany vrcholného vedení města. Nikomu to nevyčítám, říká se, že nejlépe se člověk naučí plavat, když jej někdo hodí do hluboké vody. Snad jsem se plavat naučil.

Co se Vám tedy dle Vašeho názoru podařilo?

V rámci omezeného času a prostředků, které jsem měl k disposici, jsem usiloval o zlepšení situace města. Myslím, že něco se už podařilo, něco je teprve nastartováno. Např. postupné řešení relativně vysoké míry nezaměstnanosti a obecně sociální situace v Příbrami. Zahájili jsme v té věci spolupráci s Úřadem vlády, podnikáme řadu dalších kroků, jejich smyslem je zlepšování atmosféry ve městě a životního standardu jeho obyvatel. Ta práce je nastartována a byl bych velmi rád, pokud bych ji mohl také dovést do konce. To ovšem záleží nyní na mých sousedech a spoluobčanech ve městě, kde jsem doma a které mám velmi rád.

Považujete se za příklad toho, že "to jde" i bez Řiháka (bývalý starosta, pozn.red.)?

Každý je nahraditelný. I já jsem nahraditelný. Město je tak velký subjekt, že poběží dál, ať tady bude jakýkoliv starosta. Ale právě starosta, ten je nejvíce vidět, ten dává městu ten správný směr.Mediální obraz radnice se za poslední dva roky určitě změnil k lepšímu, ale pochopitelně volby tomu teď daly zase „nálepku“, protože uskupení, která se snaží uspět ve volbách, se potřebují nějakým způsobem vymezit. Tak se pochopitelně na radnici objevila veliká kritika. Ale jsem hluboce přesvědčen o tom, že tím, jak jsem začal prostřednictvím médií komunikovat s veřejností, jsem udělal dobře. Nejde jen o to poskytovat jednostranné informace z radnice, ale využít i novinářů ke zpětné vazbě. To možná moji předchůdci na tomto postu tolik nedocenili, ale sám mohu konstatovat, že je to dobrá zkušenost. Dokonce i přes kritiku, kterou je třeba unést. Jsem schopen se s ní vyrovnat, nechápat ji jako útok na sebe, ale jako reflexi nálad a pocitů ve veřejnosti. Myslím, že je třeba je velmi citlivě vnímat – a osobně se o to snažím. Nedokážu odhadnout, nakolik to takto vnímá i mé okolí, ale věřím, že změnu zaregistrovalo.

Vložil: tomas

Reklama

Copyright © 1990-2020 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz