Informační a inzerční portál brdskyspoj.cz prochází v současné době rekonstrukcí. Funkční zůstává pouze soukromá bezplatná inzerce.

Včelaři darovali dětem med

15.1.2015 | 11:35 | Ze společnosti - Příbramské mateřské školy včera dostaly pro své děti od dvou místních organizací včelařů 105 kg medu. Stejně jako vloni, stejně jako v minulých letech: tradice darování medu se datuje již od roku 2004. Za ty roky včelaři darovali dětem celkem 980 Kg medu! „Byli bychom rádi, aby si děti vytvořily k medu pozitivní vztah už v dětství a oblíbily by si med natolik, aby jej chtěli v dospělosti společně s včelkami vyrábět,“ s úsměvem vysvětluje Jiří Roub, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram s tím, že na jaro opět chystá pro děti sérii přednášek týkající se včelařství, medu a všeho, co s tématem souvisí. „Rád bych zdůraznil, že med není jen výborným sladidlem, ale jeho pozitivních účinků se využívá i v léčitelství nebo samozřejmě v kuchyni, med je zkrátka nezastupitelný. A jsme rádi, že dětem chutná,“ uvedl předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram region Václav Hoch, se kterým se můžete setkávat na oblíbených Farmářských trzích v Příbrami. Na závěr nezbývá, než příbramským včelařům poděkovat! Pavlína Svobodová tisková mluvčí Na totografii kompletní sestava včelařů ze dvou organizací: Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram v čele s p. Jiřím Roubem (na fotografii zcela vlevo) a Základní organizace Českého svazu včelařů Příbram region v čele s p. Václavem Hochem (na fotografii sedící vpravo).  

Republikové ocenění pro web GymTV

14.1.2015 | 13:33 | Ze společnosti - Školní televize Gymnázia Příbram GymTV má nejlepší webový magazín (www.gymtv.pb.cz) mezi středními školami v České republice. Alespoň podle hodnocení soutěže Školní časopis roku, kterou vyhlašuje Asociace středoškolských klubů České republiky spolu s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT a která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra MŠMT. Mediálním partnerem soutěže je deník.cz. Do soutěže se přihlašují jak tištěná, tak elektronická periodika základních a středních škol z České republiky a web gymtv.pb.cz zvítězil právě v kategorii elektronických školních časopisů. Porota hodnotila weby z hlediska obsahu, přehlednosti, periodicity publikování i atraktivity, ale všímala si také typografických a gramatických nedostatků, vhodnosti a smysluplnosti některých funkcí či propojení se sociálními sítěmi. V hodnocení, které bylo redakci GymTV zasláno, je kladně přijímáno propojení s vlastním videokanálem na YouTube a možnost přehrát si školní televizní zprávy. Porota také ocenila přehlednost webu a jeho vzhled a skutečnost, že jde o samostatné médium, nikoliv školní stránky. Kladně hodnoceno bylo také propojení se sociálními sítěmi. „Myslím, že je to pěkný výsledek a ocenění práce redaktorů. Školní časopisy jsou koncipovány různě, někdy třeba i jako regionální média, my se zaměřujeme jen na školu. Já osobně si na webu nejvíc vážím množství zpráv, které publikujeme – na to, že jsou výlučně ze školy, je průměr něco přes jeden příspěvek denně dobrý,“ říká Josef Fryš, vedoucí GymTV, a dodává: „To ocenění také patří všem externím spolupracovníkům, kteří pro nás píší a fotí, jak studentům, tak učitelům.“ Školní televize pracuje na gymnáziu desátým rokem a webové stránky, které vznikly až v průběhu roku 2006, byly původně jen jakýmsi doplňkem. Postupně však získaly funkci neoficiálního zpravodajského serveru Gymnázia Příbram, kde studenti, pedagogové i veřejnost najdou veškeré informace o školních akcích a dění na gymnáziu, ale také speciální rubriky jako třeba rozhovory s učiteli či archiv školních televizních zpráv. Existuje také propojení webu GymTV se stránkami Gymnázia Příbram, a tak například veřejnost, která si na webu gymnázia přečte informace o akcích a projektech, které škola pravidelně pořádá, má možnost si díky odkazům přečíst konkrétní zprávy z daných akcí na webu GymTV, a dokonce si prohlédnout reportáže týkající se přímo příslušného dění. „Když si na webu gymnázia otevřu stránku řekněme školního orchestru, mohu kliknout na odkaz, kde mi vyjedou všechny články, které jsme kdy o GymBandu napsali, a mohu se podívat na reportáže ze zpráv nebo ukázky z koncertů,“ doplňuje ještě vedoucí GymTV. Redakce GymTV, Gymnázium Příbram, Legionářů

"Loučíme" se s nemocným Víťou Schneiderem

12.1.2015 | 08:36 | Ze společnosti - 15. 050Kč - to je výsledná částka z obálek z divadla A. Dvořáka, která poputuje Víťovi od Vás z koncertu Čechomor. Nemám slov a za celou nadaci Chci pomoci Vám všem děkuji...Jste neuvěřitelní a je krásné koukat na to, jak se Příbram a okolí města sjednotilo a ukázalo, že můžeme být hrdí na to, v jakém žijeme městě!!!Klobouk dolů před Vámi, loučíme se s Víťou a já mu za celou nadaci Chci pomoci přeji, aby ten svůj boj se zákeřnou nemocí vyhrál. Věřím tomu, že on to s Vaší podporou, kterou jste mu dali za tři měsíce zvládne. Dohromady se nám podařilo pro Víťu vybrat částka 180 000Kč, zájezd pro celou rodinu do Slovinska a pro Víťu sehnat dres HC Plzeň věnovaný od Martina Straky.Ještě jednou mi dovolte Vám všem poděkovat a uvidíme se 22. května 2015 v letním Kině se skupinou Divokej Bill, která vystoupí bez nároku na honorář?Do letního kina vmáčknem 3000lidí, dáme to Přibramáci? S pozdravem Tomáš Bezouška manager nadace Chci pomoci www.chci-pomoci.cz

Vzhledem k výskytu žloutenky hygiena nařídila protiepidemická opatření

11.12.2014 | 12:23 | Ze společnosti - Hepatitidou typu A onemocnělo dítě, které chodí do Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1. Další dva případy onemocnění byly prokázány v jedné z příbramských mateřských škol – Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici, další dva případy byly v té samé školce dohledány v rámci lékařského dohledu. Pacienti jsou v léčbě a hygienici ve škole nařídili protiepidemická opatření.   Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, respektive její územní pracoviště v Příbrami, vzhledem k nálezu celkem pěti případů hepatitidy A u dětí (obecně infekční žloutenky) nařídilo v této věci takzvaná protiepidemická opatření. Na podrobnosti, týkající se těchto opatření, jsme se zeptali MUDr. Renaty Karpíškové, vedoucí protiepidemického oddělení.   "Situace souvisí s výskytem onemocnění v celé České republice, kde se v současné době objevuje zvýšený výskyt hepatitidy A. Momentálně jsou na území města Příbrami u dětí prokázány dva případy v mateřské školce a v rámci lékařského dohledu zde byly dohledány další dva případy. Navíc byl zjištěn jeden případ také v základní škole. Celkem tedy bylo na území města Příbrami dohledáno pět případů ve školských zařízeních. Všechny tyto případy se konkrétně týkají jedné mateřské školky a jedné základní školy v Příbrami. Protože v mimoškolních aktivitách tyto onemocnělé děti navštěvovaly také řadu kroužků, opatření se proto týká řady právnických a fyzických osob v tomto podnikajících," uvedla doktorka Karpíšková.   Karpíšková také uvedla bližší podrobnosti opatření. "Do protiepidemických opatření patří provádění takzvané ohniskové desinfekce, to znamená desinfekce přímo ve školách, které navštěvovaly nemocné děti. Desinfekce se provádí jak jednorázově, tak i průběžně. Prakticky to znamená otírání ploch hygienických zařízení, všech dotykových předmětů a nádobí desinfekčními prostředky, které mají účinnost na virus hepatitidy A. Dále se jedná například o vybavení umyvadel desinfekčními prostředky, jednorázové ručníky, vyčlenění záchodů pro děti, které byly v kontaktu s nemocnými nebo kterým jsou nařizována karanténní opatření a podobně," upřesnila doktorka Karpíšková.   Osoby, které byly v kontaktu s dětmi, které onemocněly, musí dodržovat opatření, která jim byla vydána rozhodnutím Krajské hygienické stanice. Konkrétně se jedná o takzvaný lékařský dohled. V rozhodnutí je přesně určeno, v jakých intervalech se mají dotčené osoby dostavit na vyšetření a jaká opatření mají provést, jaké činnosti mají zakázané či jaké povinnosti jim z jejich situace vyplývají.   Pokud by účastníky nějaké hromadné akce, např. koncertu, sportovních akcí - jakýchkoliv volnočasových aktivit dětí, měly být děti, kterým byly rozhodnutím vydány lékařské dohledy, tyto děti se samozřejmě těchto akcí zúčastnit nemohou.   Z výše uvedených důvodů, po projednání s vedením města Příbram, vyhlásil Mgr. Jaroslav Kopecký, ředitel Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona  5 volných dnů pro žáky: od 15.12.2014 do 19.12.2014. Zejména proto, že v těchto dnech bude ve škole prováděna důkladná desinfekce (která již teď probíhá přesně dle pokynů hygieniků), bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. Vánoční koncert avizovaný na čtvrteční podvečer dne 18. prosince 2014 se ruší. Zápis dětí do 1. ročníku se z plánovaného termínu 15. a 16. 2015 ledna posouvá na dny 28. a 29. ledna 2015. Provoz školní družiny je upraven podle rozhodnutí Krajské hygienické stanice.   Také divadelní představení a hromadné akce v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici jsou na doporučení Krajské hygienické stanice zrušeny.     Karanténní opatření hygienické stanice jsou adresována konkrétním fyzickým osobám, ale i příslušným osobám právnickým (školám), a jsou platná po dobu inkubační doby onemocnění.  V tomto případě onemocnění se jedná o 50 dnů od posledního kontaktu s osobou, která onemocněla.   Pro žloutenku typu A je typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty. Co se týče prevence, obecným preventivním prvkem všech obyvatel je dodržování základních hygienických pravidel, tj. zejména důkladné mytí rukou po použití WC a zejména před jídlem a před manipulací s potravinami.   Zdravotně bezpečnostní situace v Příbrami je pečlivě monitorována a veřejnost bude o každém posunu v této záležitosti bezodkladně informována.         Základní informace o žloutence typu A Jedná se o akutní onemocnění charakterizované chřipkovými příznaky, teplotou, bolestmi břicha, kloubů, nechutenstvím, zvracením, zežloutnutím kůže, očí, tmavou močí a světlou stolicí. Onemocnění někdy může probíhat lehce nebo i bez příznaků a zpravidla se projeví za 14-50 dnů od kontaktu s nemocnou osobou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Infekce se do organizmu dostává ústy. Šíří se "špinavýma rukama", potravinami, vodou. Původce onemocnění je vylučován stolicí nemocného. Infekce se snadno přenáší na všechny předměty znečištěnýma rukama, se kterými nemocný přichází do styku, jako jsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebo kontaminované potraviny.   Prevence při výskytu infekční žloutenky * Omezit kontakt s dalšími osobami (návštěvy příbuzných, sousedů, diskoték, koupališť atd.). * Úzkostlivě dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před každým jídlem. * Dodržovat správné hygienické návyky při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uzeniny). * Provádět dezinfekci všech znečištěných ploch, předmětů, prádla, klik a WC, včetně rukou. * Při výskytu onemocnění provádět dezinfekci rukou, povrchů, podlah a hygienického zařízení (WC, vany, umývadla) denně dezinfekčními prostředky v koncentraci dle doporučení výrobce. * Dětí, které jsou proti virové hepatitidě typu A plně očkovány (aplikovány 2 dávky), se lékařský dohled netýká. Tuto informaci nutno ověřit u ošetřujících lékařů dětí.     Pavlína Svobodová tisková mluvčí příbramské radnice

„Cizina pekelně řádila“

8.12.2014 | 08:06 | Ze společnosti - Několik policistů z Příbramské cizinecké policie, již v duchu tradice, věnovalo svůj volný čas a obléklo si dne 5. prosince místo uniformy oblek čertů, anděla a Mikuláše. Již několikátým rokem zaměřují svou pozornost v tento den na děti na Příbramsku, kterým se snaží udělat radost. Tentokrát zavítali do mateřské školky v ulici Bratří Čapků v Příbrami. Děti si před předáním pamlsků a dobrot nejdříve ale museli vyslechnout svá provinění z knihy hříchů. Strach z čertů, ale ratolesti brzy zahnaly při písničkách, při kterých si zazpívaly, ale také i zatancovaly. por. Bc. Monika Schindlová, DiS. tisková mluvčí P ČR Příbram

Gymnazisté čelí výzvám

1.12.2014 | 08:56 | Ze společnosti - Ve středu 19. 11. se skupina studentů sexty a kvarty Gymnázia Příbram vypravila na slavnostní předání bronzové úrovně projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu do Paláce kultury v Praze. Během slavnostní ceremonie obdrželi diplomy a odznaky z rukou Tima Voase, zástupce britské velvyslankyně, a patrona projektu Dana Přibáně – trabantového cestovatele. Uzavřela se tak práce první z několika skupin, které se na gymnáziu tomuto světově proslulému programu věnují. Na konci listopadu se studentka oktávy Lucie Leišová zúčastnila výroční konference projektu v sídle britského prince Edwarda na panství Bagshot jižně od Londýna, kde prezentovala svůj úspěšný pokus o přeplavání Gibraltarského průlivu. Její letošní úspěch byl totiž podpořen právě tímto mezinárodním programem. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní program neformálního vzdělávání pro mládež od 14 do 25 let, který v roce 1956 založil manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda z Edinburghu. Na Gymnáziu Příbram funguje projekt od roku 2013. Účastníci si stanovují cíle celkem ve čtyřech základních oblastech: dovednosti, sportovní aktivitě, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Konkrétní cíle si každý účastník stanovuje individuálně a při jejich plnění spolupracuje se školiteli a vedoucími. Program je pro každého účastníka především osobní výzvou. Mladí lidé tak nesoutěží mezi sebou, ale jen sami se sebou. Po splnění vybrané úrovně programu (bronzová, stříbrná, zlatá) obdrží certifikát na slavnostním předávání. Lucie Albrechtová, Gymnázium Příbram, Legionářů

Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

26.11.2014 | 17:21 | Ze společnosti - 25. listopadu 2014 uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram na Zámečku slavnostní ocenění bezplatných dárců krve z příbramského okresu. Celkem bylo oceněno 113 dárců, 63 dárců stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského, 39 zlatou, 8 zlatým křížem III. stupně a 4 dárci zlatým křížem II. stupně. Celkem se konaly čtyři slavnostní obřady. Nejprve byli oceněni stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského dárci za 20 bezplatných odběrů krve, poté další dárci zlatou plaketou za 40 odběrů a na závěr byli oceněni zlatým křížem III. a II. stupně dárci za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Oceněni byli i strážníci Městské policie Příbram – stříbrnou plaketu obdržel Luboš Řezáč a zlatou plaketu Renata Hamplová a Miloš Tuháček. Pravidelnému dárcovství krve se podle velitelky Městské policie Příbram JUDr. Jaroslavy Vodičkové věnuje 17 strážníků. Slavnostním aktem provázel příbramský zastupitel MUDr. Ivan Šedivý, přítomni byli zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram - paní ředitelka Simona Pospíšilová a místopředseda OVR Českého červeného kříže pan Miloslav Pštross. Dále se slavnostního aktu zúčastnily sestřičky z transfůzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram a také zástupci zdravotních pojišťoven. Mimo samotné ocenění dárci obdrželi dar od oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram a sponzorů, Města Příbram a zdravotních pojišťoven.

Sobotní sbírka přinesla 1550 kg potravin

24.11.2014 | 19:24 | Ze společnosti - Farní charita Příbram se společně s příbramskou prodejnou Tesco v sobotu 22. listopadu zapojily do Národní potravinové sbírky 2014. Během ní mohli lidé v příbramském supermarketu na Zdaboři nakoupit a následně darovat jídlo potřebným. Během celého dne se nakonec v Příbrami podařilo vybrat 1550 kg potravin. Garantem sbírky byla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. V České republice se letos při Národní potravinové sbírce vybralo celkem 173 tun potravin - téměř třikrát více než vloni. Nakupující za jediný den darovali 146 tun (vloni 55 tun), firmy navíc přispěly 25,5 tunami (vloni 11 tun). A na internetu přes server damejidlo.cz lidé darovali v přepočtu další 1,6 tuny jídla. Pro představu, celkové vybrané množství se rovná přibližně 350 tisícům porcí jídla. „Počet lidí v Příbrami, kteří potřebují využívat potraviny z potravinové banky, neustále stoupá – jedná se přibližně o 20 procent populace Příbramska. Tuto skupinu tvoří především matky samoživitelky, lidé bez domova nebo senioři,“ informovala již dříve místostarostka Alena Ženíšková, koordinátorka a garant sbírky. A jak samotná sbírka v Příbrami probíhala? Lidé nakoupili dle vlastního výběru trvanlivé potraviny, které po zaplacení předali za pokladnami pracovníkům Charity Příbram a dobrovolníkům. Akce začala v osm hodin ráno a skončila v osm hodin večer. Dobrovolníci u vchodu rozdávali veřejnosti letáčky se seznamem konkrétních vhodných potravin.  V tomto seznamu byly například konzervy, sáčkové polévky, trvanlivé uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, kompoty, čaj, mouka, krupička, piškoty, cukrovinky nebo cereálie. „Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, Charitě Příbram, manažerovi Tesca p. Šťástkovi i všem Příbramákům a přespolním za to, že se do Národní potravinové sbírky zapojili a že nákupem potravin podali pomocnou ruku všem potřebným. Patří jim za to opravdu velké poděkování,“ uvedla Alena Ženíšková, místostarostka města Příbrami.   O projektu Potraviny pomáhají 22. listopadu 2014 se uskutečnil již druhý ročník Národní potravinové sbírky. Tuto sbírku, v rámci projektu Potraviny pomáhají, organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Akce proběhla po celé České republice ve více než 160 prodejnách obchodních řetězců Tesco, Kaufland, Penny Market, Globus a Albert a ve všech prodejnách DM. Stejně jako minulý rok zde byla možnosti koupit a darovat trvanlivé potraviny na pomoc lidem v nouzi v charitativních zařízeních daného kraje. Sbírka, spolu s projektem Potraviny pomáhají, upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel, jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným, jako například lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení. Více informací naleznete zde: www.potravinypomahaji.cz    

Příběhy Příbramské Flusárny podruhé

21.11.2014 | 14:31 | Ze společnosti - Víte, že na Flusárně býval mlýn? To a mnoho dalších zajímavostí z této "vyhlášené" Příbramské lokality se dozvíte na čtvrteční přednášce paní ředitelky Státního okresního archivu Příbram PhDr. Věry Smolové. Zájemci o historii by tedy neměli chybět 20. listopadu 2014 v 18,00 hodin v budově Státního okresního archivu v ulici E. Beneše, č.p. 337. Vstupné je volné.   Pro velký zájem se přednáška o Flusárně opakuje v úterý 25. listopadu 2014 od 18 hodin.

Den pro zdravý životní styl

20.11.2014 | 09:56 | Ze společnosti - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 zve uchazeče o studium i širokou veřejnost dne 9.12.2014 v době od 9.00 do 16.30 na Den pro zdravý životní styl, který realizuje za aktivní účasti Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Zdravotního ústavu – pracoviště Příbram, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a dalších subjektů. Základní body programu: Psychosomatické zdraví (masážní techniky, canisterapie, léčebné přípravky, první pomoc, poruchy příjmu potravy, alkohol a jeho zdravotní rizika, ...) Prevence v životě člověka (cvičení pro zdraví, zdravá výživa, léčivé byliny, kosmetika a zdraví, měření krevního cukru a cholesterolu, prevence – patologických jevů, zubního kazu, karcinomu prsu, ...) Spolupráce se sociálními partnery. Ukázky vybavení školy a nabídka studijních oborů. Na vaši účast se těší všichni zaměstnanci školy. za SZŠ a VOŠ zdravotnickou Příbram Václav Kočovský

Anděl na Střední integrované škole v Příbrami

20.11.2014 | 08:39 | Ze společnosti - Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Vás srdečně zve na již 5. ročník Příbramského Anděla. Tato akce bude probíhat dne 26.11.2014 od 10:00 do 16:00 hodin v Sokolovně Příbram. Budete si zde moci zakoupit adventních věnce, vánoční dekorace a jiné výrobky s vánoční tématikou za výhodné ceny. Dále můžete zakoupit a ochutnat cukrářské výrobky. Všechny tyto výrobky jsou našich žáků, kteří se učí v oborech aranžér/ka, cukrář/ka. Vy, anebo vaše ratolest se můžete podívat, jak se tyto výrobky vyrábějí a také si to sami vyzkoušet. Zároveň bude probíhat soutěž žáků základních škol o nejhezčí vánoční dekoraci. Veškerý obdržený peněžní obnos, ze vstupného, které je dobrovolné, bude použit na podporu domova pro osoby se zdravotním postižením "Domov PETRA Mačkov", se kterým škola spolupracuje.

Příběhy Příbramské Flusárny

19.11.2014 | 15:20 | Ze společnosti - Víte, že na Flusárně býval mlýn? To a mnoho dalších zajímavostí z této "vyhlášené" Příbramské lokality se dozvíte na čtvrteční přednášce paní ředitelky Státního okresního archivu Příbram PhDr. Věry Smolové. Zájemci o historii by tedy neměli chybět 20. listopadu 2014 v 18,00 hodin v budově Státního okresního archivu v ulici E. Beneše, č.p. 337. Vstupné je volné.

Ideální dárek k Vánocům? Předplatné do příbramského divadla

7.11.2014 | 08:42 | Ze společnosti - Listopad je pro většinu z nás obdobím, kdy začínáme přemýšlet o vhodných dárcích pod stromeček. Můžete samozřejmě svým nejbližším zakoupit knihu, ponožky, hrneček nebo třeba diář. A jistě jsou to krásné dárky. Velmi módní jsou také adrenalinové a nevšední zážitky, jako třeba skok padákem nebo jízda v rychlém voze na sportovním okruhu. Máme pro vás však ještě další, výborný tip. Kupte svým blízkým, přátelům a známým předplatné do příbramského divadla na rok 2015. Výhod předplatného je mnoho: máte zajištěno místo v hledišti, šatnu zdarma a k tomu slevu 15 procent. Navíc je možno si vybírat z deseti skupin, které se liší svým obsahovým zaměřením i cenami. Předplatné je připraveno pro všechny skupiny diváků - pro děti či seniory, pro ty, kteří rádi navštíví představení z minulých let (skupina Retro) a samozřejmě i pro všechny, kteří chtějí být na každé premiéře. A více než příznivé jsou také ceny. Například skupina G (generální zkoušky) je nabízena za 172 korun pro osobu a seniorské předplatné vyjde na 258 korun. Ani premiéry však nejsou drahé. Pro jednoho diváka je cena za přízemí 1 582 korun. Platit lze samozřejmě hotově i kartou a divadlo nabízí splatit předplatné i ve dvou splátkách, přičemž druhou splátku je potřeba uhradit do konce ledna 2015. Všechny druhy předplatného je možné zakoupit pouze v obchodním oddělení, kde na své diváky lístky čekají každý den od sedmi hodin až do půl čtvrté od pondělí do středy, do pěti hodin ve čtvrtek a do dvou hodin v pátek. Veškeré informace a odpovědi na dotazy vám divadlo poskytne na telefonních číslech 318 625 691 či 326 531 250 nebo e-mailem vladimira.bernatova@divadlopribram.eu. "To, že si diváci naše předplatné zakoupí, je pro nás důkazem, že si naší práce váží. Když jsem v roce 2006 nastupoval do Příbrami, mělo divadlo zhruba 400 předplatitelů. Letos jich bylo již více jak 1 200 a k tomu ještě skoro 300 členů Klubu mladého diváka. V poměru k počtu obyvatel patří Příbram k divácky nejaktivnějším městům v České republice, což je pro mě velkou ctí. Příbramský divák je dnes již znám v divadelním světě jako jeden z nejlepších diváků, který divadlu rozumí a je náročný," říká Petr Bednář, ředitel Divadla A. Dvořáka Příbram. V roce 2015 se diváci mohou těšit na pět premiér, které odehrají příbramští herci. Jsou jimi bláznivá fraška Hvězdné manýry, komediální thriller Umění vraždy, komedie Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa, klasická komedie od Antona Pavloviče Čechova Višňový sad se Sabinou Laurinovou v hlavní roli a také jedna z nejznámějších oper Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. "Věřím, že si diváci z naší nové nabídky opět vyberou a těším se na jejich odezvu a zejména setkání v hledišti příbramského divadla," doplnil umělecký šéf divadla Milan Schejbal.

<<<.34567>>>

Reklama

Reklama

Copyright © 1990-2022 Brdský spoj. Všechna práva vyhrazena

Design: Jiří Brda

CMS: Reklalink.cz