Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

V Příbrami pravděpodobně začne fungovat přípravná třída

26.6.2014 | 07:05 | Z radnic

V Příbrami pravděpodobně začne fungovat přípravná třída

Stále častěji můžeme v televizi slýchat o přípravných třídách a jejich pozitivech. Nyní se první přípravná třída připravuje také v Příbrami, měla by vzniknout na ZŠ Bratří Čapků.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny. Počet dětí v takové třídě smí být v rozmezí sedm až patnáct a týdenní rozsah vzdělávání musí činit 18 až 22 hodin. Třídu zřizuje obec se souhlasem krajského úřadu.

"Přípravné třídy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Tyto děti mohou mít problémy s komunikací, se zařazením do kolektivu, s dodržováním denního režimu a pravidel. Mohou mít sníženou přizpůsobivost, často bývají opožděné i v poznávacím vývoji," vysvětluje příbramský radní pro školství Juraj Molnár.

Přípravná třída rozhodně není „nultým“ ročníkem, jak se řada rodičů nesprávně domnívá. V přípravné třídě se děti neučí číst a psát, ale měly by tu získat dovednosti, jak si později učivo osvojit. Absolvují vzdělávací program, který má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se předešlo neúspěšným začátkům ve školní docházce.

První přípravná třída by se měla otevřít na ZŠ Bratří Čapků, a to 1. září 2015. K obsahu vzdělávání v přípravné třídě říká ředitelka školy Alena Mašiková: "V přípravné třídě se neznámkuje, režim je podobný dopolednímu vyučování, výhodou je malý kolektiv, dítě se naučí více soustředit, získá sebedůvěru, zvykne si na školní prostředí, posílí svoje sociální schopnosti, ale i dovednosti, osvojí si určité společenské hodnoty a připraví se na vstup do 1. třídy. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, pro děti se zdravotním znevýhodněním, vadou řeči či poruchou koncentrace či pro děti se sociokulturním znevýhodněním nebo z bilingvní rodiny."

"Již jsem navštívil základní školu v ulici Bratří Čapků a paní ředitelka mi ukázala prostor, kde má třída vzniknout. Je potřeba provést určité stavebně-technické úpravy, aby prostor vyhovoval, ale nejedná se o nic komplikovaného. Pokud záměr schválí komise pro výchovu a vzdělání i vedení města, bude moci třída od září 2015 začít fungovat," doplnil Molnár.

Na fotkách můžete vidět prostor, kde by přípravná třída měla vzniknout. Další fotografie zachycuje radního Molnára a ředitelku školy Mašikovou při prohlídce místnosti, která je pro přípravnou třídu vyčleněna.

Vložil: tv

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz