Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Až do samotného Nejdedálenu – přednáška o freeridu za polárním kruhem

29.12.2015 | 15:01 | Ze společnosti - Rok 2016 a akce v Cowárně odstartujeme v obytňáku za polárním kruhem. V něm a v tomto místě totiž lyžoval a zažíval dobrodružství Ondra Pekárek – kameraman, fotograf a freerider. Svahy mimo značené tratě poznával v Gruzii, Kosovu, Makedonii a dalších zajímavých a atraktivních destinacích. Do Příbrami přijede představit tuto adrenalinovou disciplínu svým okem. „Jezdím hlavně pro radost, a protože mě to baví. Bohužel je stále těžší zajezdit si v nerozježděném terénu, a proto se snažím objevovat nová střediska a skrytá místa ve střediscích, která jsou již freeridery zahlcená,“ přiblížil svůj pohled na freeride. Začátek přednášky je v 19.00. Pokud máte zájem se účastnit, tak si rezervujte své místo na info@cowarna.cz. Kapacita míst je omezená.

Tradiční vánoční tvoření ve čtvrtek

1.12.2015 | 10:41 | Ze společnosti - Na čtvrtek 3. prosince 2015 od 15,00 hodin si učitelé, rodiče a děti Základní školy Příbram VII, 28. října 1 připravili již počtvrté Vánoční tvoření pro celé rodiny. Na programu celého odpoledne se opět podílí i město Příbram, bez jehož finanční podpory by se akce těžko obešla. Ve třídách v 1. patře školy budete mít možnost společně se svými dětmi si vyrobit pod vedením pedagogů a hostujících výtvarníků tradiční i netradiční vánoční dekorace. Vyzkoušet si budete moci opět velmi oblíbené zdobení perníčků, výrobu andělíčků z vlněného rouna i jiných materiálů, drátkování, připravit si vlastnoručně vyrobené vánoční svícny a přáníčka, nebo na poslední chvíli postavičky Mikuláše a čerta. Těšit se zároveň můžete na předvánoční zpívání dětí v učebně hudební výchovy v 1. patře s paní učitelkou Helenou Kaiserovou, Evou Káčerkovou a paní vychovatelkou Jitkou Slámovou. Ani tentokrát nebude chybět něco dobrého k snědku i pití. Tradičně veškerý materiál bude na místě k dispozici, vše vlastnoručně vyrobené si odnesete ihned domů. V přízemí školy bude k dispozici šatna. Účastnický poplatek ve výši 2O Kč na každou dílnu poslouží jako příspěvek pro nadaci Kapka naděje. Tuto organizaci podpořili žáci naší školy z výtěžku z vánočního tvoření a jarmarků již v minulém roce.

Marmeláda v Knihovně Jana Drdy

19.10.2015 | 11:18 | Ze společnosti - Blanka Milfaitová je spojena s vynikajícími přírodními marmeládami a my vás zveme ve čtvrtek 22. října 2015 v 17 hodin na setkání nad její knihou "Příběh opravdové vášně" .   V knize so dozvíte o její roční marmeládové expedici, kdy s obytným vozem projela celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejrůznějších místech starého kontinentu.   Setkání se koná v prostorách Ústřední půjčovny pro děti (nám. T. G. Masaryka 156, 1. patro). Vstupné 60 Kč.

Příbramská radnice ocenila hrdinství dvou mladých mužů

9.10.2015 | 08:30 | Ze společnosti - Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka včera přijal ve své kanceláři dvojici mladíků, kteří bez zaváhání a nehledě na své vlastní riziko zasáhli při likvidaci požáru bytu. Starosta si na slavnostním, leč neformálním setkání nechal mladíky jejich příběh převyprávět a poté je odměnil drobnými dary a srdečnou pochvalou. 19. června 2015 zasahovaly jednotky požární ochrany - HZS Středočeského kraje a jednotky sborů dobrovolných hasičů města Příbram při likvidaci požáru bytu ve 2. patře (3. nadložní podlaží) bytového domu na příbramském sídlišti Drkolnov, v ulici Šachetní. Ještě před příjezdem hasičů tito mladíci – Matěj Hlaváč a Tomáš Ježek - bez zaváhání vnikli do domu a pomocí vnitřní hydrantové sítě lokalizovali požár natolik, že eliminovali jeho další šíření. Svým příkladným jednáním zabránili jak nárůstu materiálových škod, které rozvíjející se požár způsobuje, ale hlavně snížili na minimum riziko ohrožení životů obyvatel zasaženého bytu i ostatních obyvatel domu. Podle šetření HZS byly jen v bytě zasaženém požárem uchráněny hodnoty ve výši cca 300 tisíc Kč a přímá škoda dosáhla „jen“ částky cca 40 tisíc Kč. Osoby žijící v bytě musely být z důvodu nadýchání zplodin dopraveny k nemocničnímu ošetření. Velké poděkování tedy patří občanům, kteří neváhali pomoci, ale samozřejmě i zasahujícím hasičům za jejich náročnou a profesionální práci, kterou ve prospěch občanů nepřetržitě 24 hodin denně vykonávají. V tomto smyslu byla činnost jednotek požární ochrany, a to jak profesionálních, tak dobrovolných (které jsou zřízeny městem) velmi dobře hodnocena i na jednání Bezpečnostní rady ORP Příbram jejím předsedou – starostou města Příbram Jindřichem Vařekou.   Foto: Matěj Hlaváč a Tomáš Ježek na slavnostní návštěvě u příbramského starosty Jindřicha Vařeky dne 7.10.2015.  

Říjnový úklid Příbrami odstartoval v okolí ubytoven

6.10.2015 | 10:57 | Ze společnosti - Udržování čistoty ulic a veřejných prostranství mnohdy nebývá jednoduchým úkolem. Zejména v okolí některých ubytoven v našem městě to mnohdy nevypadá úplně vábně. Vedení města proto společně s Městskou policií Příbram, Technickými službami Příbram, neziskovými organizacemi, některými školami a hlavně společně s majiteli ubytoven naplánovalo na měsíc říjen 2015 několik úklidových akcí. Včera se začalo s úklidem v okolí ubytoven v ulici Pod Čertovým pahorkem. „Byla jsem mile překvapena, kolik lidí se do úklidu kolem ubytoven zapojilo. Přišli rodiče i se svými dětmi předškolního věku, sešlo se zhruba 30 lidí,“ uvedla k účasti na úklidu v ulici Pod Čertovým pahorkem místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že v současné době je velmi dobře nastavena spolupráce mezi městem a majitelem ubytoven v této lokalitě. „Úklidová akce byla pro lidi žijící na tomto místě mimo jiné motivací nejen k tomu, aby měli ve svém okolí uklizeno, ale i k postupnému nastartování motivace k řešení vlastní, mnohdy nepříznivé životní situace,“ dodala místostarostka. Další dvě úklidové akce se uskuteční ve středu 7. října. Sraz bude opět vždy v 10 a 15 hodin. Místo srazu první akce: prostor před restaurací Na Chmelnici, místo srazu druhé akce: v prostoru před OD OBI: u kruhového objezdu ve Školní ulici. V rámci preventivně naučné akce se do úklidu našeho města zapojí 8. a 9. října také žáci některých základních a středních příbramských škol se svými učiteli. Nižší ročníky budou uklízet nepořádek v blízkosti svých škol, vyšší ročníky vyrazí na vzdálenější místa dle předem připraveného harmonogramu. Žáci budou samozřejmě důkladně poučeni o bezpečnosti práce, doprovázet a pomáhat jim budou strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram. Uklízet se budou veřejná sportoviště, zelené plochy, veřejná prostranství, dětská hřiště a okolí škol. Technické služby zajistí přistavení kontejnerů, Městská policie zajistí ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s asistenty prevence kriminality dohlédnou nad zdárným průběhem akce. Všechny dílčí úklidové akce se uskuteční za spolupráce Města Příbram, Technických služeb, Městské policie Příbram, se zapojením dobrovolníků z řad nájemníků ubytoven, Azylového domu Příbram, neziskových organizací (NZDM Bedna, Magdalena, Alka) a dalších. Připojit se může kdokoliv z vás. Pro dobrovolníky je po práci připraveno malé občerstvení.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 01.jpg: I tento nepořádek během včerejška zmizel. 02.jpg: Městská policie, kromě toho, že přiložila ruce k dílu, zajistila ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s manažerkou prevence kriminality a asistenty prevence kriminality dohlédla nad zdárným naplánováním a průběhem akce. 03.jpg: Úklid probíhal okolo ubytoven v ulici Pod Čertovým pahorkem. 04.jpg: Místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková při hovoru s obyvateli ubytoven.

Do říjnového úklidu Příbrami se zapojí dobrovolníci, neziskové organizace, ale i školy

1.10.2015 | 10:51 | Ze společnosti - Udržování čistoty ulic a veřejných prostranství mnohdy nebývá jednoduchým úkolem. Zejména v okolí některých ubytoven v našem městě to mnohdy nevypadá úplně vábně. Vedení města proto společně s Městskou policií Příbram, Technickými službami Příbram, neziskovými organizacemi, některými školami a hlavně společně s majiteli ubytoven naplánovalo na měsíc říjen 2015 několik úklidových akcí. Do úklidu města se může zapojit také kdokoliv z vás! * První dvě akce jsou naplánovány na pondělí 5. října a budou se zabývat zejména úklidem kolem ubytoven v místě srazu. Sraz bude vždy v 10 a 15 hodin: Místo srazu první akce: v ulici Pod čertovým pahorkem, v prostoru před restaurací Sport Místo srazu druhé akce: na rohu ulice Bratří Čapků a S. K. Neumanna * Další dvě akce se uskuteční ve středu 7. října. Sraz bude opět vždy v 10 a 15 hodin: Místo srazu první akce: prostor před restaurací Na Chmelnici Místo srazu druhé akce: v prostoru před OD OBI: u kruhového objezdu ve Školní ulici * Poslední dvě říjnové akce se budou konat 8. a 9. října: V rámci preventivně naučné akce se do úklidu našeho města zapojí i žáci některých základních a středních příbramských škol se svými učiteli. Nižší ročníky budou uklízet nepořádek v blízkosti svých škol, vyšší ročníky vyrazí na vzdálenější místa dle předem připraveného harmonogramu. Žáci budou samozřejmě důkladně poučeni o bezpečnosti práce, doprovázet a pomáhat jim budou strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Příbram. Uklízet se budou veřejná sportoviště, zelené plochy, veřejná prostranství, dětská hřiště a okolí škol. Technické služby zajistí přistavení kontejnerů, Městská policie zajistí ochranné pomůcky a pytle na odpad a společně s asistenty prevence kriminality dohlédnou nad zdárným průběhem akce. Všechny dílčí úklidové akce se uskuteční za spolupráce Města Příbram, Technických služeb, Městské policie Příbram, se zapojením dobrovolníků z řad nájemníků ubytoven, Azylového domu Příbram, neziskových organizací (NZDM Bedna, Magdalena, Alka) a dalších. Připojit se může kdokoliv z vás. Pro dobrovolníky je po práci připraveno malé občerstvení.   Pavlína Svobodová, tisková mluvčí Foto internet

Vltava 2015 úspěšná!

29.9.2015 | 15:00 | Ze společnosti - Ve čtvrtek 24.9. proběhlo předávání sbírky z akce Vltava 2015, konané ve dnech 23.7. - 1.8. 2015. Dárci společně s Kontem Bariéry a projektem Sport pomáhá věnovali vozíčkáři Radkovi na handbike 148 199 Kč. Organizátorka, plavkyně Lucie Leišová je s vybranou částkou spokojená: "Na handbike se vybrala bez deseti tisíc celá částka, což je úplně skvělé. Všem Vám moc děkuji za milé zprávy, příspěvky a podporu. Moc jsem si toho celou dobu vážila. Už mám plán na podobnou akci na příští rok, ale u charitativní činnosti zůstávám. PS: Radek uz letos na handbiku najezdil 700 km. Já jsem na tom dala 5 metrů a zřítila jsem se do škarpy. Takže klobouk dolů". Předávání se účastnila také ředitelka nadace, paní Božena Jirků, která akci hodnotila velmi kladně a nadhodila otázku další případné spolupráce.

„Zebra se za tebe nerozhlédne“

7.9.2015 | 11:45 | Ze společnosti - Letní prázdniny již skončily a začal nový školní rok. Děti jsou plné zážitků ze dnů volna, nestačily si ještě zvyknout na nový denní režim a především nejsou až tak opatrné. Po celé republice proto probíhá první týden školy dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. V Příbrami se tato akce uskutečnila dnes 4. září ráno u základní školy ve Školní ulici. Policisté upozorňovali malé školáky na principy správného přecházení silnice. Hlavním cílem bylo posílit v nich zásady při vstupu do vozovky. Děti obdrželi úkolníček s vyobrazením zebry nebo pexeso s dopravními značkami. V odpoledních hodinách pak bude probíhat v družině přednáška zaměřená na dopravu, prvňáčci se dozvědí, jak se chovat jako chodci nebo cyklisté, jaké jsou dopravní značky apod. Chodci by měli vědět: přechází se přes přechody, pokud jsou na dohled, silnici lze přejít na přehledných místech, nikdy ne před křižovatkou nebo v zatáčce, je nutné se 3x rozhlédnout - vlevo, vpravo a znovu vlevo, při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem, před vstupem do vozovky musíme odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit, je nutné počkat, až automobil opravdu zastaví, neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech! musíme respektovat signalizaci, červená znamená stůj, při přecházení si musíme všímat i druhého jízdního pruhu. Jeden vůz nám dá přednost, v protijedoucím vozidle si ani řidič nevšimne, že někdo jde přes vozovku. je důležité nosit reflexní prvky, za šera nebo při hustém dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů.   por. Bc. Monika Schindlová, DiS. tisková mluvčí P ČR Příbram

Uprchlíci v Příbrami před sto lety

4.9.2015 | 16:39 | Ze společnosti - Existence starého světa skončila 28. června 1914 v Sarajevu. Atentát na následníka rakouského trůnu byl záminkou světové války, jejíž bitvy probíhaly na několika frontách. Do vojska byli postupně povoláváni muži z celého Rakouska-Uherska. Doma zůstávali převážně jen nemocní, starci, děti a ženy, které se ze dne na den musely naučit muže ve všem zastoupit, přestože většině z nich bylo do té doby vštěpováno, že se do „mužských“ záležitostí nemají plést. Rakousko-Uhersko nebylo na válku dostatečně připraveno, muži povolaní do války si museli z domova přinést dokonce i vlastní obuv, ponožky, rukavice a teplé vesty v předepsané barvě. Nemělo ani potřebné zásoby potravin a jiných nezbytných věcí. Vláda se alespoň snažila z těch míst monarchie, jimiž právě procházela fronta, evakuovat civilní obyvatelstvo, a tak zabránit jeho vyvraždění, když už v tamějších zákopech umírali její vojáci po tisících. Civilisty přesouvala na ta místa svého území, kde se neválčilo. Již na podzim 1914 přijelo do Příbrami a na Březové Hory, které měly dohromady kolem 18 000 obyvatel, 869 polských a rusínských uprchlíků z Haliče. Movitější byli ubytováni po domech, chudí v hostincích. Pokud byli židovského vyznání, starala se o ně i příbramská židovská obec. Pro jejich děti byla v budově chudobince zřízena škola. Dalších 68 haličských a bukovinských uprchlíků přijelo v únoru 1915. Koncem roku 1916 přijelo 147 Chorvatů, 55 Ukrajinců a 231 polských Židů. Po vypuknutí války s Itálií bylo ze dne na den nutné vystěhovat obyvatelstvo z jižního Tyrolska v okolí Rivy. Dne 20. května 1915 tam byl vydán rozkaz, že se příštího dne mají dostavit na nádraží s maximálně patnáctikilogramovým zavazadlem všichni, kteří tam zůstali po odchodu svých otců, manželů, bratrů a synů na frontu (zachránili se jen cvočkaři, vyrábějící kovové cvoky na okování podrážek bot, ponejvíce vojenských). Své domy museli opustit tak, jak byly, zvířata odvést na určené místo. Neměli čas opatřit si na cestu ani dost jídla. Bylo jim řečeno, že odcházejí na týden či dva, než fronta přejde. Museli nastoupit do určeného vlaku. Osobních nebylo dost, a tak cestovali i v dobytčích vagónech. Nevěděli, kam jedou a jak dlouho budou na cestě. Ženy, které měly většinou několik malých dětí včetně několikaměsíčních kojenců, se především snažily, aby se jim neztratily a aby je udržely při životě. Vlaky zastavovaly jen v nejnutnějších případech. Po strastiplné cestě přijelo 26. května 1915 do Příbrami asi 400 italských uprchlíků z horských oblastí Valle di Ledro. Na Březové Hory bylo přiděleno 162 italských uprchlíků, po přistěhování dalších Italů z okolních vesnic koncem roku 1915 jich tam bylo 200. Na příkaz okresního hejtmanství byli ubytováni v hostincích. Už po pár dnech bylo z vývoje válečné situace na italské frontě jasné, že se tu jejich pobyt protáhne, a tak jim muselo být nalezeno ubytování u místních rodin a musela jim být vyplácena podpora, za kterou by si mohli opatřit aspoň něco k jídlu, aby přežili. Zdejší lidé tady ale žádné uprchlíky nechtěli. Byla bída, jídla nebylo nazbyt. Už tehdy se na příbramském náměstí tvořily dlouhé fronty těch, kteří čekali na rozdělování chleba zakoupeného z obecních peněz. Příbramští se podle dochovaných pramenů a fotografií i osobních vzpomínek nečekaných hostů báli i proto, že třeba italští uprchlíci měli povětšinou tmavší pleť a vlasy. A prakticky nikdo nerozuměl jejich řeči. Vyděšení Italové zpočátku nevěděli, kde jsou. Po ubytování se nesměli bez povolení stěhovat ani navštěvovat se svými příbuznými a známými, kteří byli přiděleni jinam. Jedinou oporou, která jim v cizí zemi zůstala, bylo hlavně zpočátku pár italských kněží, kteří do Čech přijeli s nimi. A naštěstí byl tehdy v Příbrami kaplanem hrabě Antonín Bořek Dohalský (pozdější farář v Hluboši, pak kancléř arcibiskupské konzistoře; byl umučen nacisty v Osvětimi 3. září 1942), který uměl italsky a který jim pomáhal ze všech sil. Italové byli zvyklí používat pro přípravu svých jídel hlavně kukuřičnou mouku, kterou zdejší lidé nejedli, a tak se i v tomto směru hrany obrousily. Postupně si našli práci v továrnách nebo v zemědělství, aby nebyli nikomu na obtíž. Naučili se aspoň pár vět česky. I pro italské děti tu byla otevřena v sokolovně školní třída. Ještě v srpnu 1915 však mnozí uprchlíci spali na holé zemi na pohozené slámě, a proto se místní dobročinná organizace „komitétu dam“, která se charity ujala, snažila pro každého opatřit alespoň slamník. Když přicházela zima, ukázalo se, že uprchlíci nemají ani teplé oblečení. Proto byly v Příbrami pořádány sbírky. Konala se i sbírka vánoční, organizovaná učitelkami zdejších škol. Lidé přinášeli ze svého mála mouku, cukr, omastek, vejce, mléko, povidla, mák, hrách, svíčky, ořechy, jablka, obnošené šatstvo, prádlo, obuv a další věci, „aby mohla býti uspořádána jednoduchá, ale upřímná slavnost těm dětem, které válkou jsou zbaveny svého domova.“ Především Italové byli hluboce věřícími lidmi a jejich víra jim tady pomáhala přežít. Nevěděli kdy, ale pevně doufali, že jednou se domů vrátí. Byli šťastni, když jim bylo dovoleno sejít se se svými krajany a blízkými aspoň při pouti na Svaté Hoře, která je až dosud pro jejich potomky symbolem někdejšího vyhnanství a naděje. Nakonec tu museli zůstat více než tři roky. Několik desítek z nich zde zemřelo a jejich hroby jsou dosud na zdejších hřbitovech. Chorvatští uprchlíci odjeli v březnu 1918, ukrajinští v květnu, haličští v červnu. Když odjížděli, děkovali starostovi Maxu rytíři z Allemannů, lékařům, kteří je zdarma léčili, ředitelům škol a učitelům, duchovním a všem ostatním dobrodincům. Italští uprchlíci se směli vrátit domů až uprostřed zimy, v prosinci. Doma je čekala zaminovaná pole a v nejlepším případě jen holé zdi jejich vyrabovaných domů. „Bohemia mia“ je tam dosud připomínána názvy ulic a náměstí, pojmenovaných po českých obcích, které je tehdy přijaly. Přes počáteční odmítání se Příbramští tehdy přesvědčili, že se uprchlíků bát nemusí. V březohorské farní kronice stojí: „Nejvíce přízně od zdejších osadníků získali si uprchlíci italští pro svoji zbožnost a tiché skromné chování. Dospělí i dítky jejich přijímali častěji svaté svátosti (zpovídal je pan rektor Plešek ze Svaté Hory znající italsky a někdy sem dojížděl uprchlý kněz italský Don Lucillo Sartori dlící v Písku). Při mši svaté o nedělích a svátcích zpívali za průvodu varhan italské písně.“ A dál: „Doposud (1918) nalézají se zde váleční uprchlíci z Tyrol a těm bychom také od srdce přáli, aby se do své země vrátiti mohli, neb musí zde s námi strádati a bídu a nedostatek snášeti, vždyť drahota potravin a jiných životních potřeb dosáhla výše nikdy neslýchané.“ PhDr. Věra Smolová ředitelka Státního okresního archivu Příbram  

Tiskový monitor, středa 2. září 2015

2.9.2015 | 13:42 | Ze společnosti - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 informuje, že hypotéky začnou zdražovat. Podle Mladé fronty DNES banky rovněž snížily poplatky u běžných účtů. Deník Právo píše, že dochází ke stěhování národů. Hospodářské noviny uveřejnily výsledky nové studie porovnávající platy učitelů s platy vysokoškoláků zaměstnaných ve veřejném sektoru. Lidové noviny přibližují rostoucí příliv utečenců v Jihomoravském kraji. Pražský deník se zaměřil na aktuální ekonomickou situaci v Číně. LN: Fondy EU udržely rozpočet v plusu. Přebytek státního rozpočtu ke konci srpna klesl na 19 mld. Kč z červencových 25,7 mld. Kč. Loni v srpnu byl rozpočet ve schodku 14,8 mld. Kč. Podle ministerstva financí jde o nejlepší výsledek hospodaření ke konci srpna od roku 2007. Bez příjmů z fondů EU by podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska rozpočet dosáhl schodku 34 mld. Kč, což by bylo meziroční zhoršení o 19 mld. Kč. E15: Hypotéky začnou zdražovat. Poslední z trojice velkých hypotečních bank, Česká spořitelna, se chystá zdražit hypotéky. Od příštího týdne zvedne úrok u pětileté fixace na 2,09 % a úroky se zvednou také u většiny nabízených hypoték. Výraznější růst sazeb se však podle ekonoma skupiny Roklen Lukáše Kovandy očekávat zatím nedá. Mf DNES: Banky snížily poplatky za účet i o stovky ročně. Kvůli ostré konkurenci na bankovním trhu klesají nebo zcela mizí poplatky za běžné bankovní služby. Tento trend do ČR přinesly nové malé či středně velké banky. Nejvíce na poplatcích vybírá UniCredit Bank, Raifeisenbank a Komerční banka. Celkově nejlevnější bankou podle hodnocení projektu GEEN se pro rok 2014 stala Fio banka. HN: Lidé s VŠ: Nejmíň berou učitelé. Čeští kantoři zůstávají i po letech politických slibů nejhůře placenými vysokoškoláky. Více než oni si vydělá přes 80 % pracovníků s vysokoškolským titulem. Vyplývá to z nové studie think-tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE-EI. Průměrný plat učitele střední školy byl v loňském roce 28 803 Kč hrubého měsíčně, zatímco zbylí vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci veřejné sféry měli v průměru o 10 tis. Kč více. Právo: Odhalen podvod s DPH u drahých kovů za 4,5 mld. Specializovaný finanční úřad po rozsáhlé daňové kontrole dvou společností doměřil DPH ve výši téměř 4,5 mld. Kč. Jedná se dosud o největší rozkrytý a došetřený případ v Česku. Ke krácení daně docházelo u obchodů s drahými kovy. HN: Zeman by volil Pavla Rychetského. Prezident Miloš Zeman by v případných prezidentských volbách dal svůj hlas předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Řekl to včera při debatě s dětmi na zahájení školního roku v Základní škole Curieových v Praze. Rychetský se k Zemanovu výroku ani případné kandidatuře podle ČTK nebude vyjadřovat. Deník: Konec prázdnin. Ve školách vítali známé i nové žáky. Středoškoláky ze Střední odborné školy stavební a zahradnické z pražského Jarova přišel přivítat prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Popřál jim úspěšný start školního roku a ocenil také na škole vyučované technické obory, po kterých je na trhu silná poptávka. 2 HN: Bezhotovostních transakcí přibývá. Celkový objem bezhotovostních transakcí u obchodníků v 1. pololetí letošního roku meziročně vzrostl o 17,4 % na 198 mld. Kč. Lidé v daném období uskutečnili přes 274 mil. plateb, což je o 28 % více než ve stejném období loni. Informovala o tom Česká bankovní asociace. HN: Padající ceny na komoditních trzích zlevní Čechům plyn i elektřinu. Díky hroutícím se cenám komodit na světovém trhu mohou české podniky a domácnosti od ledna příštího roku očekávat další snížení cen elektrické energie. Plyn by se díky cenovým válkám mezi dodavateli mohl zlevnit již během letošního podzimu. E15: Soud jedná o „politické větvi“ Opencard. Pražský městský soud začal líčení s desítkou pražských radních a pěti dalšími obviněnými. Obvinění jsou i bývalí primátoři Bohuslav Svoboda (ODS) či Tomáš Hudeček (dříve TOP 09). Za porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže jim hrozí dva až osm let odnětí svobody. Obžalování však vinu odmítají a podle nich je vinna skupina kolem Pavla Béma (ODS), která pro Prahu nevýhodný projekt Opencard rozjela. Společnost O2 včera získala od firmy eMoneyServices opční právo na systém Opencard. Magistrát se tak s ní chystá vyjednávat o budoucnosti celého systému. HN: ČNB již za intervence utratila 110 miliard korun. Centrální banka musela v srpnu utratit cca. 90 mld. Kč, aby ubránila svůj kurzový závazek koruny vůči euru, vypočítal hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Od začátku roku Česká národní banka utratila při kurzových intervencích zřejmě 110 mld. Kč. HN: Globální růst bude zřejmě slabší, než se čekalo. Světová ekonomika pravděpodobně poroste pomaleji, než se dosud očekávalo. Uvedla to šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Podle ní je příčinou pomalejší zotavování vyspělých ekonomik a zpomalování růstu rozvíjejících se tržních ekonomik. HN: Šéfem trestního kolegia je František Púry. Novým šéfem trestního kolegia Nejvyššího soudu se stal 57letý František Púry, který se dlouhodobě specializuje zvláště na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. E15: Indie po roce našla velvyslance pro Prahu. Indie jmenovala nového velvyslance pro Českou republiku, nynějšího velvyslance v Maroku Krishana Kumara. Končí tak období, kdy Indie neměla v ČR žádného ambasadora. HN: Vitáskové hrozí, že v lednu skončí v čele energetického úřadu. Alena Vitásková by mohla v čele Energetického regulačního úřadu skončit už k 1. lednu 2016. Pokud se nestihne rychle schválit technická novela energetického zákona, bude vedení regulátora spadat pod zákon o státní službě. Podle něho nemůže vykonávat funkci úředník, který je trestně stíhaný. A to je Vitásková hned 2krát. LN: Moravská brána do Evropy. Jižní Morava čelí narůstajícímu přílivu uprchlíků. Jen v noci na úterý zadržela policie na nádraží v Břeclavi 214 uprchlíků, tedy zatím zdaleka nejvyšší číslo. Byl mezi nimi i velký počet žen s dětmi. Většina jich údajně pochází ze Sýrie. Právo: Počet žádostí o přesídlení z Ukrajiny se zpětinásobil. Počty žadatelů s českými kořeny o přesídlení z Ukrajiny do ČR se v létě téměř zpětinásobil z 250 na 1119. Podle zprávy ministra vnitra Milana Chovance jich do ČR přijelo již 151 z nich.

Tiskový monitor, pondělí 31. srpna 2015

31.8.2015 | 14:29 | Ze společnosti - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 přinesl srovnání výnosnosti penzijních fondů v členských zemích OECD. Česko opět obsadilo poslední příčku. Hospodářské noviny píší o obraně postkomunistických zemí EU proti přílivu uprchlíků. Běžencům se věnuje také Mladá fronta DNES. Deník Právo míní, že téma současné uprchlické krize by mohlo výrazně ovlivnit nadcházející krajské volby. Lidové noviny se zaměřily na cesty českých politiků do Číny. Pražský deník informuje o rekordně levné elektřině.   E15: Ekonomika rostla nejvíce od začátku krize. Zpřesněný odhad Českého statistického úřadu potvrdil výrazný růst českého hospodářství. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí meziročně stoupl o 4,4 %. Stejné číslo uváděl i předběžný odhad. Odhad mezičtvrtletního růstu dokonce statistici oproti předchozím údajům zvýšili z 0,9 na 1 %. Meziroční růst ekonomiky je nejvyšší od konce roku 2007.   HN: PSG se stahuje ze Sibiře. Otrokovická firma PSG odstoupila od smlouvy na výstavbu sibiřské elektrárny Poljarnaja. Reálně tak hrozí, že Česká exportní banka, potažmo státní rozpočet, přijde o více než 5 mld. Kč.   E15: Učitelům vzrostou platy. Pedagogům se od listopadu zvýší platy o 3 %, uvedla ministryně školství Kateřina Valachová. Nyní jedná s ministerstvem práce a sociálních věcí o změně tarifních tabulek. Regionální školy by podle ní měly být nově financovány podle počtu učitelů, nikoli žáků.   E15: Čechům vynášejí penzijní fondy nejméně na světě. Ve srovnání s vyspělým světem mají české úspory na důchod pouze minimální šanci na reálné zhodnocení. Tuzemské penzijní fondy totiž drží ve svém majetku nejnižší podíl akcií ze všech zemí OECD. Podle odborníků však větší sázky na akcie podstatně zvyšují šance, že se peníze dlouhodobě lépe zhodnotí. Loni se úspory Čechů na důchod zhodnotily po odečtení inflace o 1,3 %, tedy 4krát méně, než činil průměr zemí OECD.   Právo: Do politiky by se zapojilo jen osm procent lidí. Češi nemají příliš velký zájem zapojovat se do politických hnutí, aktivistických skupin a spolků. Aktivně se zapojit do politiky má v Česku zájem pouze 8 % občanů. „Nízký zájem o politiku není problémem jen v České republice, se stejným poklesem zájmu se totiž potýkají i ve světě. V USA na tuto problematiku poukazuje například prezidentská kandidatura miliardáře Donalda Trumpa. Nabízí se totiž otázka, zda celá demokracie není na rozcestí,“ řekl Právu prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.   LN: Snížená daň zboží nezlevnila, tvrdí analýza. Zavedení 2. snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % od letošního roku nepřineslo podle analýzy poradenské společnosti TaxVision pokles cen pro koncové uživatele. Naopak mírné zvýšení zisků zaznamenali někteří podnikatelé. Navíc výrobcům, prodejcům i dovozcům zboží, které patří nebo může patřit do 10% sazby, přibyly náklady na složitější administrativu.   Právo: Ve třetím pilíři ubývá lidí. Penzijní připojištění se státním příspěvkem, tzv. 3. pilíř penzijního systému, mělo na konci letošního 1. pololetí v Česku uzavřeno 4,44 mil. lidí, o 148 tis. méně než na konci loňského roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. 2 E15: Registr vozidel zůstane bez tendru firmě ICZ. Provoz centrálního registru vozidel bude pravděpodobně dál spravovat společnost ICZ. Resort dopravy chce s firmou bez výběrového řízení uzavřít smlouvu na 18 měsíců poté, co tendr na nového provozovatele v hodnotě zhruba 45 mil. Kč zrušil antimonopolní úřad.   Mf DNES: Chyba v grafu žene miliardy plynařům. Ministerstvo průmyslu prosazuje kvůli ochraně ovzduší masivní podporu aut na zemní plyn (CNG). Ta přitom nejezdí o nic šetrněji než vozy na naftu či benzin. Příznivý vliv CNG v dopravě přitom resort dokládá daty, jejichž původ nedokáže spolehlivě vysvětlit.   E15: U státních maturit zvítězila gymnázia dvou miliardářů. Studenti gymnázia PORG, které patří exšéfovi ČEZ Martinu Romanovi, obhájili vítězství ve státních maturitách. Z analýzy výsledků vyplývá, že soukromé gymnázium se umístilo nejlépe v češtině, angličtině i matematice. V souboji miliardářů studenti PORG v angličtině těsně předstihli studenty gymnázia Open Gate nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.   HN: Premiér: Pelikána odpuštění sankcí nyní neohrožuje. Policejní prověřování toho, zda stát nepřišel o miliony Kč, když ministerstvo spravedlnosti Roberta Pelikána odpustilo firmě sankce za kolabující elektronický obchodní rejstřík, jeho ministerské křeslo nyní neohrožuje. Včera to řekl premiér Bohuslav Sobotka.   Právo: Prezidentova cesta do Číny Česku ani Unii neškodí, řekl premiér. Cesta prezidenta Miloše Zemana do Číny na oslavu výročí konce 2. světové války v Tichomoří nepoškozuje českou zahraniční politiku ani českou pozici v rámci Evropské unie, řekl včera Bohuslav Sobotka.   Právo: Sobotka: V září konečně začne Unie zasahovat proti pašeráckým lodím. Námořnictvo zemí EU začne v září v mezinárodních vodách zasahovat proti prázdným lodím obchodníků s běženci. Informoval o tom včera premiér Bohuslav Sobotka.   HN: Dálnice do Německa bude před Vánocemi roku 2016. Dálnice D8 do Německa bude zprovozněna před koncem příštího roku. Na vánoční trhy do Drážďan tak už bude možné jet po dálnici, řekl po setkání s německým ministrem dopravy Alexandrem Dobrindtem jeho český protějšek Dan Ťok.   Právo: Vnitro zoufale shání práci pro svou tiskárnu. S novým zákonem, kterým se plánuje zavést od ledna 2016 elektronická Sbírka zákonů, přijde tiskárna ministerstva vnitra o podstatnou část své činnosti. Proto resort nyní řeší, jak jí zajistit práci.   HN: Obi s developerem Supernova kupují bauMax. Německá síť hobbymarketů Obi a developerská skupina Supernova se v pátek dohodly na koupi rakouského konkurenta bauMax. Server listu Kurier napsal, že transakce má hodnotu téměř 200 mil. eur (5,4 mld. Kč). BauMax má také prodejny v České republice.   E15: Němci hospodaří s rekordním přebytkem veřejných financí. Německé veřejné finance skončily v letošním 1. pololetí v rekordním přebytku 21,1 mld. eur. Aktivní saldo představovalo 1,4 % ročního výkonu největší evropské ekonomiky.   Mf DNES: MMF Řekům dluhy neodpustí. K zajištění udržitelnosti řeckého dluhu by mohlo stačit např. snížení úrokových sazeb či prodloužení doby splatnosti. Odpuštění dluhu by nemělo být nutné. Uvedla to šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová.   LN: Číňané okopírovali banku Goldman Sachs. Čína má jako 1. země na světě vlastní napodobeninu pobočky celosvětové známé investiční banky Goldman Sachs. Společnost s názvem Goldman Sachs (Šen-Čen) Financial Leasing má téměř identický název. Mluvčí skutečné banky Goldman Sachs Connie Lingová se od čínské napodobeniny distancovala. Mezi společnostmi podle ní neexistuje žádné spojení.

Tiskový monitor, pátek 28. srpna 2015

31.8.2015 | 11:37 | Ze společnosti - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 se zabývá Chovancovým plánem vytvořit státní internetovou agenturu. Deník Právo přináší rozhovor s náměstkem vrchního státního zástupce Pavlem Komárem. Ten doufá, že u odvolacího městského soudu v Praze v kauze Nagyová nastane zvrat a soud vyhodnotí důkazy o trestné činnosti za dostatečné. Mladá fronta DNES píše o změnách ve školách. Povinně budou již od pěti let. Hospodářské noviny upozorňují na stav znalostí českých studentů, která je podle odborníků katastrofální. Lidové noviny se věnují proklamovaným úsporám ve zdravotnictví vlivem snížení DPH na léky. Zdravotní pojišťovny hovoří o opaku. Pražský deník se zaměřil na děti a jejich pitný režim.    E15: Babiš odložil spuštění evidence tržeb na polovinu roku 2016. Elektronická evidence tržeb začne fungovat nejdříve od poloviny příštího roku, potvrdil úřad ministerstva financí. Koaliční rada totiž schválila návrh ministerstva financí, aby se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a účinností zákona ze tří na sedm měsíců. Na nedostatečnou legisvakanci již dříve upozorňovala Hospodářská komora ČR, která požadovala alespoň šestiměsíční lhůtu mezi vyhlášením zákona a nabytím jeho účinnosti.   E15: Chovanec prosazuje státní internetovou agenturu. Ministerstvo vnitra v čele s Milanem Chovancem chce vytvořit nový státní podnik s názvem Národní agentura pro komunikační a informační technologie České republiky. Národní agentura by se měla stát koordinátorem výstavby sítě nové generace. Dřívější plány ministra vnitra přitom funkci koordinátora přisuzovaly České poště. Podle deníku E15 se ministerstvo vnitra nový státní podnik snaží prosadit velice rychle a jednotlivé kroky ani nekomunikuje s trhem a veřejností. Proces schvalování celého akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu kvůli špatné komunikaci a netransparentnosti (ministerstvo nereaguje na připomínky) kritizovala i členka představenstva Hospodářské komory ČR Hana Továrková.   HN: Čínské burzy otáčejí trend posledních dní. Čínské akcie včera po pěti dnech silných ztrát prudce oživily o 5,4 % a zaznamenaly nejvýraznější vzestup téměř za dva měsíce. Investory povzbudil k obnovení nákupů prudký nárůst amerických akcií na Wall Street a snaha o výhodné obchody.   Mf DNES: Změna ve školách: Povinně od pěti let. Povinná školní docházka od školního roku 2016/2017 má nově trvat deset let a děti ji začnou už v posledním ročníku na mateřských školách. Další podstatnou změnou je, že od roku 2018 by mateřské školy měly nově garantovat místa pro všechny děti od tří let.   HN: Chystá se návrat školních osnov. Úroveň letošních maturantů je podle matematiků katastrofální. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové je proto nutné omezit přílišnou volnost škol v tom, co a jak mají žáky učit. Do dvou let plánuje změnit a zpřísnit vzdělávací programy, podle kterých školy učí.   HN: Růst americké ekonomiky zrychlil na 3,7 procenta. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí zrychlila tempo růstu výrazněji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 3,7 %.   2 HN: V Rakousku našli desítky mrtvých běženců. Rakouská policie na východě země nedaleko hranic s Maďarskem našla v odstaveném chladírenském voze možná až 50 mrtvých běženců. Přesný počet obětí nebylo zatím možné určit, protože těla byla již v pokročilém stádiu rozkladu. Podle prvních informací se běženci v nákladovém prostoru udusili.   LN: Milion receptů navíc. Kvůli konci poplatků. Ačkoliv cena léčiv letos díky druhé snížené sazbě DPH poklesla, na úsporách ve výdajích zdravotních pojišťoven se to neprojevilo. Pokles DPH je podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) negován zrušením regulačních poplatků. Za letošní první pololetí eviduje ZPMV nárůst nákladů na léky na recept ve výši 5,5 %. Počet receptů se zvedl dokonce o 8 %. V posledních letech výdaje na receptové léky oscilovaly kolem 35 mld. Kč.   HN: Koval dostal za korupci tříletý podmíněný trest. Někdejší šéf odboru ministerstva pro místní rozvoj Vladislav Koval (dříve ANO) dostal za korupci tříletou podmínku, pětiletý zákaz výkonu vedoucích funkcí ve veřejné správě a peněžitý trest 30 tis. Kč. Verdikt soudu není pravomocný. Koval svou vinu odmítá s tím, že sám chtěl naopak korupční jednání odhalit, a proto si řekl o úplatek jednateli firmy, která pro ministerstvo zajišťovala údržbářské práce.   Deník: Údajné úplatky na poště míří k soudu. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu včera zahájil zkrácené přípravné řízení proti dvěma lidem v kauze České pošty. Podezřívá je z nepřímého úplatkářství. Policie sdělila podezření Lukáši Čadkovi a sociálnímu demokratovi Kamilu Chocovi, který údajně po Čadkovi chtěl třímilionový úplatek za urovnání sporu s poštou. Peníze měly údajně jít do kasy ČSSD a přímo ministru vnitra Milanu Chovancovi, což strana i Chovanec odmítají.   HN: Americký konvoj projede Českem mezi 9. a 14. zářím. Konvoj americké armády na cvičení do Maďarska projede Českem ve třech proudech mezi 9. a 14. zářím. Průjezd v pondělí projedná vláda. Hlavní část konvoje má tvořit max. 550 vojáků a 150 vozidel.   LN: Lobkowicz se přehoupl do plusu. Skupina Pivovary Lobkowicz, čtvrtý největší prodejce piva na domácím trhu a v pořadí pátý co do celkové produkce, vydělala v letošním prvním pololetí 30 mil. Kč čistého. Dostal se tak poprvé za posledních několik let do plusu.   E15: Tesla postaví v Česku první dobíjecí stanice. Americká společnost Tesla Motors společně s polským petrochemickým koncernem PKN Orlen chystá v Česku vybudovat první dobíjecí stanice značky Tesla, tzv. Superchagery. Ty by měly být k dispozici na čerpacích stanicích Benzina. V Česku je nyní v provozu 80 veřejných dobíjecích stanic.   Právo: Porošenko nasliboval reformy, Juncker bezvízový režim. Ukrajina přislíbila rychlé schvalování reforem, za které by mohla získat unijní balíček pomoci ve výši 1,8 miliardy eur (asi 49 miliard Kč). EK zároveň naznačila, že bezvízový režim by mohl platit již ke konci tohoto roku, přičemž se zónou volného obchodu se počítá od 1. ledna 2016.

TISKOVÝ MONITOR, úterý 25. srpna 2015

25.8.2015 | 21:31 | Ze společnosti - Titulní strany hlavních deníků Deník E15 a Hospodářské noviny se zabývají pádem cen akcií na čínské burze. Lidové noviny informují o plánu české vlády hlídat vnější hranice EU. Mladá fronta DNES zveřejňuje reportáž o cestě uprchlíků z Bělé pod Bezdězem do Německa. Deník Právo píše, že převaděči už plní české věznice. A Pražský deník přináší rozhovor se šéfem ČMKOS Josefem Středulou. E15: Akcie prožily armagedon. Čínský akciový trh se v pondělí propadl nejvíce od počátku krize v roce 2007. Šanghajský burzovní index se během jediného dne propadl o 8,5 %, zhruba 10 bil. Kč. Tím se burza dostala na úroveň, na které byla v počátku letošního roku. Důvodem propadu je slábnoucí tempo čínské ekonomiky. Propad cen akcií už dopadl i na ostatní světové burzy. LN: Česko chce europohraničníky. Česká vláda se bojí zhroucení schengenského prostotu a navrhuje proto společné hlídání vnějších hranic EU. Premiér Bohuslav Sobotka pro tento záměr již získal prvního spojence – Francii. HN: Křetínský by se mohl díky slovenské expanzi přiblížit ČEZ. Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského zahájil jednání s italským koncernem Enel o koupi části jeho dvoutřetinového podílu ve slovenských elektrárnách. Podle Enelu by ke kontraktu mohlo dojít v řádu několika týdnů. Celkový výkon holdingem spravovaných elektráren by po akvizici převýšil 13 gigawattů, výkon elektráren ČEZ dosahuje 15,4 gigawattu. Deník: Zisky firem porostou, ale z lidí budou chudáci (rozhovor). Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly by v době růstu ekonomiky měly růst i platy. V rozhovoru tvrdí, že v době recese odboráři mlčeli a snažili se udržet maximum pracovních míst. Na příští rok však vzhledem k vysoce rostoucí ekonomice požaduje plošný růst mezd v rozmezí 3 – 5 %. HN: Merkelová chce prosadit společné azylové právo. Německá kancléřka Angela Merkelová se s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem shodla, že azylová politika celé EU musí být společná. Všechny členské země by zároveň měly poskytnout minimální standardy pro zajištění potřeb uprchlíků, kteří proudí do Evropy. Aktuálně.cz: Jak se odvolává pražská primátorka. Chaos a mlčení v ANO. Trojkoalice se včera postavila za náměstka primátorky Matěje Stropnického. Jeho setrvání v koalici přitom vylučují jak koaliční zastupitelé z ANO, tak ČSSD. Stropnického se ale zatím odvolat nepodařilo. Současná primátorka Adriana Krnáčová tak čelí doposud největšímu tlaku na odvolání ze své funkce. E15: Spořitelna mění šéfa. Kysilku střídá Salomon. Českou spořitelnu, největší tuzemskou banku podle počtu klientů a dceřinou společnost rakouské Erste group, bude nově řídit nynější šéf drobného bankovnictví České spořitelny Tomáš Salomon. Vystřídá tak dosavadního generálního ředitele Pavla Kysilku, který se chce naplno věnovat svým projektům. 2 E15: Pražští Piráti obrátili, už chtějí do koalice. Čtyřčlenný zastupitelský klub Pirátů, který dosud odmítal křesla v radě, již nevylučuje koaliční spolupráci. Odmítá však spolupráci s ČSSD, ODS a komunisty. Jako potenciálně nejbližší partnery vnímá klub Pirátů Trojkoalici. E15: Řecká vláda vzdala pokus sestavit vládu. Předseda nejsilnější opoziční strany Nové demokracie Evangelos Meimarakis včera vrátil prezidentovi mandát k sestavení vlády. Nové volby by se mohly konat na konci září. Právo: Krejčíř je vinen, shledal soud JAR. Soud v Johanesburgu uznal Radovana Krejčíře vinným z pokusu o vraždu a únosu. Výše trestu bude oznámena 11. září. HN: Leo Express i RegioJet se zvedají. Ztráta společnosti Leoexpress se každým rokem zmenšuje. V prvním pololetí roku 2013 byla ztráta 85,6 mil. Kč, v následujícím pololetí to bylo 63,6 a v letošním dokonce 37,9 mil. Kč. RegioJet Radima Jančury je již dokonce v zisku.

<<<1234567>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2023 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz