Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

O dalším osudu domů v Březnické ulici rozhodnou zastupitelé na konci dubna

5.4.2016 | 08:49 | Z radnic - Katastrofální stavebně technický stav nemovitostí v ulici Březnická byl projednáván na dvou posledních jednáních zastupitelstva města Příbrami. Hlasování však zastupitelé i napodruhé odložili. Do příštího zasedání bude materiál doplněn o stanoviska nájemníků. Dodány budou také informace o nákladech na případnou demolici budov. Na základě analýzy potřebných investic a budoucí ekonomiky provozu těchto budov rada města doporučila zastupitelům schválit záměr jejich prodeje. Aktuální znalecký posudek odhaduje cenu nemovitostí na 4.803.431,00 Kč. „Ty domy jsou v tak špatném stavu, že oprava postrádá smysl. Jako nejrozumnější se nám v tomto případě jeví prodej. A z utržených peněz začít s opravami majetku, který nám zbývá, a kde to má smysl,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. Z hlediska získání co nejvýhodnější ceny se radě města jeví jako nejefektivnější forma prodeje dražba. „V minulosti se stavem objektů v Březnické ulici nebylo prováděno de facto nic. Navíc byly zcela nekoncepčně tři byty odprodány soukromým vlastníkům,“ upozorňuje dále starosta s konstatováním, že situace a nutnost jejího řešení je akutní zejména z toho důvodu, že v těchto nevyhovujících podmínkách žijí lidé. K tomu, aby měli zastupitelé ke svému rozhodování veškeré podklady, dostanou k dalšímu projednávání mimo jiné také vyjádření stávajících nájemníků a vlastníků jednotlivých bytových jednotek a také přesnější vyčíslení nákladů na případnou demolici budov. V domech v Březnické ulici je celkem 18 bytů, z nichž tři jsou v soukromém vlastnictví, 15 je ve vlastnictví města: devět bytů je obsazeno nájemníky a 6 je prázdných.   Další postup v této věci se bude znovu řešit na jednání zastupitelstva 25. dubna.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Příbram se zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

5.4.2016 | 08:35 | Z radnic - Nelíbí se vám odpadky pohozené v přírodě? Vadí vám nepořádek v okolí vašich domovů? Pokud ano, tak se v sobotu 16. dubna 2016 připojte k úklidové akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Stejně jako vloni se jí účastní i město Příbram. Cílem pro rok 2016 je podle organizátorů nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale také rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejností a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. O tom, že akce má smysl, není pochyb. „Vloni přišlo na 60 dobrovolníků, kteří sebrali 15 m3 komunálního odpadu, cca 70 pneumatik, vytřídilo se na 30 pytlů plastů a našlo se i několik kanystrů nebezpečného odpadu,“ připomíná výsledky loňského dobrovolnického úklidu Marcel Strnad z odboru životního prostředí. Příbramský dubnový úklid se netýká jen města samotného, ale i přilehlých osad. „Pro jejich obyvatele zajistíme rukavice, pytle a následný svoz odpadu z příslušných lokalit. Hlásit se mohou telefonicky, nebo emailem na níže uvedených kontaktech,“ dodává Marcel Strnad s tím, že technické služby nasbíraný odpad hned ten den odvezou.   Dobrovolníci o účast na této akci se mohou přihlásit na odboru životního prostředí telefonicky na čísle 318 402 476, nebo emailem marcel.strnad@pribram.eu   Akci Ukliďme Česko můžete znát z minulých let. Letošní ročník, oproti těm předchozím, proběhne ve vzájemné spolupráci organizátorů akce Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody, který více jak 20 let zajišťoval průběh obdobné akce Ukliďme svět. Letos tak příznivci obou organizací spojí síly a budou uklízet pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Výsledkem nové spolupráce je velmi ambiciózní cíl: zapojit do akce 100 000 dobrovolníků.   Více informací naleznete zde: http://www.uklidmecesko.cz   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Úplná uzavírka silnice III/11812 Příbram – Jerusalem

30.3.2016 | 21:55 | Z radnic - Termín uzavírky je 6. 4.-22. 4. 2016.  Důvodem uzavírky je oprava povrchu komunikace.  Odpovědná osoba: Stanislav Belza, tel.: 606 616 571.   Vyjádření ARRIVA Praha: Uzavírka se týká linky 300042 (D42) Příbram-Krásná Hora n. Vlt.-Petrovice. Po dobu úplné uzavírky linka pojede ze zastávky Příbram,Sázky rozc. ulicí K Hatím, dále po místní komunikaci ve směru na Brod, po I/66 na III/11815 a přes Konětopy na III/11812. Neobslouží zastávky Příbram, rozc. k šachtě 9 a Příbram,Jerusalém. V termínu 6. 4. až 10. 4. 2016 autobusy budou jezdit uzavírkou, od 11. 4. do 17. 4.2016 bude uzavírka pro veškerý provoz, od 18. 4. do 22. 4. 2016 autobusy opět jezdit budou. Bližší podrobnosti a dopravně inženýrská opatření naleznete zde:http://pribram.eu/aktualni-temata/uplna-uzavirka-silnice-iii-11812-pribram-jerusalem.html   a mapka uzavírky s objízdnou trasou je zde: http://pribram.eu/files/post/102049/DIO_15-138_KSUS_Strabag_11812_Jerusalem_2016%20%283%29.pdf

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Příbrami dostali nový výtah

30.3.2016 | 21:44 | Z radnic - Z nového výtahu se těší obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici. Do užívání jej dostali již před Velikonocemi. Přípravné práce započaly v prosinci minulého roku, vlastní stavba nového výtahu byla zahájena 24. února. Kolaudace nového výtahu proběhla 24. března. Celkové náklady na nový výtah dosáhly částky 678 000,- bez DPH (z ceny budou odečteny méněpráce ve výši 11.000,- Kč za malování). V rekonstrukcích výtahů v domech s pečovatelkou službou město Příbram pokračuje. Další nový výtah se již buduje v DPS v ulici Jana Drdy.   Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Legiovlak přijede do Příbrami

21.3.2016 | 21:47 | Z radnic - 29. března dorazí Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích – na nádraží v Příbrami. Už dvanáct zrekonstruovaných vagonů představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Veřejnosti bude k dispozici zdarma až do 5. dubna, pak se přesune do Berouna. Třetí zastávkou letošní pouti Legiovlaku, projektu Československé obce legionářské, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát, je příbramské nádraží. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a zavítala už i krátce na Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá již z 12 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů do Československa si legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví. „V Příbrami představíme Legiovlak 29. března, v 10:00 slavnostně zahájíme naší unikátní výstavu, letos máme v plánu navštívit 28 měst a ovcí České republiky,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „Zůstaneme zde do 5. dubna a doufáme, že místní zaujmeme a přijdou se podívat a třeba i zjistit něco o svých předcích. Posádka vlaku dokáže hledat konkrétní osoby v databázi legionářů, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty i vzpomínky.“ Samotný Legiovlak bude přístupný zcela zdarma každý všední den od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 18:00. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každý den od 13:00 a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Posádka vlaku v dobových uniformách je vždy k dispozici jak k odbornému výkladu, tak k pomoci s pátráním po legionářích mezi předky návštěvníků. Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. „Letos jsme opět rozšířili o jeden vagon, který představuje kinosál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, ve kterém budeme promítat dobové dokumenty a filmy. Máme dokonce i originální promítačku, která k těmto účelům sloužila našim legionářům, ta samozřejmě bude v expozici jen staticky,“ říká Charfreitag a vysvětluje: „Všechny naše vagony jsou sto let staré originály, které sice přímo nepřepravovaly naše legionáře, ale i tak bylo velmi obtížné opravit je do provozuschopného stavu.“ Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout zázemí ubytovacího vozu, kterému se říkalo těpluška, polní poštu, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, či kovářský vagon s obráběčkou dílnou. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin. Cílem Legiovlaku je připomenout opomíjené legie především nejmladším, proto jsou pro kolektivy připraveny zdarma exkurze s výkladem. Zájemci o skupinovou prohlídku se mohou dopředu objednat na e-mailu skoly@legiovlak.cz nebo na tel. 734 315 642 a domluvit si přesný čas. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.   Jiří Charfreitag, tajemník projektu

Kamarád může najít svého kamaráda v Dobrovolnickém centru Adra

19.3.2016 | 09:12 | Z radnic - Velké příležitosti, jak pomoci ostatním, přicházejí zřídka, ale ty malé nás obklopují každý den. Jedna taková příležitost se v Příbrami objevila 11. března 2016 v podobě otevření Dobrovolnického centra Adra v ulici Čs. Armády. Koordinátoři humanitární organizace Adra, spolu s plnou místností studentů příbramského Gymnázia pod Svatou Horou, nabídli svoji pomocnou ruku těm, co to potřebují.   O dobrovolnictví se mluví, píše, ale co skutečně představuje? "Narodila jsem se do skvělé rodiny. Proto bych ráda pomohla dětem, které takovou kliku neměly, a tím jim předala alespoň trošku toho štěstí," odpověděla při slavnostním otevření centra studentka příbramského gymnázia na otázku, proč se přihlásila jako dobrovolník, který ve svém volném čase a zadarmo pomáhá ostatním. Výše uvedené vyjádření studentky hovoří za vše. Ne každé dítě má to štěstí, že se narodí do rodiny, kde vše funguje tak jak má. Právě pro takové děti zahájila Adra, ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram, program pod názvem Kamarád hledá kamaráda. Jeho cílem je navázání přátelského vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem. „Hlavním úkolem dobrovolníků bude pod vedením odborníků zpříjemnit a smysluplně naplnit volný čas dětí. Budou si s nimi povídat, předčítat knihy, pomáhat jim s učením do školy, nebo je doprovázet na procházky,“ přiblížila činnost Marcela Puškárová, koordinátorka projektu Kamarád hledá kamaráda. „Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. V každém případě je ale důležité, aby jejich činnost probíhala pod záštitou organizace, která dobrovolníkům poskytne potřebné zázemí. A to Adra splňuje,“ uvedla k otevření Dobrovolnického centra místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že pomáhající si za to, že dávají část svého času, energie a schopností ve prospěch potřebných, zaslouží velké poděkování. „Především si vážím dobrovolníků z řad studentů, kterým není osud dětí lhostejný,“ dodala místostarostka. Dobrovolnictví je známkou zdravé občanské společnosti. Držme tedy příbramskému Dobrovolnickému centru Adra pěsti, aby se mu dařilo propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují.   Dobrovolnická centra ADRA Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí jejich života. V roce 2015 spolupracovalo 11 dobrovolnických center ADRA v České republice se 149 sociálními, zdravotnickými a dalšími zařízeními a koordinovalo činnost 1 832 pravidelných dobrovolníků. Ti věnovali druhým již 68 200 hodin svého volného času a celkem uskutečnili 35 160 návštěv.   Dobrovolnické centrum v Příbrami sídlí v ulici Čs. Armády č. 5. Foto: 01.jpg: Program pod názvem Kamarád hledá kamaráda zahájila Adra ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram. Slavnostního zahájení se zúčastnila i místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. 02.jpg: Koordinátoři humanitární organizace Adra spolu s plnou místností studentů příbramského Gymnázia pod Svatou Horou nabídli svoji pomocnou ruku těm, co to potřebují. 03.jpg: Marcela Puškárová, koordinátorka projektu Kamarád hledá kamaráda.   Autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Jaro je za dveřmi! První Farmářský trh bude 19. března!

18.3.2016 | 08:29 | Z radnic - Jaro je za dveřmi! První Farmářský trh bude 19. března! Zveme všechny příznivce farmářských trhů v Příbrami na sobotu 19. března 2016, kdy se uskuteční první letošní farmářské trhy s velikonoční tématikou. Kromě obvyklého sortimentu se na trzích objeví vzrostlé zelené osení, první jarní sazeničky petrklíčů, fialek, narcisek, dále pak si mohou návštěvníci zakoupit pomlázky, velikonoční vajíčka, pečené beránky různých tvarů a velikostí. Přijďte s námi přivítat jaro v sobotu 19. března 2016 od 8,00 hodin do areálu Hořejší Obory. O týden později, tj. v sobotu 26. března 2016, se na Václavském náměstí uskuteční Velikonoční trhy. Zde si mohou návštěvníci „dokoupit“ to, co jim na svátečním stolu ještě chybí.   Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Memoriál Bedřicha Šupčíka: závod v olympijském šplhu startuje již tuto sobotu

16.3.2016 | 10:45 | Z radnic - V sobotu 19. března se v Příbrami uskuteční Memoriál Bedřich Šupčíka ve šplhu na laně bez přírazu. Šplh už sice není mezi olympijskými sporty, ale při sledování výkonů borců nejednoho diváka jistě napadne, že tato disciplína by si zařazení rozhodně zasloužila. Olympijský šplh je sportovní disciplína, o které nemá moc lidí v naší republice nejspíše vůbec povědomí.  V našem městě to však neplatí. Příbramský Sokol se šplhu na laně bez přírazu věnuje již mnoho let. První memoriál připomínající si prvního československého olympijského vítěze v této disciplíně, Bedřicha Šupčíka, se konal již v roce 1993. A další ročník tohoto závodu již klepe na dveře.  Šplh na laně bez přírazu nohou je velice náročný, a bez dlouhodobého tréninku v podstatě není možné uspět. Závodník startuje ze sedu, a ani v začátku šplhu se nesmí odrazit nohama. Čas každého borce je měřen elektronickou časomírou. Dorostenci a ženy šplhají na laně dlouhém 4,5 metrů, muži a senioři na laně osmimetrovém. „V letošním roce navazujeme na velmi úspěšný loňský ročník, který se mohl pochlubit nejen tradičně vynikajícími výkony, ale současně se jednalo o závod s historicky nejvyšším počtem závodníků. Je také možné, že se v letošním roce opět dočkáme nového člena Klubu Bedřicha Šupčíka,“ uvedl za pořádající Sokol Příbram Jiří Kotlan s vysvětlením, že prestižní klub sdružuje nejvýkonnější a nejrychlejší závodníky v historii memoriálu. Klub v současné době čítá 22 závodníků a jediným možným způsobem vstupu do něj je překonání "magické" hranice 7.20 sekundy na osmimetrovém laně. „Je to čas, ve kterém Bedřich Šupčík v roce 1924 na OH v Paříži v Olympijském šplhu zvítězil,“ doplňuje Jiří Kotlan.  Chcete-li vidět dech beroucí sportovní výkony, tak neváhejte a přijďte v sobotu 19. 3. 2016 ve 13 hodin do příbramské sokolovny. Vstupné je dobrovolné a navíc Vás v doprovodném programu čeká vystoupení silové gymnastiky v podání semifinalistů talentové soutěže, skupiny Five Fellas.   Olympijský šplh a Klub Bedřicha Šupčíka Za olympijský šplh se považuje šplh na laně ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše 8 m. V současnosti již tato disciplína mezi olympijskými sporty nefiguruje. Naposledy byl šplh zařazen na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1932.  V dnešní době již není tento sport příliš rozšířen a to především kvůli své značné fyzické náročnosti. Během roku se však v České republice koná osm velkých cen a celá sezóna je zakončena mistrovstvím republiky, které se pravidelně koná v prosinci. Memoriál Bedřicha Šupčíka je pro mnoho závodníků tím nejvýznamnějším závodem sezóny. Více zde: http://sokolpribram.cz/mbs/klub-bedricha-supcika Počátky příbramského Memoriálu Bedřicha Šupčíka sahají do roku 1993, kdy se uskutečnil jeho nultý ročník. Členové Sokola Příbram tehdy slavili 130 let od založení a hledali vhodnou sportovní akci, kterou by mohli přispět k obnově úspěšných tradic sokolské činnosti. Náhodou se dozvěděli o úspěchu sokolského sportovce Bedřicha Šupčíka, který na VIII. olympijských hrách v Paříži získal v čase 7.20 sekundy pro tehdejší Československo zlatou olympijskou medaili ve šplhu na laně bez přírazu. Vzhledem k tomu, že se šplh na laně po roce 1932 z programu olympijských her definitivně vytratil, zrodila se myšlenka oživit tuto historii podobným závodem. Časy z doby Šupčíkova působení jsou již dávno překonány. Klub nesoucí jméno tohoto našeho významného sportovce sdružující borce s časem pod 7.20 sekundy má již 22 členů. Držitelem historicky nejlepšího času v olympijském šplhu je Aleš Novák ze Šternberka. Jeho rekord pochází z Mistrovství České republiky 2009 a má hodnotu 4,87 sekundy. https://youtu.be/Zqs02QlJ0l4 Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Novák 800: Posledních sto dvoudenních vstupenek z limitované série!

10.3.2016 | 13:33 | Z radnic - Pokud si chcete užít červnový festival Novák 800 se vším všudy, tak neváhejte se zakoupením cenově výhodných dvoudenních vstupenek z limitované edice! V předprodeji v příbramských informačních centrech jich zbývá posledních sto. Za 390 Kč dostanete hodně muziky za zvýhodněnou cenu! Skupina Buty, Monkey Business, ATMO nebo Gipsy.cz, se spolu s pěveckými hvězdami jako je Lucie Bílá, Petr Kolář, či Dara Rolins již těší na příbramské publikum. Festival „Novák 800“ se nezadržitelně blíží a zvýhodněné vstupenky mizí rychlým tempem. „Pokud lístky ještě nemáte, doporučujeme si je co nejdříve pořídit. 390 Kč je nejnižší cena, za kterou můžete získat vstup na oba dva dny festivalu,“ upozorňuje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s doplněním, že koupíte-li si lístek na oba dva dny najednou, ušetříte 140 korun, než když je budete kupovat na každý den zvlášť. K dostání je rovněž dalších bezmála 250 cenově výhodných vstupenek na sobotní večer, jehož hlavní hvězdou bude Lucie Bílá. Kdo chce ušetřit na vstupném, neměl by váhat! Zvýhodněný prodej vstupenek končí v Informačním centru na Zámečku - Ernestinu a v Informačním centru v Knihovně Jana Drdy 31. března. V infocentrech si můžete zakoupit jak dvoudenní vstupenku za 390 Kč, tak pochopitelně i zvýhodněné vstupenky jednodenní: na pátek za 220 Kč, nebo na sobotu za 290 Kč. „Po vyprodání limitované série již nepředpokládáme žádné slevy na vstupném,“ dodala Ženíšková. Od 1. dubna bude možné vstupenky na festival zakoupit výhradně v prodejní síti Ticketstream, ovšem již pouze jako jednodenní za 270 Kč na pátek, a za 340 Kč na sobotu. Více o festivalu a programu se dozvíte na speciálně vytvořených stránkách k oslavám města Příbrami http://www.pribram800let.cz/   Příbram v letošním roce ožívá nejen festivalem Novák 800, ale i horníky a dalšími akcemi!   Letošní rok je pro Příbram klíčovou číslovka 800, kterou si připomíná osm staletí od první písemné zmínky o své existenci. V průběhu celého roku jsou naplánovány výstavy, koncerty, sportovní klání či divadelní představení. Jedna z hlavních akcí se připravuje na víkend 10. - 12. června. Na oslavy se chystá až 3000 oficiálních hostů z České republiky i zahraničí. O tomto červnovém víkendu se uskuteční jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků. Aby město vyhovělo všem zájmovým skupinám, ten samý víkend proběhne v areálu Nového rybníka a letního kina dvoudenní festival NOVÁK 800, na němž vystoupí řada předních hudebních interpretů českého showbyznysu.   Kalendář akcí zde: http://www.pribram800let.cz/   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Kotlíková dotace aktuálně

8.3.2016 | 09:01 | Z radnic - Dle informací na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje z 1. 3. 2016 se objem finančních prostředků vyčleněných na takzvané kotlíkové dotace v rámci výzvy s názvem Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018  zřejmě vyčerpá již v prvním kole. Od jeho vyhlášení letos v lednu krajský úřad k dnešnímu dni eviduje 2 390 žádostí, přičemž podle jeho odhadu by mělo být uspokojeno asi 3 500 žadatelů. Více informací se dočtete zde: http://pribram.eu/aktualni-temata/kotlikova-dotace-aktualne.html A zde: http://pribram.eu/aktualni-temata/povinne-kontroly-kotlu-v-r-2016.html     Svobodová Pavlína, tisková mluvčí

Centrum sociálních a zdravotních služeb má nového ředitele

6.3.2016 | 20:48 | Z radnic - Rada města Příbrami na svém jednání 29. února 2016 jmenovala nového ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru dostali čtyři uchazeči, z nichž vzešel jako vítěz Mgr. Jan Konvalinka. Výběrové řízení realizovala personálně-poradenská a zprostředkovací agentura PSYCH-INFORM, s.r.o., která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu - přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. Agentura na základě uzavřené smlouvy zajistila ve spolupráci s městem Příbram inzertní kampaň a také provedla rozsáhlé přímé oslovování jednotlivých osob z oblasti sociálních, zdravotnických a školských zařízení. „Z přímo oslovených lidí byla agenturou vznesena nabídka celkem sto čtrnácti vedoucím pracovníkům. Na základě životopisů a dalších dostupných informací bylo vytipováno šest osob, se kterými jsme již i my jednali jako s potenciálními zájemci,“ za vedení města uvedla místostarostka Alena Ženíšková s tím, že do užšího výběru postoupili čtyři z nich. „Na základě posouzení intelektových předpokladů, motivace pro výkon dané pozice, pracovní orientace, řídících principů, silných a slabých stránek každého jednotlivce a také s důrazem na komunikační schopnosti doporučila agentura ke jmenování právě Mgr. Jana Konvalinku,“ vysvětlila místostarostka s tím, že rada města doporučení přijala jednomyslně. Nový ředitel nastoupí k 1. 4. 2016.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  

Dárek od rožmitálské radnice může zachránit život

3.3.2016 | 19:42 | Z radnic - Město Rožmitál pod Třemšínem rozdalo všem rožmitálským školákům i předškolákům reflexní pásky. Tento dárek s erbem města dostali hned v prvním týdnu platnosti novely silničního zákona také všichni obyvatelé domů s pečovatelskou službou. Chodci mají od 20. února mimo jiné povinnost nosit reflexní prvek, pokud se například ve tmě, za šera nebo za mlhy pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Odborníci dodávají, že kvůli vlastní bezpečnosti je dobré využít reflexní prvky všude tam, kde hrozí, že řidič nemá možnost chodce bezpečně a včas rozeznat.   „Pořízením reflexních pásek jsme dětem a lidem v našich domech s pečovatelskou službou chtěli především zajistit větší bezpečnost na silnicích. Navíc mohou díky tomuto dárku od města dodržovat novelizovaný silniční zákon, aniž by je to stálo nějaké peníze,“ řekl starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek. „Rozhodně se jedná o smysluplnou investici. I kdyby pomohla zabránit byť jen jedinému vážnému zranění, stojí to za to. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, kde jsou chodci a cyklisté nejzranitelnější,“ doplnil starosta Josef Vondrášek. (fž) Snímky: František Žán Rožmitálští školáci s reflexními pásky, které dostali jako dárek od rožmitálské radnice. Asistent prevence kriminality Jaroslav Petráň a obyvatelky domů s pečovatelskou službou v Rožmitále pod Třemšínem s reflexními pásky.

Příbram opět podpoří Tibeťany vyvěšením vlajky

3.3.2016 | 19:12 | Z radnic - Ve čtvrtek 10. března si Příbram prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomene již 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Vyvěšením vlajky tak symbolicky podpoříme tento utlačovaný národ. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky. Akce, kterou v České republice organizuje občanské sdružení Lungta, probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. „Stejně jako minulý rok, tak i letos tímto gestem vyjadřujeme podporu boje za lidská práva,“ komentuje místostarosta města Příbrami Václav Švenda s důrazem na to, že takovéto události by se neměly přehlížet. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

<<<1234567.>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz