Starostové společně řeší otázku odpadového hospodářství po roce 2024

05.12.2016 | 15:02 | Z radnic

Starostové společně řeší otázku odpadového hospodářství po roce 2024

Ve středu 30. listopadu 2016 se uskutečnilo v obci Dolní Hbity, v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram, již 2. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), ve velmi přátelské atmosféře. Zde pan starosta Ing. Jan Michálek, který je zároveň předsedou Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, připravil pro zájemce prohlídku své obce, která se uskutečnila před zahájením jednání.

Programem Setkání bylo mimo jiné, také seznámí starostů s dosavadní činností CSS a s postupem prací na projektu „Systém zefektivnění nákladů za svoz a likvidaci odpadu“. Starostové se shodli, že nejdůležitějším posláním DSO ORP Příbram je vyřešení systému odpadového hospodářství v následujících letech.

Z předložené analýzy, vytvořené pracovníky CSS vyplývá, že do roku 2024 za současného způsobu nakládání s odpadem, stoupne poplatek za skládkování 4násobně. Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami, podpořil projekt DSO ORP Příbram a zdůraznil nutnost zapojení všech obcí z ORP Příbram do tohoto projektu. Jedině tak je možné do budoucna zabezpečit pro všechny obce v území ORP Příbram efektivní systém odpadového hospodářství, tak aby byl pro všechny ekonomicky únosný a co nejméně se dotkl rodinných rozpočtů občanů na území DSO ORP Příbram.

Úkolem pracovníků CSS pro příští rok bude svolání pracovních jednání starostů a odborníků za účelem společného nastavení způsobu zacházení s odpady. Tajemník DSO ORP Příbram Bc. Jiří Kužel přítomné starosty také seznámil s činností CSS, kdy za období od září 2016 bylo poskytnuto 119 odpovědí a stanovisek na dotazy starostů, místostarostů, podnikatelů, týkající se dotačních a právních záležitostí obcí. Další setkání starostů CSS proběhne na jaře 2017.

Svobodová Pavlína

tisková mluvčí

Vložil: rs

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2019 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz