Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15: Příbram nesouhlasí se závěry posudku

20.7.2016 | 15:22 | Regionalní

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15: Příbram nesouhlasí se závěry posudku

Město Příbram obdrželo na konci června posudek o vlivech záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 na životní prostředí. Posudek rozeslalo dotčeným obcím Ministerstvo životního prostředí. Zpracovatel tohoto nového posudku, který hodnotí a posuzuje záměr ze všech podstatných hledisek, souhlasné stanovisko pro jeho uskutečnění doporučuje vydat. Rada města se závěry posudku nesouhlasí.

Se záměrem firmy Ekototalbau CZ s.r.o. těžit z odvalu č. 15 hlušinový materiál po hornické uranové činnosti pro výrobu tříděného kameniva rada města Příbrami nesouhlasila již v srpnu loňského roku, kdy k záměru město vzneslo zásadní výhrady. „S vypořádáním našich námitek nesouhlasíme. Jsme toho názoru, že nebyl dostatečně posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl doplněn a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo a nebyla navržena žádná opatření k ochraně cyklostezky,“ vyjmenoval důvody nesouhlasu rady města starosta Jindřich Vařeka.

Ze zákona musí být k záležitosti ohledně plánované těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15 Ministerstvem životního prostředí uspořádáno veřejné projednávání. Bližší informace o jeho konání ještě nejsou známy.

Těžba kameniva z odvalu šachty č. 15

Jedná se o záměr firmy Ekototalbau CZ s.r.o. využít hlušinového materiálu po hornické uranové činnosti z odvalu šachty č. 15 pro výrobu tříděného kameniva pro potřeby širšího regionu. Těžba by dle záměru probíhala z koruny odvalu, kde by měla být prováděna i úprava kameniva s tím, že po

obvodu koruny odvalu by v průběhu využívání záměru byl udržován ochranný val o výšce minimálně 3 m. Hlušinový materiál by byl tříděn pod radiometrickou kontrolou. V dokumentaci je hodnocen záměr z hlediska 20 let probíhající těžby. Za 20 let je v záměru odtěžit a zpracovat max. 5 mil. tun haldoviny při max. těžbě odvalového materiálu 250 000 t/rok. Při těchto parametrech by dle záměru došlo ke snížení odvalu o cca 33,2 m. Realizací záměru by při maximální těžbě bylo zpracováno 39,1 % materiálu odvalu. Expedice tříděného kameniva by měla být vedena po silnici I/66 Příbram - Milín. Dotčené správní území města - kat. území Brod u Příbramě.

Posudky jsou k nahlédnutí zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP459

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Vložil: rs

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Online kamera - Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz