Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Příbram slaví 800 let! Červnové uzavření průjezdu přes nádvoří Msgre. Korejse

3.5.2016 | 09:07 | Z radnic - Areál dolu Marie se obléká do nových povrchů! V části historického areálu dolu Marie momentálně dochází k opravě povrchů, konstrukčních vrstev komunikace a revitalizaci travnatých ploch tak, aby bylo vše dokončeno před červnovým termínem oslav. Povrchy se dělají ze žulových štípaných kostek 100 x 100 x 100 mm. Ke stavbě jsou použity dlažební kostky ve vlastnictví města Příbram, které jsou pozůstatkem z rekonstrukcí silnic z minulosti. Cena díla je 977.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.182.170,00 Kč vč. DPH, a provádí jej firma SILNICE NEPOMUK, s.r.o. Termín dokončení je do 31. 05. 2016.   Červnové uzavření průjezdu přes nádvoří Msgre. Korejse. Ve dnech 8. 6. 2016 až 12. 6. 2016 bude z důvodu konání 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropského dne horníků a hutníků uzavřen průjezd přes nádvoří Msgre. Korejse na Březových Horách – u dolu Marie. „Omlouváme se především majitelům a uživatelům místních garáží, kteří do nich nebudou moci v tomto období se svými vozidly vjíždět a vyjíždět,“ upozorňuje již teď, s předstihem, na omezení za pořadatele město Příbram a Spolek Prokop a doporučují zajistit si parkování mimo tento prostor. Pořadatelé děkují za pochopení, v celém prostoru budou postaveny stánky s občerstvením a pro zázemí oslav, průjezd automobilů proto v tomto termínu nebude možný.   Letošní rok je pro Příbram klíčovou číslovka 800. V roce 2016 si město připomíná osm staletí od první písemné zmínky o své existenci. Po celý rok probíhají výstavy, koncerty, sportovní klání, či divadelní představení. Jednou z hlavních akcí během roku bude v termínu od 10. - 12. června jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. Evropský den horníků a hutníků, a také dvoudenní festival pod širým nebem, na němž vystoupí řada předních českých hudebních interpretů.Více zde: http://www.pribram800let.cz/ a zde: https://www.facebook.com/events/168399903559339/     Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Příbram začíná sekat zelené plochy ve městě

24.4.2016 | 23:15 | Z radnic - Sekání trávy v Příbrami začíná v pondělí 25. dubna. Město je rozděleno do deseti bloků. Technické služby vždy sečou ve třech blocích současně. Pořadí oblastí je stanoveno s ohledem na koncentraci obyvatel, velikost zelených ploch a intenzitu růstu trávy v jednotlivých městských částech. Celkem je nutné posekat trávu z 85 hektarů zeleně. Sekání trávy stroji je prováděno rychleji než její odvoz. Při stávajícím počtu zaměstnanců a ideálních podmínkách by neměla posekaná tráva zůstávat na místě více jak 3-4 dny. Prosíme také občany, aby zvážili přeparkování aut v době sekání trávy v okolí jejich bydliště. „Přestože jsou zaměstnanci poučeni a své řemeslo ovládají, nejsme schopni stoprocentně vyloučit znečištění karosérií trávou, případně i poškození od odletujících kamínků,“ upozorňuje zástupce ředitele technických služeb Libor Michvocík. Opět je možné odkládat vlastní posekanou trávu na konkrétní místa v blocích v době, kdy bude v oblasti sekáno. Toto místo bude označeno a tráva z něho bude odvezena. „Žádáme však občany, aby trávu zde odkládali pouze v termínu, kdy bude v bloku sekáno. Není v silách technických služeb nakládat a odvážet takto odloženou trávu opakovaně a v době, kdy již budeme na jiném konci Příbrami,“ informuje dále Michvocík s tím, že trávu mohou občané samozřejmě bezplatně uložit i na městské kompostárně v areálu Sběrného dvora v Mlynářské ulici. K zabezpečení údržby veřejné zeleně v 2016 je připraveno: 1 traktor – bubnová sekačka a sekačka příkopová 2 traktory s vlekem na odvoz trávy 1 traktor s nakladačem 2 sekačky samosběrné (obsah koše 1,2 m3) 2 sekačky malé mulčovací 7 sekaček samosběrných (obsah koše 0,5 m3) 11 strunových sekaček 8 zaměstnanců na hrabání a nakládání trávy 1 sekačka malotraktor samosběrná (obsah koše 0,8m3) nebo příkopové rameno   Spolu s vedoucím střediska Petrem Polívkou bude každodenně sekání, hrabání, nakládání a odvoz trávy zabezpečovat 29 zaměstnanců Technických služeb města Příbrami. Rozdělení města do bloků, předpokládané termíny prvního sekání a místa, kde mohou občané odkládat posekanou trávu: Bloky jsou ohraničeny uvedenými ulicemi. Uvedené termíny jsou orientační a jsou závislé od počasí, poruchovosti sekaček, nemocnosti zaměstnanců apod. Vesnice budou posekány v termínu 30.5. - 8.6. Blok č. I Husova (po Nádražní), U Nádraží, Čs. armády, Březnická, Flusárna, Milínská, Komenského nám., Jungmannova, Hradební, Plzeňská, Nad Jatkami, U Nemocnice, Sázky, Slivických bojovníků Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Osvobození – spodní část Blok č. II Jungmannova, Mixova, Svatohorská alej, K Mýtu, Na Leštině, Fantova louka, Protifašistických bojovníků, Ke Kocábě, Polní, Novohospodská, U Václava, Koperníkova, Jinecká, Hornické náměstí, Dlouhá, Jungmannova Předpokládaný termín 1. sekání: 30.5. – 8. 6. Místo k odkládání posekané trávy: u památníku, Ke Kocábě, Východní náměstí, u svatohorských schodů – Smetanova Blok č. III Nádražní, Anenská, Hornických učňů, Antonína Dvořáka Předpokládaný termín 1. sekání: 17. 5. – 27. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Mariánská ulice (křižovatka s Legionářů), P.Bezruče (křižovatka s A.Jiráska) Blok č. IV část Mariánská, Pod Haldou, Březohorská, Obránců míru, nám. 17. listopadu, Osvobození, část E.Beneše, Politických vězňů (od křižovatky s E.Beneše po Mariánskou) Předpokládaný termín 1.sekání: 17. 5. – 27. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Ve Dvoře Blok č. V A. Dvořáka – kolem KD, Gymnázia, Březnická, Školní (po Čechovskou), Čechovská, Prof. Skupy, Osvobození, část E.Beneše (po křižovatku s Politických vězňů), Politických vězňů po A.Dvořáka Pásy: Školní, Milínská Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Legionářů (pod kulturním domem), Seifertova (u archivu) Blok č. VI horní část Mariánská, Pod Haldou, část Žežická (od Polit. vězňů), Politických vězňů, Obránců míru, Březohorská, Prof. Pobudy, Na Valdeku, Horymírova, Pod Struhami,část Husova, Prokopská, K Dolu Marie Pásy: Školní, Milínská Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Pod Haldou (svah), Jarolímkovy sady Blok č. VII Politických vězňů (od nám. 17.listopadu), Žežická, Gen. Kholla, S.K. Neumana, Seifertova, Prof. Skupy Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Gen. Kholla Blok č. VIII Školní (od Čechovské), Žežická (po Gen. Kholla), Gen. Kholla, Seifertova, Čechovská, horní část Jiráskovy sady Předpokládaný termín 1. sekání: 17. 5. – 27. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Školní u dět. hřiště, na konci ulice Šikmá, u altánu Jiráskovy sady Blok č. IX. Žežická, Zdabořská, Drkolnovská, Nad štolou, Šachetní, K Drkolnovu, Rožmitálská, Prof. Pobudy, Žežická Pásy: Školní, Milínská Předpokládaný termín 1. sekání: 5. 5. - 16. 5. Místo k odkládání posekané trávy: Sadová, Slunná (u garáží) Blok č. X. Brodská od kruh. objezdu po odbočku k "pečovateláku", kolem křižáku, kolem hřiště školy až po hasiče, Školní Pásy: Politických vězňů, Seifertova, Krylova Předpokládaný termín 1. sekání: 25. 4. – 4. 5. Místo k odkládání posekané trávy: U Školy (výměníková stanice)   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Pozvánka na přednášku CHKO BRDY - Neznámá krajina uprostřed Čech

21.4.2016 | 10:42 | Z radnic - Dovoluji si Vás pozvat na dnešní přednášku CHKO BRDY - Neznámá krajina uprostřed Čech. Pořádajícími jsou Město Příbram a Klub českých turistů Baník Příbram. Přednášet bude vedoucí správy CHKO Brdy Mgr. Bohumil Fišer. Akce se uskuteční od 17 hodin v jednací síni města Příbram na náměstí T. G. Masaryka 121 v bývalé budově Rudných dolů a bude přenášena také on-line:  https://www.youtube.com/watch?v=PadatFvnKEk Všichni jste srdečně zváni.   Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Město prodává volné hrobky na příbramském hřbitově

21.4.2016 | 10:38 | Z radnic - Jedenáct hrobek momentálně nabízejí Technické služby města Příbrami k prodeji. Město tato místa prodává z důvodu jejich dlouhodobě neudržovaného stavu, nejsou uzavřené řádné nájemní smlouvy a nejsou placená. Podle zákona o pohřebnictví je proto možné považovat hrobky za opuštěné. Prodávat se budou formou veřejné soutěže, za minimální cenu určenou znaleckým posudkem. Upozornění nájemcům, kteří neplnili své závazky, bylo zveřejněno na vývěsce na správě hřbitovů, v některých případech i opakovaně. Na všech dlouhodobě neplacených hrobech a hrobkách bylo v roce 2009 nalepeno upozornění s výzvou k uhrazení poplatku. Nájemci, ani případní dědicové se u předmětných hrobek v řádné lhůtě nepřihlásili. Cena hrobek se dle znaleckých posudků pohybuje mezi 10.000 až 60.000 Kč. Více informací mohou zájemci získat u vedoucí střediska Správa hřbitovů Ireny Michalové, telefonní číslo: 318 624 075 nebo na e-mailu hrbitov@ts-pb.cz   Pro zajímavost: správa hřbitovů eviduje celkem 6800 hrobových míst na hřbitovech Sad vzpomínek, Starý hřbitov a Březové Hory – Zdaboř.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Příbram vydává stříbrné pamětní medaile k 800. výročí města

20.4.2016 | 11:16 | Z radnic - Vydání stříbrných pamětních medailí je dalším počinem města Příbrami k oslavám, kterými si v letošním roce připomínáme 800 let od první písemné zmínky. Medaile o průměru 40 mm budou raženy v omezeném počtu 350 kusů. Očekává se, že vzhledem k jejich pozdější numismatické hodnotě budou brzy po vydání na trh rozprodány. Stříbrné medaile dodá spolek Numismatika Příbram a jejich prodejní cena je stanovena na 1780 Kč za kus. Autorem výtvarného návrhu je Ján Chvalník, člen a jednatel spolku Numismatika Příbram. Vyraženo bude 350 kusů stříbrných medailí, z čehož 50 obdrží významné osobnosti města, které budou oceněny u příležitosti 800. výročí. Nominace jednotlivců ze všech oblastí lidského konání budou radě města, resp. zastupitelstvu města navrhovat příslušné komise. Tři sta stříbrných medailí půjde do volného prodeje. Vzhledem k tomu, že se očekává velký zájem, je v Infocentru Městského úřadu Příbram - na Zámečku - vytvořen na prodej medailí pořadník, do kterého se zájemci mohou přihlásit osobně nebo emailem: info@pribram-city.cz. O zahájení prodeje budeme veřejnost včas informovat. Rada města původně zamýšlela nechat vyrazit i medaile měděné, ale nakonec se, vzhledem ke zvýšenému zájmu o stříbrné medaile, rozhodla pro navýšení počtu stříbrných a měděné vůbec nevyrobit.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Turistický vláček poprvé vyjede 7. května, jezdit bude pouze o víkendech

20.4.2016 | 11:12 | Z radnic - Od května do září bude v Příbrami jezdit turistický vláček. Poprvé vyjede 7. května 2016. Jezdit bude trasou Pražská ulice-Václavské náměstí-Kpt. Olesinského-Balbínova-Svatá Hora-Mixova-Milínská-náměstí T. G. Masaryka. Jízdné, které bude vybírat zaměstnanec technických služeb města Příbrami, bylo stanoveno na 20 Kč za osobu, děti do 10 let pojedou za 10 Kč a senioři nad 70 let zdarma. Na základě komunikace s policií a vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat D4 a objízdné trasy povedou i přes město, bude vláček jezdit pouze o víkendech. Jízdní řády turistického vláčku budou zveřejněny po jejich konečném zpracování. S využitím vláčku se počítá i při oslavách 800. výročí města. Vláček se využije také při propagaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Ve středu 4. května bude v rámci doprovodné akce „Den s Antonínem Dvořákem“ projíždět Pražskou ulicí. Bude vozit hudebníky hrající skladby vážné hudby přímo z jedoucího vláčku.   O vláčku Turistický vláček byl městem pořízen v roce 2013 za cenu 1,6 milionu korun (bez DPH). Jeho kapacita je 36 míst. V loňském roce vláček vůbec nevyjel a to zejména z důvodu rekonstrukce Svaté Hory a také kvůli nesouhlasnému stanovisku policie, která vzhledem k loňským rozsáhlým uzavírkám silnic z důvodu rekonstrukce místních komunikací, jeho provoz nedoporučila. Vláček pro město provozuje společnost Arriva.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Ukliďme svět, ukliďme Česko v Příbrami: uklízel se komunální odpad, pneumatiky, či plasty

19.4.2016 | 09:31 | Z radnic - Do sobotní celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojili i obyvatelé Příbrami. Úklidové akce se zúčastnilo 96 příbramských dobrovolníků, kteří vysbírali 10 m3 odpadů komunálního charakteru, včetně pneumatik. „V rámci úklidu bylo po městě také nasbíráno, vytříděno a vloženo přímo do žlutých kontejnerů celkem 16 pytlů s plasty,“ přibližuje Marcel Strnad z odboru životního prostředí. Úklid proběhl na několika místech města a v jeho okolí. Dobrovolníci uklízeli na Nové Hospodě, dále u pramene Kocáby a kolem silnice na učiliště Dubno, také na Drkolnově kolem ulice Nad Štolou a lesní cesty z Rožmitálské ulice k zahrádkářské kolonii, pak kolem Čekalíkovského rybníka, u lesa za Svatou Horou směrem na Háje, v sadě Svatá Hora, u vysílače u Dolu Prokop a dále na vykáceném svahu na vyhlídce na Svatou Horu. Uklízelo se také v ulici Gen. R. Tesaříka, v sadu mezi Hvězdičkou a Židovským Hřbitovem a skauti sbírali odpad kolem asfaltové cesty u Nového rybníka. Další skupiny dobrovolníků prováděli úklid kolem dopravního hřiště, v lesíku Čertův pahorek, v Orlově, na svahu za garážemi v ulici Pod Haldou, na parkovišti před bývalou šachtou č. 15 a pod garážemi v ulici Anenská. „Tento typ akce se v našem městě v tomto rozsahu konal již po druhé. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a energii, kterou do úklidové práce vložili,“ zhodnotil Marcel Strnad s tím, že v Příbrami se letos, oproti loňsku, kdy jich přišlo 60, zapojilo více občanů.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Od května budou farmářské trhy 2 x v měsíci

14.4.2016 | 00:17 | Z radnic - Aprílové farmářské trhy již klepou na dveře! Tuto sobotu, 16. dubna, se opět sejdeme v obvyklý čas, a to  v 8:00 hodin v areálu Hořejší Obory, abychom konečně nakoupili čerstvé bylinky, sazenice  květin a zeleniny do našich zahrádek, nebo se jen tak prošli a koupili čerstvou první jarní zeleninu,  voňavý  chléb a pečivo,  sýr v mnoha podobách,  med, chutné uzeniny či lákavé zákusky a další laskominy… O občerstvení rovněž nebude nouze. Snad nám aprílové počasí vyjde vstříc.   POZOR! Od května budou probíhat farmářské trhy  v Příbrami 2 x v měsíci, a to vždy 1. a 3. sobotu.   Na shledanou s Vámi se za realizační tým těší  Ing. Ota Hauptmann, vedoucí živnostenského úřadu.

Strážníci městské policie spolu s asistenty prevence kriminality učí děti prevenci a bezpečnosti

14.4.2016 | 00:05 | Z radnic - Prevence kriminality, dopravní výchova a bezpečnost, či představení samotné práce městské policie, jejích strážníků a asistentů prevence kriminality. To a mnohem více bylo obsahem série několika přednášek, které Městské policie Příbram v těchto dnech uspořádala pro žáky druhých až pátých tříd v Základní škole Jiráskovy sady. Besedy se žáky a studenty škol se jako účinná forma prevence osvědčují již několik let. Přednášky byly rozdělené do tří okruhů. V prvním z nich byl dětem představen asistent prevence kriminality, který vysvětloval, v čem práce asistenta spočívá. Další okruh se týkal práce strážníků městské policie a vysvětlení náplně jejich práce, kdy si mohly děti prohlédnout a „osahat“ vybavení městské policie. Nejzajímavější byla samozřejmě pouta, vysílačka, či obušky. V posledním okruhu děti odpovídaly na základní otázky týkající se dopravní výchovy a bezpečnosti. Za správné odpovědi pak jako odměnu obdržely drobné dárky. Každé z 300 dětí, kterých se přednáška týkala, pak dostalo reflexní pásek na ruku nebo aktovku s logem města Příbram, které mají zvýšit bezpečnost osob v provozu na pozemních komunikacích. Tyto reflexní doplňky jsou po novele zákona o provozu na pozemních komunikacích od února 2016 povinné: chodec, pokud se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je musí mít na sobě viditelně umístěné. Pokud by některá ze základních či mateřských škol měla o podobnou přednášku zájem, nechť kontaktuje Městskou policii Příbram na e-mailu: lubos.rezac@mesto-pribram.cz   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

V lesoparku Litavka vznikne malá obora s posezením

13.4.2016 | 23:54 | Z radnic - Novým obyvatelem příbramského lesoparku Litavka se již brzy stane ovce kamerunská. V prostoru za fotbalovým stadionem vznikne malá obora pro zvířata, pro její návštěvníky se chystá posezení a altán s krbem. Po otevření naučné stezky v loňském roce se tak návštěvníkům tohoto atraktivního území města otevírá další důvod k jeho návštěvě. Městské lesy Příbram, které provozují i Oboru Skorotín s daňky, divokými prasaty a muflony v nedalekých Trhových Dušníkách, začaly s přípravou projektu již v loňském roce. „Rada města nyní projekt schválila, stavět se začne zanedlouho. Předpokládaná doba provedení je červen 2016,“ uvedl místostarosta města Příbrami Václav Švenda. Zoo koutek o plánované výměře 2000 m2 bude oplocen, použity budou dřevěné kůly a oborní pletivo. „Součástí koutku bude i vybudování drobných dřevostaveb, jako je krmelec, slanisko a stáj sloužící ke krmení a chovu těchto zvířat,“ přibližuje ředitel Městských lesů Příbram František Chytka s upozorněním, že zvířata nebude možné krmit. Pro návštěvníky se chystá vybudování altánu s krbem vybaveným zachytávačem jisker. Tam bude možné si opéci například špekáček. V okolí altánu městské lesy rozmístí lavice, stoly a odpadkové koše. Pohledové části stavby budou z odkorněné kulatiny, aby nenarušovaly rámec krajiny. „Doufáme, že se obora s ovcemi stane dalším oblíbeným cílem výletů Příbramáků, kteří již teď v hojných počtech lesopark využívají,“ dodal místostarosta Švenda.   O naučné stezce v Lesoparku Litavka Naučná stezka, kterou lemují informační tabule se dvanácti zastaveními, se nachází na jihozápadním okraji města Příbrami v údolí říčky Litavky. Otevřena byla na podzim roku 2015. Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku. Jedná se o zákoutí zajímavé jednak z hlediska přírodovědného i historického, ale souvisí také s hornickou činností. Naučná stezka vznikla ve spolupráci Města Příbram, občanského sdružení Ochrana fauny a za vydatné pomoci Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram. Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace o fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na své si přijdou i děti, které mohou v rámci putování plnit různé zábavné úkoly. Více zde: http://www.lesopark.pribram.eu/litavka.php 01, 02 a 03.jpg: Zoo koutek o plánované výměře 2000 m2 v lesoparku Litavka bude oplocen, použity budou dřevěné kůly a oborní pletivo. Na fotografii 02 je ředitel Městských lesů Příbram František Chytka spolu s místostarostou města Příbrami Václavem Švendou. 04-07.jpg: Městské lesy Příbram provozují i Oboru Skorotín s daňky, divokými prasaty a muflony v nedalekých Trhových Dušníkách.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Město Příbram podporuje středočeskou Akademii 3. věku VISK

7.4.2016 | 21:14 | Z radnic - Rada města Příbrami na svém posledním jednání schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000 Kč na Akademii 3. věku. Tento projekt realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) v Příbrami již pátým rokem. Aktuálně je do kurzů zařazeno 119 studentů. Finanční podpora bude využita na snížení spoluúčasti seniorů na studijních nákladech a dále na zajištění co nejlepších materiálních a technických podmínek všem účastníkům studia. Vnímání tzv. seniorského věku ve společnosti se za poslední desetiletí nesmírně změnilo. Tak, jak se prodlužuje průměrná délka lidského života, stejně se prodlužuje aktivní zapojení seniorů do pracovního procesu a stejně tak i jejich zapojení do aktivního společenského života po odchodu do důchodu.  „Trend sílící motivace a chuti seniorů dále se vzdělávat, být stále aktivní a platnou součástí společenského života je stále zřejmější,“ hodnotí místostarosta města Příbrami Václav Švenda a konstatuje, že je skvělé, že spousta nejrůznějších vzdělávacích a kulturních institucí jde tomuto trendu vstříc a podává seniorům pomocnou ruku a nabízí jim řadu vzdělávacích, kulturních, ale třeba i sportovních a společenských aktivit, které jim přinášejí radost, nová poznání, psychické a zdravotní posílení. „Nezáleží na tom, jak jsou tyto instituce nazývány. Zda jsou akademiemi či univerzitami, kluby, spolky či čímkoliv jiným. Všechny spojuje chuť pracovat se seniory a pro seniory,“ dodává Švenda a zdůrazňuje, že u aktivních seniorů se výrazně méně objevují zdravotní a psychické potíže a zlepšuje se kvalita jejich života. „Příbram byla v roce 2012 prvním městem kraje, společně s Rakovníkem a Kutnou Horou, kde jsme zahájili činnost dvousemestrálním programem s názvem Historie a kultura. Na něj navázaly v dalších letech dva další studijní programy, opět dvousemestrální, s názvy Svět literatury a Dějiny umění. Program Dějiny umění probíhá právě v letošním roce,“ informuje ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiří Holý s doplněním, že studium má charakter vysokoškolského studia. „Studenti - senioři - musí skládat zápočty a zkoušky, musí zpracovávat závěrečné práce. Mají své studijní průkazy a na závěr dostávají na slavnostním setkání osvědčení o absolvování studia,“ doplňuje Holý. „Město Příbram, tradiční podporovatel vzdělávacích aktivit pro seniory, je jednou z nejaktivnějších samospráv, které se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje spolupracují,“ konstatuje na závěr ředitel Holý.   O Akademii 3. věku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) Myšlenka vzniku Akademie 3. věku (A3V) Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK), se objevila krátce po ustavení institutu v roce 2010. Po schválení hlavních činností organizace zřizovatelem institutu, Středočeským krajem, byla vypracována analýza potřeb seniorů, z níž vyplynula, kromě jiného, zvyšující se poptávka po vzdělávacích aktivitách. Analýza však rovněž ukázala, že existují desítky institucí, většinou na lokální úrovni, které tuto nabídku seniorům zajišťují. Na opačném pólu lokální nabídky pak stojí vysoké školy, které seniorů vzdělávací programy také nabízejí.  Z hodnocení analýzy jednoznačně vyplynulo, že v regionu chyběla instituce, která by byla schopna své služby seniorům nabídnout přesně mezi těmito dvěma póly – lokálním a nadregionálním – a to tak, že by dokázala připravit nejen nová témata, ale zejména novou strukturu vzdělávání, v níž, ruku v ruce s edukační rolí by byla akcentována role sociální. Nová struktura, která by umožnila větší propojení jednotlivých míst v regionu, našla přirozené vazby mezi městy a obcemi a získala určitý nadhled, aniž by rezignovala na místní podmínky. Proto byly ke spolupráci v jednotlivých místech realizace osloveny i radnice, jejichž odezva byla a je velmi dobrá, a v některých místech již skutečně dlouhodobá a systémová.  Po roce diskusí, příprav a hledání partnerů bylo rozhodnuto zahájit v roce 2012, za podpory Středočeského kraje a pod jeho záštitou, Akademii 3. věku VISK. Pilotně byl ověřen první dvousemestrální vzdělávací program Historie a kultura ve třech městech kraje – v Příbrami, Rakovníku a Kutné Hoře. Úspěch tohoto programu byl až nečekaný a byl impulsem pro přípravu dalších dvou vzdělávacích programů, taktéž dvousemestrálních – Svět literatury a Dějiny umění. Lektorské obsazení všech programů se podařilo nastavit nejen na vysokou odbornou úroveň úzkou spoluprací s vysokoškolskými pedagogy, pracovníky regionálních muzeí, středoškolskými pedagogy a odborníky z dalších institucí. Programy jsou strukturovány jako série na sebe navazujících modulů, studenti musejí skládat zápočty a závěrečné zkoušky, které dostávají zaznamenány do studijních průkazů, musí obhajovat své závěrečné práce. A každý z modulů je koncipován jako celodenní seminář, který je interaktivní, a v jehož rámci je prostor na diskuse, na neformální povídání, ale i čas na občerstvení a odpočinek.  Již po absolvování prvních programů se začaly spontánně vytvářen skupiny seniorů, které se mnohde scházejí i mimo program A3V VISK a připravují si další vlastní aktivity. V současné době, v pátém roce trvání A3V VISK, realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje vzdělávací programy pro seniory již v deseti městech kraje: v Příbrami, Dobříši, Březnici, Rakovníku, Mělníku, Nymburce, Zruči nad Sázavou, Neratovicích, Mnichově Hradišti a Kutné Hoře. Kromě výše uvedených dvousemestrálních programů institut připravil a realizuje celoroční jazykové kurzy angličtiny a němčiny, jednosemestrální studia s názvy Historie a vývoj zahradního umění, Dějiny vědy a techniky, Mytologie, Světová náboženství, kurzy Digitální fotografie, kurzy pohybových aktivit a zdravotní tělesné výchovy a řadu jiných. V prvním roce se programů zúčastnilo 81 seniorů, ve druhém roce se počet zdvojnásobil na 157 osob a postupně počet narůstal tak, že v letošním roce se do A3V VISK zapojilo již na 400 osob.  Spektrum studijní nabídky se stále rozšiřuje a nabízí se programy, přednášky a kurzy podle potřeb cílové skupiny.  Velmi dobře probíhá i spolupráce s představiteli měst, v nichž se A3V VISK realizuje a je třeba ji vysoce ocenit. Je důkazem toho, že si města váží svých občanů a snaží se i touto formou naplňovat jejich vzdělávací a sociální potřeby.   Více informací o VISK získáte u jejího ředitele Mgr. Jiřího Holého: holy@visk.cz mobil: +420 606 656 724   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Senior Point představil nabídku služeb a aktivit na tento rok

7.4.2016 | 21:04 | Z radnic - Přednášky, výlety, filmová představení, kondiční cvičení, taneční odpoledne, či vzdělávání. To a mnohem více čeká v letošním roce všechny aktivní příbramské seniory, kteří využijí nabídku Senior Pointu. Jejich vůbec první setkání se konalo v pondělí v prostorách bývalé základní školy v Žežické ulici, kde od února toto nové kontaktní místo pro seniory sídlí. Aktuality a novinky se budou dozvídat u společného posezení u kávy, které je naplánováno na každé první pondělí v měsíci. Zároveň se při těchto setkáních budou moci hlásit na různé aktivity z bohatého programu Senior Pointu a spolupracujících organizací. Město Příbram má přibližně 32.000 obyvatel, z čehož je cca 4.000 seniorů. Někteří z nich jsou organizovaní, někteří nikoliv. Snahou vedení města je nabídku aktivit sjednotit a nabídnout ji k dispozici všem seniorům z řad příbramské veřejnosti. Ať už těm, kteří jsou registrováni v nějaké organizaci, tak i neregistrovaným. „Tuto vizi splňuje model Senior Pointu, který se již osvědčil zejména v Jihomoravském kraji. I v Příbrami teď nově zastřešuje jak volnočasové, tak i vzdělávací aktivity příbramských seniorů,“ uvedla v této věci místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. Příbramský Senior Point je od února letošního roku kontaktním místem pro starší občany, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkovává pomoc v nejrůznějších oblastech, například v právní problematice, bezpečnosti či orientaci v sociálním systému. Senior Point je zároveň také pořadatelem některých aktivit, jako jsou například exkurse, přednášky, nebo návštěvy divadel.   Identifikační karta seniora města Příbrami Město Příbram je mezi seniory a nově vzniklým Senior Pointem spojovacím článkem. A to nejen finančně, ale zejména tím způsobem, aby byly veškeré aktivity přístupny všem příbramským seniorům, kteří projeví zájem. Dalším vstřícným krokem je projekt tzv. Identifikační karty seniora města Příbrami. „Jednotlivé instituce nabízejí našim seniorům nejrůznější výhody, neexistuje ovšem jednotný doklad, který by prokazoval, že držitelem je právě senior. Prostřednictvím této karty proto chceme sjednotit poskytování služeb různých organizací. Kromě identifikační funkce připravujeme i další služby, které budou na kartu navázány,“ informuje místostarostka Ženíšková. Registrace do programu Identifikační karta seniora města Příbrami bude spuštěna koncem měsíce dubna. Hlásit se mohou senioři ve věku 65+. Každý, kdo se do projektu přihlásí, si bude moci do tří týdnů osobně vyzvednout identifikační kartu seniora v Senior Pointu. Držitel karty bude mít automaticky levnější služby (např. vstupné nebo permanentky) ve všech příspěvkových organizacích města, dále levnější parkování ve městě a další výhody. S rozvojem projektu budou přibývat také slevy v oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzeí, či galerií. Seznam poskytovatelů slev bude znám v době spuštění registrací. Registrace je zdarma a od 26. dubna ji bude možné provést pouze osobně v příbramském Senior Pointu v Žežické ulici 193, 261 01 Příbram VII. Otevřeno je v pondělí od 12.00 – 15.00, ve středu od 10.00 – 13.00 a ve čtvrtek od 11.00 – 14.00 hodin. Kontakt: tel.: 778 779 898, e-mail: pribram@seniorpointy.cz   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Technické služby likvidují následky zimy. Hlaste výtluky!

6.4.2016 | 09:42 | Z radnic - Technické služby města Příbrami v uplynulých dnech začaly likvidovat následky letošní zimy. První strojový úklid komunikací od inertního materiálu a dalších nečistot, které leží v ulicích města po zimě, již začal. Představuje strojní zametení silnic a chodníků od asi 150 tun posypového materiálu a jiných nečistot ze zimy, probíhá také čištění kanálů. Po strojovém úklidu následuje ruční dočištění, úklid přilehlých prostorů (zelené pásy, keře, dvory, stání pro odpadové nádoby, dětská hřiště, místa okolo laviček, úklid prostranství apod.). Po skončení jarního úklidu se plynule přechází na systém denního úklidu a blokového čištění. Součástí po-zimního úklidu jsou také opravy výtluků. Ty se začnou blokově opravovat od 16. do 42. týdne. Ročně se jedná až o 1500m² vyspravených komunikací. V této záležitosti prosíme občany o spolupráci. Pro to, aby následky zimy na komunikacích byly odstraněny co nejdříve, je žádáme, aby začali nahlašovat místa, kde preferují nedostatky po zimě odstranit přednostně. Oznámení je možné učinit prostřednictvím internetových stránek Technických služeb města Příbrami na adrese: http://www.ts-pb.cz/index.php kliknutím na oranžové tlačítko OZNAMUJI (vpravo nahoře).   Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

<<<123456.>>>

Reklama

Reklama

Reklama
Oprava a servis kuchyňských zařízení

Reklama
Nový a použitý kancelářský i bytový nábytek

Reklama
Jóga, nejen pro zdravá záda

Reklama
Práce, brigáda - sezónní prodej ovoce a zeleniny

Reklama
JK Autosevis

Reklama
Restaurace Na Hradbách - Hudební večery

Reklama

Reklama
Eurotranslation

Reklama
Ford Kuba

Reklama
Auto Taube

Meteoradar

TV FonkaGym TVOnline kamery

Online kamera - Náměstí J. A. Alise
Autobusové nádraží
Nemocnice
Dvořákovo nábřeží
Pražská ulice
Náměstí 17. listopadu
Náměstí T. G. Masaryka
Jiráskovy sady
Plavecký bazén
Zimní stadion
Aquapark Příbram

Podporujeme
Spolek ve čtvrtek

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz