Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Přepadovka městské policie: starosta na kontrole

15.1.2015 | 09:20 | Z radnic - Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka provedl krátkou večerní inspekci služebny městské policie. Zaměřil se především na kontrolu obsluhy kamerového systému a podrobně se informoval na možnosti i neduhy tohoto systému. Část kamer je digitálních, část pracuje na bázi silně zastaralého analogového systému. Starší kamery jsou pomalejší, nejsou tak operativní a rozlišení není ideální. A jaká je představa ideálního pracoviště podle zástupce velitelky Městské policie Příbram (kterou je JUDr. Jaroslava Vodičková) Luboše Řezáče? „Mělo by to být přehledné pracoviště nejlépe typu půlkruhového pultu, kde by obsluha měla vše po ruce. Momentálně máme dva typy kamer, které mají i dva druhy ovládání. Chtělo by to sjednotit tak, aby mohl strážník operativně a rychle zasáhnout do systému při vzniku mimořádných událostí,“ vysvětluje Luboš Řezáč a doplňuje, že starší kamery jsou opravdu velmi pomalé a rozlišení také není ideální. Kamerový systém v Příbrami funguje od roku 1998, momentálně je v provozu 16 ze 17 kamer. Jedna kamera je z důvodu rekonstrukce domu sejmuta. Kamery ve městě, resp. obrazy z nich, na sebe navazují. „Když budeme sledovat delikventa z náměstí TGM, můžeme jej sledovat přes půl města,“ uvedl příklad Luboš Řezáč. „Kamery jsou užitečné například v případě požáru, krádeží, dopravních nehod, rušení veřejného pořádku či močení na veřejnosti,“ uvedl dále pro zajímavost zástupce velitelky. Podle příbramských radních je současný kamerový systém zastaralý. Chystají se proto vypsat výběrové řízení na nového dodavatele. „Musíme celý systém nastavit znovu. Věřím, že se podaří v rozpočtu najít prostor pro jeho obnovu,“ uvedl starosta Jindřich Vařeka s tím, že před vypsáním výběrového řízení bude muset být provedena důkladná analýza. Tisková zpráva 15.1.2015 Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Nová Waldorfská školka zahájila provoz

6.1.2015 | 19:51 | Z radnic - Včerejšího dne zahájila výuku v Příbrami nová Waldorfská školka. Vznikem této školky se příbramská Waldorfská škola stala celostním systémem waldorfského vzdělávání a to nejen v Příbrami, ale i v celé ČR (školka, škola, gymnázium). Budova mateřské školky se nachází na náměstí Dr. J. Theuera. Školka je pro 36 dětí a kapacita příbramských školek se tak zvýšila na 1332 míst. Přestavba prostor využívaných dříve průmyslovou školou stála necelých 7 milionů korun a byla dokončena v září roku 2014. Město na zřízení nové mateřské školy získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Součástí projektu byla nejen rekonstrukce budovy, ale též kompletní vybavení, od nábytku přes pomůcky až po techniku potřebnou k provozu školky. Revitalizována byla také zahrada, na které nechybí ani nové herní prvky. - Celkové výdaje na projekt – 6.858.472,11 Kč - Celková výše vyplacené dotace – 5.467.932,17 Kč - Spolufinancování městem Příbram – 1.390.539,94 Kč Více informací o charakteru waldorfské pedagogiky si můžete přečíst zde: http://www.waldorf.pb.cz/zakladni-skola/o-skole/charakter-waldorfske-pedagogiky Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Lyžařský areál Padák - reakce lyžařské školy na TZ města Příbram

6.1.2015 | 14:54 | Z radnic - Dovoluji si v bodech reagovat na informace uvedené v tiskové zprávě radnice města Příbram týkající se Padáku. Nejprve však, pro objasnění veřejnosti, si dovolím Padák rozdělit do tří částí, neboť tisková zpráva je slučuje dohromady. Jedná se o: A) Velký vlek B) Dětská loučka - veřejnost C) Dětská loučka - lyžařská škola K bodu A) Situace na Padáku vyřešena nebyla, tudíž v provozu nebude. K bodu B) Snaha zde je, aby alespoň dětská loučka byla otevřena pro veřejnost. Zde vznikl onen problém toalet, sekání atd., což ovšem přímo nesouvisí s lyžařskou školou. Lyžařská škola z tohoto žádný zisk nemá. K bodu C) Lyžařská škola díky tomu, že nebude spuštěn velký vlek, může fungovat pouze v omezeném režimu. Bohužel díky tomu, že nebylo rozhodnuto, co vlastně s Padákem bude, nebylo možno otevřít lyžařskou školu na konci prosince 2014.  K samotné tiskové zprávě Není přesné, že by se neuskutečnila jednání s bývalým vedením radnice. Proběhlo jednání za přítomnosti MUDr. Šedivého a Ing. Molnára na přelomu léta a podzimu a postup byl domluven tak, aby se areál otevřel.  První schůzka ohledně Padáku se konala na začátku prosince díky mé iniciativě. Na této schůzce byl přítomen pan starosta Vařeka a místostarosta Švenda. Oba jsem seznámil se stavem a sdělil jim informace, které neměli. U druhého jednání, které se uskutečnilo v půli prosince, byl přítomen místostarosta Švenda a paní Ennenkelová. Byl jsem doslovně seznámen s tím, že město Příbram chce, aby si vše zařídila lyžařská škola.  Město Příbram následně přislíbilo dotaci pro obyvatele Příbrami, kteří navštíví lyžařskou školu. Kolik, jakým způsobem, komu, jak, sděleno nebylo. Tvrzení, že jsem podnikatel, není přesné. Jsem zaměstnanec v úplně jiném oboru a lyžařskou školu mám jako koníček. Podsouvání možnosti zvýhodněného pronájmu bývalým vedením radnice je vzhledem k množství investic do těchto prostor nesmyslné. Také není přesné, že účelem smlouvy je pouze lyžařská škola. Jedná se o sportovní aktivity celkově, a podmínka tohoto levného pronájmu je otevření areálu po dobu minimálně 40ti dní v roce.   Není přesné, že bych žádal o sekání trávy – pozemek, který mám v pronájmu, a na kterém se nachází dětský vlek, udržuji a sekám sám. Ostatní pozemky, včetně těch, které patří městu Příbram, udržovány nebyly. Na prvním jednání jsem upozorňoval mimo jiné na problém přístupu, že zde chybí přístupové schodiště, a cesta přes pozemky města Příbram že je díky křovinám a trávě neprůchozí. Závěrem to zásadní – od začátku prosince se snažíme upozornit na skutečnost, že pokud město Příbram chce dětskou loučku otevřít pro veřejnost (mimo lyžařskou školu), musí zajistit posekání trávy, zajistit v případě nepřízně počasí úpravu komunikace a parkoviště a zajistit denní místnost. To jsou vesměs zákonné povinnosti, a tyto činnosti lze zajistit např. pomocí TS Příbram, ToyToy objednává město Příbram běžně, a jako denní místnost může sloužit mnou vybudované zázemí. Náklady naprosto minimální. Pro návštěvníky lyžařské školy máme k dispozici nové útulné zázemí, nové branky pro děti, parkoviště pro devět automobilů. Provoz bohužel nemohl být spuštěn, neboť lyžařská škola nevlastní ani vlek, ani sněžné dělo, a rozhodnutí vedení radnice o tom, že si má lyžařská škola zajistit vše sama (zasněžení), padlo až v polovině prosince, kdy už pro firmu Novadus, která jediná dokáže zajistit zasněžení a zapůjčit dětský vlek, bylo pozdě. Proto lyžařská škola nebyla v provozu, přestože mrzlo. Hlavní problém vidíme v tom, že vedení radnice nedokázalo sdělit svůj postoj, v jakém režimu a rozsahu chce zajistit a zpřístupnit areál Padák nejen pro další zimy, ale ani pro sezonu 2014/2015. Z výše uvedeného důvodu nelze tedy spustit provoz a stanovit ceny. Na středu 07.01.2015 svolal pan starosta Vařeka schůzku. Rádi vedení radnice areál Padák ukážeme a doufáme, že situaci společně vyřešíme ke spokojenosti jak všech zúčastněných stran, tak hlavně veřejnosti. Za lyžařskou školu Tomáš Šedivý

Prezentace města Příbrami na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze v roce 2015

2.1.2015 | 13:28 | Z radnic - Měsíce leden a únor jsou již tradičně spojeny s účastí města Příbrami na veletrzích cestovního ruchu, na kterých zveme návštěvníky do našeho regionu. Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 se představíme na veletrhu Regiontour v Brně, který je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony ve střední Evropě. Veletrh Regiontour je tak nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Město Příbram se veletrhu účastní v samostatném stánku jako spoluvystavovatel Středočeského kraje. Po velmi dobré zkušenosti se spoluprací z minulých let se opět ve stánku města Příbrami představí Hornické muzeum Příbram (www.muzeum-pribram.cz), Svatá Hora (www.svata-hora.cz), Knihovna J. Drdy (www.kjd.pb.cz) a Svazek obcí Podbrdského regionu (www.podbrdsko.com). Velmi příjemnou pozvánkou do našeho regionu bude v pátek 16.1.2015 vystoupení hudební skupiny Ginevra. Po celou dobu veletrhu budou zaměstnanci města a muzea rozdávat ve stánku propagační materiály a podávat informace o novinkách a zajímavostech z našeho regionu.  Srdečně všechny zveme na k návštěvě stánku města Příbrami. Stánek č. 111 najdete v pavilonu „P“ na brněnském výstavišti. Ve čtvrtek 15.1.2015 je veletrh otevřen pro odbornou veřejnost, v ostatní dny přivítá veřejnost laickou. Dalším veletrhem, kterého se město Příbram na začátku roku zúčastňuje, je veletrh Holiday World v Praze. Veletrh Holiday World je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Letos se bude konat 24. ročník, který proběhne ve dnech 19. až 22. února 2015 na holešovickém Výstavišti v Praze společně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel a s 20. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České republice Golf Show. Na veletrhu se bude Příbram opět prezentovat společně s Hornickým muzeem Příbram, Svatou Horou, Knihovnou J. Drdy a Svazkem obcí Podbrdského regionu. Hudební skupina Ginevra zahraje návštěvníkům veletrhu v sobotu 21. února 2015. Veletrh Holiday World bude již tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost a víkendové dny budou patřit veřejnosti laické. Tímto si Vás již dnes dovolujeme pozvat k návštěvě našeho stánku č. 801 ve Veletržní hale holešovického Výstaviště. Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu MěÚ Příbram  

Až nový rok na dveře zaklepá, ať všechno zlé za sebou zanechá!

31.12.2014 | 16:56 | Z radnic - Město Příbram prostřednictvím tiskové sekce ve spolupráci s odbory MěÚ od 11. listopadu 2014, kdy bylo ustaveno nové zastupitelstvo, do dnešního dne uspořádalo celkem 6 tiskových konferencí, 1 setkání s ministrem obrany ČR  a pustilo do světa celkem 46 tiskových zpráv, reakcí, vyjádření či oznámení. Spolupracujeme také s rádiem Blaník, jeden spot se objevil i v rádiu Frekvence 1. Poté, co byl poslaneckou sněmovnou zrušen VÚ Brdy, se objevil pan starosta Jindřich Vařeka i v rozhovoru pro Českou televizi. Některé z našich tiskových zpráv se objevily i v celostátních médiích, což je pro propagaci našeho města podstatné. Protože Příbram je i přes určité potíže rozhodně dobrým místem nejen k návštěvě, ale i k životu. Přejeme všem občanům našeho města všechno nejlepší do nového roku, rodinnou pohodu a štěstí a zejména pevné zdraví.   Město Příbram, Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

S dnešním sněhem by Technické služby neměly mít problém

29.12.2014 | 11:08 | Z radnic - S dnešní první letošní větší sněhovou nadílkou Technické služby města Příbrami počítaly a tak by neměly nastat komplikace. „Meteorologická předpověď hlásí, že přestat sněžit by mělo někdy kolem poledne. V současné chvíli vyjely všechny sypače, v dalším kole vyjedou malé stroje na úklid sněhu na chodnících. Situaci bychom měli zvládnout bez komplikací, posíleny jsou i týmy pracovníků na ruční úklid,“ uvedl k momentálnímu stavu ředitel Technických služeb města Příbrami Ing. Pavel Mácha. „Posilvestrovský“ úklid v Příbrami 1. ledna Technické služby města Příbrami uklidí prioritně obě dvě hlavní náměstí – Tomáše G. Masaryka a 17. listopadu. Dále pak parkoviště na Svaté Hoře a parkoviště před Zimním a Plaveckým stadionem. To jsou nejvíce exponovaná místa, kde lidé odpalují zábavnou pyrotechniku. 2. ledna budou Technické služby posíleny, na dvě desítky pracovníků bude uklízet celé město. Budou zametat a sbírat pozůstatky zábavné pyrotechniky po silvestrovské noci. Je třeba zdůraznit, že nadřazená nad posilvestrovským úklidem, zcela prioritní, je zimní údržba. V okamžiku, kdy by na přelomu roku začalo sněžit, silvestrovský úklid by musel počkat. 1. ledna ve městě Příbrami nevyjedou popeláři.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Žádný další případ akutní virové hepatitidy typu A u dětí ve školských zařízeních potvrzen nebyl

22.12.2014 | 13:41 | Z radnic - Tuto informaci nám dnes potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice územního pracoviště Příbram MUDr. Renata Karpíšková. 11. prosince jsme informovali, že v Příbramských školách onemocněly celkem tři děti hepatitidou typu A, a že v rámci lékařského dohledu byly dohledány další dva případy onemocnění. U těchto dvou případů byla následně provedenými opakovanými laboratorními zkouškami diagnóza infekčního onemocnění hepatitidy typu A vyloučena. Protiepidemická opatření ale v Základní škole Příbram, Příbram VII, 28. října 1 i v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici nadále trvají. „V termínu od 15. 12. 2014 do 19. 12. 2014 byla provedena důkladná dezinfekce všech budov základní školy, včetně jídelny a školní družiny. Všichni zaměstnanci byli detailně seznámeni s opatřeními, která nařídila Krajská hygienická stanice. Byl zpracován rozvrh vyučovacích hodin pro žáky školy na období od 5. 1. 2015 do 27. 1. 2015, tak aby byla splněna hygienická opatření,“ v této věci uvedl ředitel základní školy Mgr. Jaroslav Kopecký s tím, že veškeré informace pro rodiče jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách školy. Pan ředitel také upozorňuje na to, že zápis do prvních tříd byl přeložen na 28. 1. 2015 a 29. 1. 2015 vždy od 15:00 do 18:00 hodin.   Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů Policie ČR

22.12.2014 | 13:36 | Z radnic - Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů Policie ČR Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě patřila v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých, nárůst drobné majetkové trestné činnosti sběračů kovů, majetková trestná činnost drogově a jinak závislých. S nárůstem kriminality docházelo k tomu, že na příslušníky bezpečnostních složek byly kladeny stále větší nároky, které byli ze zákona povinni plnit, a zároveň se na příslušníky obecních a městských policií obracelo stále více občanů s žádostí o pomoc v nejrůznějších záležitostech. V loňském roce proběhla mezi strážníky MP Příbram jednoduchá anonymní anketa, ze které vyplynulo, že strážníci považují další profesní vzdělávání za velmi potřebné a jsou ochotni se ho zúčastnit. Z tohoto důvodu zařadilo Město Příbram do Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 projekt s názvem „Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů PČR“. Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra. Jeho hlavní těžiště je v aplikaci jednotlivých metod a forem primární a situační prevence se zaměřením na obtížně přizpůsobivé občany, sociálně vyloučené lokality a místa ohrožená vznikem sociálně vyloučených lokalit. Projekt je tedy zejména zaměřen na zvládání typových, nestandardních situací a minimalizaci profesních selhání strážníků a policistů, na praktický nácvik doporučených metod a forem primární a situační prevence včetně eliminace sociálně rizikových jevů, na definování hrozeb, rizik, cílové skupiny, metod a forem kriminality ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám. V měsíci prosinci proběhl seminář, v rámci kterého strážníci a policisté získali informace, jak co nejlépe zvládat práci s nepřizpůsobivými jedinci, jak minimalizovat vznik konfliktních situací a jak se vyvarovat profesnímu selhání.   Bc. Ladislav Hadrbolec manžer prevence kriminality Autor foto z prosincového semináře: Město Příbram, Pavlína Svobodová.

Vedení města Příbrami navštívilo Sportovní zařízení

19.12.2014 | 20:28 | Z radnic - Zejména téma údajně prorezivělých konstrukcí příbramského aquaparku bylo důvodem včerejší návštěvy vedení města ve Sportovních zařízeních města Příbrami. Po informacích, které na posledním jednání zastupitelstva města Příbrami presentoval zastupitel za ODS Ivan Šedivý ve věci zateplení bazénu, vedení města navštívilo sportovní zařízení s cílem na místě se přesvědčit o argumentech, které zastupitel Šedivý uvedl. Sportovními zařízeními starostu města Jindřicha Vařeku, místostarosty Alenu Ženíškovou a Václava Švendu provedl ředitel této příspěvkové organizace města Jiří Holobrada. Po zhruba dvouhodinové prohlídce stavu aquaparku se všichni shodli na tom, že spíše než do zateplení by bylo třeba zainventovat do modernizace jeho vnitřního vybavení. „Naprostá většina plochy, která měla být předmětem rekonstrukce, je v současné chvíli provedena v plastových profilech s dvojskly o prostupnosti 1,2 W/m2.K. A měla být nahrazena opět plastovými profily s dvojskly o stejné tepelné prostupnosti. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že takto navrhovaná rekonstrukce by byla naprosto zbytečná a finanční náklady s ní spojené by skutečně byly vyhozené z okna,“ uvedl v souvislosti s návštěvou zařízení starosta Jindřich Vařeka a dodal, že o žádných prorezivělých konstrukcích, které měly být předmětem zmiňované rekonstrukce, nemůže být ani řeč. „Dotace z Operačního projektu Životní prostředí na tuto rekonstrukci by činila zhruba 2 miliony 700 tisíc Kč, z městského rozpočtu by se do této akce muselo investovat zhruba 10 milionů Kč,“ dodal místostarosta Václav Švenda s tím, že účelnější by bylo tyto peníze použít na modernizaci vnitřního vybavení aquaparku. Vedení města si poté prohlédlo i volejbalovou halu a zimní stadiony včetně provozních technologií. Pavlína Svobodová tisková mluvčí

On-line přenos: občané měli možnost vidět své zastupitele při práci

17.12.2014 | 14:54 | Z radnic - Poprvé v historii města Příbrami bylo občanům umožněno, aby mohli pohodlně sledovat jednání zasedání zastupitelstva na svých monitorech nebo displejích z pohodlí svých domovů. On-line přenos byl šířen na internetu přes server YouTube, který umožňuje přenášet obraz v dostatečné obrazové a zvukové kvalitě v HD rozlišení. Kamera byla umístěna na stropě uprostřed sálu tak, aby všichni zastupitelé byli v záběru. Zvuk byl napojený na mikrofony hlasovacího zařízení. On-line přenos se mohl uskutečnit díky pečlivé přípravě, která začala legislativou, pokračovala nákupem nezbytného technického vybavení a končila technickým zajištěním samotného přenosu a jeho administrace. Poděkování za kvalitní zajištění přenosu patří zejména pracovníkům Odboru vnitřních věcí za přípravu legislativy k on-line přenosu, kteří zajistili, aby vše bylo v souladu se zákonem, dále pracovníkům Odboru informačních technologií za technickou přípravu a firmě Internet PB za technickou realizaci přenosu na serveru YouTube. Bude platit i do budoucna, že těsně před zasedáním zastupitelstva města zveřejníme na stránkách Městského úřadu Příbram na adrese www.pribram.eu  odkaz na server YouTube, kde přenos poběží. On-line přenos sledovalo po oba dny vždy přes 100 diváků, v průměru to bylo kolem 130 – 140. V jeden okamžik jsme zaznamenali na serveru YouTube kolem 180 odběratelů vysílání. Dá se také předpokládat, že u jednoho monitoru mohlo přenos sledovat více lidí. Je zajímavé, že divácký zájem neopadal v průběhu vysílání, držel se na konstantních hodnotách (kolem 100) a to i přes pokročilou večerní a noční dobu. To svědčí o tom, že jednání zastupitelstva občany zajímalo a pokud vše mohou sledovat z pohodlí svých domovů, na čase jim tak moc nezáleží. Současně byl zprovozněn i moderovaný chat, kde se mohli lidé vyjadřovat k probíhajícímu vysílání a zastupitelstvu. Tam tolik aktivních přispěvovatelů nebylo, nejspíše proto, že k účasti na diskusi je nutné mít zřízen vlastní Google PLUS účet a ne všichni diváci jej mohli mít. Do budoucna se budeme zamýšlet nad dalšími vylepšeními, jako například funkcí obrazu v obraze (PiP), který by umožnil do celkového záběru vložit obrazovku - jak kdo hlasoval apod. Záznam zasedání prozatím nebude na stránkách města uchováván v záznamu, protože je třeba dodržet Zákon o ochraně osobních údajů. Na možnosti zveřejňování záznamu a dalších dokumentů, tak, aby vše bylo v souladu s ochranou osobních údajů, se pracuje. Přenos splnil a bude i nadále plnit základní ideje – otevřít radnici a věci veřejné více občanům. Doplnění ke grafům: - větší propady sledovanosti byly způsobené technickými výpadky, menší propady přestávkami - první desetiminutový výpadek se nám bohužel nepodařilo identifikovat - druhý delší výpadek byl způsobený restartem firewallu v síti městského úřadu - druhý den se již celé vysílání obešlo bez výpadku - první den on-line přenosu bylo maximum 178 diváků ve 22:45 hodin, druhý den bylo maximum 173 diváků ve 20:08 hodin. - 42% diváků sledovalo v rozlišení 854 x 480 (odpovídá kvalitě 480p) - 34% diváků sledovalo v rozlišení 640 x 360 (odpovídá kvalitě 360p) - 15% diváků sledovalo v rozlišení 1280 x 720 (odpovídá kvalitě 720p) - 6% diváků sledovalo v rozlišení 1920 x 1080 (odpovídá kvalitě 1080p) - 3% diváků sledovalo v rozlišení 426 x 240 (odpovídá kvalitě 240p) - jsou to jen přibližné hodnoty a vypovídá to především o kvalitě připojení, ne o preferencích konkrétního rozlišení - v moderovaném on-line chatu na serveru YouTube padly za oba dva dny jen 2 vulgarity, jinak se to obešlo bez cenzury   Pavlína Svobodová tisková mluvčí

Příbram - sociálně právní ochrana dětí

15.12.2014 | 13:02 | Z radnic - Město Příbram, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram, realizuje projekt „Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram“. Do projektu jsou zapojeni všichni sociální pracovníci a kurátoři vykonávající činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Uběhlo více než půl roku od počátku realizace projektu.  Přicházíme proto s informacemi o jeho naplňování, respektive o plnění jednotlivých aktivit. V souvislosti s projektem byly přijaty do pracovního procesu dvě nové sociální pracovnice, které posílily tým pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). Pro jejich řádný výkon práce bylo zakoupeno i nezbytné materiálně-technické vybavení. Zakoupením dalších 36 odborných titulů a knih pro všechny pracovníky odboru byly posíleny podmínky pro zvyšování jejich odborné kvalifikace, kompetencí a ostatní profesní vzdělávání. Od června 2014 pracovníci OSPOD absolvovali sedm akreditovaných vzdělávacích kurzů z celkového počtu dvanácti plánovaných na celé období projektu. Podle určeného harmonogramu se realizují skupinové supervize pro pracovníky OSPOD. V rámci aktivity „Nastavení spolupráce s navazujícími subjekty SPOD“, se v září uskutečnil tzv. kulatý stůl, který byl určen pro spolupracující odbornou veřejnost se zaměřením na nové postupy a kompetence pracovníků při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Účastníkům setkání byl mj. předložen informační materiál, který popisuje způsob zabezpečení pracovní pohotovosti při poskytování pomoci ohroženým dětem, pravomoci sociálních pracovníků při součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a postup při podávání návrhu na nařízení předběžného opatření při řešení problematiky nezletilého dítěte, které se ocitlo v ohrožení života nebo je vážně narušen jeho další zdravý vývoj. Zároveň účastníci obdrželi leták, který obsahuje kontakty na všechny pracovníky OSPOD i na úzce spolupracující organizace. Oba tyto materiály a ostatní informace (nejen) k projektu je možné nalézt na webové stránce Odboru SVaZ, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti.html Ukončení a vyhodnocení projektu je plánováno v květnu 2015. O dalším naplňování podmínek projektu i plnění stanovených úkolů budeme průběžně veřejnost informovat. Mgr. Robert Dikan vedoucí OSVaZ

Dnešní Příbramské zastupitelstvo můžete sledovat

15.12.2014 | 09:26 | Z radnic - Dnes od 17 hodin začíná první pracovní jednání příbramského zastupitelstva. Poprvé v historii města Příbrami bude přenášeno živě na internetu. Jako formát přenosu byl v testovací fázi zvolen statický širokoúhlý záběr prostoru, kde budou sedět a veřejně vystupovat zastupitelé a vedení města. Online přenos bude šířen na internetu přes službu YouTube, která umožní přenášet obraz v dostatečné obrazové a zvukové kvalitě v HD rozlišení. Těsně před zasedáním zastupitelstva města bude na stránkách Městského úřadu www.pribram.eu zveřejněn odkaz na YouTube, kde přenos poběží. Online přenos bude dostupný pro všechna zařízení (stolní počítače, přenosná zařízení, chytré telefony apod.), které umožňují přístup na internet a portál YouTube. Současně budou na portálu YouTube zveřejněny textové informace o programu jednání, návod pro online přenos apod. Program najdete zde Autor foto: Město Příbram

Kosohorské noviny prosinec 2014

11.12.2014 | 20:16 | Z radnic - Vážení spoluobčané, již pátým rokem Vám z tohoto místa přeji krásné prožití vánočních svátků, klidný závěr tohoto roku a šťastné vykročení do roku nastávajícího. A tak si i letos dovoluji jménem svým i jménem celého zastupitelstva Vám i všem Vašim blízkým popřát jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a vzájemného porozumění. Zároveň bychom Vám rádi poděkovali za Vaši dosavadní přízeň, projevenou důvěru a ujistit Vás, že i v roce 2015 jsme tu s Vámi a pro Vás. Na závěr Vás srdečně zvu na tradiční půlnoční vítání nového roku na náměstí v Kosově Hoře. Martin Krameš - starosta obce.  

<<<.121314151617>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2021 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz