Trénink paměti v knihovně - chcete si zapamatovat kalendář na rok 2015 a více?

30.1.2015 | 18:48 | Poradna

Trénink paměti v knihovně - chcete si zapamatovat kalendář na rok 2015 a více?

Knihovna Jana Drdy přichystala kurzy Tréninku paměti. V rámci setkání se účastníci dozvědí, jak je to s pamětí během života. Objasní si řadu mýtů, které si o paměti myslíme a vyzkouší si různé metody práce s pamětí.

Paměť je schopnost ukládat a vybavovat informace v mozku. Správné uložení a vybavení záleží na mnoha okolnostech (prostředí, emoce, choroba, únava, stres) a především na stavu vědomí. Lidská paměť uchovává spíše význam informace než detaily, není to videorekordér. Není-li informace opakována, dochází k zapomínání.

První setkání se uskuteční v pondělí 16. února (od 15.30 resp. od 17.30) a bude pokračovat každé následující (s výjimkou Velikonočního pondělí – 6. dubna). Délka přednášky bude přibližně 90 minut. Za celý kurz účastníci zaplatí 150 Kč – obdrží permanentku na všech 10 lekcí. Kapacita kurzu je dvacet míst.

Permanentky je možné zakoupit na Informačním centru Knihovny Jana Drdy.

Lektorem kurzu je certifikovaná trenérka paměti 1. stupně Marcela Kubová.

Přehled jednotlivých lekcí

01 - Seznámení s problematikou paměti

Omyly a mýty v trénování paměti

Cvičení na pozornost, soustředění

Příprava na mnemotechniky

Kreativní cvičení na podporu pravé hemisféry

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

02 - Mnemotechniky – akrostika a akronyma

Vysvětlení metody vytváření akrostik a akronym

Seznámení s již vytvořenými akrostiky

Cvičení na akrostika a akronyma – vytvoření vlastních

Koncentrační cvičení a cvičení na kombinování

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

03 - Zapamatování pomocí příběhu

 

Vysvětlení metody a ukázka

Vlastní cvičení metody na zadané výrazy

Cvičení na asociativní vybavování

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

04 - Metoda Loci

Popis a vysvětlení metody

Ukázka na již vytvořeném tématu

Zapamatování nákupního seznamu o 15 položkách

Cvičení na koncentraci

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

05 - Metoda kategorizace

Ukázka zapamatování si bez metody

Vysvětlení metody

Zapamatování si pomocí metody kategorizace

Cvičení na nalézání slov

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

06 - Zapamatování pomocí příběhu

Ukázka zapamatování bez použití metody

Vysvětlení metody

Praktické cvičení a vyzkoušení a naučení metody

Cvičení na vyhledávání slov

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

07 - Zapamatování čísel

Ukázka kapacity krátkodobé paměti a možnosti zapamatování si čísel

Vysvětlení metody

Praktické cvičení na osvojení metody

Cvičení na kombinování a uvažování

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

08 - Zapamatování tváří a jmen

Vysvětlení, proč je obtížné

Vysvětlení, jak postupovat

Test ve dvojicích, které se neznají

Cvičení na podporu pravé hemisféry

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

09 - Paměťové háčky

Vysvětlení metody a ukázky použití

Vyzkoušení metody na regionální tématice, případně 20 největších měst ČR

Cvičení vyhledání slov a koncentraci

Průběžně - Společné hry pro rozcvičení nebo odlehčení

10 - Závěrečné shrnutí hlavních pojmů a „perličky na závěr“

Zapamatování „kalendáře pro rok 2015“

Kreativní cvičení

Budování rezervní mozkové kapacity

Vložil: rs

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2020 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz