Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Výzva: Známý neznámý Pavel Lion

18.12.2017 | 09:12 | Regionalní

Výzva: Známý neznámý Pavel Lion

Zaměstnanci Státního okresního archivu Příbram se ze všech sil snaží pomáhat všem, kteří potřebují důležité informace z uložených archiválií. V některých případech se všechny požadované dokumenty nenajdou. Pak nás badatelé žádají o pomoc při dalším pátrání.

To je i případ příbramské židovské rodiny Lionových.  V roce 1933 se usadil v Příbrami MUDr. Bedřich Lion původem ze Všeradic se svou manželkou Růženou. Působil jako praktický lékař v Dlouhé ulici čp. 159/II. Měli syny Pavla (*1930) a Jiřího (*1935). Pavel Lion nastoupil v září 1936 do první třídy Čtyřtřídní školy cvičné při Státním učitelském ústavu v Příbrami.  Koncem 30. let odcestoval MUDr. Lion do Palestiny, kde přežil druhou světovou válku a holocaust. Růžena Lionová se s oběma syny v říjnu 1939 přestěhovala do Prahy, odkud byli všichni tři deportováni do Terezína transportem M 14. 12. 1941. V Terezíně žil Pavel na chlapeck&eacut e;m domo vě Nešarim, kde s několika kamarády založili a několik měsíců vydávali časopis Rim-rim-rim. Zůstal po něm též rozepsaný román. Jeho mladší bratr pravděpodobně bydlel s matkou na ženských domovech. Dne 12. 10. 1944 byli oba hoši s matkou odvezeni transportem Eq do koncentračního tábora v Osvětimi – Birkenau a zde s největší pravděpodobností hned po příjezdu byli zavražděni v plynové komoře.

 

V pondělí 18. prosince 2017 v 18:30 vysílá Český rozhlas Dvojka v cyklu Stopy, fakta, svědectví pořad významného publicisty Stanislava Motla ZNÁMÝ NEZNÁMÝ PAVEL LION. http://www.rozhlas.cz/dvojka/program/#/2017-12-18

 

Bohužel se dosud nepodařilo najít žádnou Pavlovu fotografii. Je však možné, že dosud žijí někteří Pavlovi spolužáci z cvičné školy nebo jejich děti, kteří by mohli mít školní fotografii, na které by mohl být i Pavel Lion. Jedná se o 1. třídu cvičné školy při Státním učitelském ústavu v Příbrami ze školního roku 1936/37 nebo 2. třídu ze školního roku 1937/38. Prosím všechny, kteří foto objeví nebo si na rodinu Lionových vzpomínají, aby se laskavě ozvali na telefonní číslo 318 492 412 nebo napsali na adresu vera.smolova@soapraha.cz.

Vložil: jb

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz