Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

V Příbrami pravděpodobně začne fungovat přípravná třída

26.6.2014 | 07:05 | Z radnic

V Příbrami pravděpodobně začne fungovat přípravná třída

Stále častěji můžeme v televizi slýchat o přípravných třídách a jejich pozitivech. Nyní se první přípravná třída připravuje také v Příbrami, měla by vzniknout na ZŠ Bratří Čapků.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny. Počet dětí v takové třídě smí být v rozmezí sedm až patnáct a týdenní rozsah vzdělávání musí činit 18 až 22 hodin. Třídu zřizuje obec se souhlasem krajského úřadu.

"Přípravné třídy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Tyto děti mohou mít problémy s komunikací, se zařazením do kolektivu, s dodržováním denního režimu a pravidel. Mohou mít sníženou přizpůsobivost, často bývají opožděné i v poznávacím vývoji," vysvětluje příbramský radní pro školství Juraj Molnár.

Přípravná třída rozhodně není „nultým“ ročníkem, jak se řada rodičů nesprávně domnívá. V přípravné třídě se děti neučí číst a psát, ale měly by tu získat dovednosti, jak si později učivo osvojit. Absolvují vzdělávací program, který má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se předešlo neúspěšným začátkům ve školní docházce.

První přípravná třída by se měla otevřít na ZŠ Bratří Čapků, a to 1. září 2015. K obsahu vzdělávání v přípravné třídě říká ředitelka školy Alena Mašiková: "V přípravné třídě se neznámkuje, režim je podobný dopolednímu vyučování, výhodou je malý kolektiv, dítě se naučí více soustředit, získá sebedůvěru, zvykne si na školní prostředí, posílí svoje sociální schopnosti, ale i dovednosti, osvojí si určité společenské hodnoty a připraví se na vstup do 1. třídy. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, pro děti se zdravotním znevýhodněním, vadou řeči či poruchou koncentrace či pro děti se sociokulturním znevýhodněním nebo z bilingvní rodiny."

"Již jsem navštívil základní školu v ulici Bratří Čapků a paní ředitelka mi ukázala prostor, kde má třída vzniknout. Je potřeba provést určité stavebně-technické úpravy, aby prostor vyhovoval, ale nejedná se o nic komplikovaného. Pokud záměr schválí komise pro výchovu a vzdělání i vedení města, bude moci třída od září 2015 začít fungovat," doplnil Molnár.

Na fotkách můžete vidět prostor, kde by přípravná třída měla vzniknout. Další fotografie zachycuje radního Molnára a ředitelku školy Mašikovou při prohlídce místnosti, která je pro přípravnou třídu vyčleněna.

Vložil: tv

Fotogalerie

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Online kamera - Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz