Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Výzva řidičům: Parkujte v souladu s předpisy!

04.5.2016 | 20:36 | Z radnic

Výzva řidičům: Parkujte v souladu s předpisy!

Radnice města Příbrami upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k častému nerespektování pravidel silničního provozu a platného dopravního značení některými řidiči Městská policie Příbram opět přistoupila k používání tzv. „botiček“, tedy technickému zařízení, jehož nasazení na kolo silničního vozidla zabraňuje jeho odjezdu.

„O tom, že tento prostředek byl na vozidlo strážníky nasazen, je řidič vozidla informován vylepením oznámení s uvedením telefonického kontaktu na Městskou policii Příbram na skle předních dveří na straně řidiče,“ vysvětluje Luboš Řezáč, zástupce velitelky Městské policie Příbram, s doplněním, že tomuto řidiči bude za přestupek uložena pokuta dle povahy přestupku.

Vyzýváme proto řidiče, aby na chodnících, na zákazech zastavení, nebo na trávníku či nezpevněných plochách neparkovali, a aby postupovali v souladu s pravidly silničního provozu.

Ilustrační fotografie, které Vám zasílám v příloze, jsou z Tyršovy ulice, kde zejména lidé, kteří míří na úřady nebo na poštu, parkují tam, kde to není dovoleno. Víme, že parkování v centru města je náročné a také proto jsme "odstěhovali" parkující úředníky města Příbrami do prostoru za Sokolovnou a tím se uvolnilo cca 25 míst kolem radnice. Dobrou zprávou je také to, že v blízké době začneme s výstavbou nového parkoviště na městském pozemku u nemocnice. Mělo by tam vzniknout cca 120 parkovacích míst a tím se výrazně zlepší situace s parkováním v centru města.

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Vložil: mp

Fotogalerie

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz