Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Vzhledem k výskytu žloutenky hygiena nařídila protiepidemická opatření

11.12.2014 | 12:23 | Ze společnosti

Vzhledem k výskytu žloutenky hygiena nařídila protiepidemická opatření

Hepatitidou typu A onemocnělo dítě, které chodí do Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1. Další dva případy onemocnění byly prokázány v jedné z příbramských mateřských škol – Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici, další dva případy byly v té samé školce dohledány v rámci lékařského dohledu. Pacienti jsou v léčbě a hygienici ve škole nařídili protiepidemická opatření.

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, respektive její územní pracoviště v Příbrami, vzhledem k nálezu celkem pěti případů hepatitidy A u dětí (obecně infekční žloutenky) nařídilo v této věci takzvaná protiepidemická opatření. Na podrobnosti, týkající se těchto opatření, jsme se zeptali MUDr. Renaty Karpíškové, vedoucí protiepidemického oddělení.

 

"Situace souvisí s výskytem onemocnění v celé České republice, kde se v současné době objevuje zvýšený výskyt hepatitidy A. Momentálně jsou na území města Příbrami u dětí prokázány dva případy v mateřské školce a v rámci lékařského dohledu zde byly dohledány další dva případy. Navíc byl zjištěn jeden případ také v základní škole. Celkem tedy bylo na území města Příbrami dohledáno pět případů ve školských zařízeních. Všechny tyto případy se konkrétně týkají jedné mateřské školky a jedné základní školy v Příbrami. Protože v mimoškolních aktivitách tyto onemocnělé děti navštěvovaly také řadu kroužků, opatření se proto týká řady právnických a fyzických osob v tomto podnikajících," uvedla doktorka Karpíšková.

 

Karpíšková také uvedla bližší podrobnosti opatření. "Do protiepidemických opatření patří provádění takzvané ohniskové desinfekce, to znamená desinfekce přímo ve školách, které navštěvovaly nemocné děti. Desinfekce se provádí jak jednorázově, tak i průběžně. Prakticky to znamená otírání ploch hygienických zařízení, všech dotykových předmětů a nádobí desinfekčními prostředky, které mají účinnost na virus hepatitidy A. Dále se jedná například o vybavení umyvadel desinfekčními prostředky, jednorázové ručníky, vyčlenění záchodů pro děti, které byly v kontaktu s nemocnými nebo kterým jsou nařizována karanténní opatření a podobně," upřesnila doktorka Karpíšková.

 

Osoby, které byly v kontaktu s dětmi, které onemocněly, musí dodržovat opatření, která jim byla vydána rozhodnutím Krajské hygienické stanice. Konkrétně se jedná o takzvaný lékařský dohled. V rozhodnutí je přesně určeno, v jakých intervalech se mají dotčené osoby dostavit na vyšetření a jaká opatření mají provést, jaké činnosti mají zakázané či jaké povinnosti jim z jejich situace vyplývají.

 

Pokud by účastníky nějaké hromadné akce, např. koncertu, sportovních akcí - jakýchkoliv volnočasových aktivit dětí, měly být děti, kterým byly rozhodnutím vydány lékařské dohledy, tyto děti se samozřejmě těchto akcí zúčastnit nemohou.

 

Z výše uvedených důvodů, po projednání s vedením města Příbram, vyhlásil Mgr. Jaroslav Kopecký, ředitel Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona  5 volných dnů pro žáky: od 15.12.2014 do 19.12.2014. Zejména proto, že v těchto dnech bude ve škole prováděna důkladná desinfekce (která již teď probíhá přesně dle pokynů hygieniků), bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. Vánoční koncert avizovaný na čtvrteční podvečer dne 18. prosince 2014 se ruší. Zápis dětí do 1. ročníku se z plánovaného termínu 15. a 16. 2015 ledna posouvá na dny 28. a 29. ledna 2015. Provoz školní družiny je upraven podle rozhodnutí Krajské hygienické stanice.

 

Také divadelní představení a hromadné akce v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici jsou na doporučení Krajské hygienické stanice zrušeny.

 

 

Karanténní opatření hygienické stanice jsou adresována konkrétním fyzickým osobám, ale i příslušným osobám právnickým (školám), a jsou platná po dobu inkubační doby onemocnění.  V tomto případě onemocnění se jedná o 50 dnů od posledního kontaktu s osobou, která onemocněla.

 

Pro žloutenku typu A je typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty. Co se týče prevence, obecným preventivním prvkem všech obyvatel je dodržování základních hygienických pravidel, tj. zejména důkladné mytí rukou po použití WC a zejména před jídlem a před manipulací s potravinami.

 

Zdravotně bezpečnostní situace v Příbrami je pečlivě monitorována a veřejnost bude o každém posunu v této záležitosti bezodkladně informována.

 

 

 

 

Základní informace o žloutence typu A

Jedná se o akutní onemocnění charakterizované chřipkovými příznaky, teplotou, bolestmi břicha, kloubů, nechutenstvím, zvracením, zežloutnutím kůže, očí, tmavou močí a světlou stolicí. Onemocnění někdy může probíhat lehce nebo i bez příznaků a zpravidla se projeví za 14-50 dnů od kontaktu s nemocnou osobou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Infekce se do organizmu dostává ústy. Šíří se "špinavýma rukama", potravinami, vodou. Původce onemocnění je vylučován stolicí nemocného. Infekce se snadno přenáší na všechny předměty znečištěnýma rukama, se kterými nemocný přichází do styku, jako jsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebo kontaminované potraviny.

 

Prevence při výskytu infekční žloutenky

* Omezit kontakt s dalšími osobami (návštěvy příbuzných, sousedů, diskoték, koupališť atd.).

* Úzkostlivě dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před každým jídlem.

* Dodržovat správné hygienické návyky při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uzeniny).

* Provádět dezinfekci všech znečištěných ploch, předmětů, prádla, klik a WC, včetně rukou.

* Při výskytu onemocnění provádět dezinfekci rukou, povrchů, podlah a hygienického zařízení (WC, vany, umývadla) denně dezinfekčními prostředky v koncentraci dle doporučení výrobce.

* Dětí, které jsou proti virové hepatitidě typu A plně očkovány (aplikovány 2 dávky), se lékařský dohled netýká. Tuto informaci nutno ověřit u ošetřujících lékařů dětí.

 

 

Pavlína Svobodová

tisková mluvčí příbramské radnice

Vložil: jb

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz