V denním stacionáři volná místa jsou

14.10.2014 | 14:43 | Rozhovory

V denním stacionáři volná místa jsou

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Farní charity Alenou Ženíškovou. Hlavním tématem je denní stacionář nejen pro seniory, který funguje již třetím rokem.

Můžete vysvětlit, co si máme představit pod pojmem denní stacionář a pro koho je určen?

Stacionář je určen seniorům a všem věkovým kategoriím od 19 let, kteří jsou kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na pomoci okolí. Naši klienti jsou u nás velice spokojení a stacionář si velice chválí. Snažíme se jim maximálně věnovat. Ve skupině, která k nám pravidelně dochází, je velmi významný i společenský kontakt a podpora soběstačnosti. Další velkou výhodou našeho zařízení je fakt, že služba stacionáře umožní rodinám nebo lidem, kteří se o nemohoucího starají, chodit běžně do zaměstnání.

Jak tedy vypadá běžný den ve stacionáři?

Po snídani (veškeré jídlo zajišťuje charita) začínáme s nejrůznějšími aktivitami. Vytváříme nejrůznější výrobky, hrajeme hry, povídáme si. Pravidelně podnikáme výlety. Třeba jdeme do cukrárny, na Svatou Horu. Na jaře jsme pořádali třídenní výlet do Ktové. Na ten naši klienti vzpomínají dodnes. Co se týká péče: Denní stacionář nabízí i samostatný pokoj pro denní odpočinek, zajištěno je celodenní stravování. Klient si dále může vybrat službu, o kterou má zájem. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, podávání jídla, může využít služeb pedikérky nebo kadeřnice. V neposlední řadě realizujeme tréninky paměti, canisterapii, fyzioterapii, ergoterapii, četbu knih, reminiscenční terapii (návrat do dávných vzpomínek) a zpívání. V odpočinkové místnosti jsme před časem nechali instalovat oltář pro naše věřící klienty.

Pokud nemá klient nebo jeho rodina možnost dopravy do stacionáře, může využít vašich služeb?

Ano, převoz klientů samozřejmě zajišťujeme. Denní stacionář je otevřen od 7 do 19 hodin. V případě domluvy je možné tyto časy přizpůsobit přáním klientů.


Jaké cíle si denní stacionář klade?

Bez jasných cílů bychom dlouho nefungovali. Chceme naše klienty podpořit, tak aby byli co nejvíce soběstační a měli důstojný život. Důležitý pro naše klienty je fakt, že nejsou osamocení, a to jak fyzicky, tak duševně. Zkrátka nejsou sami se svými vzpomínkami, obavami, starosty či úzkostmi. Mají se o ně s kým podělit. Fungujeme zkrátka na rodinné bázi. Kromě toho mají klienti zajištěnou odbornou zdravotní a sociální péči. V našem týmu pracují zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice. Klienti mají ve stacionáři své kamarády a navazují přátelství s dalšími nově příchozími, což je velice obohacuje.

Mluvíte o skupině stálých a velice spokojených klientů. Jsou ještě volná místa?

Ano místa ještě máme. Je však důležité se předem domluvit, abychom počítali s denní náplní a stravováním.

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2020 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz