Týden paměti

21.9.2015 | 11:16 | Poradna

Týden paměti

Týden paměti = kampaň na pomoc lidem postiženým syndromem demence

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (dále ČALS), pořádá již od roku 2007 takzvaný Týden paměti. Jedná se o informační kampaň spojenou s veřejnou sbírkou, která je určena na pomoc občanům postiženým Alzheimerovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům. Tato akce probíhá po celé České republice ve dnech 21. -27. září 2015 a je organizována pracovníky kontaktních míst ČALS.

„Během Týdne paměti se po Příbrami a okolí pohybují naši spolupracovníci se žlutými jmenovkami. Mají pokladničky, které jsou řádně zapečetěny na Městském úřadě Příbram“ říká Marie Blatoňová, jednatelka příbramské společnosti Sanco-PB, kontaktního místa ČALS. „Hlídky mají k dispozici materiály, které seznámí širokou veřejnosti s Alzheimerovou nemocí. Rovněž je možné využít možnosti bezplatného prověření paměti. Výsledky nenáročných úkolů mohou odhalit, na kolik je Vaše zapomínání ještě v normě, či zda je vhodná návštěva specialisty. Objednat se můžete na telefonním čísle 777 111 198 nebo 736 611 680.„

Většina z nás nepřemýšlí o své paměti a to až do doby, než nám přestane správně fungovat, přitom je pro každého z nás paměť jednou z nejpodstatnějších schopností mozku. V současnosti přibývá počet lidí, nejen v seniorském věku, u nichž se vyskytují a prohlubují problémy s krátkodobou pamětí, právě ty mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu, jednu z nejčastějších příčin demence. Rychlost Alzheimerovy choroby je u každého odlišná, průběh je ale podobný. Nemoc začíná pozvolna a nenápadně, postupně má nemocný stále větší problémy postarat se o domácnost a sebe samého, vyskytují se poruchy řeči a problémy s vyjadřováním, rozhodováním, zhoršuje se schopnost úsudku, nemocný nedokončuje myšlenky a je zmatenější. Celá jeho osobnost se postupně mění a v posledních stádiích nemoci už není schopen se o sebe postarat bez cizí pomoci.

Osvětě, vzdělávání a podpoře nemocných i pečujících osob se v ČR věnuje ČESKÁ
ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST (ČALS), která byla jako občanské sdružení zaregistrována v únoru 1997, v současné době funguje jako obecně prospěšná společnost. Vznikla na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie, kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. Postupně se členy ČALS stávali ti, jichž se problematika demencí týká nejvíce – rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací – Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International. Tato společnosti má kontaktní místa po celé ČR.

„Sanco-PB s.r.o. vzniklo změnou struktury občanského sdružení, které fungovalo od roku 1996. Od počátku spolupracujeme s ČALSem. Byli jsme jednou z prvních dvou společností, které v roce 2010 získaly certifikát Vážka jako záruku kvalifikovaného personálu, kvalitních služeb a odpovídajícího technického a prostorového vybavení. Tento certifikát je opakovaně obnovován a to až do současnosti. Pro klienty máme připravena dvě oddělení, na kterých poskytujeme služby lidem nad 50 let postiženým Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Zároveň máme poradny pro pečující, provádíme bezplatné orientační vyšetření paměti s možností odeslání ke specialistovi a další aktivity.“


V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech či osobně:

Blatoňová Marie,

jednatelka, ředitelka Sanco-PB s. r. o. – 736 611 680, blatonovam@sanco-pb.com

Čermáková Petra,

pověřená osoba, Sanco-PB s. r. o. – 777 111 198, sanco.kancelar@sanco-pb.com

Vložil: rs

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2020 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz