Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Brdský spoj inzertní noviny

Na reklamním trhu jsme již od roku 1990, byli jsme nejprve klasické tištěné noviny.
Z našich dlouholetých poznatků, které poslední dobou jsou čím dál více markantnější jasně vyplývá, že rapidně klesá poptávka po inzertním médiu v tištěné formě. Na tuto situaci jsme zareagovali, vytvořením  informačně inzertního webu.

Jsme přesvědčení, že níže představený produkt je adekvátní náhradou za tištěným reklamním médiem, kde počet výtisků v poslední době neustále klesal, tím pádem neplnil správnou funkci reklamního nosiče. Tento náš nový směr je v souladu
s celosvětovým trendem moderní inzerce, proto touto cestou jdeme.

Podle posledních zpráv se nový směr velice osvědčuje a návštěvnost v unikátních přístupech je každým týdnem větší a větší.

Vaše reklama, či PR článek se dostane opravdu k velkému počtu potencionálních zákazníků.

My, jako Brdský spoj - originál 1990 - máme pro naše klienty veškerou soukromou inzerci ZDARMA.
Což  je dalším velkým důvodem pro neustále se zvětšující počty přístupů na tento portál.

 

 

 

 

 

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz