Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Strážníci v Příbrami kontrolovali pejskaře

13.5.2014 | 14:46 | Regionalní

Strážníci v Příbrami kontrolovali pejskaře

Od pondělí 7. dubna 2014 až do konce měsíce dubna, v ranních i odpoledních hodinách, prováděla Městská policie Příbram preventivní kontroly nad dodržováním Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 5/2005, o čistotě ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném prostranství, se zaměřením na dodržování pravidel pro pohyb psů a znečišťování veřejného prostranství.

"Strážníci se při své preventivní pochůzkové činnosti na území města Příbram zaměřili na lokality Příbram I. až IX. Celkem bylo zkontrolováno přes 230 občanů venčící své čtyřnohé miláčky. Porušení uvedené vyhlášky bylo na místě řešeno v několika případech uložením blokové pokuty, převážně však měli majitelé vše v naprostém pořádku," popsal výsledek kontrol zástupce velitelky městské policie Luboš Řezáč.  

Strážníci také kontrolovali, zda mají občané řádně své pejsky přihlášeny a zda mají pro rok 2014 dle vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, zaplacený poplatek.  Poplatek se platí ze psa staršího třech měsíců a rovněž je poplatník povinen nejpozději pejska přihlásit do 15 dnů od jeho nabytí.  Poplatek je nutné uhradit vždy do 31. března kalendářního roku a to přímo na pokladnách MěÚ Příbram či bezhotovostním převodem. Majitel pejska obdrží po provedené platbě barevnou nálepku pro konkrétní kalendářní rok.

"Povinností majitele psa je podle uvedených vyhlášek zajistit, aby pes známku nosil, případně byl označen čipem, dále vodit psy pouze na vodítku a vyjma malých plemen opatřit psa náhubkem. Zároveň je majitel povinen uklízet zmíněné exkrementy," doplnil Řezáč.

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz