Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Středočeští zastupitelé schválili přidělení dotací z fondů kraje

04.5.2014 | 12:16 | Regionalní

Středočeští zastupitelé schválili přidělení dotací z fondů kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 28. dubna 2014 schválilo přidělení dotací z rozpočtu kraje pro rok 2014.„Pro dotace z fondů bylo vyčleněno celkem 267 milionů korun. Jsem rád, že se letos fondy otevřely a můžeme tak pomoci tam, kde je opravdu potřeba,“ sdělil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Peníze půjdou na jednotlivé projekty žadatelů v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence, Fondu kultury a obnovy památek, Humanitárního fondu, Fondu cestovního ruchu, Fondu podpory malého a středního podnikání, Fondu rozvoje obcí a měst a Fondu životního prostředí a zemědělství.

„V rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, kde je rozpočet na 50 milionů korun, bylo podáno celkem 443 žádostí, z toho 275 žadatelům bylo vyhověno,“ uvedl hejtman. Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence vyčlenil necelých 10 milionů korun a z 814 žádostí vyhoví 120. Z Fondu kultury a obnovy památek půjde na dotace necelých 10 milionů, o dotace mělo zájem 603 žadatelů, vyhověno bude 113. Humanitární fond má rozpočet na dotační tituly na 40 milionů korun, z 202 tak vyhoví 136 žádostem. Z Fondu cestovního ruchu půjde 3,3 milionů korun, které se rozdělí mezi 39 žádostí. Podaných žádostí bylo 62. V rámci Fondu podpory malého a středního podnikání bude vyplaceno 1,5 milionů korun na 18 žádostí z původních 64. Z Fondu rozvoje obcí a měst půjde 99,8 milionů. Uspokojí se 97 žádostí z původních 653. Fond životního prostředí a zemědělství rozdělí 43, 4 milionů mezi 110 žádostí, 343 nebylo vyhověno.

Dotace získají například hasiči z Dolních Břežan, kteří dostanou jeden milion korun na dovybavení jednotky. Částka 350 000 korun bude přidělena z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na opravy sportovního vybavení v klubu AFK KÁCOV v Kutné Hoře. Z Fondu kultury a památkové péče stojí za zmínku dotace ve výši 141 155 korun na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Týnci nad Labem na Kolínsku či dotace ve výši 415 824 korun na opravu střechy sv. Isidora v obci Zákolany na Kladensku. Přes 1,1 milion korun půjde z Humanitárního fondu na služby pro rodiny s dětmi, pečovatelskou službu a denní stacionář pro seniory ve Farní charitě Příbram. Z Fondu rozvoje obcí a měst se přidělí dotace ve výši 3,7 milionů korun na opravu silnice v obci Smilkov na Benešovsku.

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz