Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

V Petrovicích letos opraví barokní varhany

09.5.2014 | 10:48 | Regionalní

V Petrovicích letos opraví barokní varhany

Ještě v letošním roce by se po čtrnácti letech měly v Petrovicích opět rozeznít barokní varhany v místním kostele. Obec na jejich opravu vyhlásila veřejnou sbírku, která měla pomoc financovat opravu nástroje. Původně se počítalo s rozdělením prací do tří etap. Petrovicím se ale letos podařilo získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie z Programu rozvoje venkova. Díky ní se varhany nakonec opravují bez rozdělení na etapy a rozeznít by se měly už letos v srpnu.

Varhany, které byly vyrobeny v dílně Friedricha Bedřich Semeráda ze Sedlce v roce 1760, mají mramorovanou skříň, množství zlacených rokokových ozdob a průčelní píšťaly s tepanými vzorci. Nástroj má 8 rejstříků a celkem 417 znějících píšťal – 102 dřevěných a 315 kovových – ze směsi cínu a olova. Prostředky na jejich stavbu získal tehdejší farář sbírkou po jednotlivých domech v petrovické farnosti a prodejem darovaného obilí. Před čtrnácti lety byly ale varhany kvůli opravě kostela sv. Petra a Pavla demontovány a pro jejich značné poškození je už nebylo možné je po dokončení opravy kostela složit zpět.

Pomocí veřejné sbírky se zatím podařilo vybrat 91 786 Kč, v kostele se vybralo 163 000 korun, ale na to, aby varhany mohly po dlouhých letech opět zaznít v plné kráse, chybí ještě 240 tisíc. Přesto se varhany už opravují. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest zájemců a vítězem se stal Rudolf Valenta ze Zbraslavi, který už má celý nástroj ve svojí dílně,“ říká Marie Křížová, která má celý projekt opravy varhan v Petrovicích na starosti. Celkové náklady prací se vyšplhají až na 1 686 000 korun, z toho spoluúčast obce je 493 tisíc. Obec se také zavázala doplatit případné dílčí částky, které se odhadují asi na sumu sto tisíc, ale definitivně o tom rozhodne až zastupitelstvo. „Ty varhany sice nejsou majetkem obce, ale vlastně téměř každého občana Petrovic vyprovázejí ať už při svatbě nebo na jeho poslední cestě na sklonku života, proto obec přislíbila, že se na jejich opravě bude finančně podílet,“ vysvětluje Marie Křížová.

Dokončení opravy je naplánované na letošní srpen, kdyby se měl také uskutečnit v petrovickém kostele varhanní koncert, a zároveň se také připravuje slavnostním požehnání varhan na podzim tohoto roku, za přítomnosti kardinála Dominika Duky. Při této události bude do nitra varhan uložena listina se jmény jednotlivých dárců, kteří na jejich opravu finančně přispěli pro paměť budoucím generacím. Navíc o využití varhan nemusí mít v Petrovicích obavy, protože součástí podmínek získané dotace je pravidelné pořádání alespoň dvou koncertů ročně a samozřejmě se počítá s jejich využitím i v rámci tradiční Mezinárodní pěvecké dílny, která se každoročně koná v Petrovicích během letních prázdnin.

Foto: archiv obce Petrovice

Vložil: tv

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz